Hvor stor skal skatteregningen være?

Av Erna Solberg
- 06.aug.2008 @ 14:52

Den siste tidens debatt om fremtidens velferdsstat har vært uvanlig smal. Mange har bedyret at økt skatteregning er eneste måte å sikre fremtidens velferd på. En slik tilnærming til debatten undergraver fremtidens velferdsstat.

Det er flere spørsmål som må drøftes før en slik konklusjon kan trekkes. Hvor stor skatteregning tolerer folk? Hvorfor skal ikke offentlig og privat sektor samarbeide mer om effektive og lønnsomme løsninger? Hvordan skal vi drive verdiskapning i fremtiden? Kan offentlig sektor forbedres?


158 milliarder!
Siden 2005 har skatteinntektene økt med formidable 158 milliarder. Det vil si at regjeringens skatteøkninger bare er blåbær sammenliknet med hvor mye den offentlige kaken har vokst. Grunnen til at skatteinngangen er så mye høyere er at arbeidsledigheten er kraftig redusert, og vi er inne i en økonomisk høykonjunktur.

Selv om det kan virke gunstig å ta mer skatt fra lønnsomme bedrifter med dagens økonomiske situasjon, så vil det snu seg fort når motgangen en gang kommer. I fremtiden er det avgjørende av vi får flere som nå er i utenforskap inn i arbeidslivet, og det er viktig at flere står lenger i arbeid. Derfor har Høyre blant annet foreslått å ta mindre skatt fra personer mellom 62 og 67 år.Dette er første signal på at det å øke skatteregningen for folk flest ikke er veien å gå for å øke inntektene til staten ? tvert i mot ? erfaring og forskning viser at å la folk beholde mer av pengene sine selv motiverer til arbeid. Spesielt lavlønte og kvinner jobber mer. Dagens velferdsstat avhenger ikke av skatteinntektene alene, den avhenger vel så mye ? om ikke mer ? av at vi har flest mulig hender i arbeid. Da er økt skatteregning dårlig resept.


Desto viktigere er det å legge til rette for et næringsliv som fortsatt kan tilby rikelig med arbeidsplasser, som kan konkurrere i et globalt marked, og som i kraft av det har høy skatteevne. Et solid næringsliv er viktig også for å rekruttere toppstudenter fra inn og utland, og for å sammen med norske høyere utdanningsmiljøer drive internasjonalt fremragende forskning og utvikling. Et godt norsk utdanningssystem, fra grunnskole til universitet og høyskole, er også avgjørende for at norsk næringsliv har en base å rekruttere fra.


Mer på vei
Et samlet entreprenørmiljø var tidligere denne uken ute og sa at klattbygging av vei de siste årene har kostet oss 10 mil med full 4-felts motorvei. Ved å bygge lengre veistrekninger i gangen med prosjektfinansiering kunne man redusere kostnadene med 20 %, og bygge mer vei samtidig. Dette er bare et eksempel som viser at offentlig-privat samarbeid vil lønne seg ? både for Norge, og for byggherrene. Vi må tenke nytt om hvordan vi skal løse fellesskapsoppgavene effektivt og lønnsomt, før vi skrur opp skatteregningen.


Fjern fylkeskommunen
I Norge med litt over 4,5 millioner innbyggere har vi tre forvaltningsnivåer. Staten, 19 fylkeskommuner, og 430 kommuner. Det gjør at en del kommuner må samarbeide om å levere grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne sine ? oppgaver som de er lovpålagt å tilby. Dette gir et dårligere tilbud til befolkningen, og i tillegg er det unødvendig dyrt og inneffektivt. Høyre ønsker derfor å fjerne fylkeskommunen som forvaltningsnivå, og vi håper flere kommuner vil slå seg sammen. Det levner liten tvil om at byråkratiet og skjemaveldet i Norge kan minskes.


Vi vil modernisere det offentlige
Høyre er et moderniseringsparti. Vi ønsker å modernisere offentlig sektor, vi ønsker å ha et fremtidsrettet næringsliv, og vi ønsker et skattenivå som er fornuftig for både privatpersoner og næringsliv. Under den rødgrønne regjeringen har det vært fire tapte år for modernisering, fornying og avbyråkratisering. Da kan vi ikke snakke om økt skatteregning. Det er respektløst ovenfor alle de som går på jobb og sammen driver landet fremover.


Behovet i Norge er ikke å øke skatteregningen, det er å modernisere offentlig sektor, og samarbeide mer med private for å skape gode løsninger. Slik sikrer vi fremtidens velferd!


Kommentarer:
Postet av: sofus fra oslo

De som har inntekt under 250000 skal ikke betale skatt ,hva syns du om det

06.aug.2008 @ 18:01
Postet av: Eirik

En velferdsstat er en forkastelig og avskyelig tanke. Individet eies ikke av flertallet i et sivilisert land. Slaveriet bør opphøre så snart som mulig. Grunnlovfest individets rett til å leve i fred. Bare dette er godt nok. Som voldsmonopolet beskytter meg mot en tilfeldig svenske, bør det beskytte meg mot en tilfeldig nordmann.

06.aug.2008 @ 18:34
Postet av: a

Man kan ikke begrunne skattlegging med behov for inntekter, så lenge som oljeinntektene er så store som de er. Faktisk er jo problemet for den norske staten at den har for store inntekter, og ikke for små. Vi hører det jo gjentatt gang på gang på gang at statens inntekter er så store at pengene ikke kan brukes innenlands, og at vi derfor må gi bort pengene til utlandet. Den eneste logiske begrunnelsen man kan gi for skattlegging, er at skattene virker inntektsutjevnende.

07.aug.2008 @ 16:07
Postet av: Magnus

Skriver under som enig på hele innleget ditt Erna. Synes kanskje du glemmer er ting. Vi trenger ikke bare å fjerne fylkeskommunen, vi trenger også en kommunereform. Du var inne på rett spor når du reduserte overføringene til kommunal sektor. Bare slik kan sektoren effektiviseres. Dessverre valgte mange av kommunene bare å øke inntektene (les eiendomsskatt). Med kommuneslammenslåing vil jeg anta at små kommuner vil kunne ta ut ca. 4 % i synergieffekter. For en kommune med et budsjett på ca. 400 millioner kroner utgjør dette 16 millioner på bunnlinjen. Altså mer enn nok for å fjerne eiendomsskatter og bygge ut velferden. Venstre har gode tanker på dette punkt. Høyre og FrP bør følge opp.

07.aug.2008 @ 17:04
Postet av: Jeff Craven

Hei Erna.
Det er enkelt for deg å bli statsminister.
MEN du må tørre.

Gjennomfører du mine forslag vil Høyre seile opp på meningsmålingene.

Ingen småbarnsfamilier tror på dette "spleiselag-tullet" til Jens lengre.

Dette må du gjøre, og flagge tidlig i valgkampen:

1. Bunnfradraget må kraftig opp for lavtlønnede. De som tjener under 180.000 skal ikke betale skatt.

2. Topp skatten skal ikke slå inn før 1.000.000 per husholdning. Evt. 750.000 per ektefelle, hvis den ene går hjemme. Enkelte kvinner foretrekker å gå hjemme i noen år med barna, og hvorfor skal de ikke kunne gjøre det? Uten å bli stigmatisert for å ikke presse seg inn i en CEO-stilling på OBX.

3. Dokumentavgiften har irritert folket alt for lenge og må fjernes. Den hemmer det norske folk i å investere i gode boliger for sine barn.

4. Velg Per Kristian Foss som finansminister igjen.

Lykke til.
Mvh JC

Med disse valgløftene innfridd vil store deler av småbarnsfamiliene (Les: de som bringer opp nye skattebetaler for morgendagens Norge)i dette landet stemme Høyre igjen.

FRP - og hun der alltid indignerte Jensen - får komme som en bitter medsmak, som KRF var det forrige runde.

08.aug.2008 @ 00:22
Postet av: Morten Aasheim

Veldig bra Erna, rett på sak! Dette har jeg savnet fra Høyre. Dere har kanskje lært litt av FRP her, og ser at det virker. Det må opp og frem i lyset at dagen regjering mangler visjoner. Alt de er opptatt av er beholde og øke statlige inntekter og institusjoner. Vi er da ikke en kollektiv masse, men heller en mengde individer!

Lykke til frem mot neste valg!

08.aug.2008 @ 07:56
Postet av: Torbjørn Bongo

Vel...
Sist Erna var i Regjering var hennes modernisering av kommunene, en utstrakt sulteforing, med det resultat det eneste jobben kommunestyreren rundt i landet hadde, var dramatisk "nedstyring" av velferden. Den skolen hvor mitt barn gikk, hadde ikke råd til å kjøpe kjøttdeig til gryreretten i husstell.
Måtte det bli lenge til neste gang vi ser Erna og Høyre i regjering igjen!!

08.aug.2008 @ 08:53
Postet av: Stein

Helt enig, men husk en ting:
Ikke selg skinnet før bjørnen er skutt.

Først må man redusere utgiftene (les: effektivisere offentlig sektor), SÅ kan man redusere skatten til folk.

En effektivisering vil koste penger, og i en periode vil utgiftene kanskje stige for å få til dette. Tiden for skatteletter er derfor først når det offentlige er mer effektivt.
Og for min del er det heller høyere kvalitet enn lavere skatt som jeg synes er det mest riktige. (Eller kanskje begge deler.)

25.aug.2008 @ 14:52

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/6073648

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits