Nei til narkotika!

Av Erna Solberg
- 21.feb.2007 @ 09:56

Jeg er, som de fleste andre mødre, bekymret for at mine barn kan komme til havne i et miljø der det brukes narkotika. Jeg tror ikke jeg er alene om min bekymring, i første rekke fordi det er god grunn til å være det. Skolen er i dag den nest største omsetningsplassen for narkotika i landet. Kjøp og salg av lettere narkotiske stoffer er blitt noe vi ser gjennom fingrene med. Det mener jeg er en svært uheldig utvikling.


I dag er forbudet mot bruk, besittelse og salg av narkotika et teoretisk fenomen. Mitt ønske er at politiet skal håndheve dette forbudet. Vi må sende et signal om at narkotika av enhver type er uakseptabelt i vårt samfunn. Dagens praksis har ikke bidratt til å hindre nyrekruttering til narkotikamiljøene, og den har heller ikke gjort noe for å hjelpe dem som allerede er i miljøet. Jeg mener det er på tide å gjøre det åpenbare, å praktisere nulltoleranse i henhold til lovens bokstav. 

Narkotika ut av skolegården
I første rekke handler nulltoleranse om å få narkotikaen ut av skolegårdene og ut av miljøer der unge mennesker ferdes uten tilsyn av voksne mennesker. En langer i en skolegård kan være starten på livslang avhengighet og et liv i elendighet. Vi kan ikke akseptere at narkotika stjeler våre barns liv.

 

Det er noen som innbiller seg at narkotika er et storbyproblem. Det er ikke riktig. Narkotika får man tak i over hele landet, enten foreldre vet om det eller ikke. Det som riktignok skjer, er at de som virkelig blir hektet reiser til de store byene fordi tilgjengeligheten av tunge stoffer er bedre der. Men det er en fattig trøst…

 

Hvis vi skal bli slå hardere ned på bruk og omsetning av narkotika må vi ha mer synlig politi i gatene. Ikke for å ’jage’ narkomane, men for å ivareta folks trygghet og sikkerhet på en bedre måte, og sørge for at unge mennesker ikke fristes til å oppsøke tunge narkotikamiljøer. Det er bekymringsfullt at politiet i Oslo nå har 180 ubesatte stillinger. Det hjelper lite at politiet ser kriminaliteten på sine nye overvåkingskameraer, hvis ikke de har ressurser til å gjøre noe med det. Mer synlig politi er en forutsetning for trygge lokalsamfunn.


Narkomane trenger hjelp
Det er viktig å presisere at nulltoleranse mot narkotika ikke innebærer nulltoleranse mot narkomane. Narkomane trenger først og fremst hjelp, behandling og at man stiller krav til dem som til alle andre mennesker. Da jeg satt i regjering doblet vi antall plasser innen legemiddelassistert rehabilitering, sørget for bedre tilgjengelighet av lavterskel helsetilbud og ga rusavhengige pasientrettigheter på lik linje med alle andre. I høst foreslo vi en dobling i økningen til rehabilitering i forhold til Regjeringens opplegg. Det er viktig å gi et verdig tilbud som faktisk øker mulighetene for en narkoman til å kunne leve et normalt liv, i beste fall uten stoffsubstitutter som metadon og subutex.


Nei til frisoner
Jeg mener det er på tide å prøve noe nytt i narkotikapolititikken. Dobbeltmoralen vi praktiserer nå, er vel utprøvd. Det som er helt sikkert, er at forslaget om å opprette ”frisoner” for kjøp, salg og bruk av narkotika, fremmet av Arbeiderpartiets Trond Jensrud, er helt feil vei å gå. Hvis man slutter å stille krav, og i stedet luller seg inn i snillisme og forslag om å opprette ”frisoner”, da har man også sluttet å bry seg om de menneskelige tragediene bak narkotikaen. Det vil ikke jeg være med på. I Høyre tar vi vårt sosiale ansvar på alvor. 


Kommentarer:
Postet av: Cathrine

Bra Erna! Det er bra Høyre tar tak i narkotikaen som florerer i skolen. Har selv to barn i ungdomsskolen. Bra du viser handlekraft her!

21.feb.2007 @ 10:52
Postet av: Kongla

Det er ikke bare narkotika, men tobakk,alkohol og sexpress som møter barna på ungdomskolen. Men du Erna, hvordan skal disse narkomane få et verdig liv. Du sier at alle skel eie den plassen de bor, men en som vil ut av narkohelvete har jo ikke penger til å eie, hist den ikke selger narko i skolegården. Så Erna jeg savner en helhetlig politikk fra din side, og ikke bare beskyttelse av dem som stjeler sosialboliger (dettte sa du i valg 2005)

21.feb.2007 @ 11:06
Postet av: martin

Narkotika må være kamp nummer 1, men alkohol på en god nummer 2. Rus ødelegger livet til så mange i dette landet.

21.feb.2007 @ 11:44
Postet av: Lærerstudent

Mye kan sies om fortvilelse og redsel for vår barn. Men når staten først fanger narkotikasmuglerne for så å utdanne de til lærere som skal ta seg av våre barns utdanning, vet jeg ikke helt hva man skal si. På Høgskolen i Vestfold går en student på 3. året etter å ha sittet i fengsel i ti år for et storbeslag av hasj. Man tro kanskje han er ferdig med businessen sin? Dere politikere kan si hva dere vil, men om dere ikke rydder opp i riktig rekkefølge er det en håpløs kamp dere driver.

21.feb.2007 @ 12:27
Postet av: Pontiuz

Nå må våre politikere komme seg ut av den dogmatiske tankerekken når det gjelder narkotika.
Dagens politikk for å bekjempe narkotika har vist seg å være totalt feilslått. det er på tide med nye tanker når det gjelder bekjempelse av rusmidler.
Se på hvordan verden har vendt ryggen mot tobakk,det er en økende motstand mot bruk av tobakk over verden, dette er en holdning blandt befolkningen som er kommet pga saklig opplysning om tobakkens helseskadelige sider.ikke pga tvang og forbud.En slik holdningsendring går det an å få til når det gjelder narkotika også, men da må man ta med alle rusmiddler, også alkohol, som er et av de sterkeste rusmidlene i vårt samfunn. Men det er paradoksalt lovlig??.
Våre unge er ikke dumme, de ser ikke logikken i at vi tillater alkohol, mens andre rusmidler som er langt svakere, og mindre skadelige,ikke er tillatt. er det forbudt, ja så er det klart at mange unge vil prøve det. Det er naturlig.
Vi må gå bort fra forbud og straff tenkingen,og heller kjøre beinhardt på opplysning og fakta.Dagens narkotikapolitikk er fra middelalderen, og ikke egnet for vår tid.

Argumenter som: hvis du begynner med hasj, så blir du mest sannsynlig narkoman, er for dumt, og ungdommen vet det,ingen blir fysisk avhengig av hasj. Det hadde vært mere riktig å si at hvis du begynner med alkohol,så er det stor sannsynlighet for at du kan bli rusavhengig senere i livet.
Ungdommen vet mye mere om rusmidler enn forutinntatte politikere, og mange foreldre gjør.
Tiden er overmoden for nytenking når det gjelder tiltak for å forebygge rusmiddelbruk. Straff og forbud hjelper ikke lenger, det har vi sett over hele verden, Man kan ikke tillate et kraftig rusmiddel og forby andre mildere rusmidler, det blir for dumt, og folk vil ikke respektere det.
Man kan nesten undres når man hører uttalelser fra enkelte politikere når det gjelder såkalt narkotika,om de i det hele tatt lever i vår tid.
De er full av forutintatte holdninger, og har lite eller ingen greie på hva de prater om.

Mitt råd er; kom dere ut av den dogmatiske hengemyra, og begynn å tenke nytt. Inviter de som kan noe om dette inn på tankerommet, nemlig de som har opplevd rushelvete, og som har førstehånds kjennskap til dette.

21.feb.2007 @ 12:50
Postet av: Pontiuz

Nå må våre politikere komme seg ut av den dogmatiske tankerekken når det gjelder narkotika.
Dagens politikk for å bekjempe narkotika har vist seg å være totalt feilslått. det er på tide med nye tanker når det gjelder bekjempelse av rusmidler.
Se på hvordan verden har vendt ryggen mot tobakk,det er en økende motstand mot bruk av tobakk over verden, dette er en holdning blandt befolkningen som er kommet pga saklig opplysning om tobakkens helseskadelige sider.ikke pga tvang og forbud.En slik holdningsendring går det an å få til når det gjelder narkotika også, men da må man ta med alle rusmiddler, også alkohol, som er et av de sterkeste rusmidlene i vårt samfunn. Men det er paradoksalt lovlig??.
Våre unge er ikke dumme, de ser ikke logikken i at vi tillater alkohol, mens andre rusmidler som er langt svakere, og mindre skadelige,ikke er tillatt. er det forbudt, ja så er det klart at mange unge vil prøve det. Det er naturlig.
Vi må gå bort fra forbud og straff tenkingen,og heller kjøre beinhardt på opplysning og fakta.Dagens narkotikapolitikk er fra middelalderen, og ikke egnet for vår tid.

Argumenter som: hvis du begynner med hasj, så blir du mest sannsynlig narkoman, er for dumt, og ungdommen vet det,ingen blir fysisk avhengig av hasj. Det hadde vært mere riktig å si at hvis du begynner med alkohol,så er det stor sannsynlighet for at du kan bli rusavhengig senere i livet.
Ungdommen vet mye mere om rusmidler enn forutinntatte politikere, og mange foreldre gjør.
Tiden er overmoden for nytenking når det gjelder tiltak for å forebygge rusmiddelbruk. Straff og forbud hjelper ikke lenger, det har vi sett over hele verden, Man kan ikke tillate et kraftig rusmiddel og forby andre mildere rusmidler, det blir for dumt, og folk vil ikke respektere det.
Man kan nesten undres når man hører uttalelser fra enkelte politikere når det gjelder såkalt narkotika,om de i det hele tatt lever i vår tid.
De er full av forutintatte holdninger, og har lite eller ingen greie på hva de prater om.

Mitt råd er; kom dere ut av den dogmatiske hengemyra, og begynn å tenke nytt. Inviter de som kan noe om dette inn på tankerommet, nemlig de som har opplevd rushelvete, og som har førstehånds kjennskap til dette.

21.feb.2007 @ 13:02
Postet av: Pontiuz

Nå må våre politikere komme seg ut av den dogmatiske tankerekken når det gjelder narkotika.
Dagens politikk for å bekjempe narkotika har vist seg å være totalt feilslått. det er på tide med nye tanker når det gjelder bekjempelse av rusmidler.
Se på hvordan verden har vendt ryggen mot tobakk,det er en økende motstand mot bruk av tobakk over verden, dette er en holdning blandt befolkningen som er kommet pga saklig opplysning om tobakkens helseskadelige sider.ikke pga tvang og forbud.En slik holdningsendring går det an å få til når det gjelder narkotika også, men da må man ta med alle rusmiddler, også alkohol, som er et av de sterkeste rusmidlene i vårt samfunn. Men det er paradoksalt lovlig??.
Våre unge er ikke dumme, de ser ikke logikken i at vi tillater alkohol, mens andre rusmidler som er langt svakere, og mindre skadelige,ikke er tillatt. er det forbudt, ja så er det klart at mange unge vil prøve det. Det er naturlig.
Vi må gå bort fra forbud og straff tenkingen,og heller kjøre beinhardt på opplysning og fakta.Dagens narkotikapolitikk er fra middelalderen, og ikke egnet for vår tid.

Argumenter som: hvis du begynner med hasj, så blir du mest sannsynlig narkoman, er for dumt, og ungdommen vet det,ingen blir fysisk avhengig av hasj. Det hadde vært mere riktig å si at hvis du begynner med alkohol,så er det stor sannsynlighet for at du kan bli rusavhengig senere i livet.
Ungdommen vet mye mere om rusmidler enn forutinntatte politikere, og mange foreldre gjør.
Tiden er overmoden for nytenking når det gjelder tiltak for å forebygge rusmiddelbruk. Straff og forbud hjelper ikke lenger, det har vi sett over hele verden, Man kan ikke tillate et kraftig rusmiddel og forby andre mildere rusmidler, det blir for dumt, og folk vil ikke respektere det.
Man kan nesten undres når man hører uttalelser fra enkelte politikere når det gjelder såkalt narkotika,om de i det hele tatt lever i vår tid.
De er full av forutintatte holdninger, og har lite eller ingen greie på hva de prater om.

Mitt råd er; kom dere ut av den dogmatiske hengemyra, og begynn å tenke nytt. Inviter de som kan noe om dette inn på tankerommet, nemlig de som har opplevd rushelvete, og som har førstehånds kjennskap til dette.

21.feb.2007 @ 13:02
Postet av: Pål Bang

Erna. Kan du ikke være så snill å si meg hva i alledager det er en person gjør galt når han sitter å røyker sin egendyrkede cannabis? Ja bortsett fra at det er ulovlig da.

21.feb.2007 @ 13:13
Postet av: Kongen av Polen

"Kjøp og salg av lettere narkotiske stoffer er blitt noe vi ser gjennom fingrene med"
Hvor har du dette fra? Hvem er "vi"?
Jeg sitter ikke med en oppfatning av at kjøp/salg/bruk av lettere narkotiske stoffer er i nærheten av å bli akseptert, hverken hos lovens håndhevere eller i samfunnet ellers.. Dessverre..
At politiet ikke har ressurser til å ta seg av alt, det være seg vold, økonomisk kriminalitet, narkotika osv. er for såvidt riktig. Men jeg er usikker på om det er et smart trekk å øremerke alle eventuelle ekstra midler til politiet i den hensikt å styrke kampen mot narkotika. Det må da være viktigere ting å ta tak i når man ser hva slags saker som blir henlagt nå til dags..
At politiet plutselig får nok midler til å ta seg av ALLE typer lovbrudd regner jeg som meget lite sansynlig:)

Man bør ihvertfall skille bedre mellom lettere stoffer (cannabis) og andre tyngre stoffer. Det er stor forskjell i både avhengighetspotesiale, virkning og skadevirkinger når det gjelder dette!
Hadde ikke statlig misvisende skremselspropaganda gjennom flere år hjernevasket ellers normalt oppegående mennesker , hadde det kanskje vært lettere å føre en konstruktiv diskusjon om saken.

Hva har du forresten å støtte deg på når du mener nulltoleranse er den beste veien å gå? Nulltoleranse er rett og slett misbruk av ressurser på en meget inhuman måte! Jeg har aldri stemt Arbeiderpartiet, men jeg kan ikke si annet enn at forslaget deres virker mer gjennomtenkt og fornuftig. Jeg levner det bedre mulighet til å endre statistikker i positiv retning enn din nulltoleranse.
Jeg tror at du, og forhåpentligvis de du prøver å nå med budskapet ditt, må ha en forvridd virkelighetsoppfatning når det kommer til stykket. Har du snakket med mange narkomane du?
Det er en stor andel unge mennesker i Norge som har prøvd cannabis, og ennå flere kjenner noen som har prøvd det. Mange vet faktisk at et trekk av en joint ikke er snarveien til helvete.

Jeg mener selvfølgelig ikke at det skal være fritt frem med narkotika i Norge, men lettere stoffer bør ikke være forbudt. Man har idag aldersgrense på kjøp/bruk av alkohol, og det er fornuftig. En liknende aldersgrense bør isåfall settes for kjøp/bruk av lettere narkotiske stoffer. Etter min mening bør denne grensen være minst 20 år. Unge mennesker er lett påvirkelige, og bør unngå bruk av alle typer rusmidler inntil de har nok livserfaring til å kunne bruke det på en fornuftig måte. Alle rusmidler bør behandles/brukes med respekt!
Hardere stoffer bør forbli ulovlige til evig tid, men nulltoleranse er nok ikke måten å kvele dette problemet på heller..

Nilz

21.feb.2007 @ 13:47
Postet av: Øystein

"Vi må sende et signal om at narkotika av enhver type er uakseptabelt i vårt samfunn."

Siden alkohol er den soleklart vanligste typen narkoitika i Norge, antar jeg Solberg snart kommer med forslag om å øke avgiftene, gjøre det midre tilgjengelig og forby produksjon av vin til eget bruk.

Noe annet vil være herlig dobbeltmoralsk, og det er jo dobbeltmoralen innlegget hennes angriper.

21.feb.2007 @ 13:47
Postet av: Haavard

Stort sett enig med Erna her. Frisoner, utdeling av heroin osv. bygger på den feilaktige tanken at det er kun de utilsiktede bivirkningene av stoff som er negativt, mao. fysiske og psykiske skadevirkninger, risiko for overdoser, plager og risikoer knyttet til en narkoman livsstil osv. Dette er FEIL. Den største faren med stoff er den TILSIKTEDE virkningen, nemlig rusen. Rusen du får av harde stoffer er (så vidt jeg har forstått) så himmelropende fantastisk at alt annet i livet blekner totalt. Har du først opplevd noe slikt, MÅ du oppleve det igjen og igjen. Alle andre kilder til glede og tilfredsstillelse - anerkjennelse fra venner og kolleger, å få til en bra karriere/ skolegang, hobbier og interesser, reising, naturopplevelser, ja, til og med sex blir fullstendig stilt i skyggen av den kunstige, kjemiske gleden og tilfredsstillelsen en rus kan gi. Da blir motivasjonen til å jobbe, å studere, å ha en gode vennskap og forhold og alt annet som gjør livet verdt å leve lik null.

Dette har selvsagt en katastrofal effekt på livet til de individene som fristes av dette, men ikke minst har det en svært negativ effekt for samfunnsøkonomien hvis store deler av befolkningen heller vil ruse seg enn å jobbe eller studere. Jo flere skritt man tar i retning av å legalisere harde stoffer, jo greiere og mer behagelig man gjør tilværelsen for vordende junkies, jo flere vil fristes av denne kjemiske snarveien til lykke, heller enn å stresse med å studere og jobbe som vanlige folk, og måtte begrense oppturene og lykken til de tilfellene hvor man har gjort noe for å fortjene det.

Cannabis kan være et mulig diskusjonstema, men sprøyterom, gratis heroin, frisoner av typen "Plata" hvor de narkomane kan ha et sted å "værra", og omsette narkotika, alt dette er ikke å "prøve noe nytt" i narkotikapolitikken, det er å gi opp.

Man er nødt til å kjempe mot narkotikabruk, ved å prøve å begrense tilgangen, gjøre det vanskeligst mulig å finne et sted å kjøpe og selge (hyppige politibesøk overalt hvor det samler seg mer enn fem narkomane), og ikke minst skape et samfunn hvor færrest mulig ser dop som sin eneste mulighet til å føle lykke.

21.feb.2007 @ 14:21
Postet av: Kåre

Narkotika er forbudt og bør behandles deretter. Støtter Erna her. selvfølgelig kan vi ikke tillate at det enkelte steder er lov å selge og bruke narkotika. det funker ikke. det de narkomane trenger er hjelp, ikke dop. Stå på, Erna!

21.feb.2007 @ 14:26
Postet av: Bernt H.

I forhold til å tolerere narkotika, se interessant oppslag i Dagsavsien i dag: sprøyterommet i Oslo skaper faktisk flere overdoser...
www.dagsavisen.no/innenriks/article2598285.ece

Det er utrolig lett å få tak i narkotika i ungdomsmiljøene i dag (det har det vel forsåvidt alltid vært), det burde bekymre mange foreldre!

21.feb.2007 @ 16:11
Postet av: €€€€€STP4LAIF€€€€€€

kulan tjukken! hvis du fjerner ordningsen fra skolegården må eg bare begynne å snorte kritt istedenfor.

-sTp

21.feb.2007 @ 16:35
Postet av: Juba Juba

Nulltolleranse mot narkotika betyr ikke nulltolleranse mot narkomane skrives det. Vanskelig å fatte hvordan det skal fungere ettersom innehav så vel som omsettning av narkotika er straffbart. Skal man ha en nulltolleranse, så er politiet nødt til å arrestere alle som har med stoff å gjøre. Kan fort bli dyrt og vanskelig.
Hva med de lovlige rusmiddlene som alkohol, nikotin og de pillene som legene skriver ut i øst og vest, da folk nå for tiden har angst og depresjoner i "hue og ræva"?

21.feb.2007 @ 18:33
Postet av: John Einar Våge

"På tid å prøve noe nytt i narkotika politikken", hva mener du?
Mer politi, strengere straffer?
Vel, det finnes vel narkotika i USA fremdeles, på tross av strengere straffer.
Er narkotika problemet borte i Oslo siden politiet har jaget de fra "plata" eller er det regelen "ut av syn ut av sinn" som gjelder.
Hvorfor ikke gjøre noe med alkohol politikken, her ligger det også ufattelig mange tragedier,
eller hører ikke dette til under Høyres sosiale ansvar?

21.feb.2007 @ 19:17
Postet av: Kenneth Pettersen

Det er godt å se at vi har totalitære og fascistiske politikere i dette landet som Erna Solberg.

Jeg kommer til å gjøre dette så enkelt som mulig Erna, og tro meg når jeg sier dette, om du er uenig med meg havner du i samme klasse som Stalin/Hitler og alle andre totalitære idioter.

Det er MIN kropp og MITT liv og staten har for faen ikke noe med hva jeg gjør sålenge jeg ikke utsetter andre for fare eller krenker deres friheter!

Om man ikke lengre er herre over egen kropp med tanke på hva man putter i den, hva er neste? Skal det komme forbud mot å hoppe høyere enn 10 cm i lufta fordi vi kan skade oss?

Og dernest, hvordan kan dere forsvare at det er ulovlig å plukke en plante/sopp ifra naturen til eget forbruk?

Dere klassifiserer fleinsopp som narkotika og sier at den kan vi ikke plukke for den er "farlig", mens det er helt greit, og LOVLIG, å plukke, selge, dyrke, spise og drikke rød fluesopp? En sopp som har en LANGT sterkere rus enn fleinsoppen, og som også er LANGT farligere enn fleinsoppen!

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen, alle som tror at de lever i et fritt land er hjernevaskede sauer som seriøst bør revurdere hva frihet er for noe.

Jeg kunne ikke brydd meg mindre om at DERE ikke vil benytte dere av nevnte friheter, men kom for faen ikke her å prøv å ta ifra meg mine friheter for da er dere ikke et hakk bedre enn alle andre totalitære regimer/ideologier!

Så legger vi den debatten død, eller hur?

21.feb.2007 @ 19:53
Postet av: Isak

Hei Erna,

jeg lurer på om du faktisk tror på det du kommer med her, eller er det bare et kynisk utspill for å kapre din del av det hjernevaskede norske stemmekveget..?

Markedet vil alltid finnes, det eneste forbudspolitikken oppnår er å gjøre profitten (og dermed også rekrutteringen) større.

Isak

21.feb.2007 @ 20:24
Postet av: Sukk

Og jeg som har sansen for deg som politiker, men dette feltet har du ikke peiling på..
Ta storfisken, ikke sluttbrukerne.. Gjør forskjell på stoffene.. hvorfor er khat ulovlig når kaffi gir samme rusen..? hvorfor forby cannabis, hvis folk vil ruse seg på det istedenfor alkohol..? det er jo betraktelig mindre skadelig for helsen. Nei, bruk heller ekstra politiressurser på å få ned antall voldshendelser som skyldes vårt farligste rusmiddel, alkohol..
Heroin, gitt at en bruker får samme dose hver dag med lik renhetsstyrke og ren sprøyte, vet du hvor skadelig det er..? La oss si det sånn at sukker er betraktelig mer farlig for helsen. Men la oss heller jage de narkomane rundt i evigheter til de får hjelp, hvis de ikke gjør en feil, noe som er menneskelig og mister hjelpen pga sprekk. Slutt å forhåndsdøm, les om de ulike rusmidlene, hør på fagfolk, og gjør en forskjell.

22.feb.2007 @ 04:12
Postet av: Undrende

Ta deg en fest med alkohol, dagen derpå kjenner man virkelig hvilken gift alkoholen er for kroppen. Ta deg en "blås" og man er like fin dagen derpå. Skal man virkelig gjøre noe med elendigheten bør man ta med alkoholen også, Tenk at denne giften er lovlig.

22.feb.2007 @ 08:19
Postet av: SiD

Hvis dere revurderte listen over ulovelige preparater, så ville kanskje noen ta det seriøst.
I det fleste ungdommsmiljøer er harj og pot like utbredt som alkohol, og derfor synes jeg det er teit at dere kaller det "narkotika", siden de som ikke har peiling på dop lett går videre til speed (amfetamin) og andre hardere stoffer.
Alle merker jo ved første trekk av en joint at THC ikke er farlig, men spendende og fint.
Da er det alt for lett å gi de inntrykket av at alt som kalles "narkotika" er fint.

Nå er det på tide at dere tar tak i dette.
De fleste prøver hasj minst en gang (60-80% i Europa), og de fleste av de prøver når de er under 18.

Snuten har bedere ting å finne på en å jage 70% av Norges befolkning for forselser.
Hvis dere skal gjøre noe med det som virker, så gjør noe med bolerne i securitas uniformer som tjener mere på kriminelle handliger, en på å gjøre jobben sin.

Peace
SiD of t Fcukup Foundation

22.feb.2007 @ 08:36
URL: http://www.myspace.com/sidgh2
Postet av: Akademiker

Jeg er ikke overraska over Ernas utspill, som muligens er godt ment. Politikerne marsjerer jo taktfast med skylappene godt på plass. Når det gjelder rusmidler er jo skillelinjene helt feil plassert, etter min mening. Om man skulle foreslå nye skiller kunne man tenkt seg at følgende rusmidler var lovlige: Øl, vin og cannabis. Man kunne så diskutert hvorvidt sprit skulle vært lovlig. Sterkere stoffer som f.eks amfetamin, heroin, kokain, GHB etc burde selvfølgelig vært ulovlig. Ut fra skadelighet og vanedannende effekt ville dette vært en korrekt inndeling. Når man ser fanatismen blant politikerne skjønner man jo at dette aldri vil slå gjennom. For få måneder siden søkte bønder i Trøndelag om å få starte dyrking av industriell hamp. Som kjent er dette en plante som ikke kan røykes i den hensikt å oppnå rus. Effekten ville uteblitt om man så røykte en hel åker. Søknaden ble avslått av nåværende regjering med den begrunnelse at slik dyrking gir feil "signaler". He-he-he, ja det er sant..

22.feb.2007 @ 08:43
Postet av: stian

skulle gjærne hørt deg utdype nulltoleragnse litt bedre skjøner ikke helt hva du mener med dette man har jo det i dag?viss du mener at vi skal bli strengere i form av politi og fengsel straffer,tror jeg du gjør samfunet en bjørne tejeneste se på usa der har krige mo drugs vart siden reagan sin tid med syke straffe rammer og dethar ikke akurat bli mindre narkotika der,kommer stadig nye stoffer på markedet,tror at veien og er igjenom avkriminaliserin og ikke kriminalisering det har vi prøvd i førti år nå!!

22.feb.2007 @ 09:43
Postet av: Pmen

Hei.

Vel, som tørrlagt alkoholiker og rusavhengig kjenner jeg endel til rusens skadevirkninger - og ærlig talt. Jeg kaller alt fra alkohol til hasj til speed til heroin for rus.

For det første, å kalle hasj for "ufarlig" er tull, noe enkelte "luller" seg inn i. Jeg kjenner MANGE som er totalt avhengig av den rusen.

Videre er alkohol det farligste rusmiddel som finnes. Ære være de som kan ta seg et glass vin og nyte det, for meg kan et glass vin medføre døden. (Om jeg er så heldig).

Da det var snakk om spillavhengighet stemte jo alle partier for å fjerne spillautomater - for å hjelpe de som ble avhengig.

Hva er det første som møter meg på Rema, Rimi etc.

Jo øl. Og tar jeg en øl - vel da er jeg inni rushelvete igjen.

Så Erna, skal jeg ta deg alvorlig må du se på RUS (Narkotika/tabeletter/alkohol) som temmlig like produkter.

Det er dobbelmoral å stemme for strengere narkotikapolitikk og mer liberal alkoholpolitikk.

En ting til, når en rusavhengig "når bunnen" og trygler om hjelp, da er det en akutt situasjon for denne. Når det tar måneder før hjelp blir tilbudt er det 95% sjangse for at den rusavhengige enten er på kjøret igjen eller er død.

22.feb.2007 @ 12:09
Postet av: økonomen

la meg forklare frøken erna enkel markeds teori:

P.S dette er bygget på virkeligheten og ikke på politisk utopi.

1. man har et marked. D.V.S at en kjøper vil få det han har lyst på, så lenge han er villig til å betale nok for det.

2. tilbydere vil tilby produktene så lenge han finner det lønnsomt. Han vil derfor foreta en risiko analyse hvor blant annet straff og mulig fortjeneste blir vurdert. politiets arbeid er her med på bestemme prisen. jo større sannsylighet for å bli tatt jo høyere pris vil man forlange. prisen går dermed opp itakt med politiets kamp. IKKE nødvendigvis tilgangen. siden narkotika er et svært uelastisk produkt ilikhet med alkohol og tobakk.(folk slutter ikke å røyke til tross for høye avgifter på produktet).

3. økt "krigs" innsats mot narkotika fører også til en rekke andre bieffekter:

- Misbrukere må skaffe mer penger for å finasiere de økte utgiftene. enten gjennom krimnalitet eller vanlig arbeid(her ligger nok de fleste)

- selgerene som risikerer lange fengsel straffer er som alle andre mennesker villig til å strekke seg langt for å unngå dette. D.V.S at staten gjennom trusler om å stjele deler av livet hans(fengsel), presser selgeren til rasjonell handlig. dette kan foreksempel være å drepe tystere, eller andre som truer livet hans.

får et menneske valget mellom 20 års fengsel eller å drepe noen, og på den måten unngå straff
er det naturlig at han velger å ta liv. får han derimot kun 1 års fengsel vil han nok heller velge fengsel.

dette betyr at krigen mot narkotika ikke kan vinnes med krigføring. tvert imot skaper bare mer politi mer krimnalitet. sånn er det bare.

22.feb.2007 @ 14:31
Postet av: David Justice

Solberg ønsker ikke å kommentere boken til Hallgrim Berg. Høyre, det nye muslim partiet drømmer om stemmer fra våre nye landsmenn.

Patetisk.

22.feb.2007 @ 20:59
Postet av: Jens

Latterlig. Cannabis kan røykes en joint for dagen uten å oppnå noe serlig rus. Likevel vil ikke folk forstå at det ikke gir noe medisinsk virkning. Forstå det den som kan.

www.marinol.com
www.gwpharm.com

FÅ ØYNENE OPP!

28.feb.2007 @ 01:00
Postet av: Jens

Gir deg medisinsk virkning?

28.feb.2007 @ 01:00
Postet av: Jens

Det gir deg medisinsk virkning. Feil sitat. Var bare så forbanna.

La meg sitere Shakesprare!

LYKKENS FILOSOFI:-

Hvis du drikker mye vil lysten øke og evnen minke.

-----

Hvis du røyker en joint for dagen er du stabil ang. det medisinske. Ikke ang. rus.

28.feb.2007 @ 01:09
Postet av: Blabla

Enig at det må ut av skolegården. Men at det har medisinske fordeler er jeg ikke tvil om.

28.feb.2007 @ 01:36
Postet av: hans

Synes tanken rundt legalisering av mildere narkotiske stoffer er interessant og jeg har gitt det litt tankerom. Min konklusjon er at det er for farlig å "prøve ut" denne ordningen i Norge. Grunnen er enkel og det er at nordmenn er rett og slett for små i hodene sine til å håndtere en slik frihet. Bare se på Norge og helgefylla idag, enten er du avholds eller er det stort sett grøftefyll hver helg! En åpning av feks hasj ville gjort at mange nye personer hadde oppsøkt dette "tidligere ulovlige stoffet" og mengden forbruk ville eksplodert før det evt noen år senere ville blitt noe mindre med hjelp av kampanjer etc. Det er disse x antall årene som blir håpløse. Tenk deg hasjpresset i helgene da for våre barn!

01.mar.2007 @ 15:29
Postet av: Isak

Hei Erna,

les litt lekser her: http://leap.cc/Publications/publications.php

05.mar.2007 @ 18:17
Postet av: Lars Monsen

Pål bang... det morsomste er jo at du nettopp sier selv at det er ulovlig. Du kan gjerne diskutere hvorfor det er ulovlig (som det finnes gode grunner for)... Men å angripe ved å selv besvare spm blir litt festlig...

19.mar.2007 @ 10:10
Postet av: Lars Monsen

Isak... siden er til og med mindre troverdig enn det FFFs sider er...

19.mar.2007 @ 10:11
Postet av: Steffen

Det er på tide å legalisere narkotika.

1. Det koter mye å bekjempe det.

2. Alle får det uansett, det blir bare værre for markomanene fordi staten gjør det dyrere.

3. Det blir uprofittabelt for kriminelle.

4. Folk bør velge selv hva de vil det skader faktiskt ikke andre.

5. Det er prinsippielt helt likt som alkohol.

16.mai.2007 @ 19:11
Postet av: Lise Tollefsen Slembe, Ansv. leder for landsomfattende organisasjon - HULK (for unge som søker bedre alternative muligheter i livet)

ERNA SOLBERG, HVIS DU ER BEKYMRET SOM MOR OG SOM HØYRE POLITIKER, HVA VIL DU OG DITT PARTI GJØRE FOR GI DE TUSENTALS RUSMISBRUKERE OG NARKOMANE HER LANDET ET BEDRE EFFEKTIVT BEHANDLINGSTILBUD ENN DET DÅRLIGE SOM HITTIL HAR EKSISTERT TAKKET VÆRE SLAPPHET OG LIKEGYLDIGHET FRA VÅRE NORSKE POLITIKERE? DU SNAKKER SÅ "JEVT OG GILT" OM AT DET NÅ BØR KREVES NULLTOLERANSE MOT NATKOTIKA HER I LANDET MEN IKKE MOT NARKOMANE!!! NEI, SELVSAGT VIL VIL IKKE DERE I HØYRE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER "DRØMME" OM Å KREVE DE STAKKARS TUSENTALS NARKOMANE FOR NOE? DET SKULLE JO SÅ VISST BARE MANGLE I OG MED DERES SOM TIDLIGERE KONSERVATIV REGJERING PÅ LIK LINJE SOM DEN NÅVÆRENDE RØDGRØNNE REGJERINGEN ALDRI HAR GJORT "ET SLAG" FOR Å BIDRA TIL Å FÅ REDUSERT DEN STORE "RUSTRAFIKKEN" HER I LANDET, EI HELLER IKKE HAR DITT PARTI - HØYRE STÅTT STANDHAFTIG PÅ MED HENSYN TIL Å GI DE STAKKARS NARKOMANE (SOM DU I SOMMER DELTE UT MATPAKKE TIL I BERGEN BY)ET FULLVERDIG BEHANDLINGSTILBUD ANNET ENN ET USSELT BEHANDLINGSTILBUD SOM IKKE VIRKER FOR NOEN SOM ØNSKER Å BLI KVITT RUSAVHENGIGHETEN FOR GODT! MEN ET SPRØYTEROM FOR STOFFMISBRUKERE GÅR DERES PARTI "GLADELIG INN FOR OG SOM ET SLAGS "PLASTER PÅ SÅRET" FOR ALLE DE RUSMISBRUKERNE DERE I ALL DERES TID SOM PARTI HAR SVIKTET! SOM LEDER FOR DEN LANSDEKKENDE ORGANISASJONEN - HULK (TIDLIGERE FORKORTELSE AV: MED HJELP TIL UNGE I ALVORLIGE LIVSKRISER), GREMMES JEG OVER DEN SLAPPHENDTE POLITIKKEN SOM FINNES I VÅRT NORSKE SÅKALTE "VELFERDSSAMFUNN!" DET DERE POLITIKERE GJØR, ER Å PROFILERER DERE
VED SNAKKE VELDIG HØYT OM HVA SOM BØR GJØRES, SLIK AT DERE MED DERES TAKTISKE OVERTALELSESEVNE KLARER Å NÅ FLEST MULIG "NAIVE" NORDMENN DER UTE! MEN FINNES DET SÅ MYE NAIVITET BLANT NORDMENN I DAG MON TRO OG NÅR DE FLESTE AV OSS HAR GJENNOMSKUET HVA SOM EGENTLIG LIGGER SOM ÅRSAK TIL AT OVER HALVPARTEN AV NORGES BEFOLKNING GÅR TIL GRUNNE I RUS OG PILLEAVHENGIGHET!
SAKEN ER ERNA SOLBERG AT DERE SOM PARTI SAMT DE FLESTE ANDRE PARTIER HER I LANDET, HVERT ÅR LOVER "GULL OG GRØNNE SKOGER," DA VED Å LOVE AT "NÅ SKAL STORE FORBEDRINGER SKJE," NOE SOM IKKE SKJER OG IKKE HITTIL HAR SKJEDD!
MITT STØRSTE HÅP ER DERFOR; AT DET SNART KKOMMER ET ANNET PARTI HER I LANDET SOM TALER PÅ VEGNE AV "DEN LILLE MANN I GATA" DET VIL SI; ALLE DE TUSENTALS RUSMISBRUKERNE; PILLEAVHENGIGE; PSYKISK LIDENDE OG FATTIGE DERE SOM POLITIKERE FULLSTENDIG HAR OVERKJØRT I MANGTFOLDIGE AV ÅR!
Lise Tollefsen Slembe
Ansv. leder for HULK
(for unge som søker bedre
alternative muligheter i livet)
Nestleder i Familiestiftelsen 15 Mai - Vestlandet

24.sep.2007 @ 22:42
URL: http://www.hulk.no

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/4338411

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits