Høyre velger vei

Av Erna Solberg
- 28.mai.2009 @ 10:54


De fleste mennesker i Norge er avhengige av offentlige veier, jernbaner eller trikkeskinner nesten hver eneste dag. De fleste har ikke noe valg - de kan ikke velge en annen og bedre vei hvis de ikke er fornøyde.

 

Vi som forvalter det politiske ansvaret for veier og skinner, har derfor et stort ansvar: Folk skal kunne vite at de kommer tidsnok på jobb uten korker, forsinkelser eller innstilte tog. Folk skal kunne kjøre over hele landet uten å måtte være redd for liv og helse på grunn av dårlige veier. Og folk skal slippe å stå timesvis i kø for å dra på hyttetur eller for å besøke slektninger.

 

Derfor er samferdselspolitikk viktig for meg. Det dreier seg om hverdagen til millioner av nordmenn, folk som ikke har noe annet valg enn å bruke de veiene og skinnene politikerne gir dem. Og derfor er samferdsel en av statens kjerneoppgaver. Da har folk grunn til å reagere når politikerne ikke leverer.

 

Veibygging i Norge har altfor lenge ikke levert godt nok. Det er både et spørsmål om hvordan vi bruker pengene, og hvor mye penger vi bruker. Særlig sliter Norge med at vi bygger veier klattvis, ikke i lengre strekninger, vi får for få kilometer igjen for hver krone, og vi har store etterslep på vedlikehold.

 

Dessverre synes jeg ikke Nasjonal Transportplan for 2010-2019 som er til behandling i Stortinget nå, tar tak i disse problemene. Det gjøres ingen strukturelle grep, foreslås ingen nye måter å gjøre ting på, ingen ny teknologi for trafikkavvikling.

 

Høyre har i Norge vært pådriver for nye måter å bygge vei på i Norge. Vi presset i sin tid frem offentlig-privat samarbeid (OPS), som gjør at veier og jernbaneskinner bygges raskere og billigere. Erfaring fra Norge og andre land viser at byggetiden blir nesten halvert og at kostnaden går ned med nesten femten prosent - og vedlikeholdet er sikret for mange år fremover.

 

Det er flere grunner til at det fungerer så bra: For det første bygges veistrekninger i et strekk. Vi unngår at maskiner og utstyr settes opp for å bygge en liten klatt, bare for å flyttes neste uke. Det er derfor det går raskere, og det er derfor det blir billigere. Og også entreprenøren har stor egeninteresse av å få veien ferdig i tide.

 

Men for den rødgrønne regjeringen inneholder offentlig-privat samarbeid en avgjørende svakhet: Ordet "privat". Derfor snakket de i forrige valgkamp i stedet om et offentlig alternativ, "prosjektfinansiering", som skulle hindre at det bygges så mye klattvis og delt. Vi har ikke sett noe til det i denne stortingsperioden. Arbeiderpartiet har programfestet det igjen, mot ledelsens vilje. Men Stoltenberg har en egen evne til å vri seg unna slike forpliktelser: Når vi har utfordret ham på prosjektfinansiering i Stortinget, har han svart: "Det er viktig at vi har prosjektfinansiering i den forstand at vi finansierer prosjektene på en god måte."

 

Ja, men det er nettopp det vi ikke gjør, og det er derfor vi trenger endringer. Slik det fungerer nå, bygger staten litt vei et år, men året etter er det ikke penger igjen, og da pakker man sammen før man er ferdig. Det blir dyrere, og det blir mer frustrerende for alle som bruker veiene.

 

OPS betyr mer en at veien bygges raskere, det er også bra for kvaliteten i byggearbeidene. Under OPS har den private entreprenøren har en sterk egeninteresse i å bygge skikkelig, med høy kvalitet. Entreprenøren har nemlig ansvaret for vedlikeholdet i mange år etter at veien står ferdig. Hvis han ikke bygger skikkelig, får han høyere vedlikeholdskostnader senere.

 

Til tross for at OPS på mange måter bare er sunn fornuft, har det altså stoppet helt opp i denne stortingsperioden. Jeg synes egentlig det er rart, for jeg vet at det er mange også i regjeringspartiene som synes det er en god idé. Dessverre ser det ut som den ideologiske motstanden mot å bruke private har trumfet sunn fornuft i denne saken.

 

Jeg mener at vi også må bruke mer penger på samferdsel. Langstrakte Norge er et av landene i Europa med aller færrest kilometer motorvei. Det holder ikke. Men de siste tyve årene har vi ikke klart å bruke nok penger på vei. Jeg tror en grunn til at det er vanskelig å prioritere vei på budsjettene, er at store samferdselsprosjekter tar lang tid - og typisk mer enn en valgperiode. Det er fristende for politikere å prioritere ting som kan gi en mer direkte velgeravkastning.

 

For å gjøre noe med det problemet har Høyre sagt at vi vil at samferdsel skal være ett av fire områder som nye oljepenger skal brukes på. Og at vi vil forplikte oss på det, gjennom et eget regnskap for oljepengene. De andre tre områdene er kunnskap, konkurransedyktig skattenivå og klima. De neste ti årene gir Handlingsregelen oss antagelig omtrent 500 milliarder ekstra å rutte med i forhold til dagens oljepengebruk. Målt mot den summen er satsingen i regjeringens nasjonale transportplan ganske moderat. Og med den summen, og forpliktelsen til å bruke den på investeringer, kan jeg trygt love at Høyre vil øke bevilgningene til samferdsel.

 

Folk kan ikke velge andre veier enn det politikerne bygger. Da er det i hvert fall viktig at politikerne velger å satse på vei!


Kommentarer:
Postet av: Morten Aasheim

Det er godt at Høyre og lærer. Bare utrolig at dere ikke klarte og lære ordet prosjektfinansiering i forrige periode dere satt, så hadde vi kanskje hatt litt mer motorvei allerede.. ?

28.mai.2009 @ 13:01
Postet av: terje

N�¥r H�¸yre satt i regjering sist bygde de mindre vei en dagens Sv-regjering. Bondevik 2 satte ogs�¥ en norgesrekord i antall nye bommer som st�¥r enda. bilavgiftene ble �¸kt og fartsb�¸tene likes�¥ av fiskale grunner. Hvorfor skal vi stole p�¥ et H�¸yre som til de grader unngikk �¥ satse p�¥ samferdsel n�¥r de hadde mulighet?

28.mai.2009 @ 13:17
Postet av: Terje

Når Høyre satt i regjering sist bygde de mindre vei en dagens Sv-regjering. Bondevik 2 satte også norgesrekord i antall nye bommer. Denne rekorden står enda. Bilavgiftene ble økt og fartsbøtene likeså av fiskale grunner. Hvorfor skal vi stole på et Høyre som til de grader unngikk å satse på samferdsel når de hadde mulighet sist? Å love før et valg er enkelt. Men, når Høyre ikke leverer i posisjon, lar ikke velgerene seg lure like lett igjen.

28.mai.2009 @ 13:30
Postet av: Øyvind Halleraker, Høyre

Svar til Morten
Joda Morten, det var Høyre som i sin tid lanserte prosjektfinansiering som OPS prosjekt. Vi kan med stor tilfredshet konstatere at i de tre prosjektene som foreløpig er gjennomført er byggetiden halvert. Høyre har lagt fram en liste på 22 viktige stamvegstrekninger vi vil starte opp i kommende NTP perioden 2010-2019. Dette vi bety en samferdselsrevolusjon i positiv forstand.

28.mai.2009 @ 14:30
Postet av: Øyvind Halleraker, Høyre

Svar til Terje
Høyre holder det vi lover også i regjering. Sem erklæringen ble oppfylt på samferdsel, og vi bygde faktisk flere antall km vei en sittende regjering. Vi hadde dessverre ikke så mye penger å rutte med, fordi vi først måtte få næringslivet på fote igjen. Men i denne perioden har vi i hvert eneste budsjett bevilget mer penger til veier en regjeringen. I Nasjonal Transportplan (NTP) som behandles i stortinget nå, øker vi investeringsrammen fra regjeringens forslag på 69 mrd, til 84 mrd.I tillegg oppretter vi et vedlikeholdsfond på 50 mrd og vi starte OPS prosjekt på 22 viktige stamveisrtekninger.Dette betyr at stamveinettet vil være modernisert på 15 år imotsettning til regjeringens opplegg på 30 år.

28.mai.2009 @ 14:43
Postet av: Gaute

Bra at dere er for det. I disse dager opplever vi på Nord-Jæren mange fine tiltak. Og det nå når de rød-grønne sitter i regjering. Årsak: Det er nok fordi det finnes så bra med bompengemidler fra de lokale bomstasjonene blant annet.

Noe jeg misliker sterkt er svakt planleggingsarbeidet til Statens Vegvesen. På mange små stikkveier så kunne en med fordel hatt splittet opp kjørefeltet fra 1 til gjerne 2 (eller3). Altså i kryssene og i rundkjøringene. Jeg har ikke tall for hvor mange ganger jeg kanskje har tapt ett halvt minutt eller 2, fordi en bilist foran meg skal til høyre og jeg vil til venstre i det krysset/rundkjøringen. Håper vegvesenet kan irettesettes, slik at slike ekstrafelt tas med i planleggingen og ombyggingen av så mange veikryss. Når de likevel er på vedlikeholdstur for å legge ny asfalt, eller når de er i ferd med å reise ett nytt veikryss, så koster det ikke mange ekstra kroner for litt pukk/grus/asfalt og skilting, gjør det vel? Jeg blir så irritert over sånn hull-i-hode styring hos Vegvesenet. Mvh Gaute

29.mai.2009 @ 14:33
Postet av:

Dette blir for løst og uforpliktende, Erna. Hvis Høyre skal satse så kraftig på vei, må dere kunne si noe mer konkret, f.eks "Høyre forplikter seg til å gå inn for å fullføre motorveiutbygging Oslo - Kragerø i neste stortingsperiode, og fullføre motorvei Oslo - Kristiansand innen 2018". Da hadde dere differensiert dere fra dagens regjering som kun lover prosjektoppstart av noen få mil motorvei sydover fra Langangen innen 2019. Bruken av E18 er bare et eksempel - for at dere skal være et troverdig veiparti, må tilsvarende forpliktende mål fremsettes for alle sentrale europaveier snarest.Det partiet som virkelig satser (minst 100 km ny motorvei i året neste 2 perioder) og forplikter seg ved å angi hva som skal bygges av motorvei, får min stemme til høsten.

02.jun.2009 @ 15:08
Postet av: Elias

Til Øyvind Halleraker, Høyre.
Du skriver at du er veldig tilfreds med at Høyre i denne perioden har bevilget mer penger til vei enn regjeringen? Dere sitter jo tross alt i opposisjon uten særlig reell makt og kan bevilge så mye dere vil til hva dere vil uten at det er noe annet enn skrift på et papir!?

Reagerer også på at høyre ønsker å sitte i regjering med FrP som vil bygge mer vei, slutte å kreve bompenger, redusere skattene og ikke kutte i velferdstilbude. Vil Høyre og FrP begynne en storstillt trykking av penger for å betale offentlige prosjekter!?

Høyre ser ut til å begrunne et nytt utopisk Norge med at alt vil koste mindre penger når de sitter i regjering. Pga stor konkurranse vil private bedrifter ikke ta ut overskudd og berike seg med skattebetalernes ressurser, men vil utføre sin sammfunnsplikt og jobbe "gratis" Med andre ord vil en hamburger til 10 kroner koste 6.50,- under Høyre slik at overskuddet vil finansiere skattelette.

Dere pleide en gang å være seriøse politekere. Nå går det mest i meningsløst prat og lurerier. Håper dere snart finner dere selv.

E

09.jun.2009 @ 13:22

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/9185400

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits