En human asylpolitikk

Av Erna Solberg
- 08.sep.2008 @ 14:50 - Kommentér

Norsk asylpolitikk er havnet i en lenge varslet krise. Regjeringen Stoltenberg har i åtte måneder visst om krisen - uten å gjøre noe for å avverge den.

Med SVs dissens på 8 av de 13 punkter regjeringen nå har lagt frem, har vi fått se årsaken: Intern uenighet om sentrale punkter i asylpolitikken har ført til handlingslammelse.

 

Årsaken til krisen er ikke at Norge har ført en for human asylpolitikk. Norge skal føre en human asylpolitikk. Årsaken er at vi har ført en for uklok asylpolitikk.

 

De som trenger det
En human asylpolitikk er en politikk som gir beskyttelse til dem som trenger det. Norsk asylpolitikk under Jens Stoltenberg har bidratt til at altfor mange av dem som kommer hit, ikke har grunnlag for asyl. Ved å signalisere at Norge er et land hvor det er lett å omgå reglene, har asylstrømmen til Norge økt, samtidig som den har sunket i våre naboland.

 

I januar fikk Regjeringen Stoltenberg beskjed av UDI om at asylsøkerstrømmen gjorde et unormalt stort hopp. Stoltenberg burde da iverksatt tiltak. Intet skjedde. I mars ba Høyre om tiltak og innstramninger i utlendingsloven. Intet skjedde.

 

Menneskesmuglere
Det er dessverre ikke slik at det bare er mengden av krig og forfølgelse i verden som påvirker asylsøkerstrømmen til Norge. Asylsøking er også business for menneskesmuglere. Kynisk business. Det er vel kjent i disse miljøene hvilke land det er lettest å få opphold i, hva som skal til for å få opphold, og hvordan utlendingsmyndighetenes arbeid kan treneres.

Siden UDI varslet om økningen i januar, har det kommet omtrent 10 000 flere asylsøkere enn prognosene tilsa. Mange av disse har solgt alt de eide for å betale menneskesmuglere. Mange har ikke grunnlag for asyl, og vil bli sendt hjem, fattigere enn da de kom. For selv ikke Regjeringen Stoltenberg ønsker at vi skal undergrave asylinstituttet fullstendig ved å åpne det for dem som ikke trenger det.

Dagens politikk er dermed karakterisert av at den ikke er tøff nok til å hindre åpenbart grunnløse asylsøkere å komme,  men heller ikke snill nok til å la dem bli.

Strømmen må bremses
Hvis vi ikke klarer å være tøffe mot dem som har åpenbart grunnløse asylsøknader og å sende et tydelig signal til deres hjemland, klarer vi heller ikke å føre en human asylpolitikk overfor dem som trenger det. Strømmen må bremses; reglene må bli strengere.

Da jeg som kommunalminister i 2003 iverksatte en gjennomgang av UDIs praksis og vurdering av asylsaker fra Somalia, var nyheten spredt på gaten i Mogadishu dagen etter. Da vi informerte om norsk politikk i landene hvor åpenbart grunnløse asylsøkere kom fra, avtok strømmen umiddelbart. Det nytter å begrense asylsøkerstrømmen, uten at man svikter dem som trenger det mest.

 

Her er noe av det Regjeringen Stoltenberg bør gjøre for å begrense strømmen av grunnløse asylsøkere videre: Vi bør oppheve regelen som tilsier at asylsøkere får opphold hvis de har vært her tre år, selv om de ikke har krav på asyl (den såkalte treårs-regelen). Det skaper et insentiv for å trenere saker ? og det undergraver asylinstituttet.

 

DNA-testing
Vi bør oftere kreve DNA-testing for å fastslå familieforhold. Familiegjenforening skal gjelde familier. Under Regjeringen Stoltenberg har familiegjenforening blitt en asylstrategi. Ikke minst kombinert med treårsregelen, er Regjeringens manglende tiltak på dette feltet farlig: Hvis vi ikke har strenge regler, skapes det et inntrykk av at Norge er et land man kan sende personer til som et brohode for slekt og venner.

 

Vi bør også aktivt informere i asylsøkernes opphavsland. Det kan virke brutalt, slik mediene syntes det var brutalt da vi hadde slike informasjonskampanjer i Bondevik II-regjeringen. Men det som i virkeligheten er brutalt, er å tillate at mennesker som ikke har grunnlag for asyl, lokkes hit med falske forhåpninger.

 

Regjeringen Stoltenberg har hittil ikke klart å være tøff i asylpolitikken, av hensyn mer til egne velgere enn til asylsøkerne. Dermed har den heller ikke klart å være human i asylpolitikken. Og situasjonen har raskt spunnet ut av kontroll. Slik var situasjonen forrige gang Høyre kom i regjering. I løpet av fire år brakte vi køene under kontroll, og fikk antallet grunnløse asylsøknader ned.

 

Høyre er klare til å rydde opp igjen. Men ærlig talt oppleves det som unødvendig at Regjeringen Stoltenberg har gjort en ny opprydning nødvendig.


Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

september 2008
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
hits