Høyre er garantisten for lavere skatter

Av Erna Solberg
- 22.jan.2009 @ 11:48

Skattenivået er for høyt i Norge. Det er for høyt, fordi for mange mennesker som jobber hardt, ikke får beholde nok av egen inntekt til å klare seg uten offentlig støtte. Det er for høyt, fordi særlig høye skatter på arbeidende kapital i Norge har bidratt til å svekke vår konkurranseevne hvert eneste år med rødgrønt styre. Og ikke minst er det for høyt når vi nå er midt i en lavkonjunktur, der bedrifter sliter med tapping av egenkapitalen, og der folk over hele landet er usikre for fremtiden.

I Høyre er vi derfor glade for at Fremskrittspartiet står sammen med oss i arbeidet for lavere skatter, for å trygge arbeidsplasser og for å trygge folks privatøkonomi. Vi ser frem til å jobbe sammen om dette i årene som kommer.

Men vi vil ikke akseptere at FrP snakker mot bedre vitende om vår skattepolitikk. Siv Jensen har den siste uken begynt på øvelsen ?gjenta en usannhet ofte nok, så tror folk at det er sant.?

Hun har flere steder prøvd å skape et inntrykk av at Høyre ikke lenger er et parti som kjemper for skattelette til vanlige folk. Bakgrunnen er at slike skattelettelser ikke var hovedfokuset da Høyre på en pressekonferanse sammen med Venstre og KrF forrige uke la frem innspill til Regjeringens krisepakke som kommer 26. januar.

I vårt alternative statsbudsjett for 2009 foreslo Høyre skattelettelser på 10 milliarder kroner. Det var dobbelt så mye som vi foreslo i 2008. Årsaken var selvfølgelig finanskrisen og ettervirkningene av den. Derfor fokuserte vi på to typer skattelette:

For det første foreslo vi skattelettelser til folk flest, for å skape optimisme og stimulere til økt etterspørselen i en tid som for mange er preget av usikkerhet. Vårt alternative budsjett ville øke bunnfradraget med 3500 kroner for alle. Og vi ville at 80 000 færre nordmenn skulle betale toppskatt.

For det andre foreslo vi målrettede skattelettelser for næringslivet, i en tid hvor mange bedrifter sliter med etterspørselsvikt, likviditetsproblemer og røde bunnlinjer. Vårt alternative budsjett ville øke avskrivningssatsene på maskiner. Vi ville redusere arveavgiften og formueskatten, for ikke å tappe bedriftene for egenkapital midt i en krise, og vi ville ha bedre skatteincentiver for forskning og utvikling.

Det er ingen som helst tvil om at Høyre prioriterer skattelette. Da vi satt i regjering mellom 2001 og 2005, kuttet vi skattene med 24 milliarder kroner. Av disse var over halvparten skattelettelser på vanlige inntekter, og økningen i minstefradraget var den største posten. Resten av skattelettene var rettet inn mot næringslivet og arbeidende kapital. Uavhengige studier har vist at vi brukte det økte handlingsrommet oljeinntektene ga på i hovedsak tre områder: Skattelette, samferdsel og forskning. Det skaper et samfunn som er bedre rustet for fremtiden.

FrP har i sine alternative budsjetter lovet mer til skattelette enn oss. Det skyldes ikke at de har prioritert skattelette høyere, men at de har brukt mer penger. Da Norge var på toppen av høykonjunkturen høsten 2007, da bedrifter over hele landet skrek etter arbeidskraft, og da renten var rekordhøy og på vei opp, brukte FrP 15 milliarder kroner mer enn Regjeringen. Det kunne de gjøre fordi de ikke bryr seg om handlingsregelen, og fordi de overser advarsler om at en slik pengebruk kan straffe seg gjennom høyere rente. Nå er tidene dårligere og renten er på vei ned. Høyre har derfor vært tydelige på at det er vanskeligere nå å si helt klart hva som i år er tålegrensen for oljepengebruk. Det som er sikkert, er at FrP i flere år har lagt seg langt over denne tålegrensen, og det er det som har gjort det mulig for dem å love store lettelser. FrPs har lovet sine skatteletter på bekostning av fremtidige generasjoner og med begrenset omtanke for hva slags konsekvenser politikken har for renten og resten av økonomien.

Jeg lurer på hva som skjer den dagen Fremskrittspartiet blir tvunget til å holde de samme budsjetter som oss andre. Vil partiet fortsatt prioritere skattelette?

Også i innspillene til krisepakken som vi la frem forrige uke, hadde vi med betydelig skattelettelser, rettet mot næringslivet. Samtidig var vi selvfølgelig opptatt av at balansen mellom offentlig og privat sektor tas hensyn til, og at tiltakene er tilpasset den situasjonen vi står oppe i nå. Høyre ser selvsagt at også offentlige investeringer er nødvendige nå.  Jeg gjorde det også krystallklart at Høyre kan komme med ytterligere forslag om skattelettelser til Regjeringen. FrPs representant Ulf Leirstein var til stede, og kan ikke ha unngått å få dette med seg.

Men når vi nå la frem innspill til en krisepakke som skal legges frem av en finansminister fra Sosialistisk Venstreparti, har det ingen som helst hensikt å snakke bare om skatteletter. Årsaken? Det er at det vil ikke få gjennomslag. De rødgrønne har flertall i Stortinget. Og de rødgrønne kommer neppe til å legge sin hovedvekt på skattelette. Da har man valget mellom å stå på utsiden og ule, eller å prøve å samarbeide om gode løsninger for Norge i en vanskelig tid, tross politiske forskjeller.

For Høyre er det åpenbart hva som er det ansvarlige valget.

Kommentarer:
Postet av: Asbjørn Syverhuset

Jeg klarer ikke å se at å senke skattene vil løse landets påståtte problemer. Hvis vi ser på skattenivået i Norge i forhold til andre land i verden ser vi Norges skattepolitikk ikke er så på villspor som du hevder. Det ville være klokt å se på en oversikt over som betales av skatt i andre land, og forsøke å lære av dette. Da ser en at mange land med lavere skatt (både for privatpersoner og bedrifter) har det vesentlig dårligere enn andre land som har høy skatt. Dette gjelder også land som ikke har så mye naturressurser i Norge. Vi har faktisk mange land der bedrifter betaler mer skatt enn i Norge, der det fremdeles går bra. Du kan godt forsøke å senke skattene, men før det ønsker jeg at du som politiker viser en interesse for å se på historien. Skatteletter har blitt gitt før. Ofte stikker noen få av med pengene, mens de som virkelig trenger dem ikke får nok. Kanskje er det andre måter å redde edrifter på? Husk også at penger ikke er et mål, kun et av mange midler!

22.jan.2009 @ 12:54
Postet av: Småbedriftseier

Du har helt rett Erna! Som småbedriftseier er det frustrerende å måtte ta ut sårt trengte penger fra selskapet til å betale formueskatt, når vi vet at vi kunne brukt dem til å investere for økt konkurransekraft !! Stå på, la dem (sittende regjering) ikke få fred !

22.jan.2009 @ 13:24
Postet av: Enkel sjel

Det virker på meg som Høyre ikke helt klarer å se forskjellen på skatter som virker på å øke volatiliteten i næringslivet og de som ikke gjør det. For å hjelpe næringslivet gjennom en vanskelig del av sykelen er lettelse i de volativitetsdrivende skattene viktigst. Disse kjennetegnes ved at de ikke er koblet til inntjeningen. De mest typiske vil være arbeidsgiveravgift og formueskatt. Økte avskrivningsregler derimot vil til en viss grad ha en prosyklisk effekt ettersom det vil gjøre det relativt sett billigere å investere i gode tider hvor du har overskudd, enn i dårlige. Derfor er dette et svært dårlig virkemiddel for å hjelpe næringslivet i dagens situasjon.

22.jan.2009 @ 15:26
Postet av: Avansert sjel

Det står jo i bloggen at Høyre vil fjerne arveavgiften og redusere formueskatten. Økte avskrivningsregler er jo dessuten heller ikke pro-sykliske så lenge man innfører regelen i en krisetid, og deretter fjerner den. Det er et typisk eksepmel på en reverserbar, konjunkturtilpasset skatt. Eller har jeg misforstått noe?

22.jan.2009 @ 16:09
Postet av: Magne Stølen

Høyre er ingen garantist for lavere skatter.
Tvert imot,me som er innbyggjarar og skattebetalarar i Bømlo kommune har ingen grunn
til å vera enig i det.Her har Høyre innført eiendimsskatt.Me held på med ein såkalla Bømlopakke spm gjeld ny veg over heile holmen.
Det betyr meir skatt!! Bompengehelvete Norge!!!
Dette er statens ansvar å halde vegar i Norge!
Med alle desse bompengene me betalar bør i allefall veiavgifta vekk!!!!!!!!!!!!!!

22.jan.2009 @ 18:53
URL: http://blogsoft.no
Postet av: Ole

Fjern avgiftene på å bytte bil og bolig. Omregistreringsavgift og dokumentavgift.

Ellers tror jeg ikke noe på at Høyre vil senke skattene så det merkes når alt kommer til alt. De er tross alt konservative.

23.jan.2009 @ 08:28
Postet av: Dole

Omregistreringsavgift og dokumentavgift er noen av de mest fornuftige skattene vi har!

23.jan.2009 @ 10:16
Postet av: Doff

Høyre konservative? Det må være etter finanskrisen. Før det var de markedsradikale.

23.jan.2009 @ 15:03
Postet av: K

Vel og bra det, Erna, men så lenge Sanner er med i toppen vil Høgre for alltid framstå som eit rottent parti. Ingen gamle høgrevelgarar gidd høyre på remjinga om regjeringa og rentene. Hei! Vent litt, rentene dalar jo, Sanner. Er det berre på veg opp regjeringa skal ha skulda? Vakne opp falske retorikar! Regjeringa har null med rentene å gjera, så mektige er ikkje vingeklypte politikarar.

24.jan.2009 @ 13:41
Postet av: TTT

For hver gang det gjennomføres en skattelette må pengene tas fra et sted. Hvor i budsjettet vil dere i Høyre kutte?

Tror dere virkelig at et par usle tusenlapper per person i året vil stimulere økonomien ut av krisen? En KAN IKKE stimulere økonomien ut av krisen, den må mer eller mindre bli ferdig av seg selv. En kan ikke forbruke mer for å få seg ut av en krise som skyldes for høyt forbruk.

Men å redusere overskuddet på statsbudsjettet med å skynde på prosjekter som kan gjøre økningen av arbeidsledigheten mindre, det er fornuftig. Dette representerer ikke økt forbruk, bare en forskyvning av når forbruker skjer.

Bedrifter som ikke tåler eller ikke evener å omstille seg til dårlige tider har ikke livets rett i et kapitalistisk samfunn. Økonomien fluktuerer, og dette må bedriftene selv omstille seg til å gjøre. De svake må dø, ellers blir det verre neste gang.

Hvor skal en ta pengene fra dersom vi gir bedriftene skattelette på 50 milliarder? Hva om de går konkurs uansett? Hva om midlene blir misbrukt? Hvor mange arbeidsplasser har vi da spart? Har noe blitt stimulert? Hvor lenge?

Hva kan vi egentlig gjøre?

1. Ta kontroll over bankene.
2. Start prosjekter tidligere.
3. Ikke senk renten mer.
4. La alt som ikke greier seg gå konkurs.
5. Innfør styring på boligprisutviklingen.
6. Innfør styring på lønnsveksten, spesielt lederlønninger.
7. Ikke forvent slutt på krisen med det første.
8. Sats mer på høyere utdanning og forskning.
9. Lære noe til neste boble...

26.jan.2009 @ 20:37
Postet av: Inge

Hva har du gjort for skolene i Hordaland Erna ? Når kommer den nye skolen på Kirkebirkeland? Når skal Ulsmåg skole rustes opp? Hvorfor stilles det ingen krav til Bergen Kommune og Fylket ? Det bygges nye hus på hver ledige flekk i Bergensområdet, men det legges ikke til rette for barnehager og skoler. Greit at nye skoler tegnes inn på planer og fine tegninger, men de bygges aldri. Dette fører til et stort press på allerede overfylte skoler. Skal problemet løses nok en gang med å øke elevantallet i hver klasse ? Hvilken skole ønsker politikerne for sine egne barn ?
Kanskje litt lokalt dette Erna, men for de det gjelder er det viktigere enn Gaza og Finanskrise. Du er tross alt valgt inn fra Hordaland.....

31.jan.2009 @ 19:02
Postet av: Torqueville

Tror dette er en litt dårlig strategi som et slagord for Høyre. En ting er at det sier for mye. Det er FrP som er sterkest på kravet om lavere skatter. Med dette slagordet hevder Høyre at de er det eneste partiet som vil prioritere lavere skatter. Det oser det ikke akkurat loyalitet og samarbeidsvilje overfor FrP av. For om Høyre ønsker å være en garantist for lavere skatter så har de jo vist at de har et enda høyere ønske om å samarbeide med Venstre og KrF. Og i det samarbeidet, har KrF satt bakfoten ned for ikke-sosialistisk politikk på dette området.

Det beste ville vært om Høyre kunne gå ut og si - i overenstemmelse med landsmøtevedtaket om at Høyres partistrategi er å oppnå regjeringssamarbeid med FrP - at en flertallsregjering av Høyre og FrP er garantisten for lavere skatter. Men det tør ikke Høyre. For det er Høyre for høy tidspreferanse til å ville. Høyre har i sin kortsiktige tidshorisont som aldri går lenger enn til kommende valg, kommet til å gå på kompromiss med sin sjel og sin identitet. Og kampen mot det man i Høyre har kalt "høyreaktivismen" har nettopp vært en kamp mot de mer langsiktige perspektivene. Det perspektiv som går ut på at man ønsker forandring på lang sikt, snarere enn regjeringsmakt nå.

08.feb.2009 @ 00:39
URL: http://www.frittforum.org/
Postet av: RennyBA

Jeg hører igjen at du mener at skattelette er svaret, men hva var spørsmålet?

Må det også være tillat å si at det er prisverdig at du har en blog. Men; Siste artikkel datert for flere uker siden er ikke helt hva dette moderne mediet er tenkt til! For noen kan det oppfattes som om du ikke tar mediet på alvor og da er det kanskje bedre å la vær?

Hilsen en på 57 som allikevel mener at han kan regne seg blandt YouTube-generasjonen :-)

12.feb.2009 @ 10:31
URL: http://www.terella.no

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/7143102

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits