Solidarisk Jens?

Av Erna Solberg
- 15.mai.2008 @ 09:01

Regjeringen lider av privat allergi. Prisen for at de rir sine ideologiske kjepphester betales av de aller svakeste i samfunnet, som henvises til å vente i den offentlige køen. Sånn går det når regjeringen er solidarisk med fagbevegelsen, og ikke ventelistepasienter, rusmisbrukere og barnehjemsbarn. Vi får et samfunn med dårligere tilbud til de svakeste, hvor bare de med de tykkeste lommebøkene kan velge alternativt for sine barn.

Det finnes alternativ
Offentlig finansiert, men privat behandlet. Det kunne vært alternativet for mange tusen av dem som står i forskjellige helsekøer. Under den forrige regjeringen sank helsekøene med nærmere 63.000 pasienter og ventetiden for behandling i sykehus redusert med ca én måned, noe som i stor grad skyldes bruk av private aktører. Fra august 2005 til august 2007 økte den med 20.000.

Avtale med England
Haugesund private sykehus behandler engelskmenn med kne- og hofteskader gjennom avtale med det engelske helsevesenet (National Health Service). Før bidro de til å holde den norske helsekøen nede, men så fornyet ikke Helse Vest-avtalen. Nå har både vente- og reisetiden for pasientene økt. Solidarisk?

Rehabilitering
Etter en sykdom har mange behov for rehabilitering. Til tross for lange ventelister har mange private rehabiliteringsinstitusjoner måttet stenge eller innskrenke driften. I perioden 2005-2006 gikk 80.000 behandlingsdøgn ved private institusjoner tapt som følge av dette. Et av de groveste eksemplene er Jeløya kurbad i Østfold som fikk redusert sin avtale tilsvarende 2900 behandlingsdøgn, til tross for lange ventelister av kvinner med muskel- og skjellettlidelser. En pasientgruppe som utgjør hovedandelen av sykemeldte og uføretrygdede, og som med behandling kunne kommet tilbake i arbeid. Solidarisk?

Dør i påvente av tilbud
Å måtte vente i kø for rusbehandling har mange dramatiske konsekvenser - i verste fall dør mennesker i påvente av tilbud. Likevel legges mange behandlingsplasser ned. At ventetiden i gjennomsnitt har økt med 20 dager det siste halvannet året er derfor intet mindre enn skammelig. De som faller innunder helseforetaket Helse Øst må i gjennomsnitt vente nær 65 dager på avrusning, og nesten fem måneder på et langtids behandlingsopphold. Likevel er antall behandlingsplasser i helseregionen redusert med 70 plasser. Solidarisk?

Rammer barn
Også vanskeligstilte barn rammes av regjeringens uvilje til å benytte seg av private løsninger. Det finnes et konkret eksempel på en gutt som har hatt en positiv utvikling ved en privat institusjon, og som har søkt om fortsatt opphold med ønske om ettervern. Søknaden ble avslått med begrunnelse at tilbudet er for dyrt. Alternativet er mest sannsynlig at gutten settes i en sosialbolig, uten jobb, tilpasset skoletilbud eller videre oppfølging. Solidarisk?

Selv ikke de private barnehagene, som har sørget for at regjeringen ikke er milevis unna å oppfylle løftet sitt om full barnehagedekning slipper unna. Den nye finansieringsmodellen til regjeringen gir ingen rett til offentlig tilskudd for godkjente private barnehager når full dekning er nådd. Dermed fratas foreldre muligheten til å velge alternativt for barna sine. Solidarisk?

Skolevesenet
Friskolene ble effektivt kvalt av den nye friskoleloven. Private alternativer innenfor skolevesenet må være et pedagogisk eller religiøst alternativ for å få finansiering fra staten. De rødgrønne fremstiller dette som at de har hindret at noen kan kjøpe seg bedre utdannelse enn andre. Sannheten er at hvem som helst kan fortsatt starte, og gå på, rent private skoler. De får bare ikke tilskudd via det offentlige. Med andre ord må foreldrene ha en særdeles tykk lommebok for at de ikke skal være prisgitt det kommunale tilbudet. Solidarisk?

Større mangfold nødvendig
Private alternativer er en nødvendighet i et velferdssamfunn. Ikke bare fordi det er et gode i seg selv at det er flere enn staten som tilbyr varme hender, omsorg og helsetjenester, men fordi et større mangfold betyr at det blir flere løsninger med skreddersøm. Særlig innenfor rusomsorgen har private vært først ute med å utvikle nye og bedre tilbud. Dermed bidrar ikke regjeringens politikk bare til at køene vokser, men det vil medføre en stagnasjon i utviklingen av nye behandlingsmetoder for de aller svakeste når det blir færre private aktører. Solidarisk?

Jens Stoltenberg bør forklare hva som er solidarisk med å vente i offentlig kø, fremfor å bli behandlet i det private. Hva som er rettferdig med at størrelsen på lommeboken er avgjørende for om dine barn kan velge noe annet enn den offentlige skolen eller kommunale barnehagen, eller hvordan det gagner rusmisbrukere at antall behandlingsplasser kuttes.

Den private allergien går utover samfunnets svakeste, gir mindre mangfold og færre valgmuligheter. Den eneste medisinen ser ut til å være en ny regjering.


Kommentarer:
Postet av: JENS

DU KAN IKKE VENTE NOE MER SOLIDARISK AV AP(ER) ;)

15.mai.2008 @ 21:12
Postet av: Kjartan

Dette er selvsagt solidarisk for hva er mer norsk enn å stå i kø? Da kan de fagorganiserte organisere dagen sin slik at de får sine tretti pauser og sine 6 timers dager. Det er kjempesolidarisk at folk som er i arbeid får stå i kø og være sykemeldt i 6 måneder i stedte for å få en behandling til 20000. Det offentlige kan dermed bruke mer penger på sykepenger enn det behandlingen hadde kostet. Inntekter fra skatt er jo ikke så viktig når vi kan kaste penger ut av sykepengevinduet. Et annet paradoks er at de offentlige barnehagene kun har opptak i august slik at man faktisk må ta ekstra fri og tape mer penger på å være hjemme mens man venter på at barnehagen skal starte. Dermed vil stort sett kvinner tape pensjon, erfaring og inntektsøkning. Det er også ganske morsomt at mange av de fagorganiserte i LO ikke får nok i lønnstillegg til å dekke fagforeningsavgiften. Hva er da poenget med LO? Menmen så lenge dreneringen får lov til å kaste 100 milliarder av pengene våre etter LOstemmene er det vel helt greit...

15.mai.2008 @ 21:49
Postet av: Rolv Johannessen

Vi har fått den regjeringen vi ba om. Det borgerlige budskapet ved forrige valg om å stemme på en statsminister, Bondevik, skremte meg og tusenvis av andre til enten å stemme på Jens eller å ikke å stemme. De fleste av oss liker å stemme og valgte da Jens. De borgerlige, ikke minst Høyre, må bære hovedskylden for den rød-grønne regjeringen. Det verste er at dette fortsetter nok etter neste valg også dersom Høyre og Fremskrittspartiet ikke klarer å bli enige på forhånd.
Sorry, Erna, men det er din skyld at det har blitt som det har blitt. Sosialistene tenker bare to ting: skatt og avgifter, styring gir de nærmest blaffen i, det har de ikke peiling på!

15.mai.2008 @ 21:57
Postet av: TIl Rolv Johannessen

Vi har fått denne regjeringen av to grunner:
1)valgloven favoriserer velgere fra grisgrendte strøk på bekostning av velgere i sentrale strøk
2) sånne som deg, som ikke gjenomskuet de rødgrønnes valgflesk. Takk skal du ha! Dette betaler vi nå igjen og igjen for.

15.mai.2008 @ 22:24
Postet av: Rolv Johannessen

Det var enkelt å gjennomskue valgflesket. Men jeg orket bare ikke Bondevik i 4 nye år. Og jeg VET at mange tenkte som meg.

15.mai.2008 @ 22:45
Postet av: hege-kristin berg

Det er en tragedie med de rød/grønne til å styre landet. De bør absolutt sette seg på skolebenken igjen. Det er bare ræva med de!
Hva sa sv"Kristin ved valget? Jo, hun hylte at norge råd å bl.a utrydde fattigdommen i landet. Men hva er det idag?

15.mai.2008 @ 23:48
Postet av: Benjamin Krauss

Jeg vil ikke ha hverken Erna eller rødgrønt. Jeg representerer en gruppering som planlegger statskupp. Vår gruppering vil presse asylanter og innvandrere ut mot havet. Vi vil bygge ut fosser, vindkraft og bøljekraft i stor stil. Minsteinntekten i dette land vil bli på 1 million. Staten skal nedlegges, og moskeer skal pulveriseres. Og Erna, Jens og Kristin skal få engangsbillett til Dronning Mauds land. God tur!

18.mai.2008 @ 20:05
Postet av: Avgiftslei

Hør på Obama:
We need change!

I 2009 må vi stemme inn Siv til å snakke og Erna til å tenke.

02.jun.2008 @ 00:44

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5865778

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits