Ny kurs

Av Erna Solberg - 11.sep.2009 @ 07:21
Stortingsvalget handler om hvilken retning Norge skal gå de neste fire år. Det handler om hvordan vi ser på de store utfordringene, de langsiktige utfordringene, og hvordan vi vil løse dem. På sentrale områder har den rødgrønne regjeringen beveget landet i feil retning, eller ikke tatt utfordringene på alvor. Derfor er det så viktig med et regjeringsskifte etter valget.

I en kaotisk valgkamp er det lett å miste de sentrale skillelinjene av syne: Det handler om i hvor stor grad vi har tillit til enkeltmennesker, familier, bedrifter og organisasjoner. I Høyres samfunn skal vi ha en sterk velferdsstat. Ikke en stat som gjør alt for alle, men en som til gjengjeld gjør det den skal gjøre godt.

På noen av de aller, aller viktigste velferdsområdene leverer nemlig det offentlige i dag altfor dårlig: Staten leverer altfor dårlig i skolen. En av fem går ut av grunnskolen med kritiske dårlige leseferdigheter og en av tre fullfører ikke videregående skole. Mange av disse kommer aldri i skikkelig jobb. Og staten leverer alt for dårlig på sykehus. 50 000 flere pasienter står i kø og venter med smerter og usikkerhet.

Å ruste barna våre for voksenlivet og å ta vare på dem som rammes av sykdom, det er noe av kjernen i velferdsstaten. Likevel gjør Norge det altfor dårlig på disse områdene. Da er det noe som er feil!

På begge disse områdene handler det om å tenke nytt. I skolen må fokuset på kunnskap bli sterkere. Lærerutdannelsen må styrkes, kravene må skjerpes, vilkårene må bedres. Det må være prioriteten - ikke gratis frukt og grønt. I helse-Norge står private klinikker med ledig kapasitet som ikke utnyttes. De rødgrønne har i sin redsel for private og ideelle institusjoner strammet inn på muligheten for å la staten betale behandling for deg hos private. Vi må igjen få en politikk der det viktigste ikke er hvem som behandler, men at det behandles.

Derfor trenger vi en ny kurs! Slik at staten kan sørge for å ordne opp i det som er kjerneoppgavene, og slik at alle de tusenvis av fellesskap samfunnet er bygget opp av, kan få blomstre uten å reguleres eller skattes i hjel.

Høyre har gått igjennom fem av de viktigste utfordringene Norge står overfor: For lite kunnskap i skolen, for lange helsekøer, for dårlig infrastruktur, for dårlig rammevilkår for bedrifter og for lite rom for det sivile samfunn. Vi har laget en rapport, der vi dokumenterer at alle de fire borgerlige partiene vil dra i samme retning og gi landet en ny kurs på disse områdene. Derfor skal og må et borgerlig flertall etter valget gi landet den nye kursen.

Og derfor har Høyre sagt at hvis det blir et borgerlig flertall, vil vi ha en ny regjering. Uansett. Selvfølgelig er det fire forskjellige partier på borgerlig side, men på disse hovedutfordringene er alle partiene enige om retningen.

Ikke alle partiene på borgerlig side har uttrykt seg like klokt i forkant av valget for å sikre en slik ny kurs. Det har blitt undertegnet garantier, og det har blitt fremstilt ultimatum. Høyre er det eneste partiet som har sagt at vi ønsker en ny regjering, uansett. Det sier vi uten frykt, fordi uansett hvem som sitter i en slik regjering, vil det måtte finnes flertall i Stortinget for politikken som skal føres, og først og fremst blant de borgerlige partiene. De kompromissene som da må utarbeides, vil ikke være en avskrift av noe enkelt partis partiprogram, men de vil uten den minste tvil føre landet i på en bedre kurs enn dagens.

Om noen dager går vi til urnene for å stemme. Jeg oppfordrer alle til å bruke stemme sin for å gi sitt bidrag til den demokratiske prosessen og sitt syn på hvilken kurs landet skal ha de neste fire årene. Én ting er sikkert: For dem som ønsker en ny kurs, er et sterkest mulig Høyre det tryggeste valget. Godt valg!

Kommentarer:
Postet av: Morten

Erna er valgets store stjerne, det er det ingen tvil om. Jeg stemmer stolt Høyre også i år, ikke bare på grunn av de spesifikke sakene, men også på grunn av den generelle grunnholdningen partiet har til sakene; innhold og substans fremfor kroner og øre. Ikke at ikke kroner og øre er viktig, men Høyre er det eneste partiet som virkelig bryr seg om hva man får for kronene man bruker.

11.sep.2009 @ 09:13
Postet av: Roald Bentzen

Husk Erna, at det er ingen som har utstett flere garantier enn Høyre i løpet av denne stortingsperiode! Hadde du ikke hatt så mange "H-fosiler" i dine rekker, og jalusien til Frp vært mindre så kunne vi sett lyst på framtiden i et bredt borgerlig fellesskap. Men sorry; det blir Frp denne gangen for meg.

11.sep.2009 @ 10:37
Postet av: Torbjørn

Voodoo - økonomi....
La oss fleske til med 100 mrd i skattelette ;-)

11.sep.2009 @ 11:10
Postet av: Einar Kr. Holtet

Kjære Erna!

Din partikollega Inge Lønning var nylig i media med en utrolig respektløs, fleipete og nesten uforskammet kommentar til valgutspill fra Ap og SV om en tannhelsereform som kan hjelpe store pasientgrupper. Han spurte om man kanskje også skulle la staten betale frisørregningene!
Både du og Lønning bør vite at det er tusener av tannpasienter i Norge som lider under periodontitt og som trenger titanimplantat i munnen. Periodontitt krever behandling, og det koster den enkelte pasient ofte mye mer enn hva vi har råd til å betale.
Lønnings fleip påkalte kanskje blendahvite smil på Frogner, men ikke ellers i landet! Og heller ikke blant de tusener som etter hvert er klar over hva Høyre kanskje ikke vet: at perio-bakterienes myriader i munnen lett sprer seg i blodbanen og kan skape livstruende tilstander med økt fare for bl.a. hjertesykdom.
Høyre har kanskje ikke tenkt å hjelpe disse pasientene, slik alle de andre viktige partiene her i landet lover at de vil?

Et poeng vi ikke må glemme er at hofteleddspasienter som får innoperert titanhofteledd får dekket sine utgifter i sin helhet, idet slike operasjoner er kostbare.

Hvorfor skal ikke også tannpasienter, som på grunn av sykdom må ha implantat, få dekning for sine utgifter til dette?

M.a.o: Er du som partileder i Høyre enig med Lønning i at dette er ?valgflesk som man ikke skal sette tennene i??

13.sep.2009 @ 13:22
Postet av: Einar Kr. Holtet

Jeg har nå fått svar på ovenstående pr. epost fra en Rune Hansen i Høyre ? på vegne av Erna Solberg. Han skriver:

Ettersom Erna er travelt opptatt nå i innspurten av valgkampen har hun
bedt meg svare på hennes vegne.

Jeg har dessverre ikke hørt hva Inge Lønning nylig sa, derimot kan jeg
fortelle om hva Høyre går til valg på: Høyre vil sørge for bedre støtte
til tannbehandling for dem som har høye tannhelseutgifter og dårlig
økonomi.

Poenget vårt er at vi ønsker å målrettet å hjelpe dem som har dårlige
råd og høye tannhelseutgifter. Dette dreier seg om store kostnader
for mange og totalt for staten også. Derfor sier vi i denne omgang at vi
skal prioritere de som har dårlige råd, men altså ikke rikfolk.

Håper dette var både oppklarende og betryggende.

mvh
Rune Hansen
Til dette har jeg svart på epost følgende:

Takk for svaret, som jeg ikke er fornøyd med.
Jeg viser til hva jeg skrev (i eposten)om hofteleddspasienter. Er det ingen
rikfolk blant disse, og
får de ikke full refusjon for kostnadene?

Einar Kr. Holtet

13.sep.2009 @ 13:40
Postet av: Martin. B

Veldig bra blogg, Erna!
Jeg har et spørsmål: Hvis dere setter skatten ned, da blir vel prisene på varene dyrere da?

Martin. B

13.sep.2009 @ 15:06
Postet av: Einar Kr. Holtet

Til tannhelsen påny: Jeg har mottatt følgende svar fra Rune Hansen i Høyres sekretariat:

"Hei igjen,
beklager at du ikke var fornøyd med svaret du fikk. Jeg oppfattet
imidlertid at du først og fremst var opptatt av tannhelse og at du til
slutt i e-posten kun trakk frem hofteledd som eksempel. La meg derfor
utdype mer med utgangspunkt i tannhelse og egenandeler generelt.

Tannhelse har historisk ikke vært prioritert mht refusjonsordninger på
linje med andre helsetjenester som har vært prioritert høyere. Nå er
imidlertid flere partier kommet til at tiden er inne for å rette
søkelyset mer mot tannhelse. (Det kan her være på sin plass å minne
om at dagens regjering for fire år siden gikk til valg på gratis
helsetjeneste, men likevel ikke har innført det ila disse årene).

Uansett, i tillegg til at vi ønsker å se på tannhelsetilbudet går Høyre
for øvrig til valg på at vi vil iverksette en total gjennomgang av
egenandelssystemet for å sikre at mennesker med høye helseutgifter og
dårlig økonomi blir skjermet.

Det betyr altså at vi vil se helhetlig på helseutfordringene og hvordan
vi kan gi målrettet støtte til dem som trenger hjelp og som har store
helseutgifter. Vi ønsker i tillegg å prioritere helseinnsats for øvrig
til å styrke kreftarbeid, bedre helsehjelp til eldre, styrke
følgetjenesten for gravide, samt sørge for at habilitering og
rehabilitering blir den neste helsepolitiske kraftsatsingen.

Vi har med andre ord ganske store ambisjoner for utviklingen og bedring
av helsevesenet og helsetjenestene; og for å gå tilbake til spørsmålet
ditt: Vi går til valg på total gjennomgang av egenandelssystemet for å
sikre at mennesker med høye helseutgifter og dårlig økonomi blir
skjermet.

Håper dette var mer oppklarende.

mvh
Rune Hansen".
Til dette har jeg sendt følgende svar:
Lønnings umåtelig fleipete uttalelser som jeg henviste til, pekte i retning
av at Høyre ikke har
planer om å sidestille tannhelse med annen helspolitisk innsats her i
landet.
Jeg har bedt om svar på om Erna Solberg og Høyre deler denne holdningen og
har samme syn som Lønning
på behovet for sidestilte refusjonsordninger fra statens side, på linje med
annen helserefusjon (kfr. hofteledd i titan).

Etter gjennomlesning: Jeg kan fortsatt ikke se at dette spørsmålet er
besvart.
Det er et enkelt, klart spørsmål: enig med Lønning - eller ikke?
Kan jeg få et forpliktende utsagn fra Høyre?

Einar Kr. Holtet

13.sep.2009 @ 15:42
Postet av: Einar Kr. Holtet

Nytt svar fra Høyre - som nå prøver å "marginalisere" Høyres representant i Stortingets helse- og omsorgskomite (Inge Lønning), i partiets åpenbare desperasjon over at de ikke ønsker å sidestille tannhelse med annen helse for folk flest, fattig og rik:
Hei igjen.
jeg oppfatter at Inge Lønning har irritert deg, det beklager jeg.

Samtidig må jeg få påpeke at han ikke er kandidat til stortingsvalget,
og siden jeg ikke har klart å finne på nett hva han konkret har
uttalt/skrevet kan jeg ikke svare for det.

Jeg har derimot redegjort grundig for hva som er Høyres politikk: Vi
vil iverksette en total gjennomgang av egenandelssystemet for å sikre at
mennesker med høye helseutgifter og dårlig økonomi blir skjermet. Dette
gjelder alle helsetjenester. Dette kan ikke sies klarere - og dette er
uhyre forpliktende politikk som Høyre og Erna Solberg nå går til valg
på. Inge Lønning er ikke lenger på valg for Høyre.

mvh
Rune

Mitt svar til ham: Takk igjen, jeg vil bare påpeke at Inge Lønning er Høyres representant i
helse- og omsorgskomiteen på Stortinget - fortsatt!
Det er for tidlig å marginalisere ham!
Hvis du er interessert, kan jeg henvise til Inge Lønnings uttalelser sist
fredag her:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article438058.ece

Dessuten synes jeg Høyre må prøve å skjerme tannpasienter med sykdom og høye
utgifter like bra som
hofteleddspasientene. Det skulle bare mangle!

Einar Kr. Holtet

13.sep.2009 @ 16:28
Postet av: Bingri

HEI ERNA! Jeg vil bare si: Hvis jeg var 18 år, så hadde jeg stemt høyre, UTEN TVIL!

:)

13.sep.2009 @ 21:56
URL: http://www.bingri.blogg.no
Postet av: Alexandra

Erna jeg håper av hele mitt hjerte at dere vinner valget. Du hadde blitt en helt fantastisk statsminister og jeg hadde vært så sinnsykt stolt av å gå på skole i Norge om Høyre fikk føre sin skolepolitikk. Hadde jeg vært 18 er det ingen tvil hvem stemmen min hadde gått til. HØYRE!

Du er en utrolig inspirerende kvinne og hadde nettopp fremføring om deg på skolen! ;) Krysser fingerne mine for deg!

13.sep.2009 @ 22:30
Postet av:

ja til rødgrønt flertall!

13.sep.2009 @ 23:28
Postet av: mariannebjerke

GO JENS!!!!

14.sep.2009 @ 13:28
URL: http://mariannebjerke.blogg.no
Postet av:

hvordan synes du det er å være på toplisten på blogg.no??? : )

14.sep.2009 @ 18:28
Postet av: __<3__Life Of Ina

Kan ikke si annet enn at du må være en av Norges tøffeste damer!
Du er en jeg virkelig beundrer, til tross for at jeg såvidt vet hva politikk i Norge går ut på (Flaut, I know)

Jeg er forresten også veldig interessert å svaret til Høyre om tannhelsen som Einar skrev om her..

Du fikk forresten min stemme i dag, uten tvil:)
Stå på videre, Jern-Erna:)

15.sep.2009 @ 00:18
URL: http://lifeofina.blogg.no
Postet av: Bjarne J M Olsen

En god leder trenger ikke å bli kastet men stiller sin stilling til disposisjon når tiden er moden.
Erna, tiden er overmoden.
Høyre trenger en stødigere kurs og må innse at nå er vi lillebror på høyresiden, høyre burde nå satse på sammarbeid med frp ellers kommer vi til å ende opp som Venstre.
Jeg er 4. generasjon høyrevelger men innser at om ikke du Erna, snart trekker deg så må jeg desverre begynne å stemme Frp.

Do the rigth ting Erna, overlat roret til noen andre.

18.sep.2009 @ 13:56

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/11251068

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits