Felles ekteskapslov

Av Erna Solberg
- 11.jun.2008 @ 13:13
 

Onsdag behandlet Odelstinget forslaget om felles ekteskapslov. Få om noen saker har brakt frem så store følelser som denne de siste årene. Dette er ikke en sak hvor det finnes absolutte sannheter om hva som er riktig og galt i forhold til de voksne som velger å leve sammen.

Jeg mener at det er mulig å ivareta rettigheter og likestilling både med et standpunkt om å opprettholde partnerskapsloven og innføre en felles ekteskapslov.  Det det virkelig er behov for å rydde opp i, er barns rettigheter når de lever i en familie med homofilt par eller hvis homofile eller lesbiske er deres nærmeste omsorgspersoner utenfor familien.

 

Jeg stemte for en felles ekteskapslov. Det er mange grunner til det. Først og fremst fordi jeg mener at det å inngå et forpliktende samliv mellom to mennesker er en norm som er viktig i vårt samfunn. Det finnes mange samlivsformer man kan velge og det er opp til den enkelte å velge, men det å inngå en gjensidig langsiktig forpliktelse som ett partnerskap og ekteskap er bør etter min mening settes i en særstilling fordi det styrker familien som samfunnet grunnstein. Da jeg for stemte for partnerskapsloven for ganske mange år siden var det fordi jeg mente homofile også skulle oppleve at samfunnet satte denne normen for deres gjensidig forpliktelser  på samme måte som heterofile hadde ekteskapet som norm.

 

Nå er vi i en situasjon at svært mange homofile opplever at partnerskap er «mindreverdig» i forhold til ekteskap. Det ikke alltid objektive vurderinger som gjør om noe er likestilt eller ikke, hvis minoriteten i en sak har en opplevelse av at noe er diskriminerende så synes jeg det skal sterke argumenter til for å ikke ha inkluderende samfunnsbegreper og institusjoner.


Kanskje kan følgende utdrag av det jeg sa i Stortinget kan belyse hva jeg mener:

«Jeg vil begynne med en kjent historie. Den er ikke et angrep på noen, men den begrunner hvorfor jeg har kommet til at denne loven bør vedtas.

 

1. desember 1955, i Montgomery i de amerikanske sørstatene, satt en farget kvinne på en buss på vei hjem fra jobb. Bussen stoppet og flere hvite passasjerer steg på. Busssjåføren ba de fargede passasjerene som hadde sitteplass om å flytte seg for å gjøre plass til de hvite passasjerene. Tre av dem flyttet seg. Men ikke Rosa Parks. Hun ble sittende, og for det ble hun arrestert.

 

Denne modige handlingen skulle bli kjent som en av de viktigste i den amerikanske borgerrettighetskampen.

 

Hvorfor er denne historien relevant i dag?

 

Man kan innvende at en felles ekteskapslov er unødvendig all den tid vi har en partnerskapslov som ivaretar homofiles rettigheter.

 

På samme måte kunne man innvende at Rosa Parks burde reist seg og overlatt sitt sete til den hvite passasjeren. Hun ville jo uansett kommet seg hjem med bussen, og det var jo hele formålet med reisen. Om hun måtte sitte eller stå betød ikke all verden kunne man jo si. Folk står jo på bussen hver eneste dag.

 

Poenget ligger selvsagt i den meningsløse forskjellsbehandlingen.

 

Rose Parks gjorde opprør mot et system som forskjellsbehandlet folk for diskrimineringens egen skyld. Hun gjorde ikke opprør fordi hun var trett i beina og hadde behov for å sitte.

 

I dag vedtar vi en lov hvor hovedpoenget for meg heller ikke er de praktiske konsekvensene. Hovedpoenget er at vi sier at homofile er like mye verdt som heterofile og at de derfor skal behandles på samme måte som heterofile.»

 

Blir heterofiles ekteskap mindre verd av at homofile får lov til å være ektefeller? Mitt blir i hvert fall ikke det. For meg veier homofiles opplevelse av eksklusjon fra ekteskapsbegrepet og dermed følelse av å være 2. rangs borgere tungt nok til at jeg stemte for en felles ekteskapslov.

 

Mens partnerskap/ekteskap-spørsmålet dreier seg om voksnes rettigheter, dreier assistert befruktningsspørsmål seg for meg ikke om likestilling av voksne, men om barns rettigheter.

Lesbiske par får barn, jeg vet ikke om det blir flere barn blant lesbiske av dagens lovendringer. Det er bare å konstantere at de får barn. Da må vi tenke igjennom om ikke vi skal sikre barn av lesbiske trygge rammer - det gjør vi med dagens lov.

 

Samfunn endrer seg, teknologi gir oss nye utfordringer  - det viktige er å bevare verdier som gjensidig respekt , toleranse, og ikke minst  sikre barn rettigheter til gode stabile omsorgspersoner og kjennskap til sitt opphav. Jeg mener derfor det er mulig å være verdikonservativ og stemme for denne loven. Som kjent dreier verdikonservatismen seg om å forandre for å bevare. Vi bevarer familien, samfunnsnormer - men vi inkluderer flere og møter samfunnsendringer på en måte som styrker familien, ikke svekker den.

      

Kommentarer:
Postet av: GEIR ANSDAL

HØR HER ERNA,
HOMOFILE MÅ GJERNE VÆRE SAMMEN SOM PAR, MEN DE TRENGER IKKE OVERTA DE HETROFILE SINE ROLLER I EKTESKAP M.M., BARN ER FOR DE SOM KAN LAGE DE, IKKE FOR TO AV SAMME KJØNN, DET ER JO NETTOPP DERFOR SKAPERVERKET ER SLIK. IKKE TUKLE MED NATUREN, JENTA MI. PARTIMESSIG SKAL DU KANSKJE PASSE PÅ IKKE Å MISTE VELGERE, JEG ER KANSKJE EN AV DE SOM NÅ GÅR FRA H, FOR FØRSTE GANG !!!

11.jun.2008 @ 16:37
Postet av: Apen

Jeg har fulgt nøye med hvilke partier som støtter denne loven. Og ingen i min familie vil nå stemme verken AP, SV eller Høyre. Fra nå sverger vi til Krf og Frp.

11.jun.2008 @ 19:23
Postet av: Stein L

Flott eksempel her å nevne Rosa Park. I motsetning til mange andre partier har Høyre hatt en viss evne til å følge med tiden på det humaniore plan.
Partiet har også evnen til å avstå fra å måtte kjempe med politiske og religiøse dogmer, hvis som kjent stanser all fruktbar og kreativ intellektuell aktivitet. Et klokt hode jeg lærte å kjenne sa engang; -Dersom man holder fast ved en ide og holdning gjennom 20 år, og dengang ble regnet fra å være radikal, vil man idag uten å ha forandret et eneste mening eller prinsipp fremstå som
bent frem reaksjonær. sitat slutt.

11.jun.2008 @ 23:29
URL: http://www.radicalsforcapitalism.com
Postet av: Mamma Mia

Det interessante med denne loven er ikke egentlig denne loven, men hva dette vil føre til på lengre sikt. Personlig tror jeg nok at det vil bli mer og mer utglidning av enhver form for "normalitet". Allerede i dag er samfunnet nokså skakkjørt, og svært mange barn vokser opp med 3-4-5 foreldre, ettersom hvor mange skilsmisser og voksenpersoner som har vært inne i bildet. Dette vil bare aksellerere, og vi vil selvsagt måtte tillate polygami på samme basis som homofili: De elsker hverandre!

Det interessante her er normoppløsning. Uten kristentroen som sier "Gud har sagt", så har vi ikke egentlig noe fast fundament, og det finnes dermed heller ikke noen egentlig grense for hvor langt en slik utglidning kan gå. Jeg klarer ikke nå å overskue konsekvensene av ytterligere normoppløsning, men det står rimelig klart for meg at vi på sikt får flere barn som lever i forhold hvor de ikke daglig har kontakt med sin biologiske mor eller far. Dette er og blir et gigantisk eksperiment som vi ikke aner utgangen på.

Personlig tror jeg at den store konsekvensen av familiepolitikken som har vært kjørt de siste 40 år er at vi (etnisk norske) vil forsvinne (over de nærmeste 200 år). Dette kan enkelt leses ut av statistikken allerede, og det er grunn til å tro at antall fødte pr kvinne blir mindre enn de påkrevde 2,1 i overskuelig fremtid. Så vi dyrker individets rett til å gjøre og leve hvordan det lyster til det ikke lenger er noen individer. Det er jo et paradoks.

12.jun.2008 @ 01:26
Postet av: eplejuice

Vel Erna
Det er barnet som må gi det største offeret forat denne lovens intensjon skal tre ikraft. Men at Høyre ikke vil se til barnets viktigste rettsvern vil nok vises på meningsmålingene etterhvert.
Og du har vel enda ikke skjønt at jeg sikter til rettem til eget foreldreskap? Men pytt, det gjelder jo bare farløse unger.

12.jun.2008 @ 06:02
Postet av: Jeff Craven

Jeg vurderer å stemme H; for første gang!

12.jun.2008 @ 09:42
Postet av: Svein

Imponerende av et så konservativt parti som Høyre å stemme for dette. Nå vurderer også jeg å stemme H for første gang i livet.

12.jun.2008 @ 09:58
Postet av: Jon Eide

Flott Erna! Det triste er at de som ikke ønsker samfunnets aksept av homofile er impregnert mot rasjonelle argumenter. De gnåler på samme grumset, men er heldigvis på siste skanse nå.
Siden de ikke har gode argumenter mot likebehandling av homofile prøver de å dra paralleller mellom likebehandling av homofile og seksuelle lovbrudd mot barn! Selv om heterofile kan gifte seg allerede tillater vi ikke heterofile å begå overgrep mot barn.
Skal liksom lesbiske i bindende ekteskap åpne for legalisering av pedofili! Hvor desperat kan man være i en diskusjon? YNKELIG!

12.jun.2008 @ 10:37
Postet av: Antisosialist

Høyre skrev i går under på at de aldri vil bli vurdert som mottager av min stemme.

H viser i stadig flere saker at de er mer politisk korrekt enn paven er katolikk.

Et slikt parti kommer aldri til å få min stemme, aldri

12.jun.2008 @ 11:14
Postet av: Antisosialist

Hvorfor svarer forøvrig aldri Høyre på mail?

Jeg har de siste årene sendt dere minst 10 e-poster, svar får man aldri.

De andre partiene svarer ikke alltid, men ikke noe annet parti unnlater å besvare absolutt alle henvendelser

12.jun.2008 @ 11:44
Postet av: Martin Gregoriusen

Disse argumentene du nytter Erna, kan ikke de strengt tatt nyttes på alle seksuelle avvik som man liker?. Mine venner fra Somalia har stort sett to koner. Hvorfor er bigami straffbart? Kan det være moralske grunner? I det hele er vel hele ekteskapsloven bygget på verdirelativisme. Hvorfor skal vi i det hele ha lover som er moralsk begrunnet? Mine venner fra 70-tallet mente at du ikke fikk "ulykkelige barn" av å la dem bo i kollektiv der ingen (heller ikke barnas mor) visste hvem far var. Men der var en far. Dagens idealfar er visst en kvinne som oppfører seg slik hun tror menn oppfører seg.Eller en mann som forsøker å etterlige en kvinne i overgangsalderen. Men alt er jo mine fordommer? For det finnes vel ikke noen verdier som kan settes høyere enn andre? Men Erna, har jeg misforstått deg når jeg trodde at Høyre satte noen verdier høyere enn andre? Apropos, når oppdaget du at tidligere tiders Høyre hadde tatt helt feil? Til slutt; forstår jeg deg slik at det er akseptert i Høyre at Norges statsoverhode kan være en konge og hans gemal, eller en dronning og hennes gemalinne?

12.jun.2008 @ 13:10
Postet av: Kalle

Jeg tror ikke noe på Ernas begrunnelse for å stemme for denne loven, og dette fordi hennes begrunnelse kan brukes til å forsvare alle former for samliv, for eksempel både pedofili og polygami.

Min spådom er at pedofili og polygami er det neste som blir tillatt i Norge, dette da på grunn av den muslimske innvandringen. For eksempel er polygami allerede tillatt i Storbritannia, i og med at en mann kan ha flere koner og få sosiale ytelser for dem. Pedofili er akseptert i Sverige i og med at muslimske menn kan gifte seg med mindreårige. Man blir neppe rik på å spå at det samme etter hvert vil bli tillatt i Norge.

12.jun.2008 @ 13:22
Postet av: oddrane92

Partnerskap-OK. Giftemål-NEI. I kristendommen blir homofili betraktet som synd. Jeg personlig har absolutt ingenting i mot at homofile inngår partnerskap,men jeg mener det blir feil at homofile kan gifte seg i kjerka. Samfunnet har forandret seg, men det har ikke Gud.

12.jun.2008 @ 15:09
Postet av: Sivilisert Undring

Hvorfor skal man i 2008 spørre flertallet om lov hvem man kan inngå partnerskap med. Dette bør da i en hver sivilisert stat være en selvfølgelig del av grunnloven.

Den eneste begrunnelsen jeg kan komme på må være at noen liker å leke GUD, og denne retten vil de nødig gi fra seg. Jeg tror ikke på GUD, og jeg tror i hvert fall ikke på de som leker GUD.

12.jun.2008 @ 15:27
Postet av: Apen

Hvis politikerne hadde vært folkelige hadde hatt en folkeavstemning på dette. For det norske folk har ikke hatt noe å si på denne loven, og veldig mange er imot den selv om de ikke er imot homofile. Loven er rett og slett et hånd mot ektefolk Erna.

13.jun.2008 @ 13:00
Postet av: hauk

Det er så synd, så synd, at et intelligent menneske som Solberg ikke ser ulikheten mellom borgerrettighetsforkjemperne og denne loven. Det er vel ikke sånn at alt er diskriminering. Det du gjør er jo ikke å gi noen rettigheter. Du fratar alle heterofile de rettighetene de har som skapere av mennesker. For det er den eneste måten å gjøre det på. Man kan blande sæd og egg på mange måter
i mange laboratorier, men det må til. Jeg skal ikke droppe å stemme på dere, for det er et par valg siden jeg så utviklingen i Høyre mot det ansiktsløse partiet det er nå. Som de fleste respekterer jeg Per Kristian Foss umåtelig. Han har forstått forskjellen. Men han er en enslig fugl, og en svale gjør ingen sommer, som kjent. Det blir FrP - som Høyre faktisk ikke kan snakke med. Et selsomt skuespill.

13.jun.2008 @ 14:03
Postet av: Marius

Homomotstanderne blander fortsatt pedofili, som er et overgrep mot barn, med homofili, som ikke er et overgrep mot noen, ser jeg. Kvalmt.
Barnas rettigheter blir nå sikret, og det er jeg glad for. Skremselspropagandaen til kristenfolket biter jeg ikke på. Sånn har alltid kristenfolket holdt på når det sivile samfunn har gått mot bibelens ord. Det er akkurat sånn fanatiske muslimer holder på også. Lenge leve kjærligheten og gjensidig respekt!

15.jun.2008 @ 09:33
Postet av: Stein

Sammenlikningen med Rosa Parks henger ikke på greip når det er konklusjonen - "den meningsløse forskjellsbehandlingen" - blir fremlagt som fellesnevneren. Hva er det som er meningsløst med å si at ekteskap som begrep er noe som er forbeholdt mann og kvinne i et forpliktende samliv? Det er selvfølgelig trist at homofile har opplevd at sitt partnerskap ikke er helt det samme som heterofiles ekteskap (og de har selvsagt rett - homofilt samliv ER ifølge enkel biologi ikke det samme som heterofilt, uansett hva legevitenskapen får til). Men skal dette påståtte mindreverdighetskomplekset være grunn nok til å kaste tusenvis av års tradisjon på båten, av et tilfeldig valgt storting? Hvorfor ikke slenge resten av seksuelle orienteringer med i loven når en først er i gang, og si at ekteskap er åpnet for hvem som helst? Polygame f.eks. Fullstendig frivillig om man vil inngå det, og i motsetning til hos homofile ligger det som regel an til barn skapt på gamlemåten i bøtter og spann.

Det er en vesentlig forskjell mellom homofilt og heterofilt samliv, og det er synd Erna Solberg ikke har maktet å se det.

16.jun.2008 @ 11:05
Postet av: S

takk for meg, min stemme går nå til frp

17.jun.2008 @ 11:47
Postet av: Ja, men nei, men tja

Til dere som lar seg provosere av Ernas utsagn, men også til dere som gleder dere over det.

Jeg mener homofili er noe som i dagens samfunn bør betraktes som noe normalt, selv om flertallet i Norge er heterofile. Å ta diskusjonen om hvorvidt det er riktig/galt blir for drøyt. Jeg tenker at dersom mennesker som, i likhet med meg er heterofile, en dag våknet opp og fikk vite at det å ha følelser for en med motsatt kjønn var galt, og at en hvertfall ikke fikk lov til å gifte deg, så har de ønsket utsagn á la Ernas på det sterkeste. Likevel som det nevnes i debatten er giftemål ofte her i Norge knyttes mot kristen tradisjon og kirken, men en har vel allerede brutt noe av det kristne ved å la ikke-troende gifte seg i kirken? Eller er det greit, så lenge de ikke er homofile? Men igjen, om bibelen ikke tillater homofile og gifte seg i kirken, så hvorfor vil homofile par gifte seg knyttet til en religion som ikke støtter deres syn, virkelighetsoppfatning og følelser?

Med dette kan jeg forstå ønsket om å gifte seg, men ikke i kristen sammenheng. Likevel er jeg selv ikke-kristen, men likevel både døpt og konfirmert, og vil mest sannsynlig gifte meg i en kirke. Men det er tydelig enklere å ta i mot ikke-troende med åpne armer, enn homofile. Selv også for meg når det kommer til spørsmålet om kristent ekteskap. At homofile foreldre er like skikket til å oppdra barn som hvilket som helst annet heterofilt er jeg derimot overbevist om. Årsaken til denne oppfatningen ligger i min utdanning innen barn og barndom.

En eventuell ny ekteskapslov blir for meg et tegn på at mennesker blir respektert og anerkjent for sine følelser, og får like rettigheter til å uttrykke sin kjærlighet ovenfor hverandre. Men jeg vil likevel reise spørsmålet som nevnt tidligere; HVORFOR SIER INGEN NOE PÅ IKKE-TROENDE SOM GIFTER SEG I KIRKEN, MEN DET BLIR DEN STØRSTE OPPSTANDELSE NÅR HOMOFILE VIL GIFTE SEG. Kanskje bibelkunnskapene til noen andre er noe klarere enn mine, slik at jeg kan få noen synspunkter på denne rariteten!?

(Beklager at dette innlegget kom som svar på andres innlegg, og ikke direkte på Ernas. Jeg vil likevel ikke legge under en stol at jeg føler Ernas begrunnelser er litt far fetch, som mye annet hun hoster opp. Politikerne burde nok konkretisere mere, i stedet for å male det rosenrødt og bake det inn i Rosa Parks i frykt for å miste velgere..)

18.jun.2008 @ 00:24
Postet av: Harald

Til Erna og Høyre.
Det blir ikke stemt Høyre heretter. Hadde dere hatt mot til å se at de heterofile sine rettigheter og respekt måtte ivaretas, og verne om ekteskapet, hadde dere tent på det på alle måter. Ekteskap mellom kvinne og mann er respektert over hele verden. Men ikke lenger i Norge. En person jeg møtte forleden, sa han gjerne ville annulere et over 30 års ekteskap, fordi han følte staten ikke respekterte ekteskap lenger. Likevel er barna de viktigste å beskytte. At man flytter grenser og lover etter at homofile og lesbiske har " tatt seg til rette" og ordnet seg med barn, blir å akseptere at grupper kan presse igjennom liberale holdninger på fellesskapet. Og man velger altså å ødelegge for en stor grupper mennesker som ser på sitt ekteskap som en hellig og viktig institusjon. Det er på en måte siste skansen som har røket, og man føler seg ikke stolt av Norge eller politkerene. Det er et dypt svik mot troende og andre med gode følelser for ekteskap som en viktig institusjon, og det føles dypt uriktig.

Det er vel kun 5 land i verden som har en slik ordning. Derfor blir det ingen adopsjon for homofile siden det betraktes som forbudt i de fleste land. Er ikke det et signal nok? At vi er et lite uviktig land i verden, som nå har bevitnet et nøye planlagt politisk kupp og lobbyvirksomhet i beste Oslo stil? Denne loven vil bli endret, når barn senere saksøker staten for å sette de i en slik umulig posisjon og oppvekst. Det er faktisk ingen god grunn for denne loven siden den kunne blitt ordnet på en annen måte. Hva er det SV er så stolt av? Å angripe troende mennesker og institusjoner for en en gruppe på noen hundre par? Og å akseptere at barn skal ha tre foreldre i fremtiden? Dette bryter med vanlige folks rettsoppfattelse og er helt uetisk.

18.jun.2008 @ 14:21
Postet av: Tore Halvorsen

De homofile hyler opp om alt mulig, de skal ikke bare ha alt likt som oss andre men de skal ha det servert fra oss i en ydmyk tone.
Vi skal bøye oss for dem i alle saker.
I kirken synes jeg det er skikkelig ille, man har en tro ,også kommer det noen homotasser og lager ett spetakkel for den minste ting.
de homofile er i kirken for å bråke, ikke for å be. er lei av alt dette, de kan lage seg egen homoreligion og ikke presse andre seiøse aktører.
Jeg skal la dem være ifred hvis de lar oss i fred.men de ganger og gnager....

22.jun.2008 @ 10:52
Postet av: Terry

Jeg tror en ting alle dere som er imot homofile bør prøve én viktig ting; sette dere i en homofil/lesbisk persons sko. Tenk på hva dere ville ment om saken om det var deres rettigheter det var snakk om.

Dere som gjemmer dere bak Gud: hvorfor bruker dere energi og tid på å hate/mislike homofile når den Guden dere tror på ber deg om å elske din neste?

28.jun.2008 @ 20:05

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5928594

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits