Dilteregjeringen

Av Erna Solberg
- 27.nov.2008 @ 08:35 - Kommentér

Onsdag erkjente Kristin Halvorsen - endelig - at det rødgrønne budsjettforslaget var en dårlig plan i dagens økonomiske krise, og varslet endringer. Absurd nok vil Stortinget torsdag likevel vedta den dårlige planen.

Regjeringens langsomme, reaktive og dårlige håndtering av den økonomiske krisen er alvorlig, bidrar til usikkerhet og kan bidra til å øke arbeidsledigheten i Norge.

Høyre ba om reaksjon
Det er nesten en måned siden jeg skrev til Jens Stoltenberg første gang og ba om en diskusjon av slike tiltak. I ukene som er gått etter at jeg sendte brevet, har pessimismen spredt seg blant folk og bedrifter over hele landet.

Mens de aller fleste andre regjeringer annonserte at de ville komme med tiltak allerede for lenge siden, har den norske regjeringen vært underlig passiv. Stoltenberg og Halvorsen har "fulgt situasjonen", de har vært "i beredskap" og de har kranglet litt seg imellom om jagerfly og om tjenestedirektiv.

Mens andre land i en krisetid har hatt tett kontakt med opposisjonen for å samle landet, har Stoltenberg og Halvorsen avvist samarbeid. Grunnen er antakelig at regjeringen også i disse krisetider krangler så mye internt at de ikke har krefter til å snakke med andre.


I stedet for å møte krisen offensivt, har derfor regjeringen diltet etter. I stedet for umiddelbart å komme med tiltak som kunne gi trygghet og skape grunnlaget for ny optimisme, har regjeringen skapt mer usikkerhet og pessimisme.


Interne krangler

Torsdag annonserte Kristin Halvorsen resultatet av regjeringens interne krangling: Økte bevilgninger som i hovedsak bygg- og anleggsbransjen kan nyte godt av. Og - muligens, og i så fall høyst motvillig - en viss skattelette.


Det er tre poenger ved disse tiltakene som må påpekes:


For det første kommer tiltakene altfor sent. Tiltakene skal tre i kraft fra månedsskiftet januar/februar neste år. Budsjettet behandles i Stortinget torsdag ? der er disse tiltakene ikke med. Vi vedtar altså et budsjett som selv regjeringen innrømmer er gått ut på dato.


Hadde regjeringen reagert raskere, kunne vi begynt kuren nå, før pasienten er blitt skikkelig syk. Men nok en gang har Stoltenberg og Halvorsen vært mer opptatt av den indremedisinske tilstanden i regjeringen enn av å gi rett medisin til samfunnet.


For det andre er deler av tiltakene helt i tråd med det jeg skisserte allerede for mer enn en måned siden. Hvorfor var det da så umulig for Regjeringen å ha samtaler med opposisjonen om de punktene der vi kunne gjøre felles sak? Hvorfor kunne ikke tiltakene forankres bredt og slik skape trygghet i befolkning og næringsliv om at politikerne tar problemene på alvor og ikke driver politisk spill?


For det tredje viser tiltakene tydelig at Halvorsen og Stoltenberg fortsatt mangler kontakt med virkeligheten, i hvert fall den virkeligheten norsk næringsliv står overfor. Kristin Halvorsen gjør et vesentlig poeng av å understreke at det ikke kommer på tale å reversere skjerpelsen av formuesskatten og arveavgiften, som i særlig rammer bedriftenes egenkapital.

Skal ta de rike

Halvorsen sier det ikke kommer på å tale å endre fordelingsprofilen, og siden det ikke er snakk om fattigdomstiltak - som jeg og Høyre har etterlyst flere ganger i forbindelse med krisen - er det tydelig at det dreier seg om SVs gamle kjernesak: Å ta de rike.

Men sjelden har det vært så dumt som det er nå å gå etter bedriftseiere og næringsliv. Og sjelden har det vært så dumt som det er nå å låse seg til en slik uklok politikk ved å gi helt unødige løfter om ikke å redusere skattene. Det bidrar bare til større pessimisme, lavere investeringer og flere arbeidsledige.

Unnvikende og feige
Den rødgrønne regjeringen har i møtet med denne krisen vist seg som en unnvikende, feig regjering. Den har fulgt etter, ikke ledet an. Den har tenkt mer på regjeringens indre liv og levned enn på landets ve og vel. Og den har vist at denne regjeringen var ærlig på ett punkt ved forrige valg, nemlig deres løfte om "Nei til lavere skatt". Halvorsen vil ikke gi skatteletter - uansett hvor skadelig skattene måtte være.


Regjeringen har diltet etter lenge nok. For en opposisjonspolitiker kan det av og til være tilfredsstillende. Men når resultatet er at pessimismen sprer seg i økonomien, at investeringer tørker inn og arbeidsplasser går tapt, da er det bare trist. Den rødgrønne regjeringen henger nå så langt bak at den har havnet bak seg selv. For den samme finansminister Halvorsen som endelig har skjønt at budsjettet ikke er godt nok tilpasset situasjonen, vil ikke desto mindre få det samme budsjettet vedtatt i morgen.

Krever møte med statsministeren
En så absurd situasjon er det vanskelig for Stortinget å leve med. Derfor har en samlet opposisjon nå sendt brev og bedt om et møte med Jens Stoltenberg. Høyre vil fortsette å forsøke å bidra positivt for å møte utfordringene vi nå står overfor. Jeg tror imidlertid det første skrittet må være at regjeringspartiene slutter bare å diskutere med hverandre, og også begynner å diskutere reelt med opposisjonen.


Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

november 2008
ma ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30
             
hits