Når alle skal bli likere?

Av Erna Solberg
- 07.sep.2006 @ 10:50 - Kommentér

Er det et mål for regjeringen at alle mennesker skal bli likere? At vi skal leve våre liv innenfor den samme, forutsigbare A4-rammen? Jeg spør fordi regjeringens allergi mot private og individuelle løsninger vil føre til et samfunn med mer ensretting og mindre mangfold.

 

Jeg ønsker meg et samfunn hvor hver enkelt av oss har frihet til å leve våre liv på egne premisser. Alle mennesker er forskjellige, og derfor er det urettferdig å behandle dem likt. Jeg tror et samfunn som gir rom for valgfrihet og mangfold er et bedre samfunn, nettopp fordi alle mennesker har ulike ønsker og behov. Det finnes ingen standard oppskrift på et godt liv. Derfor må politikkens mål være å gi alle mennesker rom til å leve det livet de selv ønsker.

 

Ingen A4-boks
På en pressekonferanse før valget ga Jens Stoltenberg uttrykk for at han ville kutte kontantstøtten fordi han ikke kunne «stimulere folk til å gjøre ting vi ikke ønsker».

Noen synes kanskje dette er en helt naturlig holdning. For min del viser et slikt utsagn at forskjellen mellom Høyre og regjeringen ikke først og fremst handler om skatteprosenter, men om menneskesyn. Stoltenbergs menneskesyn er moralistisk.

Mitt menneskesyn handler om å ta hvert enkelt menneske på alvor, og vise respekt for de valgene hver og en av oss gjør i livet. Frie mennesker vil gjøre enkelte valg som jeg ikke synes er fornuftige, men min jobb vil aldri være å forsøke å lede alle mennesker inn i A4-boksen.

 

Toppet seg før sommeren
Etter regjeringsskiftet har det vært en rekke kutt i ordninger som legger til rette for mer mangfold og valgfrihet, og reduksjoner i alt som smaker av private løsninger. Det toppet seg i revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Skattefradraget for privat pensjonssparing ble kuttet over natten, og regjeringen varslet at den skulle ilegge formuesskatt på livrente.   

 

Det er over 800.000 individuelle pensjonsavtaler i Norge. Innbetalingene utgjorde over 8 milliarder kroner i 2005, og over halvparten av dem som benytter slike ordninger tjener mindre enn 400.000 kroner. Regjeringen har med et pennestrøk fjernet vanlige menneskers insentiver til å ta ansvar for egen sparing.  

 

Privat pensjonssparing er en måte å sikre trygghet i alderdommen for alle dem som av forskjellige årsaker ikke lever et gjennomsnittsliv. Mange gjør andre valg enn å være fulltidsansatt hele sitt voksne liv. Privat pensjonssparing og livrente er, for mange, gode måter å sikre fremtiden.

 

Forsvinner i skatt
Et eksempel er hvordan livrente benyttes etter ulykker for å jevne ut erstatningssummen over flere år. Etter at regjeringen bestemte seg for å skattlegge livrente har Trafikkskaddes Organisasjon beregnet at en tredjedel av erstatningen kan forsvinne i skatt.

 

Onsdag 6. september kan vi i Dagbladet lese om et offer for beskatning av livrente. En 21 år gammel jente, som mistet begge sine foreldre for et par år siden, bandt en beskjeden arv i livrente frem til 2017, for å slippe å miste studiestipendet sitt. Med regjeringens nye regler mister hun stipendet og må i tillegg bruke studielånet til å betale formuesskatt av arven.

 

I troen på at vi alle skal leve et gjennomsnittlig og samfunnsnyttig liv hadde regjeringen glemt at det ikke alltid går sånn. Ting skjer, med en selv og andre i nær familie, som gjør at man ikke kan, eller at man ikke ønsker, å benytte A4-løsningene.

Skal vi straffe mennesker for det? Jeg synes ikke det.


Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

september 2006
ma ti on to fr
        1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
hits