Rødgrønn avgiftssmell

Av Erna Solberg
- 20.feb.2008 @ 09:45

Nylig foreslo Trondheim Arbeiderparti å innføre en særavgift i Trondheim kommune. Bilister som fyller tanken med diesel eller bensin skal fra 1. januar 2009 betale 60 øre mer per liter, dersom Ap får det som partiet vil. Det er et elendig forslag av flere grunner.


Det virker ikke
For det første vil ikke 60 øre per liter utgjøre en stor nok økning til at noen vil velge bort bilen og reise kollektivt. Det er et tiltak for å fylle opp kommunekassen, ikke for å redusere klimautslippene. Transportøkonomisk Institutt (TØI) anslår at et tillegg i drivstoffprisen på 10 prosent kan medføre en nedgang i bilbruken på 2 prosent.

Hvis man virkelig skal redusere bilbruken ved hjelp av avgifter, må det mye kraftigere lut til, og det blir fort veldig usosialt. 60 øre er altså bare en måte å plage dem som allerede har det trangt i hverdagen, uten at det gir noen klimaeffekt.

For det andre vil det være veldig enkelt for bilister i en bykommune som Trondheim å fylle i andre kommuner for å slippe unna særavgiften. Det er jo gjerne dem som bor nærmest kommunegrensen som bruker bilen mest og som kjører de lengste strekningene. Noen vil si at et slikt forslag kan føre til mer bilkjøring, ikke mindre, når bilistene kjører ut av byen for å fylle.


Enda mer meningsløst
Enkelte har tatt til orde for at Oslo bør følge Trondheims eksempel. Det ville være enda mer meningsløst enn i Trondheim. I Oslo reiser 3 av 4 kollektivt i rushen. I pendlerkommunen Akershus er andelen 1 av 4. De som bor i Akershus og jobber i Oslo eller vice versa, vil dermed fylle tanken utenfor Oslo i alle tilfelle. Hvis en slik avgift skulle ha noen virkning måtte den være langt høyere og omfatte store deler av det sentrale Østlandet.


I Oslo-regionen har man allerede trafikantbetaling gjennom bompengeringen. Å legge en særavgift på toppen vil være å bære sten til byrden for dem som har den trangeste økonomien allerede. Kampen mot klimautslippene må ikke bli en kamp mot bilen som sådan, men en kamp mot forurensningen som bilen representerer. Da er lavere avgifter på miljøvennlige biler og satsing på forskning og utvikling blant de viktigste verktøyene vi har.


Det mest påfallende med forslaget fra Trondheim Ap er at statsministeren mener tiltaket skal belønnes gjennom den såkalte belønningsordningen for kollektivtrafikk. Det er en ordning som opposisjonen fikk forsterket gjennom klimaforliket, som sier at tiltak som får flere til å reise kollektivt i byene skal premieres med ekstra statlige bevilgninger. Når TØI hevder tiltaket ikke vil få flere til å reise kollektivt, kan man jo spørre seg hvorfor Staten skal drysse millioner over Trondheim.


Mot egen statsminister
SVs Inga Marte Torkildsen er på kollisjonskurs med sin egen statsminister i denne saken. Hun mener rushtidsavgift vil være et langt bedre alternativ. Det har imidlertid både Trondheims-ordfører Rita Otervik og statsminister Jens Stoltenberg lovet at de ikke skal innføre.

For å gi inntrykk av at det løftet blir holdt, innfører man altså en særavgift som ikke virker i stedet. Arbeiderpartiet i Bergen er ikke fullt så fintfølende overfor sine velgere. Fra å være mot rushtidsavgift for noen måneder siden, er Bergen Ap nå for. Det eneste man kan si med sikkerhet, er at med rødgrønne politikere ved roret blir det avgiftssmell for bilistene. Valgløfte eller ei.


Med Høyre blir det ingen rushtidsavgift, først og fremst fordi behovet for å bruke bil ikke er et resultat av størrelsen på lommeboken din.


Kommentarer:
Postet av: Mefume

Nei, med Høyre blir alt dobbelt så dyrt i privatiseringsiveren. Det blir nødvendigvis mye dyrere når det offentlige skal betale for en tjeneste til et privat foretak, PLUSS profitten til det foretaket, SAMTIDIG som det offentlige må beholde arbeidstakerne som tidligere gjorde jobben!
Høyre er alt for feige til å ta opp kampen mot arbeidstakerorganisasjonene, for å ta ut rasjonaliseringsgevinsten.
Like meningsløst som å gi statsstøtte til privatskoler og private barnehager!
Er det privat, så er det privat!

20.feb.2008 @ 10:25
Postet av: Nicole

Kritisere kan vi alle men hva med alternativ eventuelt forslag som er mye bedre til å få ned biltrafikken? Kan Erna komme med noen, please!

20.feb.2008 @ 10:30
Postet av: Leif

I Oslo har Høyre innført en bompengering som skulle fjernes i 1997. Den står der ennå. I tillegge rammer den oslo Vest LANGT hardere enn Oslo Øst. På Vestkanten må du betale allerede på Majorstuen, på østkanten står bommen mye lenger fra sentrum. Slik tar Høyre vare på sine kjernevelgere.

Det er pendlerne utenbys som står for overbelatsningen på veinettet, dessuten betaler de INGEN skatt til Oslo, det gjør heller ikke arbeidsgiverne deres i Oslo. Det logiske er derfor at en bomring burde følge fylkesgrensen.

20.feb.2008 @ 11:43
Postet av: Roald Bentzen

Det er på tide vi får tatt livet av dette CO2 hysteriet før det ødelegger hele samfunnet vårt.
Den eneste funksjon den har er for venstresiden å finne argument for nye avgifter som kun går til ansettelse av flere kommunister i forvaltningen og ikke til miljøforbedring.
Slipp til vitenskapen dersom ikke støynivået allerede er så høyt at ingen trenger gjennom. Begynne med å studere denne: www.nov55.com/gbwm.html
Og så kan man i mellomtiden lure på hvorfor temperaturen også stiger på Mars, hvor det enda ikke er kommet biler eller CO2-avgifter!

20.feb.2008 @ 12:15
Postet av: Andreas

Høyre bør være for rushtidsavgift fordi man da styrer trafikken i større byområder etter markedsmessige prinsipper (pris/etterspørsel) i stedet for ved bruk av kø (Sovjet-metoden). All forskning viser at man ikke kan bygge seg ut av køproblemene i byområder, da må man være villig til å innføre rushtidsavgift fremfor kø eller kvoter.

Lommeboka og markedet styrer på alle andre områder i samfunnet, Høyre har da aldri hatt problemer med det? Hvorfor ikke på veinettet i storbyene også, stort sett alt av økonomiske fagmiljøer anbefaler dette? Det er dyrere å fly i rushperiodene enn utenfor, det er dyrere å bo i Oslo enn i Fauske, indrefilet er dyrere enn poteter, og strøm er dyrere om vinteren enn om sommeren. Det er faktisk fornuftig å la lommeboka styre utdelingen av knapphetsgoder, alternativet er kø og kaos.

20.feb.2008 @ 12:22
Postet av: Anders

Når begynte høyre å bry seg om sosiale ting.

"Lavere skatt" er jo det eneste partiet klarer å artikulere.

Poenget er jo ikke at 3 av 4 kjører kollektivt i Oslo.
Poenget er at selv om bare 1 av 4 kjører med bil er køene lange og det kastes daglig bort hundretusen arbeidstimer, tid med barna osv.

Rushtidsavgift kan få folk til å tenke litt mer på om de MÅ kjøre og om de MÅ kjøre i rushet.
Pengene de betaler for å måtte dette går til fellesskapet.

Hva er det med Høyre...

20.feb.2008 @ 13:45
Postet av: Peter

Hei Erna!

Hvorfor er det ikke gratis å bo fint?
Behovet for å bo er jo ikke et resultat av størrelsen på lommeboken din.

Hvorfor er det ikke gratis å spise god mat?
Behovet for å spise er jo ikke et resultat av størrelsen på lommeboken din.

Hvorfor er ikke strøm gratis?
Behovet for lys og oppvarming er jo ikke et resultat av størrelsen på lommeboken din.

Noen som gidder å fortsette..

Erna. Du bruker argumenter som går på tvers av Høyres ideologi. Flytt til Cuba.

20.feb.2008 @ 14:10
Postet av: variant

Hei

Hvorfor ikke gripe tak idet som Erna poengterer som det viktige her.Gi positive bidrag til teknologiforbedring på biler og incitamenter til at folk skal kjøre miljølvennlig.Det er tusen grunner til at folk faktisk bruker bil istedenfor trikk/T-bane/buss/tog.For den som tror på miraklet om at bilene blir borte, så kan jeg trøste dere med at det ikke skjer på de førsta 50 år.Det å øke alle avgifter har vært forsøkt nå i mange år, og bidrar kun til irritasjon og mere penger i den stor kassa som ingen ser noe til.Jeg synes bilhaterne burde være mer enn fornøyd med Oslo Pakke3, hvor faktisk bilistene betaler for utbygging av kollektivtransport.Snakker om bakvendt skttelegging!

20.feb.2008 @ 14:30
Postet av: Roald Bentzen

Det finnes et alternativ til Rushtidsavgift som har et langt mer positivt lydbilde. Den kan hete "HALV PRIS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT I RUSHTIDEN" e.l.
Feilen med den er at den ikke kan brukes til å skrape lommene til folk.

20.feb.2008 @ 14:36
Postet av: Til Roald

Feil Roald:
Halv pris på kollektivtransport er svært dyrt og gir stort sett bare flere kollektivreisende og færre som går og sykler. Noen bilister fjerner du selvfølgelig, men langt nær nok til å skape flyt på veien slik som en godt utformet rushtidsavgift vil gjøre.

20.feb.2008 @ 15:47
Postet av: Roald Bentzen

OK! Da er vi jo enig om prinsippet - Vi snakker kun om nivå! Hva med GRATIS?
Gulrot-strategier er ukjent i norsk forvaltning og er følgelig "farlig". I andre land har man derimot gode resultater med slik tenkning. Et "klapp på skulderen" oppleves på en annen måte enn "et spark i reva".

20.feb.2008 @ 17:46
Postet av: Halvorlig talt

Høyre fortjener ros for å ha bidratt til klimaforliket i Stortinget.

Men: Jeg er litt overrasket over denne type utspill fra partiets leder. Dette leser jeg først og fremst som en lang liste av motforestillinger mot konkrete klimatiltak.

Jeg ser at du ikke har tro på tiltakene som foreslås i Trondheim, og det er greit. Det som er mer ugreit, er at jeg finner lite av konkrete forslag om hvilket alternativ Høyre da foreslår i stedet. Lavere avgift på miljøvennlige biler og mer satsning på forskning og utvikling, blir ikke det litt for svevende?

Og hvis Høyre ikke tror at miljøavgift på bensin vil styrke kollektivtransport, og minske bilisme: Hva da med rushtidsavgift? Dette er prøvd i både Stockholm og London. Også der var innføring upopulært om omdiskutert. Men det er ingen tvil om at det virker.

20.feb.2008 @ 23:06
URL: http://www.igesund.com/blog
Postet av: realist

Spørsmål til Erna:

Som Andreas og Peter påpeker her, køprising/rushtidavgift, er en måte å bruke markedsmekanismer til løse et samfunn- og miljøproblem (storstilt tidssløseri og forurensing).I andre sammenhenger er høyre svært ivrige på å la markedet løse problemer. Så da må hun forklare (med teskje?) hvorfor bilkjøring skal være så innigranskauen viktig å holde unna dette ellers så herlige markedet? Når undersøkelser viser at høytlønte faktisk biler mer i rushtida enn lavtlønte, kan man heller ikke hevde at denne avgifta er så utrulig usosial.

Når det gjelder den lille økninga i bensinavgift lokalt, har du rett i at det ikke monner på å redusere kjøringa. Men det er iallefall en mer rasjonell måte å kreve inn penger lokalt, sammenligna med bomstasjoner. Hva er så galt med det egentlig? Det var bomstasjoner i Trondheim når høyre styrte (både byen og nasjonen) også.

20.feb.2008 @ 23:27
Postet av:

det klages på at det er for mange som får sosial hjelp og som ikke klarer utgiftene sine. Men er det så rart da alt av avgifter settes opp? Skal vi ikke få lov til å leve snart?

21.feb.2008 @ 00:03
Postet av: Roger Lindhjem

Her er jeg enig med Høyre. Høyere avgifter på bilbruk som bensin, går kun utover de med lav inntekt som f eks barnefamiler og pendlere som er avhengig av bil. Det er disse som vil bli kvalt økonomisk sakte men sikkert. De som tjener mye merker ingen forskjell likevelk. Disse har nemlig mer enn god nok økonomisk ryggrad til å bære dette.
Lenger opp blir Høyre kritisert for bomringen som skulle vekk i 1997. Hvis Høyre hadde fått fortsette sin politikk hadde bommen vært borte for lenge siden.
Høyre har lovet å fjerne bomringen og da bør jammen meg de andre partiene som har overtatt makten et ansvar til å gjennomføre dette. For folket har blitt lovet dette. Og for mange er det politikerne som lover og bryter uavhengig av hvilket parti som styrer.
Ja til frie markedskrefter og lavere skatt. Jeg vil bestemme selv hva jeg skal bruke pengene som jeg har sliti for. Høyere avgifter enn det nå er, vil føre til at mange lavlønte vil få økonomiske problemer.
Merklig at det er så vanskelig for AP dens medsvorne å forstå - at høyere avgifter må gå utover disse som så vidt får ting til å gå økonomisk rundt. Det sier seg selv.

