En human asylpolitikk

Av Erna Solberg
- 08.sep.2008 @ 14:50

Norsk asylpolitikk er havnet i en lenge varslet krise. Regjeringen Stoltenberg har i åtte måneder visst om krisen - uten å gjøre noe for å avverge den.

Med SVs dissens på 8 av de 13 punkter regjeringen nå har lagt frem, har vi fått se årsaken: Intern uenighet om sentrale punkter i asylpolitikken har ført til handlingslammelse.

 

Årsaken til krisen er ikke at Norge har ført en for human asylpolitikk. Norge skal føre en human asylpolitikk. Årsaken er at vi har ført en for uklok asylpolitikk.

 

De som trenger det
En human asylpolitikk er en politikk som gir beskyttelse til dem som trenger det. Norsk asylpolitikk under Jens Stoltenberg har bidratt til at altfor mange av dem som kommer hit, ikke har grunnlag for asyl. Ved å signalisere at Norge er et land hvor det er lett å omgå reglene, har asylstrømmen til Norge økt, samtidig som den har sunket i våre naboland.

 

I januar fikk Regjeringen Stoltenberg beskjed av UDI om at asylsøkerstrømmen gjorde et unormalt stort hopp. Stoltenberg burde da iverksatt tiltak. Intet skjedde. I mars ba Høyre om tiltak og innstramninger i utlendingsloven. Intet skjedde.

 

Menneskesmuglere
Det er dessverre ikke slik at det bare er mengden av krig og forfølgelse i verden som påvirker asylsøkerstrømmen til Norge. Asylsøking er også business for menneskesmuglere. Kynisk business. Det er vel kjent i disse miljøene hvilke land det er lettest å få opphold i, hva som skal til for å få opphold, og hvordan utlendingsmyndighetenes arbeid kan treneres.

Siden UDI varslet om økningen i januar, har det kommet omtrent 10 000 flere asylsøkere enn prognosene tilsa. Mange av disse har solgt alt de eide for å betale menneskesmuglere. Mange har ikke grunnlag for asyl, og vil bli sendt hjem, fattigere enn da de kom. For selv ikke Regjeringen Stoltenberg ønsker at vi skal undergrave asylinstituttet fullstendig ved å åpne det for dem som ikke trenger det.

Dagens politikk er dermed karakterisert av at den ikke er tøff nok til å hindre åpenbart grunnløse asylsøkere å komme,  men heller ikke snill nok til å la dem bli.

Strømmen må bremses
Hvis vi ikke klarer å være tøffe mot dem som har åpenbart grunnløse asylsøknader og å sende et tydelig signal til deres hjemland, klarer vi heller ikke å føre en human asylpolitikk overfor dem som trenger det. Strømmen må bremses; reglene må bli strengere.

Da jeg som kommunalminister i 2003 iverksatte en gjennomgang av UDIs praksis og vurdering av asylsaker fra Somalia, var nyheten spredt på gaten i Mogadishu dagen etter. Da vi informerte om norsk politikk i landene hvor åpenbart grunnløse asylsøkere kom fra, avtok strømmen umiddelbart. Det nytter å begrense asylsøkerstrømmen, uten at man svikter dem som trenger det mest.

 

Her er noe av det Regjeringen Stoltenberg bør gjøre for å begrense strømmen av grunnløse asylsøkere videre: Vi bør oppheve regelen som tilsier at asylsøkere får opphold hvis de har vært her tre år, selv om de ikke har krav på asyl (den såkalte treårs-regelen). Det skaper et insentiv for å trenere saker ? og det undergraver asylinstituttet.

 

DNA-testing
Vi bør oftere kreve DNA-testing for å fastslå familieforhold. Familiegjenforening skal gjelde familier. Under Regjeringen Stoltenberg har familiegjenforening blitt en asylstrategi. Ikke minst kombinert med treårsregelen, er Regjeringens manglende tiltak på dette feltet farlig: Hvis vi ikke har strenge regler, skapes det et inntrykk av at Norge er et land man kan sende personer til som et brohode for slekt og venner.

 

Vi bør også aktivt informere i asylsøkernes opphavsland. Det kan virke brutalt, slik mediene syntes det var brutalt da vi hadde slike informasjonskampanjer i Bondevik II-regjeringen. Men det som i virkeligheten er brutalt, er å tillate at mennesker som ikke har grunnlag for asyl, lokkes hit med falske forhåpninger.

 

Regjeringen Stoltenberg har hittil ikke klart å være tøff i asylpolitikken, av hensyn mer til egne velgere enn til asylsøkerne. Dermed har den heller ikke klart å være human i asylpolitikken. Og situasjonen har raskt spunnet ut av kontroll. Slik var situasjonen forrige gang Høyre kom i regjering. I løpet av fire år brakte vi køene under kontroll, og fikk antallet grunnløse asylsøknader ned.

 

Høyre er klare til å rydde opp igjen. Men ærlig talt oppleves det som unødvendig at Regjeringen Stoltenberg har gjort en ny opprydning nødvendig.


Kommentarer:
Postet av: Bjørg Aga

Håper inderlig at det kan ryddes opp i denne asylpolitikken. Vi skal hjelpe de som trenger det,men klarer oss uten de som gjør kriminelle handlinger og de som ikke trenger beskyttelse.
Jeg er særlig opptatt av at de som kommer og er virkelig asylsøkere skal få vite så fort som mulig hva resultatet blir.Blir de gående forlenge i uvisse,med lite å gjøre og trange forhold, blir det ofte sosialen. Nei det må skje fort,norskkurs med det smme og gjerne betale noen for å ha de som hospitanter i arbeid til de kan ta et eget arbeid. La ikke unger gå her i årevis
for så å bli sendt tilbake til et land de ikke kjenner. Hurig arbeid, norsk og integrering for de som skal bli ,er viktig.

08.sep.2008 @ 15:09
URL: http://abcblogg.no
Postet av: Socraton

Oppheve 3års-regelen er iallfall en fantastisk dårlig løsning. Hvorfor ikke bare sørge for å behandle alle sakene ferdig innen 1 år?

Har hatt noen episoder i hjembygda hvor familier har kommet hit, barna har begynt på skole og lært seg norsk fått norske venner for så å bli sent hjem. Dette er forkastelig og kan ødelegge hele oppveksten til ungdom som er i en ellers sårbar alder. At ikke burde søkt har ikke noe med dette å gjøre, det burde aldri ta 3 år for å få behandle en sak, uansett hvor innviklet den er.

Det er ikke mer som skal til. Humant og greit.

08.sep.2008 @ 15:10
Postet av: Tobias i tårnet

Det at regjeringen nå vil stramme inn på asylpolitikken er et folkekrav, men tiltakene er ikke ikke nok til at asylstrømmen vil reduseres!

Kommune Norge har forsatt ikke kapasitet til å bosette og integrere og følge opp antall nye asylsøkere med de resursene det offentlige hjelpeapparatet i kommunene har til
bolig, helsetjenester, skole og barnehager. Selv om staten bevilger flere milliarder kroner ekstra til å dekke økte utgifter til asylmottak i kommunene. Og de som kommunen bosetter
må kommunen selv ta kostnad med sosiale utgifter etter en periode, om kommunen ikke klarer å skaffe flyktningene arbeidsinntekt.

Det er bred politisk enighet om er at saksbehadlingstiden må reduseres for barn i asylmottak. Men for å hindre menneskesmugling av barn, må ikke en ny utlendingsloven gjøre det lønnsomt og mer fristende å bruke barn som asylsøkere.
Det fremkommer at flere hundre barn hvert år smugles til Norge for å skaffe oppholdstillatelse for seg og familien. Og kommuner som bosetter mindreårige asylsøkere blir belastet med utgifter til familiegjenforrening i ettertid som får opphold på humanitært grunnlag. Dette øker faren for at flere barn blir utnyttet som asylsøkere.
SOS -barnebyer i hjemlandet kan være et godt alternativ for barn som en erstatning for asyl i Norge. De kulturelle og religiøse forskjellene vil ikke føre til så store belastningene om asylsøkere og flyktninger får hjelpetiltak og U-hjelp som fungerer i sine nærområder.

Det er gød -grønn politikk når 55% av Irakere som søker om asyl i Norge får opphold, og med dette har antall Irakske asylsøkere økt med 150% det siste året. Og UDI har innvilget asyl- og familiegjenforening til over 16.000 personer i 2005.
Nesten alle kurdiske asylsøkere har fått opphold her i landet, selv om Kurdistan i Nord-Irak er en fredlig provins .Myndighetene der mener at kurdere som er bosatt i Vesten kan vende tilbake. Kurderne i Irak har siden 1991 hatt et reelt selvstyreområde der det i dag bor ca. 5 millioner mennesker. UDI har allikevel innvilget asyl til de fleste kurdere på humanitært grunnlag. Men 182- av 850 kurdere som av ulike årsaker ikke har fått innvilget asyl. Grunnen til det kan være å nekte å oppgi identitet, har et kriminelt rulleblad eller andre vesentlige årsaker og fekk avslag på oppholdstillatelse for 9 år siden. Og fekk senere midlertidig topphold på grunn av krigen i Irak. For de kunne ikke sendes tilbake til Kurdistan via Irak. Kan lett foreta private reiser frem og tilbake via Tyrkia og Iran.
SV ledelsen forstår ikke problemstillingen, og vil gi alle kurdere asyl. For om det hadde vært opp til NOAS og SV å bestemme, ville ingen treget å søke asyl for å få opphold her i landet.

Men det som er viktigst for å redusere asylstrømmen er forsatt å ikke å gi direkte U-hjelp til regimer som ødelegger for menneskerettigheter og videreutvikling av demokrati i et samfunn, og at bistand bidrar til regimer som skaper flyktninger. Eller geriljagrupper som utarmer hjemlandet til mange flyktninger og asylsøkere er ulike geriljaorganisasjoner som HAMAS /PKK/ LTTE -geriljaen eksempler på. En annen problemstilling er opplysningene fra PST at så mange som 10.000 asylsøkere oppholder seg i Norge med falsk identitet som ingen har kontroll eller oversikt over. Det bør innføres lukkede asylmottak der asylsøkere må oppholde seg mens søknad om opphold vurderes. For å forebygge og hindre at flere tusen asylsøker hvert år forsvinner fra asylmottakene etter avslag på søknad om asyl.. For dette fører også til økt kriminalitet når det blir over 10.0000 ulovlige innvandrere i Norge som ingen har kontroll med

08.sep.2008 @ 15:36
Postet av: Jomar

Det er bare å minne om at det kom flere asylsøkere i 2002 enn det vil komme i år, og at en høyere andel av disse var grunnløse enn de som kommer i dag. Dette fremgår av UDI sin publikasjon "Tall og fakta" fra årene 2004 og til i dag (årlig utgivelse). I 2002 var det som kjent Erna Solberg som var ansvarlig statsråd. Solberg kan alltids "skylde på" Stoltenberg I for økningen i begynnelsen av hennes periode som kommunalminister, men Stoltenberg I kan skylde på Bondevik I for en enda større prosentvis økning i årene frem til 2000. Det er ingen grunn til å tro at Regjeringen Stoltenberg II har hatt verken positiv eller negativ innflytelse på tilstrømmingen av grunnløse søkere; kan vi ikke bare slutte at hver enkelt regjering ikke har mye innflytelse på tilstrømmingen?

08.sep.2008 @ 15:46
Postet av: Barabas

Jeg skulle ønske at Høyre kunne slutte å omtale asylsøkere som "grunnløse".

At de ikke har, eller burde ha, krav på asyl eller beskyttelse i Norge - betyr ikke at de ikke er grunnløse.

Det skaper ett inntrykk av at alle de som får avslag på sin asylsøknad/avslag på opphold på humanitært grunnlag, egentlig bare kommer for å snylte på Norge. Faktum er at nesten samtlige asylsøkere til Norge kommer fra områder som er preget av konflikt og uttrygghet.

For meg høres det ekstremt arrogant ut å si at en asylsøker fra Afghanistan eller Irak som får avslag er "grunnløs". Det er greit at han/hun ikke har krav på beskyttelse, men å si at man da er "grunnløs" virker på meg ekstremt kynisk og arrogant.

Jeg har aldri vært en høyre velger, men jeg har alltid sett på Høyre som et anstendig parti som har respekt for mennesker og menneskers enkeltskjebner, samtidig som Høyre har god innsikt i samfunnsforhold. Da forventer jeg bedre ordvalg og en bedre analyse.

Selv om jeg er uenig i innstramningene og noen av tiltakene som Høyre står for, har jeg respekt for de. Jeg er også helt enig at det er "humant" å sørge for å klargjøre asylpolitikken/kravene slik at flere vet om de har krav på asyl, og flere skjønner at de får avslag.

Men jeg kan altså ikke respektere at man omtaler alle (eller brorparten av)avslåtte
asylsøknader som "grunnløse".

08.sep.2008 @ 16:00
Postet av: Torgeir Landsend

Høres i første omgang ut som en god ide´ hvis det kan være mulig å skremme vekk ubegrunnede asylanter . Men er det mulig å skremme dem vekk samtidig som en hjelper dem som trenger det til å komme ? Jeg tror ikke det !
Hvis Solberg driver kampanjer i utlandet utelukkende for å skremme vekk uten å fortelle hvordan de som faktisk trenger beskyttelse skal kunne få det
vil hun også skremme vekk dem som faktisk trenger hjelp.. Det er som å gi et bredspektret antibiotika for sikkerhets skyld i stedet for å gi en spesifikk medisin.. Tror vi heller må godta at det kommer for mange og heller sende en del ut igjen hvis vi ønsker å at andre land både EU-land og andre skal vurdere oss som et fritt og vennligsinnet land . Kan vi ikke heller prøve å bygge ut Norge som en industriell stormakt ? Til industri trengs flere folk som arbeider og vi kunne heller se hva de som kommmer kunne brukes til, raskt analysere og gi individuell
yrkes-/arbeidsveiledning og husrom så vil de være med å bygge landet.. jmf. Venetoregionen i Italia. Der vet de hvordan de skal høste frukter av invandring. Hvorfor skal vi være dårigere ?

08.sep.2008 @ 16:32

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/6183802

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits