Løft blikket, Jens!

Av Erna Solberg
- 07.mar.2009 @ 10:23 - Kommentér
Da jeg for mange år siden tok sertifikatet, lærte jeg at for å styre støtt og holde riktig kurs må du ha blikket på horisonten. Nybegynnere har en tendens til å se på veien rett foran seg, og ender med å svinge fra den ene siden av veien til den andre, uten kontroll.

Jeg vil ikke kalle Jens Stoltenberg en nybegynner. Han vært for lenge i politikken til det. Men av og til undrer jeg meg over måten han styrer på. Klarest kommer dette til syne i NAV. Den nye etaten skulle være nøkkelen på vår tids store velferdsutfordring, nemlig det at nesten 800 000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet og er avhengig av trygd og stønad. 

Dessverre ser det ut til at den rødgrønne regjeringen har mistet styringen over NAV-reformen. En fremdeles moderat økning i arbeidsledigheten gjør at en etat som har økt antallet ansatte med mer enn 1000 de siste årene, nærmest bukker under: Arbeidsledige får ikke sine rettighetsbaserte dagpenger i tide, men henvises til sosialkontoret.

For å bøte på den umiddelbare krisen dreier Stoltenberg hardt på rattet: Han utsetter en viktig del av NAV-reformen, nemlig den som er rettet mot de vanskeligst stilte gruppene. Tanken bak denne delen av reformen er å gi en bedre avklaring av arbeidsevne til dem som har ulike yrkeshemminger, for å unngå at så mange ufrivillig uføretrygdes. Altfor lenge har altfor mange mennesker med innsatsvilje og pågangsmot, men med redusert arbeidsevne, blitt presset over i full uføretrygd, presses ut av arbeidsfellesskap og sosiale fellesskap. Altfor lenge har de ventet på en ny og bedre politikk. Fordi Stoltenberg utsetter reformen, må de vente enda lenger.

Situasjonen kommer etter flere år med reaktiv styring fra de rødgrønne. Gjennom hele stortingsperioden – en periode med eventyrlig konjunkturer og høy sysselsetting – har antallet uføretrygdede økt, sykefraværet har økt, mens antallet stønadsmottagere og antall fattige har vært konstant.

Mye mer kan gjøres for de mest utsatte gruppene! Høyre har gjennom hele stortingsperioden foreslått en langt sterkere satsing på tiltaksplasser for yrkeshemmede. Vi har foreslått tidligere inngripen overfor sykmeldte og mer bruk av trygdeleger. Vi har foreslått mer målrettede fatttigdomstiltak. Og Høyre har langt høyere ambisjoner enn de rødgrønne for å gi alle barn en skolegang som gir dem kunnskapene de trenger for å klare seg i et moderne arbeidsliv. Svært mange av dem som ender som uføretrygdede er nemlig de som ikke har gode nok kunnskaper fra skolen. Og i dagens skole går en av fem elever ut av ungdomsskolen med mangelfulle lese- og skriveferdigheter.

Mye kan også gjøres for å gjøre NAV bedre i stand til å håndtere de mange utfordringene institusjonen står overfor. Høyre har foreslått å la private bemanningsselskaper avlaste NAV i arbeidsformidling. Og vi har foreslått å la attføringsbedrifter avlaste NAV i arbeidsevneavklaringen av sykemeldte, yrkeshemmede og uføre som ønsker en ny sjanse i arbeidslivet. Menneskene til å gjøre jobben finnes, ressursene finnes. Mange av disse bedriftene har en spesialkompetanse på det de gjør som er uvurderlig. Men for å bruke dem må de rødgrønne overvinne sin dogmatiske motstand mot å samarbeide med private.

Krisen i NAV kommer plutselig på den rødgrønne regjeringen, og den har måttet gjøre dramatiske grep, grep som rammer mange mennesker som mer enn noen hadde trengt en håndsrekning fra regjeringen i økonomiske krisetider. Men slik er det gjerne, at humper i veien kommer plutselig når man ikke løfter blikket og ser langt frem, mot horisonten. Nå trenger vi en politikk som tenker langsiktig om utfordringene NAV står overfor i årene som kommer. Stoltenberg må løfte blikket. Kanskje får han også øye på noen av Høyres løsninger.

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

mars 2009
ma ti on to fr
            1
2 3 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
hits