Veien ut av krisen

Av Erna Solberg
- 05.mai.2009 @ 11:57

I en økonomisk krise bør politikerne lede an, og peke ut en vei gjennom krisen. Når pessimismen brer seg blant folk og bedrifter, må politikerne gi dem grunn til å tro på fremtiden, og til å investere for fremtiden. Nå går utviklingen i feil retning. Derfor la Høyre frem sin kriseplan i går.

«Vi følger situasjonen tett.» Det har vært Regjeringens svar når de er blitt spurt om den økonomiske krisen som utfolder seg. Den rødgrønne regjeringen har fulgt etter, ikke ledet an.

15. september, dagen finanskrisen virkelig brøt ut i USA, sa næringsminister Sylvia Brustad: «Vi følger situasjonen tett» ? for å hindre at vanlige folk blir rammet av finansuroen. Da var arbeidsløsheten rundt 40 000. 31. oktober sa statsminister Jens Stoltenberg i et møte med representanter for næringslivet: «Regjeringen følger situasjonen tett. Vi er opptatt av å være i direkte kontakt med dem som blir berørt.» Da var 45 000 nordmenn uten jobb.

27. november skrev fiskeriminister Helga Pedersen på bloggen sin: «Vi følger situasjonen nøye. Jeg har jevnlig kontakt med fiskerinæringa.» Arbeidsløsheten nærmet seg da 50 000, og fiskerier gikk konkurs. 24. januar sa finansminister Kristin Halvorsen at ?regjeringen følger situasjonen i bankene nøye. Ledigheten hadde da passert 60 000.

Arbeidsløsheten nærmer seg nå 75 000. Det er nesten en dobling på ett år. Prognosene fremover er dystre. Bunnen er ikke nådd. Man skulle tro at en regjering som fulgte situasjonen så tett, oftere hadde kommet til Stortinget med tiltak for å gjøre det lettere nettopp for dem som blir berørt. Det har vi sett lite til de siste månedene.

Veien ut av krisen går gjennom å skape tro på fremtiden og vilje til å investere i den. Da må man lytte til bedriftene og høre hvilke problemer de opplever i dagens vanskelige økonomiske situasjon. Høyre la i går frem våre krisetiltak som bør settes i verk umiddelbart for å møte den økende arbeidsløsheten: Redusert arbeidsgiveravgift, økt bunnfradrag, lavere formuesskatt og arveavgift ? og økt satsing på kunnskap og forskning.

Det største tiltaket er redusert arbeidsgiveravgift. Vi vil gi 12 milliarder kroner i lettelser, slik at det skal koste mindre å ha folk ansatt under den økonomiske krisen. Fire av fem norske småbedrifter mener det er det aller viktigste enkelttiltaket for å hindre at flere mister jobben.

Den rødgrønne regjeringen økte skatten på kapital i fjor høst. Det trekker egenkapital ut av bedriftene midt i en økonomisk krise. Høyre vil avblåse denne ideologisk drevne krigen mot et næringsliv som har det tøft nok allerede. Og vi vil øke bunnfradraget for folk flest med 3500 kroner.

«Skattelette til de rikeste» roper de rødgrønne når Høyre kommer med slike forslag. Men dette handler ikke om skattelette til «de rikeste». «De rikeste» går nå konkurs, bedrifter går konkurs, og folk mister jobben. 12 milliarder mindre i arbeidsgiveravgift betyr ikke at «de rikeste» drikker mer champagne, det betyr at flere bedrifter er i stand til å ansette flere, at flere bedrifter kan og tør investere for fremtiden.

Men regjeringen som for fire år siden lovet «å ta hele verktøykassa i bruk», de tar visst likevel bare halvparten i bruk ? den delen der det ikke finnes skattelette. Det ser dermed ut som regjeringen nærmer seg det SVs nestleder Audun Lysbakken foreslo i oktober: At skattene aldri skal ned, selv i dårlige tider, og alltid skal opp i gode tider.

Slike holdninger gjør at selv de som har penger, kvier seg for å investere dem i Norge. Dette er en tid for å skape forutsigbarhet for gode rammevilkår i Norge, og optimisme for fremtiden.

Et annet viktig tiltak for ny optimisme som kan iverksettes umiddelbart, er å gi mer penger til kunnskap og forskning ? 1,6 milliarder i økte bevilgninger både til universitetene og til kompetansebygging og forskning i næringslivet. Det vil gjøre oss mer konkurransedyktige, og det vil hjelpe oss til å skape fremtidens næringer.

Skattelettelser som gjør det mulig å ansette mennesker, og satsing på forskning for fremtiden, det er med på å snu den negative trenden vi nå ser, med stadig flere som mister jobben. Å følge situasjonen tett, det må innebære også å lytte til bedriftene som sliter tyngst, og det må innebære vilje til å lede an.

Og Stoltenberg, ikke kom med at en reduksjon av arbeidsgiveravgiften er mer til dem som har mest fra før. «De som har mest fra før» er nemlig i ferd med å gå konkurs.

Kommentarer:
Postet av: johaNSEN

HVILKEN KRISE?
DENNE SAAKALTE KRISEN ER DET SNART INGEN SOM SER, POLITERNE SKAL FAA OSS TIL AA TRO AT DE REDDER UT AV EN KRISE SOM IKKE FINNES.
VI HAR FAATT 30.000 FRERE LEDIGE, SAMTIDIG HAR KJOPEKRAFTEN TIL RESTEN AV BEFOLKNINGEN ALDRE VAERT BEDRE, SNAKK OM KRISE

05.mai.2009 @ 15:49
Postet av: Jokkis

Jeg blir alltid lettere forundret når politikere tyr til et (eller begge) av de to billigste våpnene, og det er å argumentere med arbeidsledighet eller med rentenivå.

Norge har en åpen økonomi, blant de mest åpne i verden. Uro i verdensøkonomien vil alltid slå inn her. Faller verdenshandelen, vil norsk eksportnæring slite, og det er fint lite vi kan gjøre med det.

Om vi i Norge skulle stimulert innenlandsk etterspørsel for å redusere konsekvensene for skjermet sektor, ville konsekvensene for eksportnæringen blitt enda verre. Og motsatt om vi lar være.

Du kan ikke lage omelett uten å knuse et par egg, og bare fordi du sier at du greier det, betyr ikke at du kan det.

Jeg er så lei av politisk retorikk uten innhold. Virkelig smarte mennesker, med lang og bred erfaring, og tung forståelse for økonomi, plumper uti denne sumpen hver bidige gang, på jakt etter billige politiske poenger.

Høyre og Erna er verken bedre eller verre enn andre her. Jens har gjort dette minst like ofte. Problemet er at halvparten av befolkningen skjønner ikke sammenhengen, og argumententet preller av disse. Den andre halvparten skjønner at dette er sprøyt, og det preller av disse også. I tillegg konkluderer disse med at disse politikerne er enten inkompetente, eller så tror de at alle andre er det.

Jeg er så lei. Retorikk og populisme er pri 1 for alle store partier. Løsninger og visjoner er pri 10 eller lavere.

05.mai.2009 @ 16:39
Postet av: Gunnar

Norge er en åpen økonomi - det betyr ikke at politikk ikke påvirker økonomien. Skattelettelser til næringslivet øker konkurransekraften, og øker sysselsettingen, både i skjermet sektor og konkurranseutsatt sektor. Det kan finnes trade-offs, men det er ikke sprøyt, som Jokkis hevder. Utdanning er heller ikke sprøyt.

Spørsmålet er om det er riktig å øke ekspansiviteten i budsjettet ytterligere, og hva slags effekt det vil ha på rentenivået og på lengre sikt. Jokkis sitter kanskje på grundige analyser av dette?

05.mai.2009 @ 23:20
Postet av: Lise

Jeg synes JohaNSEN er ganske arrogant. De færreste kriser er vel slik at flertallet mister jobben - men når 35 000 flere er uten jobb i løpet av noen få måneder, er det ingen bagatell. De verste prognosene sier at kanskje 70 000 til mister jobben. Det er mer enn Drammen. Plutselig blir du selv blant dem, JohaNSEN, da tenker du kanskje annerledes om dette.

05.mai.2009 @ 23:23
Postet av: Ove T

Politikere har ett eneste privilegium andre ikke har, og det er retten til å bruke VOLD og VÅPEN.

VOLD og VÅPEN brukt til annet enn å hindre bruk av VOLD og VÅPEN, tjener kun til å ødelegge og destruere.

Det er bare inne i det forskrudde hodet til Erna Solberg at politikere kåte på VOLD og VÅPEN kan løse noen ting som helst.

06.mai.2009 @ 08:45
Postet av: Evald

Krisen - den VIRKELIGE krisen - eksisterer kun ett sted: Inne i hodet til økonomer og politikere!

14.mai.2009 @ 11:04

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/8784946

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits