Klimaendring i USA

Av Erna Solberg
- 24.jan.2007 @ 16:36
Jeg befinner meg denne uken i Washington, i det som fortoner seg som en spennende uke i amerikansk politikk. Et klimaskifte er på gang. Et USA splittet over krigen i Irak, en administrasjon som for første gang har mindretall i kongressen, og en presidentvalgkamp i full gang – det var bakteppet for president George W. Bush’ tale om rikets tilstand som ble holdt natt til i dag norsk tid.  

”State of the Union”-talen er like viktig for politiske interesserte amerikanere som VM-finalen for fotballfansen i Europa. Ekspertene og forståsegpåerne hadde i dagevis spekulert på presidentens politiske utspill. TV-kommentatorene inntok sine plasser lenge før talen begynte. Da presidenten entret salen ble stemningen elektrisk. Ville Bush komme demokratene i møte? Ville Irak overskygge alt annet? Og – hva ville han si om miljø og klimaendring? 

Bush ba om støtte
Ja, Bush forsøkte definitivt å nærme seg demokratene. Han innledet med en lang hyllest til sin hovedmotstander – den første kvinnelige kongresspresident, demokratenes Nancy Pelosi fra California. Deretter appeller om samarbeid ”over midtgangen” i innenrikspolitiske saker som utdanning, helse, og miljøvennlig energi. Demokratene spratt opp og klappet gjentatte ganger. Så kom appellen om støtte til utenrikspolitikken, særlig Irak. Demokratene satt stort sett stille. Deres nyvunne makt var tydelig i tilsvaret som ble holdt av en nyvalgt senator fra Virginia, Jim Webb: ”hvis (presidenten) går (den rette) vei, skal vi følge ham. Hvis ikke skal vi vise ham veien”. 

Mens presidenten talte, sveipet TV-kameraet ofte på Hillary Clinton, Barack Obama og John McCain, de dominerende figurene i presidentvalgkampen som i år startet tidligere enn noen gang før. Kommentatorene er enige om at dette blir den lengste, tøffeste og dyreste presidentvalgkampen i USAs historie frem mot valget høsten 2008. Det finnes imidlertid ingen større demokratisk politisk mobilisering i verden enn en amerikansk presidentvalgkamp: Det er en manifestasjon av ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, valgfrihet, rettssamfunn og markedsøkonomi. Det er denne kombinasjonen som har gjort USA til verdens mektigste nasjon, og som vil avgjøre om USA vil fortsette å være det i resten av vårt århundre. 

Og ja, Irak og kampen mot terror overskygget nesten alt annet i talen. Presidenten ba Kongressen om å la sin nyeste strategi i Irak få ”tid til å virke”. Senatet var allerede godt i gang med høringer om Irak-strategien. De første tusener av de nye 21.500 soldatene til Baghdad var allerede ankommet. Men i dagene før presidentens tale hadde volden tatt seg opp, både mellom sunnier og shiaer og overfor amerikanerne. Et nøye planlagt angrep på amerikanernes hovedbase i Iraks hovedstad avslørte en alvorlig sikkerhetsbrist nettopp der hvor sikkerheten skulle være størst. Irak var hovedgrunnen til at republikanerne tapte kongressvalget, partiet er splittet og en rekke republikanere har gått ut offentlig og tvilt på George W. Bush’ strategi. 

Bush på glid i klimapolitikken
Jeg nevnte de innenrikspolitiske årsakene til USAs vekst. Glem imidlertid ikke betydningen av økonomisk, politisk og sikkerhetsmessig samarbeid med andre land. Og alle tre må til for å gjøre noe med de menneskeskapte klimaendringene som er i ferd med å forandre vår planet i det 21. århundre. Ett av seks oljefat som produseres i verden går til biltransport i USA. Ingen land slipper ut mer CO2. 

Klimaendringen utenfor Kongressen har nå sitt motstykke innenfor Kongressen, og det skyldes både demokrater og republikanere. I California går republikaneren Arnold Schwarzenegger lengre enn noen annen. Katrinas herjinger i New Orleans har vekket mange. Også i industrien er det økende bekymring. Et par dager før talen ble holdt, ble presidenten utfordret av ti av USAs største bedrifter til å innføre klare mål for CO2-utslipp. Han gjorde dessverre ikke det i sin tale. Imidlertid snakket han om å redusere bensinforbruket med 20 prosent de nærmeste ti årene, og økende produksjon av mer miljøvennlige drivstoff og andre energiformer. Likevel så vi en forsiktig klimaendring også i Det hvite hus da Bush uttalte at menneskeskapte klimaendringer var et problem. Det er for tidlig å vurdere nøyaktig hva dette innebærer, men det er utvilsomt skritt i riktig retning.  

Jeg kan vanskelig forestille meg at USA skal være like ledende om hundre år, om landet ikke tar lederrollen i utviklingen av miljøteknologi, reduserer sin avhengighet av ikke-fornybare fossile brensler, og kutter aggressivt i sine CO2-utslipp. Man skal være forsiktig med å undervurdere betydningen av den stadig bredere enighet i USA om at menneskapte klimaendringer er et problem som må takles. Spørsmålet er imidlertid om amerikanerne – og alle andre på vår planet – vil støtte klimatiltak som virkelig svir i lommeboken.

Kommentarer:
Postet av: David Justice

Hva skal vi med Høyre når:

Høyre svir like mye i lommeboka som de rødgrønne?

Høyre henger seg på miljøhysteriet som de rødgrønne skaper for å undertrykke enkeltmenneskets frihet?

Høyre oppgir vestens rett til selvforsvar mot ismalistiske terrorister og henger seg på de rødgrønnes angrep på Israel og USA's rett til selvforsvar.

Høyre tvinger private bedrifter til å kjønnskvotere inn styrerepresentanter?

Høyre tvangsregulerer prisene i private barnehager?

Høyre øker momsen?

Høyre bryter grunnlovens bestemmelser om eiendomsrett og gir bort andres eiendom til leiere av festetomter?

Folk som er enige i en slik nedbrytende og irrasjonell politikk kan fra før av velge å stemme på SV, AP, RV, SP, KrF.

Hva skal vi da med Høyre?

24.jan.2007 @ 23:05
Postet av: kris

Hva skal vi med Høyre som var med på å innføre utbytteskatt?

24.jan.2007 @ 23:14
Postet av: Dag

Bra skrevet David!
Men du glemmer at Høyre ikke et parti som følger din overbevisning, men en politikk basert på demokratiske vurderinger innad i partiet som de mener er det beste for samfunnet. Hadde Høyre hatt suverent flertall alene kan det hende listen din hadde vært kortere...

Kvotering, høy utbytteskatt og festetomter er jeg enig i at ikke hører altfor mye hjemme i Høyre, men matmoms, regulering av barnehagepriser o.l er kortsiktige grep av hensyn til realøkonomien, budsjettbalansen. Politikk går i små skritt desverre...

Er ikke enig med noen partier, men jeg prøver å stemme på et parti som er bra for samfunnet og ikke for meg!!!

25.jan.2007 @ 01:45
Postet av: Magnus

Når Erna prøver seg som utenrikskommentator, er det gøy å lese.
Pkt. 1. State of the Union = like stor interesse som en VM-finale i fotball. Tvilsomt, eller sagt på en litt mer direkte måte, Erna har ikke greie på fotball. Men hun har kanskje rett når det gjelder amerikanernes interesse. Amerikanere ser som kjent ikke så mye på soccer.
Pkt.2 Bush - ønsket samarbeid. Slike fraser har alle presidenter i sin årstale til kongressen. Bush er en av de mest "partisan presidents" på mange år. Bush fulgte uansett ikke opp ønsket om samarbeid om Irak, jo mer han snakket, jo strammere ble Pelosi i maska. Og hvorfor skulle han høre på kongressen? Han er "the commander in chief".
Pkt. 4 Bush har i alle sine årstaler snakket om at USA må kutte sin oljeuavhengighet ut i fra et sikkerhetsaspekt. Å erstatte fosilt brensel er riktignok ikke gjort i en håndvending. Å tro at man skal kunne kutte dramatisk på bruken av olje og gasdestillater, er helt meningsløst. 20 % reduksjon er ambisiøst.
pkt 5 Bare som en liten parentes. Bush foreslo å øke de strategiske oljelagrene med 100 %.

25.jan.2007 @ 09:24
Postet av: David Justice

Takk for kommentaren Dag.

"Bra skrevet David!
Men du glemmer at Høyre ikke et parti som følger din overbevisning, men en politikk basert på demokratiske vurderinger innad i partiet som de mener er det beste for samfunnet."

Du må imidlertid være klar over at samfunnet kun er summen av alle enkeltindivider. Samfunnet er ingen selvstendig organisme.
Det som er det beste for enkeltmennesket er derfor også det beste for samfunnet.

Siden enkeltmenneske for å overleve er avhengig av og få beholde den eiendom han/hun tilegner seg ved produktivt arbeid, er beskyttelse av eiendomsrett til det beste for enkeltmennesket og dermed også for samfunnet.

Den politikk Høyre står for i dag går i stikk motsatt retning, den undergraver eiendomsretten og dermed enkeltmenneskets mulighet til å leve av egen innsats.

Alle rasjonelle mennesker burde derfor ta avstand fra Høyre's politikk.

25.jan.2007 @ 12:57
Postet av:

Erna Solberg er en sterk og flink leder av Høyre.
Personhetsen her fra enkelte er lavmål.

Stå på!

25.jan.2007 @ 18:36
Postet av: Ragnar Danneskjøld

Erna Solberg er en grå mus som alle ler av.

Hvis Erna er så sterk og flink og Høyre's sosialisme light politikk er så fantastisk, hvorfor har Høyre da kun en oppslutning på 13%-14%?

Jeg tror folk flest har fått nok av Høyre's prinsippløse venstredreining.

25.jan.2007 @ 19:28
Postet av: Einar Johan Skandsen

Når en Høyreleder kommer her til USA for så å sende meldinger hjem om hva som skjer her borte og samtidig ser ut til å henvende seg til en sosialliberalistisk "lytterskare", så føyer dette seg inn i rekken av tiltak fra denne patetiske "partiformannen". Etter samboerforholdet med KRF, Venstre og til dels SP, så kunne man like godt slått partiene sammen. Høyre er nå et sentrumsparti og er kun et parti med støtte over sperregrensen, på grunn nostalgiske velgere som ikke ennå er på "feil side av gresset" og de som ennå ikke tør stemme FRP på grunn av den hetsen som det sosialliberalistiske pressekorpset kjører mot partiet.
Et Høyre som baserer seg på eksisterende politikk er derfor i fornektelse av gravitasjonskraften på lang sikt

26.jan.2007 @ 14:39
Postet av: Trond

Erna vil aldri bli verken liberal eller sosial-liberal. Det finnes bare et slikt reelt alternativ i Norge.

27.jan.2007 @ 17:50
URL: http://trond.weblogg.no
Postet av: Jørn

Klima er en av de virkelig store sakene i tiårene fremover. Mange i USA har innsett det, også fremtredende republikanere. Å tro at teknologi alene vil løse klimaproblemet er naivt. Siv Jensen er bare opptatt av flere proteststemmer og gir blanke i miljøet. Da stemmer jeg heller på Høyre.

29.jan.2007 @ 15:17
Postet av: David Justice

Jørn skriver at det er naivt å tro at teknologi alene vil løse klimaproblemet.

Jeg antar derfor ut i fra det Jørn skriver at
han har latt seg påvirke at miljømafians klimapropaganda.

Det som virkelig er naivt er å tro at det finnes noe menneskeskapt klimaproblem. Det finnes ikke bevis for at det hverken foregår global oppvarming eller at dette fenomenet (hvis det eksisterer) skulle være menneske skapt. Det er nok å vise til Bjørn Lomberg og Copenhagen Consensus.

Det uhyrlige er at miljømafian og venstresiden har meningsmonopol i norske medier. De operer etter Joseph Goebbels gamle velprøvde devise, forteller man en løgn mange nok ganger tror folk på den til slutt.

Høyre har nå slengt seg på hylekoret og vil være med å inndra folks penger for å hjelpe "klimaet".

Venstresidens ideer har alltid vært irrasjonelle og ødeleggende. Etter murens fall har parasittene lett etter nye begrunnelser for å herske over enkeltmennesket.

I det tjuvende århundre skulle enkeltmennesket ofre seg for klassen, rasen eller nasjonen i de ulike former for sosialisme som hersket.

Nå det miljøet og klimaet vi skal ofre oss for, i den klimarabiate altruismens irrasjonelle ånd.

Høyre har beveget seg til å ta del i denne rettighetskrenkende bevegelse.

29.jan.2007 @ 21:34
Postet av: Anton

Først til David som spør hva vi skal med Høyre og fremmer en rekke påstander for å underbygge dette. problemet oppstår når påstandene ikek har rot i virkeligheten.

Påstand 1: Høyre svir like mye i lommeboka som de rødgrønne.

Svar: Det er drøyt å hevde når den forrige regjeringen kuttet skatter og avgifter med 23 milliarder kroner. Den sittende regjering har på sin side hevet skattene tilbake til 2004-nivå, og det har som vanlig gått utover vanlige mennesker med vanlige jobber, og ikke dem som 'har aller mest fra før'.

Påstand 2: Høyre henger seg på miljøhysteriet som de rødgrønne skaper for å undertrykke enkeltmenneskets frihet?

Svar: Det er svært liten tvil om at klimaendringene er reelle, og at de er menneskeskapte. Å være opptatt av hvordan vi skal redusere utslippene av klimagasser er ikke det samme som at man mener de rødgrønne løsningene er riktige. Poenget må jo være å gi konservative/ borgerlige svar på utfordringer man alle er enige om at er viktige å finne løsninger på.

Påstand 3: Høyre oppgir vestens rett til selvforsvar mot ismalistiske terrorister og henger seg på de rødgrønnes angrep på Israel og USA's rett til selvforsvar.

Svar: Det skulle jeg gjerne likt å se underbygget. Meg bekjent har Høyre et balansert syn konflikten i Midtøsten.

Påstand 4: Høyre tvangsregulerer prisene i private barnehager.

Svar: Nå var jo ikke Høyre en del av barnehageforliket mellom A, SV og FrP som tvang gjennom makspriser i barnehagene, så dette er jo direkte feil.

Påstand 5: Høyre øker momsen

Svar: Var det ikke den forrige regjeringen som halverte matmomsen? I forhold til alle slike justeringer må man forøvrig ta Stortingsflertallets mulighet til å påføre mindretallregjeringer kostnader uten å fremskaffe inndekning med i betraktning.

Påstand: Folk som er enige i en slik nedbrytende og irrasjonell politikk kan fra før av velge å stemme på SV, AP, RV, SP, KrF.

Svar: Nå har du jo feil i en rekke av påstandene dine allerede, men konklusjonen er feil av flere grunner enn det. Høyres politikk er jo mer enn det du her fremsetter, og går i stikk motsatt retning fra de partiene som her er presentert. Det gjelder blant annet synet på det sivile samfunn, valgfrihet, frivillighet m.v.

Så til Magnus:
Du må åpenbart lære deg å lese når ditt første punkt harselerer over sammenlikningen mellom state og the union og fotball-vm. Sammenlikningen er altså at den er like viktig for politisk interesserte (NB!) amerikanere som fotball-vm er for fotballfans i Europa. Din kommentar er derfor helt på jordet.

31.jan.2007 @ 09:55
Postet av: David Justice

Anton harselerer over mine spørsmål rundt om hva vi skal med Høyre, men hans kommentarer holder desverre ikke vann.

1) Ja, de rød grønne har øket skattene, men jeg hører ikke Høyre argumentere for at det er moralsk feil å inndra andres penger. Diskusjonen i dag dreier seg om hvorvidt staten skal "bruke penger" på skattelette. Hvordan noen kan bruke penger ved å la være å konfiksere andres penger er det reelle spørsmålet? Dette spørsmålet klarer ikke imidlertid Høyre ikke å stille.

2) Anton påstår at det er svært liten tvil om at klimaendringene er reelle, og at de er menneskeskapte. Dette er imidlertid en irrasjonell påstånd. Det er overhode ikke bevist. Derfor er det også irrasjonelt å innrette politikken som om menneskeskapt global oppvarming var et faktum. Når Børge Brende så går hend og nominerer Al Gore, mannen som hevdet å ha funnet opp Internet, til Nobels fredspris er tragikomedien i Høyre komplett.

3) "Det skulle jeg gjerne likt å se underbygget. Meg bekjent har Høyre et balansert syn konflikten i Midtøsten"

Javel, så et balansert syn på konflikten i midtøsten er altså bra? I en konflikt mellom en vestlig orientert stat som gir sine innbyggere en relativt stor grad av frihet og som ønsker å forsvare seg mot stater og bevegelser som forherliger drap, terror og underkastelse er det altså bra å ha et balansert syn? Vi burde kanskje hatt et mer balansert syn på den andre verdenskrig også? Forhandlinger med Hitler ble jo prøvd flere ganger, de allierte ledere hadde kanskje ikke et balansert nok syn på hva nasjonal-sosialismen sto får siden de ikke prøvde å forhandle videre etter Tysklands overfall på Polen?

Dessuten er Kåre Willoch så vidt meg bekjennt forsatt medlem av Høyre og han står jo for en slik gjennomført anti-Israelsk holdning at han hadde passet godt sammen med Quisling i hans glansdager.

4. Høyre satt jo i Regjering så de må selvsagt ta sin del av ansvaret.

5. Momsen. Matmomsreduksjonen kompenserte ikke for den generelle momsøkning i forhold til økning av skattebyrden.

Å inndra andre folks penger er dessuten umoralsk uansett hva andre partier måtte mene.

Mitt spørsmål står derfor ved lag. Hva skal vi med dagens Høyre?

04.feb.2007 @ 14:44
Postet av: Huffda

Underholdende å lese hva David Justice skriver.

Du skriver at det er moralsk feil å inndrive andres penger (også kalt skatt), og jeg skjønner ikke ditt spørsmål. Spørsmålet burde heller være om nivået på skattetrykket og/eller hva pengene brukes til.

Usakligheten som du fremviser her synes jeg du burde gjøre noe med. Du må kunne akseptere at andre har en et annet syn på verden enn det du har.

11.feb.2007 @ 22:30
Postet av: David Justice

Til Huffda:

Jo da skatt = legalisert tyveri, og tyveri er faktisk umoralsk. Det er faktisk slik at mennesket har rett til å beholde sin egen eiendom, det kalles eiendomsrett. Det er nok du som ikke forstår dette som bør lese mer om blant annet historie og filosofi.

Nå er jeg ikke så naiv at jeg tror at Høyre vil gå inn for å innføre en rettsstat som frigjør og beskytter menneskeheten mot alle overgripere, inkl. staten selv.

Imidlertid har jeg ved enkelte tidligere anledninger gitt Høyre min stemme fordi jeg var naiv nok til å tro at Høyre ønsket å bygge ned velferdsstaten, og fordi jeg faktisk trodde at Høyre var tilhenger av NATO, USA og Israel i deres kamp mot muslimsk terror.

Så lenge Erna Solberg sitter med makten og Kåre Willoch ikke blir ekskludert av partiet kommer jeg imidlertid aldri til å stemme på Høyre igjen.

Hovedpoenget med innlegget mitt var imidlertid ikke hvilket parti jeg kommer til å stemme på. Det var hva vi skal med nok et sosial-demokratisk parti (og nok et parti som ikke er villig til å forsvare vestlige verdier i kampen mot muslimsk terror) når vi har alle de andre fra før?

11.feb.2007 @ 23:15
Postet av: Anton

David,

Her er det åpenbart behov for nyansering.

For å ta det punktvis:

1. Du mener Høyre ikke har argumentert moralsk for skattelettelser. Det er et halmstrå og heller ikke riktig. Du finner mang en Høyre-politiker som har argumentert moralsk for at folk bør få beholde mer av sin egen inntekt. Orker ikke finne eksempler, men de finnes i rikt monn.

2) At klimaendringene er reelle, er det faktisk ingen tvil om. Temperaturen øker. Du kan ikke mene at det er en irrasjonell påstand. At de er menneskeskapte har FNs klimapanel konkludert med at er veldig sannsynlig, altså 90 prosent sannsynlig. Politikere har handlet med langt mindre sannsynlighet i bagasjen tidligere. Å ikke handle med slike odds er simpelthen korttenkt.

3) Det er meningsløst å sammenlikne konflikten i midtøsten (israel-palestina) med Hitler og 2. verdenskrig. Folkeretten må være det bærende prinsipp for å finne løsninger på konflikten, og det finnes klare brudd på denne på begge sider. Israels demokratiske sider er åpenbart et gode; landets okkupasjon av andres territorium er ikke fullt så heldig.

Å ikke stemme Høyre pga et menig medlems syn - Willochs - på en konflikt, er helt useriøst. Det må være partiprogrammet og dagens politikeres syn som er utslagsgivende uansett parti. Det finnes garantert forskjellige syn på denne konflikten blant medlemmer i alle partier, uten at man kan ta det til inntekt for partienes standpunkter av den grunn. Å sammenlikne Willoch med Quisling er så useriøst at jeg ikke gidder å kommentere det en gang.

4. Regjeringen kunne selvsagt gått av på barnehageforliket, men hvis man skal tenke slik i alle saker så er det jo ikke rom for mindretallsregjeringer overhodet. Det var uansett ikke Regjeirngens forslag, men AP, SV og FrPs.

5. Vel, nå ble jo skattene satt ned med 23 milliarder kroner, som vel skulle oppveie økningen i momsen med god margin.

6. Hva skal vi med Høyre? Vel, jeg nøyer meg med å gjenta det jeg sa i forrige kommentar, som du ikke har svart på: Høyres politikk er jo mer enn det du her fremsetter, og går i stikk motsatt retning fra de partiene som her er presentert. Det gjelder blant annet synet på det sivile samfunn, valgfrihet, frivillighet m.v.

14.feb.2007 @ 13:19

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/3768125

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits