Vi trenger lærere som vet hva pi er!

Av Erna Solberg
- 31.jul.2009 @ 09:43

Høyre har lenge kjempet for å få flere gode lærere til skolen. Derfor har vi foreslått både strengere krav til opptak ved lærerhøyskolene, bedre utdannelse, og bedre betingelser for lærere. Bare slik kan vi gjøre det mer attraktivt å bli lærer, bare slik kan vi rekruttere de beste.

 

Å sørge for flere gode lærere er det viktigste vi kan gjøre for å få en bedre skole. Dette synet bygger på en grunnleggende erkjennelse om tilstanden i dag: Vi rekrutterer ikke mange nok av de beste i dag.

 

Den rødgrønne regjeringen evner ikke å ta tak i denne utfordringen. Siste runde med opptak til lærerhøyskolene viser at den rødgrønne regjeringen ikke får det til. Nylig kunne NRK melde at 44 prosent av alle søkerne i år ikke oppfylte kravene til lærerutdanningen. Kravene består i at man skal ha minst karakter 3 i matematikk og norsk fra videregående, og minst 35 studiepoeng.

 

Tallene - at nesten halvparten ikke tilfredsstiller kravene - kommer på tross av, eller kanskje heller på grunn av, en kampanje for å øke rekrutteringen til læreryrket. Kampanjen har ført til flere søkere - men det ser ut som nesten hele økningen består i ukvalifiserte søkere.

 

Rekrutteringskampanjen har en liten videotest man kan ta. Jeg har selv prøvd den ut. Nesten uansett hva man svarer, blir resultatet av testen at «du har det i deg» til å bli lærer. Hvis man for eksempel svarer at man ikke vet hva pi er - selv gitt svaralternativer - ender testen med at man får høre at man har «mye omsorg og empati», og at det er akkurat det den norske skolen er på jakt etter.

 

Jeg vil ikke henge ut denne kampanjen spesielt, den har også mye bra ved seg. Problemet er ikke at Kunnskapsdepartementet er med på kampanjer for å rekruttere lærere - problemet er at dette er typisk for en rødgrønn regjering som ikke tør stille krav, ikke tør kalle en spade en spade. Vi må kunne si at for å bli lærer i Norge, skal du faktisk kunne en hel del. Og du er ikke utlært, det må faglig oppdatering til  gjennom etter og videreutdanning

 

For å få flere gode lærere trenger vi konkret politikk. En kampanje kan aldri erstatte reell politikk. Høyres virkemidler er klare: Vi vil innføre en kompetansepott ved lønnsoppgjørene i offentlig sektor, som vil bidra til økt lønn for lærerne. Vi vil heve opptakskravene til norsk og matematikk for lærerutdanningen. Vi vil innføre et femte år i grunnskolelærerutdanningen, som skal være et obligatorisk praksisår med lønn. Praksisen må bestås for å bestå utdanningen. Og vi vil innføre en ordning med sertifisering av lærere knyttet til gjennomføring av etter- og videreutdanning for lærerne.

 

Til sammen vil disse tiltakene bidra til å heve respekten og statusen til læreryrket. I dagens globaliserte samfunn med kunnskapssultne nasjoner over hele kloden er det viktigere enn noen gang  at  læreryrket igjen blir ett statusyrke i Norge. Læreren er det viktigste for å bedre skolen, viktigst for at barn får mer utfordringer og noe å strekke seg etter.

 

Vi kan ikke svikte barna våre bare fordi det kan oppleves som ubehagelig å stille krav, eller fordi det er ubehagelig å si ting som de er. Barna våre trenger lærere som vet hva pi er. Det er like sikkert som at to og to er fire.


Kommentarer:
Postet av: Sven Yngve

Jeg er faktisk helt enig med deg på dette punktet, selv om partimedlemskapet mitt sier SV.
Lærerutdanningen er per i dag ikke god nok, har en kone som er nyutdannet lærer, og har fått vite mye om hvordan utdanningen foregår.
Med bedre lønn og status vil nok flere gode søke seg til utdanningen, som igjen vil føre til bedre resultater i skolen.
Problemet er at det fra høyresiden ofte kommer forslag om diverse målinger, som jeg ikke tror er gode nok til og avgjøre om en skole er god eller dårlig. Rett og slett fordi det er forskjellige forutsetninger på hver skole.
Desuten er det viktigere at alle skoler med "middelmådige" lærer får midler til og løfte kompetansen. Målet må jo være at alle skoler er tilnærmet like gode.
Det som sannsynligvis skiller oss to, er at jeg vil at skolen skal være en storsatsing fra det offentlige, slik at det i utgangspunktet ikke vil være behov for privatskoler.
Alikevel må det være åpent for noen, som har en alternativ pedagogikk e.l., for den "vanlige" skolen passer ikke alltid for alle.
Skulle Høyre komme i regjering, så håper jeg inderlig at synpunktene dine her blir tatt opp i Stortinget umiddelbart, og at dette ikke bare er fine ord før valget...

31.jul.2009 @ 10:28
Postet av: Håvard Moe

Hei Erna.

Jeg ønsker velkomment at du vil sikre lærere økt lønn! Det er ett av flere viktige virkemiddel for å rekruttere dyktige folk inn i skolen. Skal de ta fem års utdanning, må det lønne seg også økonomisk. Det er jo ikke mange som blir lærere av et eget "kall" lenger.

Men jeg etterlyser også en langt mer offensiv satsing på å få mannlige lærere inn i særlig barneskolen. Etter min mening er det et kjempeproblem at det er nesten 80 prosent kvinnelige lærere der, som antagelig har vært i skolen hele livet. Hvilken forutsetning har de til å identifisere seg med "bråkete" gutter, som ikke liker teoretiske fag?

Mens det er politisk korrekt å kvotere kvinner inn i professorater og i næringslivet, ser vi lite til tilsvarende i skoleverket. Det blir mest prat. Så min utfordring går på å få langt flere menn inn som lærere i barneskolen. Dette vil gi både pedagogiske fordeler, men også være med å øke statusen tror jeg. Målet bør være minst 40 prosent menn innen 2020. Da må det satses nå, både med kvotering, og langt høyere lønn. Se på gjennomsnittslønna for menn med 4-5 års utdanning i offentlig sektor, og sammenlign den med skoleverket.

31.jul.2009 @ 19:18
Postet av: jojo

Hei Erna

Du prater om å øke lønningene til lærerne !!

Kom med et tall i antall kroner pr. mnd. ( Det tør du garantert ikke ).

Det blir vel her som det var sist vi lærer skulle få noe ekstra. Litt lønnspålegg og en masse ekstra oppgaver i tillegg.
I tillegg ble denne individuelle avlønningen innført. Den skaper så mye frustrasjoner og bidrar iallefall ikke til å øke motivasjonen.

31.jul.2009 @ 20:15
Postet av: neinei

Før og etter ansettelse må lærere testes jevnlig, slik som man i privat sektor gjør. Lærer kvalitet er enormt viktig, og det finnes et stort antall lærere som er alt for dårlig. Skulle nesten ikke tro de hadde gjennomført PED.

31.jul.2009 @ 23:39
Postet av: Thomas Larsen

Ser av en del kommentarer at det fokuseres noe ensidig på lønnsøkningen Erna (blandt andre ting) nevner. Skjønner at alle gjerne vil ha mest mulig, men vi har det generelt veldig godt i Norge, og noen kroner ekstra i lommeboken kan vel umulig være det viktigste (og eneste?) virkemiddelet for å øke kompetansen og kvaliteten i norsk skole?

Har også vanskelig for å se at vi vil oppleve et kompetanseløft i dagens lærerstand ved å gi disse noen tusen ekstra i året.

Hva med å prøve å komme på noe annet?

Se for eksempel på innholdet i lærerutdanningen i forhold til andre og mer utfordrende ting man kan gjøre på høyskolenivå.

Har bekjente som i løpet av første semester på lærerhøyskolen måtte lære seg tre barnesanger, presse 40 blomster og finne ut hva de het, samt lese to barnebøker.

Er dette en utfordring som appelerer til unge ambisiøse mennesker? eller passer det bedre på dem som ikke ønsker å anstrenge seg, og hvem av disse er det vi egentlig vil ha som lærere?

01.aug.2009 @ 13:29
Postet av: CL

Jeg er helt enig i at nå må vi snart få gjort noe med lærerrekrutteringen før det er for sent.

Kravene til lærerne må heves, og jeg har stor tro på flere av de virkemidlene som du nevner. Statusen til læreryrket må økes igjen til den gang da lærer var et statusyrke. Det er klart at lønn er et viktig moment i så måte. Og så bør kanskje lærerne slutte med det evige sytet sitt som har pågått så lenge jeg kan huske. De har gjort mye for å senke statusen til eget yrke.

Jeg er selv mann med gode karakterer fra min skolegang og kunne gjerne tenkt meg en jobb som lærer. Problemet den gang jeg valgte utdanning var statusen og lønnen som gjorde at jeg valgte annerledes.

Men vel så viktig er det at man får inn i skolen at det er ok å være god, og bygge opp rundt de elevene som er det. Mye av fokus i dag er rettet mot de dårligste elevene, mens de dyktigste må seile sin egen sjø. At man har en utdanningsdirektør som uttaler at man må slutte med lekser fordi ikke alle kan få hjelp hjemme, får meg så frustrert at jeg ikke kan sette ord på det. Typisk for skolen at istedet for å gi leksehjelp til dem som trenger det og løfte alle, så skal man i stedet trykke alle ned til å følge nivået til klassens dårligste. Det blir jo ikke læring av slikt!!

Det er veldig mye å ta tak i i skoleverket, og jeg tror ikke at vi har gått i riktig retning de fire siste årene. Jeg håper virkelig at Høyre får oppslutning og kan ta tak i dette i den neste perioden. Slik jeg ser det virker Høyre som det eneste partiet som fokuserer på skolen og det å stille krav til både lærere og elever. Dette er utrolig viktig og en av hovedgrunnene til at jeg stemmer Høyre.

Lykke til i valget

01.aug.2009 @ 13:37
Postet av: Håvard Moe

Ett viktig virkemiddel er å gi langt mer til etter- og videreutdanning for lærerne. Dette koster naturligvis penger. Men skal man være litt oppdatert og inspirert, trengs det stadig påfyll. Dagens ordning er elendig, der bare noen få får skikkelig kursing. De fleste får i beste fall noen få timers foredrag.

Poenget er at det å ruste opp et par hundre tusen lærere koster for mye for samfunnet. Derfor er det min mening at man bør gjøre det mer attraktivt for dyktige folk å være i skolen, samt at skolen er blitt en ren kvinneskole. Dette er et kjempeproblem for svært mange gutter, og virker dessuten lite attraktivt for de få mannlige lærere som jobber der. Derfor må man sette seg et konkret mål, som på Stortinget og i styre og stell forøvrig: minst 40 prosent av begge kjønn. Det vil endre hele skolenorge nesten over natten.

01.aug.2009 @ 20:32
Postet av: Hans

Tviler på om det er så mange som vet hva "Pi" er.
Da tenker eg ikke på tallverdien,men hva den er begrunnet i....
Kanskje Erna vet det...?Hun var jo så flittig med leksene selv...eller?
Kast ikke sten når en sitter i "glasshus"....

02.aug.2009 @ 16:51
Postet av:

God artikkel fra Erna. Det viktigste i skolen er gode lærere. For å få gode lærere må man klare å rekruttere de beste kandidatene til lærerutdanningen, og da må man stille krav.

Dersom Høyre hadde vært litt mer opptatt av miljø og ikke så fanatisk opptatt av skattelette, ville de ha fått min stemme. Velger i stedet Venstre.

05.aug.2009 @ 15:57
Postet av: Ida

Enig i mye her.Det viktigste er helt klart gode lærere.Men vi som utdanner oss til lærere trenger også gode lærere!Kvalitetssikringen må starte der.Har selv opplevd å ha ped.lærere som ikke har vært ute i skolen siden 90-tallet.
Støtter forslaget om et oblgatorisk praksisår med lønn.Følte selv at jeg hadde hatt alt for lite praksis før mitt første yrkesår.

08.aug.2009 @ 21:11
Postet av: ma.kyndig

Og kommunalministeren må i det minste kunne kommuneloven... Fei for eiga dør!

08.aug.2009 @ 22:52
Postet av: Erik E

Veldig enig med mye av det Erna sier. Lærer yrket burde fått bedre status og lønn. Og det burde vært mer fokus på kunskap og mindre på pedagogikk, gøy læring, osv osv. Ikke at dette er viktig, men det virker som om måten man formidler budskapet har blitt viktigere enn selve budskapet.

Thomas Larsen, du nevner lønn. Jeg tror det har mer å si enn du tror. Jeg jobber i dag i det private med fet lønn. Betyr riktignok ikke at jeg har det fett, siden jeg har mange år med utdannelse bak meg uten intekt pga studielån (som også skal betales). Kompiser som begynte å jobbe rett etter videregående er bedre stilt i dag til tross for mye lavere lønn.

Jeg har veldig lyst til å bli lærer men det er ikke så attraktivt nå med tanke på at jeg må gå veldig mye ned i lønn. Jeg hadde riktignok vurdert det hvis ikke det ble stadig mindre tradisjonelle goder til lærerne. Hadde vært greit med lavere lønn hvis det var mye mer fridtid f.eks. Men den blir det jo mindre og mindre av for lærene for hver reform. Alt forsvinner i papirarbeid og møter.

10.aug.2009 @ 16:46
Postet av: yrkesaktiv arbeiderklassejente

Nå snakker vi, Erna!
Jeg er en yrkesaktiv mor med barn i den norske offentlige grunnskolen siden 1996. Nå har jeg fått nok! Det er kun Høyre som kaller en spade for en spade, og krever faglige kvalifiserte lærere i skolen, med laveste karakter 3 i enkeltfag, og bestått lærereksamen med laveste karakter C. Hvis lærerstudenten ikke innfrir disse høyst overkommelige krav, bør ikke hun/han få bli lærer! Jeg har gjennom mine barn erfart at lærere som er faglig svake, sliter med å få respekt både hos elevene og foreldrene. Hvordan jeg vet at de er faglig svake? Vel, hvis f.eks. norsklæreren på ungdomsskolen skriver arti - uten g - og aldrig - med g - så forteller det det meste. Lærere som aldri er i forkant, og som starter førsteklassingens skoledag med å fortelle at det er foreldrenes ansvar at barnet lærer å lese og skrive! Det er en grunn til at mange velger den private skolen, der det er mulig. Der får barnet den oppfølging og stimulans det trenger. Skolen har visst ikke forstått at elevens foreldre også er yrkesaktive i en krevende jobb, uten at denne kan forlange at kunden løser oppgaven selv! Det som har foregått i den offentlige grunnskolen er en systematisk utvanning av læreryrket. Lærerne er heldigivis forskjellige, og svært mange er meget dyktige, med mer enn gode nok kvalifikasjoner! (Dere bærer mye på deres skuldre!) Dessverre er lærerne generelt redde for konfrontasjoner og diskusjoner, og beskytter sine svake ledd (les: lærere som har for dårlige kvalifikasjoner og som fungerer dårlig), til stor skade for læreryrkets status. Lærerne må selv ta tilbake hovedrollen på skolen, ved å sette tydelig agenda, med fokus på kunnskap, øvelse og mestring i alle dag. Deretter kan det snakkes ytterligere lønnsøkninger.
Godt valg, Erna!

17.aug.2009 @ 23:28
Postet av: marie kürstein

Bård Vegard Solhjell må ikke få bli "ukommentert" fra Høyre da ha på nyhetene kommenterte at han ikke var bekymret over det faktum som i hele går be slått stort opp i nyhetene.
Sak; Lærehøykolen i Alta står i fare for å redusere virksomheten dramatisk i likhet med en av fire lærerhøyskoler i landet. Årsak: bare en av 4 søkere til lærerskolene holder minstekravet til opptak. Dette bekymrer ikke statsråden, - fordi som han sier,- "det er så mange søkere at de få skolene som har problemer må man sette inn litt ekstra hjelp for."
Realiteten for bare Finnmark alene er at man må ha 600 nye lærere i løpet av de neste årene.
Det er ikke rart at det er FrP stemning der oppe! Her må Høyre kraftig på banen! Nå angrer jeg at jeg forlot politikken, - det kribler..
Marie Kürstein

18.aug.2009 @ 06:27
Postet av: Martin P

Se til Finland!

Den Finske sukseen nevnes saa ofte men tas opp veldig skjeldent som utgangspunkt for bedring av skolen i masse media debattene.

Finland har en suveren skole i sammenligning med resten av Skandinavia og Norge isear.
Finnene forsto tidlig at man maatte priotere kunnskap og tok til motsetning av oss konsekvente grep faar aa gjoere Finland til en kunnskapsnasjon.

Jeg legger ved foelgende utdrag fra Hoegskolen i Finmark sin artikkel "Den finske suksess-oppskriften"

Grunnskolelærerutdanningen siden 1974 har vært en 5-årig universitetsutdanning med hovedfag i pedagogikk. Rundt 15 prosent av søkerne kommer inn på grunnskolelærerutdanningen. På ungdomsskolenivå underviser grunnskolelærere i en del av undervisningsfagene, men flere fag blir undervist av faglærere som har hovedfags- eller mellomfagsstudium i faget, la oss si i finsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, matematikk, fysikk, kjemi, idrett, musikk, historie og samfunnsfag, og dertil 1 års heltidsstudium i PPU.

url:http://www.hifm.no/index.php?ID=1032&lang=nor&displayitem=539&module=news

Fortjener ikke Norske barn en like god utdanning som de Finske barna?

Ja saa fortjener learerutdanningen vaar like strenge krav som den Finske.

Det virker som man har angrepet de kvalitative problemene med kvantitative tiltak.
F.eks:
-Flere learere med den samme learer utdanningen som underviser det samme pensumet.
-Leksehjelp som er foreslaatt av SV er jo vel og bra men blir det noe bedre skole hvis man gir de samme daarlige leksene.

Hvor mange skolereformer har man hatt siden 1980?
Rundt ti? Finnene gjorde den noedvendige reformenen paa sytti tallet og var ferdig med. De hadde ikke penger til aa gjennomfoere de pedagogiske eksperimentene som Norge hadde. Maa vi bli like fattige som Finland paa 1970 tallet foer vi kan gjoere de nodvendige trekkene og toerre aa kreve mer?

19.aug.2009 @ 01:57
Postet av: erna solberg

Takker for mange og de fleste veldig gode og reflekterte kommentarer.

Selvfølgelig er Pi formuleringen en spiss formulering for å representere kunnskaps grunnlag en hver lærer bør ha. For Høyre er skole kanskje den viktigste saken, den er viktig først og fremt for at hvert barn skal kunne bruke sitt potensiale, klare seg selv. Likevel er det og viktig for hele samfunnet. I dag kom det tall for ytterligere økning i anntallet unge uføre. Ting henger sammen.

21.aug.2009 @ 00:22

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/10396445

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits