Nei til narkotika!

Av Erna Solberg
- 21.feb.2007 @ 09:56 - Kommentér

Jeg er, som de fleste andre mødre, bekymret for at mine barn kan komme til havne i et miljø der det brukes narkotika. Jeg tror ikke jeg er alene om min bekymring, i første rekke fordi det er god grunn til å være det. Skolen er i dag den nest største omsetningsplassen for narkotika i landet. Kjøp og salg av lettere narkotiske stoffer er blitt noe vi ser gjennom fingrene med. Det mener jeg er en svært uheldig utvikling.


I dag er forbudet mot bruk, besittelse og salg av narkotika et teoretisk fenomen. Mitt ønske er at politiet skal håndheve dette forbudet. Vi må sende et signal om at narkotika av enhver type er uakseptabelt i vårt samfunn. Dagens praksis har ikke bidratt til å hindre nyrekruttering til narkotikamiljøene, og den har heller ikke gjort noe for å hjelpe dem som allerede er i miljøet. Jeg mener det er på tide å gjøre det åpenbare, å praktisere nulltoleranse i henhold til lovens bokstav. 

Narkotika ut av skolegården
I første rekke handler nulltoleranse om å få narkotikaen ut av skolegårdene og ut av miljøer der unge mennesker ferdes uten tilsyn av voksne mennesker. En langer i en skolegård kan være starten på livslang avhengighet og et liv i elendighet. Vi kan ikke akseptere at narkotika stjeler våre barns liv.

 

Det er noen som innbiller seg at narkotika er et storbyproblem. Det er ikke riktig. Narkotika får man tak i over hele landet, enten foreldre vet om det eller ikke. Det som riktignok skjer, er at de som virkelig blir hektet reiser til de store byene fordi tilgjengeligheten av tunge stoffer er bedre der. Men det er en fattig trøst…

 

Hvis vi skal bli slå hardere ned på bruk og omsetning av narkotika må vi ha mer synlig politi i gatene. Ikke for å ’jage’ narkomane, men for å ivareta folks trygghet og sikkerhet på en bedre måte, og sørge for at unge mennesker ikke fristes til å oppsøke tunge narkotikamiljøer. Det er bekymringsfullt at politiet i Oslo nå har 180 ubesatte stillinger. Det hjelper lite at politiet ser kriminaliteten på sine nye overvåkingskameraer, hvis ikke de har ressurser til å gjøre noe med det. Mer synlig politi er en forutsetning for trygge lokalsamfunn.


Narkomane trenger hjelp
Det er viktig å presisere at nulltoleranse mot narkotika ikke innebærer nulltoleranse mot narkomane. Narkomane trenger først og fremst hjelp, behandling og at man stiller krav til dem som til alle andre mennesker. Da jeg satt i regjering doblet vi antall plasser innen legemiddelassistert rehabilitering, sørget for bedre tilgjengelighet av lavterskel helsetilbud og ga rusavhengige pasientrettigheter på lik linje med alle andre. I høst foreslo vi en dobling i økningen til rehabilitering i forhold til Regjeringens opplegg. Det er viktig å gi et verdig tilbud som faktisk øker mulighetene for en narkoman til å kunne leve et normalt liv, i beste fall uten stoffsubstitutter som metadon og subutex.


Nei til frisoner
Jeg mener det er på tide å prøve noe nytt i narkotikapolititikken. Dobbeltmoralen vi praktiserer nå, er vel utprøvd. Det som er helt sikkert, er at forslaget om å opprette ”frisoner” for kjøp, salg og bruk av narkotika, fremmet av Arbeiderpartiets Trond Jensrud, er helt feil vei å gå. Hvis man slutter å stille krav, og i stedet luller seg inn i snillisme og forslag om å opprette ”frisoner”, da har man også sluttet å bry seg om de menneskelige tragediene bak narkotikaen. Det vil ikke jeg være med på. I Høyre tar vi vårt sosiale ansvar på alvor. 


Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

februar 2007
ma ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26 27 28        
             
hits