Vi trenger ikke mer skatt!

Av Erna Solberg
- 27.des.2007 @ 10:58
Flere rød-grønne politikere har tatt til orde for økte skatter etter valget i 2009.

I Dagens Næringsliv for et par uker siden tok også professor Victor D. Norman til orde for det samme. Staten vil ikke klare å opprettholde og styrke nivået på offentlige tjenester uten å øke inntektene sine.

Det er nesten utrolig at en stat som bare de siste tre årene har økt skatteinntektene med 130 milliarder kroner, likevel trenger enda mer penger. Sannheten er at det er ikke penger det står på i vårt samfunn, men hender og hoder til gjøre jobben. For å løse det problemet mener jeg at økt skatt er et enkelt, men feilslått forslag.

Underlig av Senterpartiet
Det er underlig at noen av de ivrigste tilhengerne for økt skatt finnes i Senterpartiet. De mest sårbare bedriftene ligger i distriktene. Reiselivsnæringen og hjørnesteinsvirksomheter i lokalsamfunn tåler ikke veldig mye høyere skattesats. Men det er da også Normans poeng. Vi må gjøre mer arbeidskraft tilgjengelig for offentlig sektor, ved å ha færre ansatte i privat sektor. Skatt skal altså flytte arbeidskraft fra privat til offentlig sektor. Det finnes imidlertid andre og bedre løsninger.

Få flere i arbeid
En mulighet er å gjøre mer for å få flere i arbeid. 700 000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidsmarkedet. Mange av dem vil og kan jobbe, men mangler den ekstra hjelpen og støtten som skal til for å gå fra trygd og passivitet til arbeid og aktivitet. Å øke skatten på arbeid vil bare gjøre det mindre lønnsomt å gå fra trygd til arbeid. Det må alltid lønne seg å jobbe, uansett. Det betyr at mange inntektsgrupper burde få mindre i skatt, ikke mer, slik Norman og andre nå foreslår.

Vi trenger flere hender for å løse de mange oppgavene vi står overfor både i privat og offentlig sektor. Løsningen er å gjøre det mer attraktivt å jobbe, styrke rehabiliteringstilbud, omskoleringsmulighetene og tilbudene om etter- og videreutdanning. Samtidig kommer vi ikke utenom en skjerping av krav og kontrollrutiner knyttet til uføretrygd.
Eldre arbeidstakere er en enormt viktig ressurs. I dag er det bare 20 pst av befolkningen som står i jobb helt frem til pensjonsalderen på 67 år. Nesten tre fjerdedeler av befolkningen har krav på tidligpensjon fra 62 år. De fleste av disse er ikke arbeidslivets slitere, men kontormedarbeidere som er friske, oppegående og ressurssterke. Den reelle pensjonsalderen i Norge er cirka 58 år. Det er ikke bærekraftig i et samfunn hvor den viktigste formuen vi har, er vår felles arbeidsinnsats.

Spesielt i offentlig sektor er det viktig at vi holder på kompetansen så lenge som mulig. De nærmeste årene vil 1500 realfagslærere forsvinne ut av skolen. Dette er ressurser vi må gjøre mer for å beholde, både gjennom tilrettelegging i arbeidssituasjonen men også ved å gjøre det mer lønnsomt å stå i jobb.
Det er et tankekors at alle Høyres forslag for å stimulere flere til å stå i jobb blir møtt med kollektiv nedstemming av regjeringspartiene i stortinget. Det er åpenbart lettere å gå inn for økt skatt for de som står igjen i jobb, enn å bidra til at flere jobber.

Fornye offentlig sektor
En annen mulighet er å effektivisere, modernisere og fornye offentlig sektor. De siste tyve-tredve årene har det skjedd en enorm forflytning av ressurser i offentlig sektor, fra forvaltning og byråkrati til tjenesteproduksjon. Det er bra, men enda kan det gjøres mer. Vi må sørge for at færre flytter papirer og at flere jobber med mennesker og tjenester der vi trenger dem mest, enten det er i skolen, helsevesenet, politiet eller eldreomsorgen. Denne muligheten er absolutt ikke uttømt selv om Victor Norman hadde ansvaret for modernisering i den forrige regjeringen.

Stikke hodet i sanden
Jeg er enig med Victor Norman i at vi må sikre en god offentlig sektor. Å unnlate å diskutere hvordan vi løser arbeidskrafttilgangen fremover er å stikke hodet i sanden, men det er ikke likegyldig hvilke virkemidler som brukes.
Økt skatt vil medføre mer sentralisering og raskere omstillingsprosesser, med fare for at flere skyves ut av arbeidsmarkedet og ikke over i andre jobber. Nyskapende bedrifter og gründere risikerer å få det vanskeligere. På veien vil mange enkeltpersoner oppleve store omveltninger i eget liv.

Høyres forslag gir mer velferd og bedre offentlige tilbud.


Les flere NA24-kommentarer her.

Kommentarer:
Postet av: Steffen

Realskatten er over 70%. Det er mere en nok.Høyre er ikke noe bedere på skattene. Realskattene øker uansett regjering!

27.des.2007 @ 12:00
Postet av: Norskslaven

Du har rett, vi trenger virkelig ikke mer skatt. Samfunnet ville fungert mye bedre om alle slapp å betale skatt, og samtidig kvittet oss med alle politikere. Ingen har så negativ verdiskaping som politikere.

Dessuten ville det være prinsipielt riktig. Sørstatsslavene betalte vel 100% i skatter og avgifter. Høyre er vel prinsipielt for ca 50 prosent i skatt og avgifter, de verste i regjeringen er vel for ca 70 prosent skatt og avgifter. Er det disse få prosentene i forskjell som skiller oss fra sørstatslavene? Nei, det er ikke det.

At nordmenn ved demokratisk valg ser ut til å velge å betale skatt er jeg ikke sikker på at man skal ta så alvorlig. Når man blir nesten 25 år før man forstår hva som egentlig har skjedd, er det sannsynligvis for sent. Resten av livet går med til å berge det, og dermed fornekte det prinsipielt riktige.

27.des.2007 @ 12:45
Postet av: arbeidstaker

Det er temmelig frustrerende og oppleve i disse dager at en skal "straffes" med skatter og avgifter for det meste. Fra 2008 er det vedtatt og innføre eiendomskatt i averøy. dette er jo et kommunalt vedtak, som i og for seg ikke har så mye med regjering og gjøre bortsett fra at kommunene står fritt til og innføre eiendomskatt

De fleste av oss som bor her er også totalt avhengig av bil, og ofte 2 biler. om jeg skulle tatt bussen til arbeid ville jeg hver dag kommet for sent på arbeid og måtte dra for tidlig fra arbeid.

å Ha egen bolig eiendom er dyrt i seg selv. at det blir inført eiendomskatt gjør det ikke akkurat lettere og få endene til og møtes.

2 biler på en hustand med middels inntekt er heller ingen billig affære.

det virker slik at hver gang det blir regjering med rød farge så går rentene opp.

det er jo kjekt for de med penger på bok.

men for oss slitere med lån på bil, eiendom med middels inntekt merkes dette.

28.des.2007 @ 10:48
Postet av: pegasus

Suppe huet høyre for lære seg å sammarbeide med Frp. Ellers kan de holde kjeft..

31.des.2007 @ 12:37
Postet av: bjørn

Jeg synes Ernas kommentar er veldig god, og på sin plass. Det er ikke snakk om å være prinsipielt i mot økte skatter og avgifter, men å tillate seg å vurdere alternative virkemidler for å løse utfordringene i offentlig sektor.

Personlig mener jeg det er svært kortenkt å søke å løse problemene med økte skatter. Norge har allerede verdens nest største GDP per capita, og bøant verdens høyeste skattenivå, i tillegg til dramatisk økte oljeinntekter. Hvis vi under disse omstendigheter ikke klarer å løse utfordringene uten å øke skatteinntektene ytterligere, er det all grunn til å stille seg kritisk. Enten er våre forventninger om offentlig velferd for høye, eller også forvalter vi ressursene våre på feil måte. Kanskje er det kombinasjon.

31.des.2007 @ 14:11
Postet av: Stein

Enig med deg, Bjørn!

Jeg kunne godt godta økte skatter hvis det virkelig ga oss bedre offentlige tjenester.
Men der er vi ikke i dag. Økte skatter gir bare mer byråkrati og økt lønnspress. Det finnes MANGE muligheter for forbedringer innenfor det offentlige.

Hittil har man gjort lite for aktivt å forbedre offentlig sektor. Det foregår en del nedskjæringer, men man sier aldri hvordan disse nedskjæringene skal foregå. Dette betyr bare at man får et dårligere tilbud fordi færre skal gjøre den samme jobben.
Man må heller tenke på hvordan man skal jobbe smartere!

Som Erna er inne på er det også helt essensielt å få trygdede og eldre til å bidra mer. Det er i dag altfor mange som kunne gjøre en jobb for samfunnet, som i dag går på en eller annen trygd.

Det hjelper ikke å hive penger på bålet slik de rødgrønne nå ønsker. Man må se på de virkelige problemene i offentlig sektor. Mulig det å løse disse problemene krever høyere skatter, men først må man identifisere problemene!!

"Enten er våre forventninger om offentlig velferd for høye, eller også forvalter vi ressursene våre på feil måte. Kanskje er det kombinasjon."
Helt enig!

03.jan.2008 @ 14:50
Postet av: Katrine

Det virker på meg om regjeringspartiene kun ser økte skatter, avgifter o.l. som en løsning hver gang det er problemer av ulike slag.

Hver gang det er "noe", er svaret nesten utelukkende alltid: økt skatt, mer bomringer, økte avgifter o.s.v.

Jeg begynner å lure litt på denne regjeringen, som tydeligvis ikke klarer å se andre løsninger enn økte skatter og avgifter.

Jeg synes det er ganske frustrerende at reg.partiene ikke klarer å tenke nytt - i steden for å rope opp; vi må ha mer penger, penger, penger etc. Er lut lei denne holdningen fra dem.

06.jan.2008 @ 20:19
Postet av: Steffen

Norge er ikke så rikt som folk skal ha det til. Vi må jobbe 140% mere en en Amerikaner for å få råd til samme bil, 70% mere for samme mengde bensin, 20% mere for mat osv.

Norge har drittlavt forbruk selv om BNP skulle tilsi noe annet. Hvor i helvete blir det av oljepengene våre? Vi produserer mere olje per person en UAE og vi har stygge
biler, stygge skoler, lange helsekøer, osv.

12.jan.2008 @ 19:21

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5631663

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits