Høyre bryter ikke handlingsregelen!

Av Erna Solberg - 20.aug.2009 @ 10:38 - Kommentér
Den siste uken har enkelte forsøkt å gi inntrykk av at Høyre vil bryte handlingsregelen for å gi skattelette. Det er fullstendig feil! Derimot har vi lagt frem klare prioriteringer for hva nye friske oljemilliarder skal brukes på.

De neste ni årene gir handlingsregelen nemlig 500 oljemilliarder mer på statsbudsjettet enn den har gitt i de ni årene som er gått siden den ble innført. Men alle oljepengene våre er lite verdt om vi ikke klarer å bruke dem på å investere for fremtiden. For å si det rett ut: Det klarer vi alt for dårlig i dag. Derfor har Høyre foreslått den største endringen i måten vi forvalter oljepengene på siden handlingsregelen ble innført. Jeg har sagt at hele økningen i oljepengebruk som handlingsregelen legger opp til, skal brukes på fire områder: Skattelette og kunnskap, samferdsel og klima.

Mens handlingsregelen sier noe om hvor mye vi bruker, sier vårt forslag noe om hva vi bruker pengene til. Om handlingsregelen de neste ti årene gir 300 milliarder eller 600 milliarder ekstra, kan ikke norske politikere styre. Hvordan vi skal bruke pengene, bestemmer vi selv.

Høyre vil investere i mennesker: Kunnskap, skole og forskning. I infrastruktur for fremtiden: Veier og jernbaner som binder landet sammen. I et sunt næringsliv: Vekstfremmende skattelette som inspirerer til innsats og gjør bedrifter konkurransedyktige. Og vi vil investere for å møte klimautfordringene, vår generasjons store oppgave. Dette er fire grunnpilarer for en sunn økonomi og et bærekraftig samfunn.

At Norge er rikt i dag, er ingen garanti for at vi er rike i fremtiden. Olje varer ikke evig. Et samfunn må hele tiden fornye seg, hele tiden investere langsiktig for fremtiden. For Høyre er langsiktighet og ansvarlighet kjernen i hvordan vi tenker om samfunnet.

Da er det faretruende at Norge sakker akterut nettopp på disse fire områdene: En av fem elever går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese og skrive ordentlig. Universitetene våre hevder seg ikke i Europa-toppen. Vårt langstrakte land har færre kilometer motorvei enn omtrent noe annet i Europa. Togene går enkelte steder saktere enn de gjorde på 1950-tallet. Skattenivået er i verdenstoppen. Og til tross for at vi har de beste forutsetninger for å være ledende på grønn energi, går investeringene i klimateknologi til andre land.

Gjør vi ikke noe med de store utfordringene, vil våre barn og barnebarn ikke klare å bære dagens velferdssamfunn. Det er de neste ti årene vi har muligheten. Eldrebølgen begynner å skylle inn over oss i 2020. Oljen i Nordsjøen varer ikke evig. Da handlingsregelen ble innført i 2001, var derfor Stortingets intensjon å bruke pengene omtrent slik Høyre foreslår. Men de siste årene har det ikke skjedd. Vi bruker en mindre andel av bruttonasjonalprodukt både på forskning og på samferdsel enn vi gjorde for fire år siden. Samtidig har skattene har økt.

Hva har gått galt? En grunn til at det er vanskelig å prioritere disse områdene, er at virkningene viser seg først på lengre sikt. Og det er så mange andre valgløfter å oppfylle - ikke minst for den rødgrønne regjeringen.

Derfor vil Høyre at vi skal binde oljepengene til disse fire områdene. Tenk hva vi kan få til her i landet, hvis vi går løs på de store utfordringene! Vi kan gi våre barn verdens beste skole. Våre Universiteter kan bli verdensledende på flere områder. Kanskje kan vi reise med hurtigtog mellom Oslo, Bergen og Trondheim - eller ned til Europa ? på et par timer. Fremtidens Norge kommer ikke til å bli landet med de laveste skattene - men de kan bli lave nok til at norsk næringsliv kan bli et av verdens mest konkurransedyktige og innovative. Og kanskje kan teknologien som blir gjennombruddet for å forsyne verden med grønn energi, komme fra Norge?

Det er derfor Høyre har foreslått den største omleggingen av budsjettarbeidet siden handlingsregelen: Og det er derfor jeg sa at det finnes penger til skattelette blant de friske oljepengene. Skatt og skole, samferdsel og klima: Det er altså Høyres prioritering. Derfor har vi råd til skattelette - uten å bryte handlingsregelen.

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

august 2009
ma ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
hits