Vi kan redde flere liv

Av Erna Solberg
- 09.jul.2008 @ 15:18 - Kommentér

I Norge må vi kjøre mye, topografien gir hverken næringsliv eller privatbilister noe valg. Derfor bør trafikksikkerhet være høyt prioritert hos politikerne, som sitter med ansvaret for veiutbyggingen.

Mange norske veier anses for å være dødsfeller, og mange av dem vil heller ikke bli utbedret på mange år. Mangel på arbeidskraft, høye priser og til dels ineffektive metoder for å bygge vei er i grove trekk de største bremseklossene for at vi kan bygge og utbedre veinettet raskere enn det som foreløpig er planlagt.

Det finnes en måte å bygge vei på som kan gi oss mer og bedre vei raskere, uten at det vil koste mer. Gjennom offentlig-privat samarbeid, kjent som OPS, står det offentlige for finansieringen og private tar seg av å bygge og drifte veistrekninger.

Under den forrige regjeringen igangsatte vi 3 slike prosjekter, og resultatene er nå klare: Veistrekningene som ble bygget via OPS ble gjennomført på tilnærmet halvparten av tiden som sammenlignbare veistrekninger hvor det offentlige stod for både finansiering og bygging. Når vi ser hvordan dødstallene synker på nybygde veier med midtskillere og bedre på- og avkjørsler, da er halvert byggetid det samme som mange sparte liv. Jeg mener det i seg selv er et godt argument for å bygge mer vei på den måten, men det er også andre grunner.

I vinter ble mange veistrekninger nærmest slått ut av det kraftige snøværet på sørlandet. Dette gjaldt ikke prosjektene gjennomført med OPS. Årsaken er at de private ikke får betalt dersom veiene ikke er åpne ? og dermed sørger de for at de er det.

Den klattvise utbyggingen vi har hatt i Norge på mange av våre viktigste veikorridorer er feil, vi bør bygge flere helhetlige strekninger raskere. OPS er en metode for å få dette til. Vi har store nok prosjekter til å tiltrekke også større entreprenører fra utlandet og utvide kapasiteten for bygging av veiannlegg i Norge.

Under denne regjeringen blir det bygd mindre vei, til tross for at de bruker mer penger. De tør ikke tenke nytt. Samferdselsministeren nekter å sette igang flere prosjekter i samarbeid med det private fordi hun mener det belaster fremtidige budsjetter. Da har hun misforstått. Fremtidige budsjetter belastes uansett, det er bare et spørsmål om vi skal få bygget og driftet veien på best mulig måte. Det nekter hun fordi denne regjeringen har allergi mot private løsninger.

Denne sommeren kan vi nok en gang lese om de mange tragiske ulykkene som skjer på veier i hele landet.  Det haster med andre ord å få utbedret norske veier. Noe vi kunne gjort med OPS, men som regjeringen ikke vil.

Høyre har sagt vi ønsker å omlag doble de norske investeringene på vei. Om man kobler dette med vårt ønske om massiv bruk av OPS vil det bety at norske bilister innen få år vil oppleve en dramatisk forbedring av den norske veistandarden. Det betyr færre ulykker, færre liv tapt og en større trygghet for dem som ferdes i trafikken.

Den sittende regjeringen har ingen andre svar på problemet med dagens veistandard enn å stadig henvise til at bevilger ?historisk mye penger?, en ikke særlig imponerende bragd når den norske stat har historisk store statsbudsjetter. Det blir direkte lite imponerende de bygger mindre vei enn den forrige regjeringen når verktøyene for å bygge mer eksisterer.

Vi trenger mer vei, og for å få det til trenger vi mer penger til vei og mer OPS.


Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

juli 2008
ma ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
hits