Høyre velger vei

Av Erna Solberg
- 28.mai.2009 @ 10:54 - Kommentér


De fleste mennesker i Norge er avhengige av offentlige veier, jernbaner eller trikkeskinner nesten hver eneste dag. De fleste har ikke noe valg - de kan ikke velge en annen og bedre vei hvis de ikke er fornøyde.

 

Vi som forvalter det politiske ansvaret for veier og skinner, har derfor et stort ansvar: Folk skal kunne vite at de kommer tidsnok på jobb uten korker, forsinkelser eller innstilte tog. Folk skal kunne kjøre over hele landet uten å måtte være redd for liv og helse på grunn av dårlige veier. Og folk skal slippe å stå timesvis i kø for å dra på hyttetur eller for å besøke slektninger.

 

Derfor er samferdselspolitikk viktig for meg. Det dreier seg om hverdagen til millioner av nordmenn, folk som ikke har noe annet valg enn å bruke de veiene og skinnene politikerne gir dem. Og derfor er samferdsel en av statens kjerneoppgaver. Da har folk grunn til å reagere når politikerne ikke leverer.

 

Veibygging i Norge har altfor lenge ikke levert godt nok. Det er både et spørsmål om hvordan vi bruker pengene, og hvor mye penger vi bruker. Særlig sliter Norge med at vi bygger veier klattvis, ikke i lengre strekninger, vi får for få kilometer igjen for hver krone, og vi har store etterslep på vedlikehold.

 

Dessverre synes jeg ikke Nasjonal Transportplan for 2010-2019 som er til behandling i Stortinget nå, tar tak i disse problemene. Det gjøres ingen strukturelle grep, foreslås ingen nye måter å gjøre ting på, ingen ny teknologi for trafikkavvikling.

 

Høyre har i Norge vært pådriver for nye måter å bygge vei på i Norge. Vi presset i sin tid frem offentlig-privat samarbeid (OPS), som gjør at veier og jernbaneskinner bygges raskere og billigere. Erfaring fra Norge og andre land viser at byggetiden blir nesten halvert og at kostnaden går ned med nesten femten prosent - og vedlikeholdet er sikret for mange år fremover.

 

Det er flere grunner til at det fungerer så bra: For det første bygges veistrekninger i et strekk. Vi unngår at maskiner og utstyr settes opp for å bygge en liten klatt, bare for å flyttes neste uke. Det er derfor det går raskere, og det er derfor det blir billigere. Og også entreprenøren har stor egeninteresse av å få veien ferdig i tide.

 

Men for den rødgrønne regjeringen inneholder offentlig-privat samarbeid en avgjørende svakhet: Ordet "privat". Derfor snakket de i forrige valgkamp i stedet om et offentlig alternativ, "prosjektfinansiering", som skulle hindre at det bygges så mye klattvis og delt. Vi har ikke sett noe til det i denne stortingsperioden. Arbeiderpartiet har programfestet det igjen, mot ledelsens vilje. Men Stoltenberg har en egen evne til å vri seg unna slike forpliktelser: Når vi har utfordret ham på prosjektfinansiering i Stortinget, har han svart: "Det er viktig at vi har prosjektfinansiering i den forstand at vi finansierer prosjektene på en god måte."

 

Ja, men det er nettopp det vi ikke gjør, og det er derfor vi trenger endringer. Slik det fungerer nå, bygger staten litt vei et år, men året etter er det ikke penger igjen, og da pakker man sammen før man er ferdig. Det blir dyrere, og det blir mer frustrerende for alle som bruker veiene.

 

OPS betyr mer en at veien bygges raskere, det er også bra for kvaliteten i byggearbeidene. Under OPS har den private entreprenøren har en sterk egeninteresse i å bygge skikkelig, med høy kvalitet. Entreprenøren har nemlig ansvaret for vedlikeholdet i mange år etter at veien står ferdig. Hvis han ikke bygger skikkelig, får han høyere vedlikeholdskostnader senere.

 

Til tross for at OPS på mange måter bare er sunn fornuft, har det altså stoppet helt opp i denne stortingsperioden. Jeg synes egentlig det er rart, for jeg vet at det er mange også i regjeringspartiene som synes det er en god idé. Dessverre ser det ut som den ideologiske motstanden mot å bruke private har trumfet sunn fornuft i denne saken.

 

Jeg mener at vi også må bruke mer penger på samferdsel. Langstrakte Norge er et av landene i Europa med aller færrest kilometer motorvei. Det holder ikke. Men de siste tyve årene har vi ikke klart å bruke nok penger på vei. Jeg tror en grunn til at det er vanskelig å prioritere vei på budsjettene, er at store samferdselsprosjekter tar lang tid - og typisk mer enn en valgperiode. Det er fristende for politikere å prioritere ting som kan gi en mer direkte velgeravkastning.

 

For å gjøre noe med det problemet har Høyre sagt at vi vil at samferdsel skal være ett av fire områder som nye oljepenger skal brukes på. Og at vi vil forplikte oss på det, gjennom et eget regnskap for oljepengene. De andre tre områdene er kunnskap, konkurransedyktig skattenivå og klima. De neste ti årene gir Handlingsregelen oss antagelig omtrent 500 milliarder ekstra å rutte med i forhold til dagens oljepengebruk. Målt mot den summen er satsingen i regjeringens nasjonale transportplan ganske moderat. Og med den summen, og forpliktelsen til å bruke den på investeringer, kan jeg trygt love at Høyre vil øke bevilgningene til samferdsel.

 

Folk kan ikke velge andre veier enn det politikerne bygger. Da er det i hvert fall viktig at politikerne velger å satse på vei!


Veien ut av krisen

Av Erna Solberg
- 05.mai.2009 @ 11:57 - Kommentér

I en økonomisk krise bør politikerne lede an, og peke ut en vei gjennom krisen. Når pessimismen brer seg blant folk og bedrifter, må politikerne gi dem grunn til å tro på fremtiden, og til å investere for fremtiden. Nå går utviklingen i feil retning. Derfor la Høyre frem sin kriseplan i går.

«Vi følger situasjonen tett.» Det har vært Regjeringens svar når de er blitt spurt om den økonomiske krisen som utfolder seg. Den rødgrønne regjeringen har fulgt etter, ikke ledet an.

15. september, dagen finanskrisen virkelig brøt ut i USA, sa næringsminister Sylvia Brustad: «Vi følger situasjonen tett» ? for å hindre at vanlige folk blir rammet av finansuroen. Da var arbeidsløsheten rundt 40 000. 31. oktober sa statsminister Jens Stoltenberg i et møte med representanter for næringslivet: «Regjeringen følger situasjonen tett. Vi er opptatt av å være i direkte kontakt med dem som blir berørt.» Da var 45 000 nordmenn uten jobb.

27. november skrev fiskeriminister Helga Pedersen på bloggen sin: «Vi følger situasjonen nøye. Jeg har jevnlig kontakt med fiskerinæringa.» Arbeidsløsheten nærmet seg da 50 000, og fiskerier gikk konkurs. 24. januar sa finansminister Kristin Halvorsen at ?regjeringen følger situasjonen i bankene nøye. Ledigheten hadde da passert 60 000.

Arbeidsløsheten nærmer seg nå 75 000. Det er nesten en dobling på ett år. Prognosene fremover er dystre. Bunnen er ikke nådd. Man skulle tro at en regjering som fulgte situasjonen så tett, oftere hadde kommet til Stortinget med tiltak for å gjøre det lettere nettopp for dem som blir berørt. Det har vi sett lite til de siste månedene.

Veien ut av krisen går gjennom å skape tro på fremtiden og vilje til å investere i den. Da må man lytte til bedriftene og høre hvilke problemer de opplever i dagens vanskelige økonomiske situasjon. Høyre la i går frem våre krisetiltak som bør settes i verk umiddelbart for å møte den økende arbeidsløsheten: Redusert arbeidsgiveravgift, økt bunnfradrag, lavere formuesskatt og arveavgift ? og økt satsing på kunnskap og forskning.

Det største tiltaket er redusert arbeidsgiveravgift. Vi vil gi 12 milliarder kroner i lettelser, slik at det skal koste mindre å ha folk ansatt under den økonomiske krisen. Fire av fem norske småbedrifter mener det er det aller viktigste enkelttiltaket for å hindre at flere mister jobben.

Den rødgrønne regjeringen økte skatten på kapital i fjor høst. Det trekker egenkapital ut av bedriftene midt i en økonomisk krise. Høyre vil avblåse denne ideologisk drevne krigen mot et næringsliv som har det tøft nok allerede. Og vi vil øke bunnfradraget for folk flest med 3500 kroner.

«Skattelette til de rikeste» roper de rødgrønne når Høyre kommer med slike forslag. Men dette handler ikke om skattelette til «de rikeste». «De rikeste» går nå konkurs, bedrifter går konkurs, og folk mister jobben. 12 milliarder mindre i arbeidsgiveravgift betyr ikke at «de rikeste» drikker mer champagne, det betyr at flere bedrifter er i stand til å ansette flere, at flere bedrifter kan og tør investere for fremtiden.

Men regjeringen som for fire år siden lovet «å ta hele verktøykassa i bruk», de tar visst likevel bare halvparten i bruk ? den delen der det ikke finnes skattelette. Det ser dermed ut som regjeringen nærmer seg det SVs nestleder Audun Lysbakken foreslo i oktober: At skattene aldri skal ned, selv i dårlige tider, og alltid skal opp i gode tider.

Slike holdninger gjør at selv de som har penger, kvier seg for å investere dem i Norge. Dette er en tid for å skape forutsigbarhet for gode rammevilkår i Norge, og optimisme for fremtiden.

Et annet viktig tiltak for ny optimisme som kan iverksettes umiddelbart, er å gi mer penger til kunnskap og forskning ? 1,6 milliarder i økte bevilgninger både til universitetene og til kompetansebygging og forskning i næringslivet. Det vil gjøre oss mer konkurransedyktige, og det vil hjelpe oss til å skape fremtidens næringer.

Skattelettelser som gjør det mulig å ansette mennesker, og satsing på forskning for fremtiden, det er med på å snu den negative trenden vi nå ser, med stadig flere som mister jobben. Å følge situasjonen tett, det må innebære også å lytte til bedriftene som sliter tyngst, og det må innebære vilje til å lede an.

Og Stoltenberg, ikke kom med at en reduksjon av arbeidsgiveravgiften er mer til dem som har mest fra før. «De som har mest fra før» er nemlig i ferd med å gå konkurs.

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

mai 2009
ma ti on to fr
        1 2 3
4
5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
28
29 30 31
             
hits