Næringspolitikk for fremtiden

Av Erna Solberg
- 18.apr.2007 @ 09:46 - Kommentér

SV avholdt før påske sitt landsmøte. Partiet har fremdeles ikke skrinlagt sine ambisjoner om sterkere offentlig styring av næringslivet.

I følge Dagsavisen 28. mars ønsker SV et mer aktivt statlig eierskap enn det Regjeringens eierskapsmelding la til grunn. Dette er blant annet for å forsøke å forhindre at Telenor selger Opplysningen 1881. Argumentet er at man ønsker å beholde kvinnearbeidsplassene rundt om i landet.

 

Det er skremmende at SV fremdeles ikke forstår hva som virker i en åpen, internasjonal økonomi som den norske. Norges suksess avhenger av vår evne til å omstille oss. Da kan vi ikke tviholde på verken selskaps- eller næringsstrukturer. Det er selvfølgelig et tankekors at SV har så liten tro på 1881 at de tror at arbeidsplassene forsvinner ved et eventuelt salg. Det finnes nok av eksempler som viser at nye eiere kan tilføre nye ideer, kapital og pågangsmot som bidrar til å styrke arbeidsplassene og kanskje skape noen nye. Man trenger ikke se lenger enn til Kværner, som for fem-seks år siden var på konkursens rand. I dag er det et selskap med stor suksess, hjemme som ute. Forutsetningen var at Aker Maritime kom inn på eiersiden og bidro til å rydde, restrukturere og skape ny virksomhet.


Innsats for SMB
I Norge har 99 prosent av alle norske bedrifter mindre enn 100 ansatte. Disse utgjør 65 prosent av arbeidsplassene i næringslivet. 97 prosent av alle bedrifter har mindre enn 20 ansatte, noe som utgjør 34 prosent av arbeidsplassene i næringslivet. Med andre ord: I stedet for å bekymre seg så fryktelig for hva Telenor og andre giganter i næringslivet bedriver, bør SV og Regjeringen bruke litt mer tid og krefter på å legge forholdene til rette for ryggraden i norsk verdiskapning - de små og mellomstore bedriftene rundt om i landet.

 

Små og mellomstore bedrifter har dessverre fått flere byrder, ikke færre. Regjeringen har skjerpet skatten på å eie, skape og drive virksomhet, noe som rammer alle virksomheter men spesielt gründere og små familiebedrifter, og den har gjort arbeidsmiljøreglene mer rigide for nettopp den type virksomheter som trenger fleksibiliteten mest. Jeg mener vi må gjøre det motsatte. Vi må gjøre det mer lønnsomt å ansette, jobbe, investere og spare - for alle. Vi må fjerne formuesskatten og redusere arveavgiften og toppskatten og vi må få større fleksibilitet og bedre vilkår for dem som tør å satse og skape noe nytt. Vi kommer ikke utenom at verdiskapning er en forutsetning for velferdssamfunnet vi har skapt og som vi alle ønsker å opprettholde og videreutvikle. Det må vi ta konsekvensen av.


Ingen skam å snu

De som starter eller driver virksomheter må hele tiden balansere risiko og avkastning. Det vil man aldri komme utenom. Men vi som er politikere kan bidra til å legge forholdene til rette ved å redusere byråkrati, skjemavelde, skatter og avgifter. I tillegg kan vi gjøre mye for å forbedre den infrastrukturen i samfunnet som styrker vår konkurranseevne og gjør det attraktivt å starte og drive virksomhet herfra. Heller ikke her har Regjeringen levert. Vi må satse mer på forskning og innovasjon. Regjeringens svar var et hvileskjær - redusterte ambisjoner til en verdi av 25 milliarder kroner. Vi må realisere kunnskapssamfunnet og gi unge mennesker en best mulig start på yrkeslivet. Regjeringen valgte å kutte bevilgningene til universiteter og høyskoler med 300 millioner kroner for inneværende år. Men også på samferdsel kan Regjeringen gjøre langt mer enn i dag. Hvert tiende minutt passerer en lastebil med laks riksgrensen på vei til forbrukere over hele Europa. Det krever bedre stamveier og tilrettelegging for mer transport med skip og jernbane hvis vi skal realisere vårt potensial og vokse også her.

 

Det er mange som sier at Regjeringen bedriver ord i næringspolitikken. Dessverre gjør den langt mer enn det. Problemet er at det først er når tidene snur at konsekvensene virkelig åpenbarer seg. I en global økonomi kan det bli et brutalt møte med virkeligheten.


Det er ingen skam å snu.

Erna Solberg


Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

april 2007
ma ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
hits