21.feb.2008 @ 00:09
Postet av: Osibus Crematis

Først vil jeg si at jeg er helt enig med Solberg i at en inføring av et påslag på bensinavgiften på 60 øre/l kun er egnet til å gjøre livet ennå surere for dem som allerede har dårlig råd.
Dernest må vi også innse at vi ikke kan trekke paraleller til norske byer og befolkningsmønster ved å titte på løsninger som passer for Paris, Berlin eller andre tettbefolkede områder på kontinentet eller ellers i verden. Vi er en nasjon bestående av så få mennesker som igjen er bosatt spredt og i hovedsak på landet eller i landsbyer, evt. forvokste sådanne (heri inkludert Oslo).
Det vil si at drømmen om å kunne ta seg effektivt frem og tilbake til arbeidet med kollektivtransport til en akseptabel pris uten å legge beslag på for mange av døgnets timer, for de langt fleste vil forbli en urealistisk drøm.
Staten må snart ta inn over seg dette faktum, samtidig som at gamle, oppleste og vedtatte «sannheter» som at vi i stor utstrekning kjører bil for «moro skyld» i mangel av annet tidsfordriv faktisk ikke medfører riktighet. For de fleste finnes det faktisk ikke andre reelle alternativer en å kjøre selv. Ønsker staten å endre dette, så får de selv besørge denne urealistiske opprustning av kollektivsystemene helt ut på bygda, for deretter å inføre rushtidsavgifter o.a «straffetiltak». Ikke gjøre som man bruker, nemlig å innføre straffeavgiftene først, for deretter å la utbygging koke bort i uendelige politiske diskusjoner og svada.
Et enklere og vel så effektivt virkemiddel hadde vært å FJERNE ALLE AVGIFTER på nye småbiler med sylindervolum opp til 1,4 l og f.eks. 70 HK. Med dette ville de fleste som grunnet norsk avgiftsnivå er henvist til gamle forurensende og bensinslukende kjøretøyer kunne skaffe seg et kjøretøy som med den nyeste teknologi er både drivstoffbesparende og lite forurensende. Andre ville kjøpe en slik bil som en bil nr.2 til bruk nettop i byen og til arbeidskjøring.
Dette vil jo politikere som rir minst to hester og begge under falskt flagg, skrike opp mot som urealistisk, for hvordan skal det her gå med statens proveny, og tiltak som ikke gir staten inntekter er jo også uhørt i politikerkretser.
Nei kjære politikere, det er tid for dramatisk nytenkning, og jeg er overbevist om at miljøgevinsten ved en løsning av denne type vil bli langt høyere enn andre foreslåtte tiltak om man ser det i forhold til utslippsreduksjoner.

21.feb.2008 @ 04:41
Postet av: Stratos Nicolas

Eneste måten å få bort bilene i rushtiden på, er å sørge for at det ikke blir noe Rush. Det kan ordnes ved at kvinnene går tilbake til kjøkkenbenken, og passer barna sine hjemme. Da fjerner man halvparten av trafikken. De stillingene som da blir ledige, må øremerkes til de som hater biler, og tar buss og andre kollektive transportmidler til jobben.

Postet av: Line H. Taraldsen

Dette er så vanvittig provoserende! Hvorfor kan ikke de rød-grønne satse mer på forskning slik at vi faktisk kan LØSE utfordringene i stedet for å REGULERE og påtvinge vanlige folk en hel masse ekstra kostnader. Det er jo hundrevis av bomringer i trøndelag allerede!!!

21.feb.2008 @ 13:39
Postet av: Ted yllemo

Nå er det på tide at Høyre tar over makten!

21.feb.2008 @ 13:42
URL: http://ted.blogg.no
Postet av: Osloborger

Hvorfor er det slik at de rødgrønne skal tømme våre lommebøker får å levere sine valgløfter?

Jeg er lei av alle straffeskatter og avgifter.

Stå på Erna!

21.feb.2008 @ 14:14
Postet av: Erna har rett

Nei til statlig overstyring!

Selv SV ser at Høyre har rett i denne sammenheng

21.feb.2008 @ 14:16
Postet av: Forskning!

Hvorfor kan ikke Ap heller bruke penger til forskning? Hadde man satset på læring fremfor for epler i den norske skolen, kunne man i det minste hatt et håp om å finne løsninger for fremtiden.

Straff og avgifter vil ikke fungere. Men satsing på nyskaping og forskning er veien å gå.

Høyre skal ha ros for klimaforliket som gjorde at Ap måtte sette opp ambisjonene for verden og klima.

21.feb.2008 @ 14:21
Postet av: Øyvind Hilmarsen

Dette er ikke et nytt forslag. En slik særavgift har Tromsø hatt i 15 år og som har gitt gode resultater og som er populær hos innbyggerne, ihht meningsmålinger som er gjennomført. Høyre i Tromsø innførte den. Det er en lokal finansiering som gav oss store statlige (70%) midler for vegutbygging. Nå har statens bidrag sunket kraftig, selv om staten håver inn penger på forskjellige avgifter på drivstoff.

Kanskje vi snart bør snu litt på opplegget Erna? Vi betaler jo inn store summer til Finansdepartementet i bensinavgifter. Kan ikke vi få beholde litt mere av de avgiftene lokalt? I Tromsø betaler vi nå 80 øre ekstra per liter drivstoff. Enn om vi fikk beholde 80 øre eller 1,6 kr lokalt av de 7-8 kr i avgift per liter drivstoff vi betaler inn til sentrale myndigheter? Da får vi en lokal forvaltning av midlene og vi slipper hele bompengeopplegget, som er dyrt å drive og bygge ut.

Håper du kan gi det en seriøs behandling.

21.feb.2008 @ 14:25
Postet av: Eivind Falk

Poenget til Erna er at dette er en avgift som ikke har noen miljøeffekt. Det er kun en snikete måte å skaffe mer penger til offentlig sektor.
I tillegg rammer den som andre sosialistiske påfunn, som eiendomsskatten, svært usosialt og uavhengig av skattevne.
Jeg er også livredd for "smitteffekten" her. Trondheim i dag og Lillehammer i morgen. Det varer nok ikke lenge før også andre rødgrønne kommuner ser denne sleipe muligheten for en ekstrainntekt i miljøets navn. Det gjelder å være på vakt, folkens!

21.feb.2008 @ 14:45
Postet av: Svein

Det Erna ikke nevner med ett eneste ord, og som trolig er det mest effektive tiltak Trondheim Ap har iverksatt, er at de fullstendig har kuttet veivedlikeholdet i byen og kraftig skåret ned på snøbrøyting. Dette gjør at folk etterhvert vil slutte å kjøre bil pga manglende framkommelighet. Det er vel et genialt tiltak?

21.feb.2008 @ 16:50
Postet av: pmx

Hva med å senke bensin avgiften ? Fra 80 % til 50 % ? Norge er et av verdens største olje utvinningsland, og det får være grenser til at politikere skal ta mer av borgernes penger !
Alle politikere er håpløse for min del ! Mer avgifter og gebyrer fører til mer fattigdom i Norge .. dårlige rammer for å få økonomisk hjelp ! Nei begynn heller å reduser skatter, gebyrer og avgifter, da ser vi klart forbedringer her til lands !

21.feb.2008 @ 16:52
Postet av: tie

Dette blir bare værre og værre! Så da skal jeg liksom betale 60 øre mer pr liter på disel bilen min?? dette er helt ulogisk! Enten får de ta i litt mht prisøkningen, eller la den forbyggende saken ligge!! (min mening)

21.feb.2008 @ 19:59
Postet av: Bergenser

Det er merkelig klimapolitikk som føres for tiden.

Hvaordan skal vi løse klimaproblemet? Jo, vi må ta inn mer penger! Da blir nok sikkert miljøet bedre.

Klimakvoter, rushtidsgebyrer, bla bla... Jeg er helt enig med Erna. Skal vi løse et klimaproblem, så må vi fokusere på klima - ikke på gebyrer og avgifter.

Har noen hørt om belønning forresten? Straff 8gebyrer, avgifter) funker faktisk veldig dårlig...

21.feb.2008 @ 21:14
Postet av: Miljøet blir ikke bedre av avgifter

Planeten Tellus får det ikke bedre om man innfører miljøavgifter eller klimakvoter.
Planeten trenger forskning og utvilking til mer miljø riktige ting (forbruksartikler, fornybare energikilder, osv). Seriøse og ikke populistiske useriøse avgifter.
Hva om alle reiste kollektivt? Hva skulle man reist med? De bussene som ikke finnes. De togene som ikke finnes
Politikerne og media ser ikke ut til å se/forstå at for å kunne reise kollektivt,må det faktisk eksistere et alternativ, ellers blir alt bare TULL. Politikerforakten spiralen gjøre nok en omdreining. Når politikerne ikke får det til øker avgiftene. Planeten Tellus trenger ledere som ser helheten.
I Norge kan vi ha råd til feks kraftkrevende produsjon som blir renset for miljøfarlige stoffer. Istedet er dette flyttet til land som ikke tar det så nøye. Planeten Tellus tapte.
Det finnes utallige eksempler på hvor flinke vi skal være men planeten taper hele tiden.
Kanskje skal man se på det kapitalistiske systemet som forbruker ressurser i et galloperende tempo. (Jeg har ikke noe alternativ, ennå) Kanskje bør dette med anbud og privatisering over til
mer styrt som feks kommunalt og statlig oppgaver.
Gir meg for idag.
Bruk mindre energi, kjøp mindre søppel.
God kveld :-)

21.feb.2008 @ 21:21
Postet av: Marius

Nå får det være nok. Ta heller de nødvendige inntekter til det offentlige gjennom skatteseddelen. Politikere i Norge må slutte med all den innblandingen av folks valg og forbruk gjennom avgifter. Avgifter er dessuten den mest usosiale og urettferdige inntektskilden det offentlige har.

Postet av: Svein

Helt enig i at 60 øre økt bensinavgift i Trondheim er latterlig, men rushtidsavgift er faktisk svært fornuftig og sparer sammfunnet for store utgifter. Samtidig er det god Høyrepolitikk å bruke markedsmekanismer for å styre tilbud/etterspørsel. Les og lær Erna:

samferdsel.toi.no/article19604-1033.html

22.feb.2008 @ 08:38
Postet av: Strilen

Sitat Svein; "..sparer samfunnet for store utgifter" Har du tenkt
på at melk, brød, aviser, klær, brensel, hvitevarer, brunevarer, møbler osv...fraktes via veier? Hvem betaler dette? Forbrukerne. Og det er kanskje rett, men man sparer ingenting. Alle varer og tjenester, f.eks elektrikere, rørleggere osv vil ta mer betalt for å dekke merkostnader, Så man sparer ingenting.

22.feb.2008 @ 10:52
Postet av: Andrew

Må for en gangs skyld si meg enig med Erna her, men hun burde komme med et reelt alternativ.

Personlig synes jeg dette med miljø-tiltakene her til lands er en smule feil til tider. Eneste regjeringen vil med slike tiltak er å få inn mer penger i kassa, greit nok, bare de er ærlige! For dette tiltaket gjør ikke noe for miljøet...

Her er et reelt miljø tiltak:
Kutt all avgift på miljø-vennlige biler, eller reduser avgiften i forhold til utslippet.

Et annet problem er at regjeringen her til lands vil alltid komme til å øke avgiften på noe de vil at du ikke skal bruke, fremfor å redusere/fjerne avgiften på noe de vil du skal bruke.

I Sverige lønner det seg å kjøre på bio-ethanol, men ikke i Norge, hvorfor?

22.feb.2008 @ 14:12
Postet av: Morten

Høyres omsorg for "de fattige" er rent ut sagt rørende! At rushtidsavgift går ut over de som har minst er faglig sett ikke riktig. Skal man gjøre noe for lavinntektsgruppene i samfunnet bør man heller forbedre kollektivtrafikken.

22.feb.2008 @ 14:46
Postet av: trix

Nei dette blir for dumt Erna! Du bare klager på att andre vil gjøre noe, men da du selv satt med makt og mulighet til å gjøre noe skjedde ingen ting. Ingen avgiftslettelser for miljøbiler, ingen satsing på utbygging av alt. drivstoff, ingen gunstige fradragsordninger for de som velger kollektivtrafikk fremfor bil, ingen reel satsing på kollektivtrafikken, bare tro på att markedet og å sette allt ut på anbud skulle løse problemene. Dagens regjering gjør allt for lite, og problemet er att politikerne ikke tør gjøre upopulære tiltak for å bedre miljøet, men Trondheims-politikerne tør ihvertfall gjøre NOE, om enn det kanskje ikke er det riktige tiltak. Og en ting til, -Ap i Trondheim tok faktisk bort bomringen som lovet. I borgerlige Oslo står den fremdeles. Synes ditt innlegg er svært lit konstruktivt!

22.feb.2008 @ 14:48
Postet av: Nyansert

At venstresiden hele tiden leter etter nye påskudd for å skvise mer avgifter ut av befolkningen er velkjent og ikke noe nytt. Nå som klimadebatten har tatt helt av så har de funnet et påskudd som veldig få tør å protestere mot, og da er det bare å kline på med avgifter i klimakrisens navn.
Det er dog temmelig håpløst å tro at dette løser noe som helst. For det føste er klimadebatten kommet helt ut av proporsjoner, man fokuserer ensidig på CO2 .. men mye forskning (som selvsagt ikke kommer frem) setter store spørsmålstegn ved den teorien. Men uansett er det selvsagt ønskelig å redusere utslipp og forurensinger mest mulig for å få et sunt miljø å puste i, men noen avgjørende betydning for klimaet vil ikke det få. Dette gjøres ikke med avgifter men med forbedret teknologi og veiutbygging som forbedrer fremkommelighet. Alle vet at køkjøring forurenser vesentlig mer enn når trafikken glir jevnt. Argumenter om at vi ikke kan bygges oss ut av køproblemene i Norge er i beste fall latterlige. Vi snakker om småbyer i internasjonal målestokk, så utbygging er bare et spørsmål om prioriteringer og vilje. Bilen er kommet for å bli, derfor må også avgiftssystemet legges om slik at folk får råd til å skifte til moderne biler som forurenser mindre. Utbygging av kollektivtilbud må skje paralellt der hvor det er hensiktsmessig.
Det hjelper ikke klimaet å sette et moderne samfunn tilbake til "steinalderen"
Sannsynligheten for at klimaendingene kun er menneskeskapt er liten, det er nok også sterkt påvirket av faktorer mennesket ikke kan kontrollere. Uavhengig av hva vi gjør eller ikke gjør så blir det klimaendringer .... Europa låg under tykk is lenge før mennesket vandret rundt på kloden

22.feb.2008 @ 15:05
Postet av: David, KrF og Samfunnsøkonom

Høyre er negativ til veiprising. Det vitner bare om kunnskapsløshet. Man kan ikke på generelt grunnlag avvise at veiprising ikke kan justere for eksterne kostnader bykjøring har. Oppfordrer alle politikere til å lære seg litt elementær samfunnsøkonomi. Veiprising er upopulært, men kan være svært effektivt.

22.feb.2008 @ 15:06
Postet av: Roald Bentzen

HERREGUD!...la oss for all del slippe disse prestene i politikken. Vi har hatt en presteskapsperiode i Stortinget vi sent skal glemme - Og all f...skapet de stelte til får Høyre skylden for i dag.

22.feb.2008 @ 17:59
Postet av: Rødgrønn

Merkelig at Erna Solberg klager over at avgifter på bensin of rushtidavgift er USOSIALE. Jeg trodde Høyre var kapitalister... Burde ikke usosiale tiltak være noe de liker? De går jo og klager få alle de fæle sosialistene hver eneste dag.

22.feb.2008 @ 19:32
Postet av: Sondre Gustavsen

mellom 70 og 80% skatt!

når man er ferdig med å betale formue-, eindoms- og inntektsskat så kommer avgifter som den rødgrønne regjeringen har pålagt oss som et "skatelette" eller et tiltak for ikke å gjøre det dyrere for "folk flest". når alt er betalt har mellom 70 og 80% av inntektene gått til skatter og avgifter! vi lever i verdensrikeste land og betaler mest! er det riktig?

Stem Høyre for en friere økonomi!

22.feb.2008 @ 22:22
Postet av: Abdul Hassan

Og alt skulle bli bedre med Høyre ?
Noen som husker dårlig ?

HØYRE gav deg:
60-sone overalt.
3-dobling av "bøtene".
2-3% økning av bilimportavgiftene, HVERT ÅR, til tross for løfter om senking.
60-70 nye veibommer.
Dyrere firmabil.
Skatt på mobiltelefon.

V-H-SV-KRF-FRP-SP-H
= 7 partier med samme politikk.
Hvorfor har vi valg, når vi ikke har noe å velge mellom ?

23.feb.2008 @ 13:23
Postet av: Abdul Hassan

TRONDHEIM KJØPER 20 EL-BILER !!!!

Til Kr 200.000 pr. stk og Kr 1400 i batterileie i måneden.
Og da får ikke Staten en krone i importavgift eller moms. (El-bil er moms og avgiftsfri)

Livsfarlig bil, uten kollisjonssikkerhet.

Hadde man kjøpt en Polo til Kr 200.000 hadde Kr 80.000 gått rett i Statskassa.
Og egentlig bare kostet Kr 120.000,-

Kr 1400 skal Trondheim kommune betale i leie for batteri pr. mnd.
= Kr 16.800,- Pr. år PLUSS strøm.
For Kr 16.800 får man 1.400 liter diesel, og for det kan man kjøre 28.000 km.
Samtidig får Staten Kr Kr 12.000 inn i avgifter på denne dieselen.
Kr 80.000 for mye pr bil x 20 biler = Kr 1,6 Mill.
10.000 km i året pr bil: El-bil Kr 336.000 + strøm.
Polo 0,5l/mil x Kr 3,60 før avgift x 20 biler x 10000km år = Kr 36.000,-
= Kr 300.000 dyrere i drift pr. år.

...En liten "TERRA-skandale" dette !

På disse livsfarlige plastbilene taper Trondheim kommune/Norge flere millioner.

HAR MAN FOR GOD SKATTEINNGANG ?

Tapt 3,1 Millioner på 5 år: Det samme som 62 skattebetalere betaler i snitt i skatt i året.

Helt RITA ???

23.feb.2008 @ 13:40
Postet av: Erna Solberg

Takk for engasjert debatt og mange innspill! Vi trenger debatt om hvordan vi løser klimautfordringene fremover.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å kommentere enkelte av utspillene.

Øyvind Hilmarsen påpeker at Høyre i sin tid innførte en tilsvarende drivstoffavgift i Tromsø. Da er det viktig å huske et par ting: For det første egner Tromsø seg godt for en slik avgift, ettersom det er 8 mil til kommunegrensen og langt å kjøre til nærmeste bensinstasjon. Det er ikke tilfellet i Oslo. Hvis du bor på Skøyen er det fem minutter å kjøre til en bensinstasjon i Akershus. For det andre var tiltaket i Tromsø en avgift som finansierte bedre og nye veier, det var ett algernativ til bomring og tidsbegrenset. Det er et tiltak alle bilister betaler for og alle bilister får glede av. Tromsøs drivstoffavgift var ikke et klimatiltak. Hvis det skulle være et klimatiltak måtte avgiften ha vært langt høyere.

Det er flere som påpeker at rushtidsavgift er å ta markedet i bruk. Det er riktig. I rushen er køfrie veier et svært knapt gode. Men det er et tiltak som rammer bilister, ikke først og fremst klimautslipp. Rushtidsavgift skiller ikke mellom en lavutslippsbil og en bil som slipper ut store mengder CO2 og andre klimagasser. Rushtidsavgiftens fremste formål er å spre trafikken utover flere timer på døgnet, ikke å sørge for at færre kjører bil eller at flere kjører klimavennlige biler. Og det har den effekten at en del av de som har den største tidsklemmen i dag , det er de som
har minst fleksibilitet på kjøretidspunktene sine.

Jeg mener det finnes bedre løsninger. En særavgift på bensin og diesel som ikke har noen klimaeffekt, er ikke noe annet enn nok en avgift. Å begrunne fiskalavgifter som miljøavgifter er å føre folk bak lyset. Det vil jeg ikke være med på.

I klimaforliket fikk vi regjeringen med på en rekke gode tiltak, blant annet økt satsing på forskning og utvikling, økt satsing på fornybar energi og økt satsing på jernbane. I tillegg fikk vi til en dobling av belønningsordningen for kollektivtrafikk. Dette siste er helt avgjørende. Vi må intensivere arbeidet med å bygge ut kollektivtilbud som er reelle alternativer til bilkjøring for enda flere enn i dag. Og da er det hyppige avganger og raskere fremkommelighet som er de viktigste tiltakene.

I tillegg mener jeg vi bør sette noen ambisiøse målsettinger for mydighetskrav i fremtiden, f.eks krevde Høyre, Krf og Venstre at Norge i 2020 ikke skulle tillate nysalg av biler med utslipp over en viss Co2 grense. Jeg tror en blanding av virkemidler hvor også fremtids rettede myndighetskrav stilles vil tvinge frem helt ny teknologi. Og i fremtiden vil privat belismens bidrag til klimautslippene bli betydelig mindre.

Lokalt får vi også til mye. Innen 2012 skal for eksempel 250 busser i Oslo kjøre på biogass fremstilt av våtorganisk avfall fra husholdningene.

Jeg er ikke motstander av miljøavgifter som virker, og som virker på markedets premisser. Men jeg er motstander av miljøavgifter som egentlig bare er nok en måte å skattlegge oss på, uten at tiltaket har noen virkning.

23.feb.2008 @ 22:05
Postet av: Hans M Borge

Det snakkes veldig varmt for kollektivtrafikk - og i mange tilfeller er det en riktig vei å gå. Men det er mange tilfeller - spesielt i Norge hvor vi bor så spredt - at privatbilen er det mest miljøvennlige alternativet. Bedre å kjøre en liten bil istedenfor en stor buss med bare en eller kanskje ingen passasjerer.

24.feb.2008 @ 10:26
Postet av: Kjell T. Ring

Hvorfor det enorme fokuset på CO2 utslipp fra biler? Er det bevist at CO2 er kjempefarlig for naturen? Du puster det tross alt ut annenhvert sekund.

Er det bilparken i Norge som utgjør den største delen av utslippene? Nei, dette er det industri og oljevirksomheten vår som gjør.

Hvorfor skal alt løses med avgifter? Aner ikke, mistenker et lynkurs for politikere hvor avgifter presenteres som den universale løsningen til alle verdens problemer.

Det geniale: Politikerne har fåt DEG og MEG til å få dårlig samvittighet fordi vi kjører bil. Selv godkjente de nettopp norsk oljevirksomhet i Canada med enorme utslipp. Dobbeltmoral?, ja!

Til Erna: Få en slutt på avgiftene. Du kan begynne med arveavgift, og deretter kan du ta for deg TV-lisens og 200,- tollgrensen på import av varer.

25.feb.2008 @ 11:03
Postet av: Tjolle

Så lavere skatt er noe fy... jaja ... virker som om noen har problemer med tenkeboksen. Hva er galt i at et folk har det litt romslig? Kristin Halvorsens slagord er jo ta fra de rike og gi til de fattige. Det beste virkemidlet hun hadde til å gjennomføre det var å skattlegge småspareres aksjegevinster. Det er jo noe av det mest intelligente vi har sett på mange mange år. Nå sier hun at hun vil kreve lønnspott for de lavest lønte kvinnene i offentlig sektor HVIS de rødgrønne vinner valget. Makan til svindel. Kollektivpriser? Hva med dem? Jo, de har økt med 192% MER enn prisen på bilhold. Så mye for miljø. Hvem er det som med sine fulle fem virkelig kan tro, at om en betalte 50 kr pr liter bensin så ville luften bli renere`? Det ville bare være enda et bevis på hvor dum Ola Dunk er som lar "folkevalgte" ture frem med sine virkelighetsfjerne idèer. Norge har en gang vært et eksempel til etterfølgelse for resten av Europa, det var ved at vi fikk folketrygd, pensjon og sosiale goder. I dag har de selvsamme snart klart å rasere det nesten fullstendig. Er dette noe som skal inngi tillit hos folket? Er Ola og Kari blitt så bevisstløse og hjernevasket at de ikke klarer å se at politisk VANSTYRE er i ferd med å gjøre landet til et helvete for stadig flere av befolkningen som faktisk sliter med det daglige? Dette til tross for at det ropes opp om hvor rike vi er (spesielt småsparere)og hvor bra vi har det? Ja, så bra at en jente som skal ta sin magistergrad og sliter med en fyktelig leddgikt IKKE blir tilstått medisiner som gjør at hun kan klare seg, eller at hun kan få skrivehjelp og dermed komme inn i produktivt arbeide? Hun bli ved avslag henvist til et liv som uføretrygdet. Forskjellen på et verdig og meningsfylt liv og et liv som "lik i lasten på samfunnet" er 20 000 kroner. Minstesatsen for uføretrygd er 120000,- Medisinene 140 000,- Og hva blir så regnestykket når en tar med en godt betalt jobb i stedet for bare utgifter? Det er en sak de burde tenke på når de kjører sitt spareløp i helsevesenet, et helsvesen som er rasert pga, ja nettopp politisk vanstyre. Det nyeste innen kreftbehandling ville kostet 800 millioner. Det var ikke aktuelt, "en kan ikke ta i mot alle de tilbud som bir forelagt oss til enhvær tid" var svaret. 3 Millliarder til "regnskog årlig og 22 milliarder i aksjekjøp har man råd til, ja og ikke glem 5 milliarder til å fyllle lommene til Kjell Inge Røkke. Staten, hva er staten? Er det ikke folket? Når folket må kjempe mot staten hva blir det da? Er det ikke de "folkevalgte" som kjører sitt løp slik det passer dem og at det folket i realiteten ser etter ved valget er det "minste av flere onder"? Er det rart at "politiker" for mange er blitt ensbetydende med "et sleipt vesen som er ignorant, arrogant og kun er ute etter å sikre seg en kjapp vei til full "pensjon" ved en posisjon der en har opptjent "fulle rettigheter" etter 12 års "arbeid" Folket de er satt til å tjene må derimot drive sitt erhverv i 40 år for samme rettigheter. Avledningsmanøvrer er som vi alle vet en essensiell del av krigføring. Derfor er det om å gjøre å holde "almuen" eller den "gemene hop" opptatt på annet hold. Klarer de å holde dem der, vil de kunne fortsette sitt vanstyre uhindret. Slik Høyre og ALLE DE ANDRE partiene har kjørt løpet til dags dato, har de bare vært i stand til å legge grunnlag for en eneste fremtid. En fremtid der vi ikke har infrastruktur til fortsatt vekst og utvikling. Nye veier har vi allerede betalt for i en årrekke. Ja helt siden avgiftssystemet ble lagt om i høstsesjonen 1979. Da skulle nemlig det som kom inn som merinntekter i forhold til den "gamle ordningen" gå til: Nye veier, vedlikehold, gang og sykkelstier, støyskjerming med mere. Det var 1,3 milliarder som ikke gikk til formålet i 1981. 10 milliarder i 1984. Hvor store er "bevilgningene" til vei nå? De "ga" 20 millioner til en bro i Austevoll og hentet inn 50 millioner i moms på samme bro. Hvor forbannet dumt kan et folk være når det ikke stiller dem til ansvar for bedrageriene? Jeg undres og undres stort over det. Co2 Utslipp. Ja hvor mye mere utslipp blir det ikke på dårlige veier i stedet for veier med skikkelig standard, er det noen som har tenkt over det? Smale veier med start og stopp fordi det ikke er passering. At distriktenes utviklingsmuligheter er nærmest ikke eksisterende på grunn av dårlige kommunikasjoner? At f.eks i Bergen så vedtok de å legge med trikken, slik at de kunne bruke vanvittige summer plyndret ut av lommene på den befolkningen som protesterte, nermest alle som en på at den skulle nedlegges? Det samfunnet vi lever i er en eneste stor parodi. Det verste med parodien er at den ikke er egnet til latter for de som bor her, men til tårer. Latteren er forbeholdt dem som ser oss utenfra og den er etterhvert blitt ganske så rungende. Kjære Erna.
Hva vil du si, enn gjøre for at det igjen skal være en smule grunnlag for å ha respekt for deg og dine "kolleger" i det politiske liv og det uten tanke på politisk "fraksjon" ? Ord er enkelt og billig. Handling er det som teller. Slik jeg ser dere politikere, burde økokrim sømfare begrunnelsene for innføring av samtlige avgifter. Hva det ble sagt de skulle brukes til og hva de er gått til. Etter det stille dere til rette for hva som faktisk er gjort og så kreve erstatning for alle midler som har gått til andre formål enn de opprinelige. til sist men ikke minst, gjøre dere personlig ansvarlig for å TILBAKEBETALE hver eneste krone! Det er imidlertid et utopi, da dere har sørget for "lovens beskyttelse" slik at dere uansett hvor galt det bærer hen IKKE kan stilles til ansvar. Omveltninger har kommet i mange land, regne derfor ikke med at ikke det kan intreffe her også. Kanskje dere da vil få oppleve at det ikke tas hensyn til den "lovens beskyttelse" og at standrett kommer til å avgjøre den videre skjebne for liv og levnet. Da hjelper det lite med tårer om et folk er blitt så forbannet på dere at de er blinde på grunn av de tårer de selv allerede har grått. Når den norske løve våkner, kan det jo hende at den er både sulten og gretten.

25.feb.2008 @ 12:47
Postet av: Eirik W

Den beste måten å få ned utslippene på?

- Senk importavgiftene på nye biler - både for å få lavere utslipp og for å øke sikkerheten.
- Bygg ut veiene der det er store kapasitetsproblemer. Biler som stamper i kø slipper ut store mengder CO2 til liten (ingen?) nytte.
- Belønn folk for å bytte til piggfritt i byene, ikke skattlegg de som MÅ bruke piggdekk pga. at de bor i et område med dårlig brøyting og strøing, eller som må forsere bratte bakker for å komme til og fra jobb. Det er ikke alle som bor i oslogryta med konstant bare/nedsalta veier.

Rushtidsavgiften har noe for seg, men vil ikke ha ubegrenset effekt. Enkelte MÅ faktisk ut på veien til samme tid hver dag på grunn av jobb med faste tider, og levering/henting av barn i barnehagen.

Kollektivtrafikk er ikke for alle - selv i byene, det er ikke særlig praktisk å levere barn på barnehagen med buss.

Jeg har overhodet ikke dårlig samvittighet for å kjøre bil når man ser hvor lite utslipp biltrafikken i norge egentlig representerer i forhold til utslippet fra industrien. Ser man hele norges co2-utslipp i forhold til et land som Kina er det nærmest en fotnote... Noe til ettertanke.

Miljøavgifter er kun en unnskyldning for å håve inn enda mer penger til en grisk statskasse!
Når skal folk innse at realskatteytelsene til en jevn nordmann ligger over 60-70%?

Når skal vi få øremerking av alle avgiftene/skattene fra biltrafikken til å forbedre veiene vi tross alt betaler for med veiavgiften og dyr bensin? Det skjer neppe i min levetid.

25.feb.2008 @ 13:04
Postet av: HåkonB

Hei Erna.

Jeg er enig i at man må skille mellom tiltak for å få samferdsel bedre/enklere og klimatiltak.
At man skal gå på bil og sette opp avgiftene på bil forteller mer om en ensporet tankegang enn noe annet. Grunnen er :
Siden 1992, har staten tatt inn over 800 milliarder i miljøavgifter.
Staten tar med andre ord inn nok penger til å løse problemene med kollektivt om de vil, men som vi vet så går pengene inn i statsbudsjettet og blir fordelt ut derfra.
På drivstoff (innført av Jaggland) er det alt 1 kr CO2 avgift.
Om Norge hadde kjøpt CO2 kvoter for dette ville vi allerede vært nær, om ikke på, et 0 nivå i Norge.
Kanskje det er verdt å kommentere, Erna ?
Personlig fryder jeg meg over Hegnars kommentar : ?Se å få opp bilavgiftene slik at de fattige kommer seg ut av veien og vi rike kommer oss frem?. Avgifter rammer ikke de rike, de rike vil alltid kunne betale dem, det er de som sliter fra før som kommer til å slite enda mer med høyere avgifter.
Nå må jeg si at disse avgiftene og fordelingen av disse pengene har vært slik både under AP regjeringer og Bondevik regjeringer der Høyre har vært størst.

Idag ser vi IGJEN at det er trøbbel med stømforsyningen til togene på strekningen Oslo-Drammen.
Disse problemene har vedvart i en årrekke, igjen med både AP og Høyre i regjering.
Jeg tror at om man skal få økt kollektivbruk så må folk stole på at de kommer seg dit de skal når de skal.
Det er selvfølgelig fristende for politikere å lage nytt. Høytidlige markeringer av åpninger av nye strekninger og spor. Men - det som trengs før man bygger nytt er å sørge for at det eksisterende virker.
Vedlikehold er som kjent ikke akkurat det offentliges sterke side, og her MÅ man ta tak.
Jeg tror en satsing på vedlikehold kan bli en god sak i kommende valgkamp.

Så til det du skriver om klimaforliket, Erna.
Jeg er en av dem som er veldig skeptisk til at det er menneskeskapt CO2 som endrer klimaet.
Alikevel er det ikke moralsk riktig å slippe ut mer i atmosfæren (uansett hvilket stoff det er) enn det som er nødvendig. Derfor må vi bestrebe oss på å holde en miljøvennlig linje.
Det er bra med et forlik. En ramme å forholde seg til skaper forutsigbarhet uansett hvem som styrer landet.
Jeg så Høyres kravliste før forhandlingene og savner punkt om utbygging og fornying av eksisterende vannkraftverk og ledningsnett i klimaforliket.
Det enkleste er (som nevnt over) er å få mest mulig ut av det som allerede eksisterer.
Kan du fortelle litt om forhandlingene på dette punktet og hvordan dette ble behandlet ?

25.feb.2008 @ 13:19
Postet av: Ikke så forundret.

Det store spørsmålet gjelder ikke virkningsgrader på avgifter, relatert til miljø, import, forbruk el.l. Spørsmålet er AVGIFTER kontra SKATTER, for til syvende og sist er det Statens samlede inntekter det dreier seg om. Skatt på inntekt er det stort sett ingen som vil betale. Avgift betales som del av en vare, tjeneste el.l. og vurderes i forhold til om du har behov av eller ønsker akkurat denne varen/tjenesten. Dette gjør at store masseprotester uteblir. Se for deg at avgifter på rød diesel blir innført. De som protesterer da er de som bruker rød diesel og veldig få andre. På denne måten blir protester mot en økning av samlet inntekt på Skatt/avgifter til Staten spredt utover året/valgperioden. Hadde statsbudsjettet innehold en skatteskjerpelse ville både opposisjon og resten av oss stått på barrikaden og det spørs vel om regjeringen ville levd til neste valg.
Pga systemet med en blanding av skatter og avgifter er det ingen som jobber og forbruker i Norge som kan vite den samlede innbetaling til felleskapet. Etterlyser derfor en ledende og uhildet økonom til å se på dette, eller en politiker med "ben i nesa" som nedsetter en komite som utreder saken. Hva hadde skattesatsen vært da? Da kunne politikere kranglet om hvor stor prosentandel som skal gå til miljøtiltak i forskjellige former og ting kunne bli "synligere" for velgerne.
Vil vi da ende opp med en flat skattesats?
Et av de nyfrie østblokklandene innførte flat skatt. Vet Erna noe om negative/positive erfaringer derfra(utfra et nøytralt synspunkt, ikke Høyres)?
En avsporing fra tema kanskje men tror at det er hit vi må gå, ikke innføre stadig nye avgifter som medfører krangler om virkningsgrad osv.
Kanskje også innføre noe vi kan kalle "Årets/Tiårets Skippertak" som det bevilges ekstra penger til.
Betaler gjerne skatt, ikke med glede men fordi jeg ønsker å opprettholde dagens velferdsamfunn. Skulle bare vært mer rettferdig fordelt.

25.feb.2008 @ 14:05
Postet av: Tenk på privatpersoner

Jeg har lest gjennom deler, men ikke alle kommentarene i denne tråden og en ting som slår meg er at alle tenker veldig stort. Jeg tror man må tenke anderledes og starte på bunnen. Hva får JEG som privatperson igjen for å la bilen stå og heller bruke kollektivt? Det tar lengre tid, jeg må vente, og kanskje også bytte transportmiddel underveis. Det er hyppige avganger innenfor ring 2 i Oslo, men utenfor er det mye mindre. Og det er vel de utenfor ring 2 som bruker bilen mest?
Jeg har ingen løsning på problemet, men ville bare få frem at jeg tror man må tenke "utenfor boksen" og nytt for å komme noen vei i denne diskusjonen.

25.feb.2008 @ 14:15
Postet av: realist

Til Erik W:

Ser du ikke at du motsier deg sjøl?

Førs skriver du
" Senk importavgiftene på nye biler" og "- Bygg ut veiene..." Deretter: "...hvor lite utslipp biltrafikken i norge egentlig representerer i forhold til utslippet fra industrien"

Ser du ingen sammenheng.
Kjappere utskifitn av biler og økt veiutbygging, betyr jo at bil- og betongindustrien må produsere mer.
Og det er produksjon som er så og si uunålig uten å samtidig produsere store mengder CO2. Og
hvilken industri i Norge er det som står for den største veksten i klimautslipp.
Det er oljeindustrien, og hva er et de viktigste produkta derfra?
Jo drivstoff til biler.
Så om vi klarer å redusere bilkjøringa og ikke minst transportbehovet, slår vi en del andre fluer i samma smekken.

Så til Kina-argumentet.
Om bare hver og én kommune i Kina hadde ærklert seg sjølstendige nasjoner, hadde ikke heller ikke de stått for noe klimautslipp av betydning.
Men blir utsleppa borte Erik W?

25.feb.2008 @ 18:20
Postet av: HåkonB

Jeg må være et uderlig menneske.
Jeg har aldri tenkt "Denne veien er så bra at jeg tror jeg må kjøre den litt mer".
Jeg kjører nemlig det jeg må og ikke fordi det er et tidsfordriv.

Jeg har aldri tenkt "Den bilen har jeg råd til, jeg tror jeg kjøper meg en til".
Jeg er nemlig utstyrt slik fra Gud at jeg bare kan kjøre en bil av gangen.

Jeg forstår på debatten at jeg må være ganske unik siden nyere biler og bedre veier vil føre til flere biler på veien.

Det jeg ser - som ikke så mange andre ser - er at ved å fjerne 20-30.000 biler i kø hver morgen inn til Oslo så vil utslippene gå ned.

Men - som sagt, jeg må være uderlig som oppfatter verden slik.

25.feb.2008 @ 18:57
Postet av: Jan Malde

Klimareligionen kan avlyses som alibi for å svindle til seg flere avgifter som ikke kommer noen ting til gode i Norge. Al Gore og IPCC er avslørt som bløffmakere, og nå ha en hel rekke forskere sendt brev til Banki Moon i FN i protest, les bare her :

Nationalpost/news/story.html?id=164200, der finner du listen av signaturer med tittel på de enkelte forskere samt nasjonalitet. Fredsprisen burde heller gått til polske Irena Sendler som reddet 2.500 jødiske barn fra gasskamrene.

26.feb.2008 @ 04:38
Postet av: Johan Stenseth

Jeg er enig i de økonomiske sidene av saken, det er ikke "riktig" å skattlegge bilistene i den grad de er avhengige av å bruke bil.

Men på den andre siden bruker folk alt for mye bil i dag. Det er uheldig for miljøet og helsen.

Det er lite snakk om hvor mye livsstilssykdommer som er resultat av overdreven bilbruk og følgende mangel på mosjon. Forurensningen skriver jeg ikke noe om...

Så mer avgift på drivstoff? Vet ikke. Best hvis det gikk an å skille på "nytte" og "fritidsskjøring".

04.mar.2008 @ 23:43
URL: http://www.johanstenseth.com

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5706472

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits