Rødgrønn avgiftssmell

Av Erna Solberg
- 20.feb.2008 @ 09:45 - Kommentér

Nylig foreslo Trondheim Arbeiderparti å innføre en særavgift i Trondheim kommune. Bilister som fyller tanken med diesel eller bensin skal fra 1. januar 2009 betale 60 øre mer per liter, dersom Ap får det som partiet vil. Det er et elendig forslag av flere grunner.


Det virker ikke
For det første vil ikke 60 øre per liter utgjøre en stor nok økning til at noen vil velge bort bilen og reise kollektivt. Det er et tiltak for å fylle opp kommunekassen, ikke for å redusere klimautslippene. Transportøkonomisk Institutt (TØI) anslår at et tillegg i drivstoffprisen på 10 prosent kan medføre en nedgang i bilbruken på 2 prosent.

Hvis man virkelig skal redusere bilbruken ved hjelp av avgifter, må det mye kraftigere lut til, og det blir fort veldig usosialt. 60 øre er altså bare en måte å plage dem som allerede har det trangt i hverdagen, uten at det gir noen klimaeffekt.

For det andre vil det være veldig enkelt for bilister i en bykommune som Trondheim å fylle i andre kommuner for å slippe unna særavgiften. Det er jo gjerne dem som bor nærmest kommunegrensen som bruker bilen mest og som kjører de lengste strekningene. Noen vil si at et slikt forslag kan føre til mer bilkjøring, ikke mindre, når bilistene kjører ut av byen for å fylle.


Enda mer meningsløst
Enkelte har tatt til orde for at Oslo bør følge Trondheims eksempel. Det ville være enda mer meningsløst enn i Trondheim. I Oslo reiser 3 av 4 kollektivt i rushen. I pendlerkommunen Akershus er andelen 1 av 4. De som bor i Akershus og jobber i Oslo eller vice versa, vil dermed fylle tanken utenfor Oslo i alle tilfelle. Hvis en slik avgift skulle ha noen virkning måtte den være langt høyere og omfatte store deler av det sentrale Østlandet.


I Oslo-regionen har man allerede trafikantbetaling gjennom bompengeringen. Å legge en særavgift på toppen vil være å bære sten til byrden for dem som har den trangeste økonomien allerede. Kampen mot klimautslippene må ikke bli en kamp mot bilen som sådan, men en kamp mot forurensningen som bilen representerer. Da er lavere avgifter på miljøvennlige biler og satsing på forskning og utvikling blant de viktigste verktøyene vi har.


Det mest påfallende med forslaget fra Trondheim Ap er at statsministeren mener tiltaket skal belønnes gjennom den såkalte belønningsordningen for kollektivtrafikk. Det er en ordning som opposisjonen fikk forsterket gjennom klimaforliket, som sier at tiltak som får flere til å reise kollektivt i byene skal premieres med ekstra statlige bevilgninger. Når TØI hevder tiltaket ikke vil få flere til å reise kollektivt, kan man jo spørre seg hvorfor Staten skal drysse millioner over Trondheim.


Mot egen statsminister
SVs Inga Marte Torkildsen er på kollisjonskurs med sin egen statsminister i denne saken. Hun mener rushtidsavgift vil være et langt bedre alternativ. Det har imidlertid både Trondheims-ordfører Rita Otervik og statsminister Jens Stoltenberg lovet at de ikke skal innføre.

For å gi inntrykk av at det løftet blir holdt, innfører man altså en særavgift som ikke virker i stedet. Arbeiderpartiet i Bergen er ikke fullt så fintfølende overfor sine velgere. Fra å være mot rushtidsavgift for noen måneder siden, er Bergen Ap nå for. Det eneste man kan si med sikkerhet, er at med rødgrønne politikere ved roret blir det avgiftssmell for bilistene. Valgløfte eller ei.


Med Høyre blir det ingen rushtidsavgift, først og fremst fordi behovet for å bruke bil ikke er et resultat av størrelsen på lommeboken din.


Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

februar 2008
ma ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
20
21 22 23 24
25 26 27 28 29    
             
hits