Nissen med på lasset

Av Erna Solberg
- 14.jun.2006 @ 16:53 - Kommentér
I knapt noe land er staten en så betydelig aktør på eiersiden i næringslivet som i Norge. Staten har eierandeler i en rekke selskaper, både direkte og indirekte. Da er det ikke uten grunn at det bør interessere mange hvordan regjeringen forvalter dette eierskapet. Prosessen rundt valget av styreleder i Statoil og regjeringens håpløse håndtering viser spenningsfeltet internt i Arbeiderpartiet og LO/SVs innflytelse.

Statsministerens problem er at noen av hans støttespillere faktisk mente mange av de tingene Jens Stoltberg sa i valgkampen, men som han aldri mente. Nå tvinger disse støttespillerne ham til å gjennomføre de tingene han sa for å vinne valget, men som han tilsynelatende helst ikke vil gjøre.
Hvordan dette vil påvirke eierskapspolitikken må vi vente med å få svar på . I rekken av saker som regjeringen har utsatt, er den lenge varslede meldingen om eierskapspolitikken. Fordi stortingsgruppene og LO vil ha mer styring?

I forrige periode var det et bredt flertall for en tydelig og ryddig politikk for det statlige eierskapet. Nå synes det som om eierskapspolitikken er blitt symbolet for hva den aktive næringspolitikken skal gå ut på. Verktøykassen er som kjent nå byttet ut med et «smykkeskrin». Innholdet skal vel glimre på høytids- og festdager, men ellers ligger smykkene i skrinet.

Hvis det nå er eierskapspolitikken som skal være verktøyet, er det grunn til å begynne å bekymre seg for hva som blir resultatet. Skal det bli slik som Arbeiderpartiets Reidar Sandal antydet i valgkampen, at Hydros evne til å omstille for eksempel i Årdal – på Aps premisser – skulle avgjøre om Hydro fikk fremtidige konsesjoner på norsk sokkel?

Skal det bli slik at enhver omstilling i norske bedrifter hvor staten har en eierandel skal bli gjenstand for politisk behandling i Aps og SVs stortingsgrupper, med vetorett for Gerd Liv Valla og Jan Bøhler?

Hvis aktiv næringspolitikk betyr å gjøre norsk næringsliv til en ideologisk slagmark, vil jeg mildt sagt advare mot det. I en verden med sterkere konkurranse, men også med større muligheter, må ikke det statlige eierskapet utformes slik at vi taper mulighetene og sinker etter i konkurransen.

Innimellom hører jeg næringslivsledere og investorer som ønsker seg mer av statens penger til å bygge opp sin bedrift. Fra VG kan man registrere at noen av aktørene er på gang igjen, med pressgruppearbeid overfor regjeringspartiene. Kanskje burde den siste tidens synliggjøring av styringsambisjonene fra venstresiden i AP og SV få flere til å tenke seg om.

Det kommer ikke til å bli vanntette skott mellom eierskap og politisk styring med dagens regjeringspartier – tvert imot.

Med statens kroner får man nissen på lasset og nissen heter Jan Bøhler.

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

juni 2006
ma ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
hits