Vi må bli i Afghanistan!

Av Erna Solberg
- 27.nov.2007 @ 16:28

Det største sviket mot soldatene og hjelpearbeiderne som hver eneste dag utsetter seg for stor fare i Afghanistan, og for de tre soldatene som har mistet livet, ville være å trekke seg ut. Da er deres bidrag og offer uten mening.

Vår involvering i Afghanistan var begrunnet i angrepet på World Trade Center og behovet for å bekjempe internasjonal terrorisme rettet mot alle vestlige land. Taliban hadde gjort Afghanistan til et fristed for Al-Qaida. Det kunne ikke aksepteres.

Nødvendig bidrag
Ingen som har vært i Afghanistan, slik jeg har, bør tvile på at det vi gjør der er et riktig og nødvendig bidrag til gjenopprettelsen av verdighet og stabilitet for Afghanistan og det afghanske folket. Altfor lenge har debatten om Afghanistan vært en debatt om USA. Men det er for afghanerne vi kjemper, når vi side om side med dem kjemper mot Al-Qaida og Taliban, og for å skape stabilitet og sikkerhet for fungerende institusjoner.

Bruk ytringsfriheten - og hodet!
Når det er sagt, så må også norske kjendiser og kulturpersonligheter få bruke ytringsfriheten sin og kreve norske soldater og Nato ut og FN inn i konflikten. Men like flott som å bruke ytringsfriheten, er det å bruke hodet. FN har ingen egne soldater å sende inn. Derfor inviterte FN NATOs soldater til å bistå den afghanske regjeringen i kampen mot Taliban-geriljaen. Å trekke Nato ut og sende FN inn, betyr bare å bytte merke på jakkeslaget til de soldatene som allerede er i Afghanistan. At heller ikke regjeringspartiet SV ser at FN er til stede gjennom Nato, gir grunn til bekymring.


Seg selv nok
Å trekke seg ut nå, er å være seg selv nok. Det vil ikke jeg være med på. Det har ingen annen hensikt enn å undergrave NATOs integritet og legitimitet, og dermed undergrave bærebjelken i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det tjener ingen, og aller minst afghanerne.

I Norge er vi for fred og mot krig. Det er en sunn, men litt naiv holdning. Fred er ikke alltid noe som oppstår av seg selv, selv om vi skulle ønske det. Av og til må fred opprettes før den kan bevares. Av og til krever det krig å skape fred.

Folkemord
Mange av skeptikerne til militærintervensjon i fremmede land ble omvendt av krigen i Bosnia og folkemordet i Kosovo. De konfliktene viste at det nytter å bruke makt for å opprette fred, og at kampen for menneskeverd kan vinnes. I Afghanistan er det menneskeverdet til det afghanske folket som settes på prøve av Taliban, som forsøker å føre landet tilbake til steinalderen, krenke menneskerettighetene og rettsstaten generelt, og kvinners rettigheter og stilling spesielt.

Suksesshistorier
Suksesshistoriene finnes, den langsomme oppbyggingen skjer, men utfordringene er mange. Internasjonal oppmerksomhet om det sivile Afghanistan er viktig, ikke minst for de kvinner som våger å slåss for sine saker.

Et par uker før jeg besøkte landet i juni, lå det to talibanskyttere i gresset på andre siden av en barneskole og skjøt på elever og lærere når de kom ut. To små jenter ble drept og flere såret. For å si det med Afghanistans utdanningsminister:

«Taliban har sluttet å slåss for hodene og hjertene til folk, nå driver de ren terror».

Det er denne terroren vi bidrar til å nedkjempe.

Vårt bidrag i Afghanistan begynte med hjelpearbeidere. Nå har vi kommet dit at våre hjelpearbeidere ikke kan hjelpe afghanere uten selv å bli hjulpet av en militær tilstedeværelse som ivaretar deres sikkerhet. Vi kan ikke bygge landet med sivil bistand alene, for den sivile bistanden når ikke frem uten sikkerhet.

Krig og konflikt ødelegger så mye for så mange at vi skylder afghanerne å gjøre vårt, om enn så lite det kan virke, for å gjenopprette et levedyktig samfunn i en selvbærende nasjon.

Det er langt igjen. Dette er tiden for å yte mer, ikke mindre.

 

Les flere NA24-kommentarer her.


Kommentarer:
Postet av:

Hei. Jeg er motstander av hele vår innsats i krigen.vi bygger ned forsvaret her hjemme men skal leke helter "utendørs", og man ser hvor godt det går? Har ikke råd til en skarve lege eller to?og pansrede biler har vi heller ikke råd til? Vi må snart innse at vi ikke kan redde verden, eller som kong Harald sa etter Kina-besøket : Det er begrenset hva lille Norge kan bidra til i den store sammenheng.
de som blir drept i utlandet vet risikoen, men at de gidder å dø for slike mennesker skjønner jeg ikke.Nå har de sluppet fri 5 drapsmenn etter noen mnd.inne og det er gutteklubben grei med Norge på fanget som oppfører seg slik.
Jeg må le av hele greia.Naive guttunger skal dø for at Gahr Støre kan sole seg i glansen.?
bruk pengene heime, her har vi ikke råd til basseng, ei heller skolebøker, de kopierer ulovlig hver dag i klassene, nevøen min er 100% handikappet (6 år)og blir nektet taxi pga penge-mangel,skolebygget er stengt nå, undervisning foregår i en gymsal,en nabo på 90 år ble funnet død ute, hadde frosset ihjel, fikk ikke plass på sykehjemmmet pga pengemangel.min far døde av kreft, fikk ikke hjelp i tide pga pengemangel..Skal jeg fortsette? Da skjønner jeg ikke hvor dere finner penger til denne "Rambo-leken" deres?? PS. har sluttet å stemme da dere er like hele gjengen.og vi blir mange etterhvert?

27.nov.2007 @ 20:52
Postet av: André

krig er alltid uten mening, og især denne krigen her. mye som skjer i krig har ingen mening.

hvis vi blir værende risikerer vi at flere liv går tapt, og utfallet blir det samme; man vil ha soldater ut. det finnes ingen ting som tyder på at krigen går mot en snarlig slutt.

og - hva mener foreldrene til de falne? vil de at flere skal risikere livet, og at dermed enda flere foreldre ikke har barn som kommer hjem?

27.nov.2007 @ 21:17
Postet av: Schmanus

>> Det største sviket mot soldatene og hjelpearbeiderne som hver eneste dag utsetter seg for stor fare i Afghanistan, og for de tre soldatene som har mistet livet, ville være å trekke seg ut. Da er deres bidrag og offer uten mening.

Dette kan vel bare tolkes slik at det de har gjort til nå har vært meningsløst. Er det virkelig det du mener, eller var dette bare en dårlig formulering? Hadde ventet større patriotisme fra deg, Erna...

27.nov.2007 @ 21:17
Postet av: Svein

Dette er USA sin krig, som de selv har skapt ved sin arrogante utenrikspolitikk

27.nov.2007 @ 21:27
Postet av: GC

Selvbedraget her er vel å tro at vestlige, kristne soldater, som er helt fremmed for afghansk språk, kultur og religion overhodet skal gi et avgjørende bidrag. Historien om Afghanistan de siste tiårene er historien om utenlandsk intervensjon, fra russiske til amerikanske soldater, alle med den samme fienden: Taliban. Og alle med formål å gi Afghanistan en stabil regjering.

Du skriver at dersom Norge trekker seg ut, så har de norske soldatene dødd forgjeves. Russerne tapte 15 000 mann før de innså at det var et håpløst prosjekt. Hvor mange norske soldater er din pris, Erna? 10, 15 eller 20?

27.nov.2007 @ 21:29
Postet av: Ole

Det er sjelden norske politikere faller så dypt at de tar døde soldater til inntekt for egne politiske standpunkt. Erna Solberg tar til og med på seg ansvaret for å definere hva som ga disse soldane sine oppdrag mening. Hvilket mandat har Solberg til å gjøre dette? Solberg har tidligere
antydet at selv det å sille spørsmål ved den norske innsatsen vil være et svik mot soldatene. Er det slik at resten av den norske befolkning nå "må bruke hodet" og ikke være vanskelige? Det er et ynkelig grep og viser omfanget av den etiske kollapsen i dagens Høyre.
Flere gjennomlesninger av innlegget bidrar bare til å skremme.

27.nov.2007 @ 21:29
Postet av: lance

Krigen i Afganistan ER om USA!, ikke om Europa!
USA har ført en vanvittig utenrikspolitikk over lang tid,forsøker å påtvinge flere land det"demokrati"de selv mener å ha og når de møter motstand benytter de klodens historisk største våpenbudsjett til å "see it my way" politikk. Du sier" bruk yttringsfrihet og hode" etc. Ja, du brukte din yttringsfrihet, men ikke hodet! Man kan ikke krige seg til fred, bare til underkuelse". Du mener flere døde norske unge menn vil gi mening til de som allerede er døde? Om dette er dine oppriktige meninger er du en skrekk og skam for vårt land og en krigshisser vi ikke ønsker i det offentlige liv

27.nov.2007 @ 21:30
Postet av: Mr.Mint

Hvordan er det ett svik mot soldatene? Det er jo en totalt ulogisk sluttning. "Vi vil ha deg hjem og fratar deg muligheten din for å dø på fremmed jord".... Svik?

Norge har ikke nok soldater i Afghanistan til å gjøre noe med situasjonen. De har vel nok med å ikke dø. Dette er tragisk. Norge har ingenting i
en krig å gjøre.

27.nov.2007 @ 21:53
Postet av: Geir

Jeg støtter Erna fullt ut.
ISAF operasjonen har bedret levevilkårene for store deler av befolkningen. I media hører vi stadig om drepte og selvmordsbombere, men fakta er at det ikke har vært så lite vold i Afghanisten på 40 år.
Det store flertallet av befolkningen vil ha soldatene der. Hjelpeorganisasjonene vil ha soldatene der. Det pussig at det er de som har minst greie på situasjoenen som har sterkest meninger.
Politi eller rettsvesen er ikke eksisterende utenfor byene. Der må befolkningen velge side. Taliban eller ISAF som representerer regjeringen i Kabul. De som har valgt ISAF ligger tynt an hvis soldatene trekkes ut. Da kommer Taliban tilbake. Akkurat den usikkerheten er det Taliban utnytter. Ved å skaper usikkerhet i befolkningen om at soldatene ikke blir værende til samfundet er på fote,tør ikke folk velge regjeringen. Konsekvensene blir for tøffe hvis de blir sviktet.
Det er pr dd 37 land som bidrar med soldater i ISAF

27.nov.2007 @ 22:08
Postet av: Sverre

Vi er i Afghanistan for å bekjempe terror. Taliban må stoppes. Terrorisme er en fare for vesten og de verdier vi står for - inklusive oss i Norge. Dette er altså en del av dagens norske sikkerhetspolitikk. Den føres med militære midler, og på folkerettslig trygg grunn. Vi er utvilsomt med på å stoppe folkemord, sikre humanitær innsats og utvikling og demokrati. Kan vi forsvare å risikere norske soldaters liv for alle disse grunnene? Ja.

27.nov.2007 @ 22:09
Postet av: Soldat

"Vil hente soldatene hjem"???
Merkelig utsagn som jeg har hørt ofte i det siste.
Høres ut som om ikke soldatene vil være der. Jeg vil gjerne gjøre folk oppmerksom på at alle norske soldater har søkt seg til Afghanistan frivillig. Mange har faktisk konkurert seg til stillinger.

27.nov.2007 @ 22:13
Postet av: Demokrat

Det er en fantastisk begrunnelse for krigføring : Ikke svik soldatene som er i krig ved å avslutte den!
Unnskyld: Høyre har med begeistring(?) og dårlig begrunnelse sendt dem i krigen. Det ville være en svik mot soldatene å trekke dem ut!
Krigen er meningsløs: Noe sier den er mot bin Laden, andre sier den er mot Taliban, atter andre sier den er for å støtte USAs stormaktsinteresser, og de mest sangvinske sier den er for å innføre norsk demokrati i det føydalistiske stammesamfunnet som er Afganistan.
Unnskyld, men hvor skal man ingripe i neste omgang for på forvandle en muslimsk(?) stat til et mønstergyldig, vestvendt, stabilt demokrati av den typen vi i Norge liker?
Altså; I en nytteløs krig hevder du, Erna Solberg fra Høyre, at vi ikke kan avslutte vår deltakelse, for det vil å være å svike
den
fåtallige gruppen som inntil nå er blitt ofret
for en
dårlig sak. Din lojalitet er altså ikke med de som lever og som skal ofres, den er heller ikke med
Norges interesser av å forhindre angrepskriger og følge siviliserte internasjonale normer som forbyr angrepskriger, den gjelder utelukkende din og Høyres lojalitet til Bush. Hvorfor gjorde han ikke mer for å ta bin Laden og for å stille terroristene til ansvar? Hvorfor skal man støtte at han angrep Irak på falske premisser?
Tenker du virkelig like dårlig som du argumenterer, så hjelpe oss fra en kombinasjon av deg og Siv Jensen i regjeringsposisjon!

27.nov.2007 @ 22:28
Postet av: Veteran.

Det er mange former for svik mot de Norske soldatene fra våre politikere, de forbruker soldater i et utenrikspolitisk spill uten å tenke hva dette koster den enkelte soldat.
Skal vi snakke om svik vil jeg helger liste opp disse punktene som eksempler og jeg håper at noen av de politikere som leser dette, kan ha ryggrad nok, og evne nok, til å jobbe for at de som reiser ut for Norge kan få sinn rettmessige behandling.

før jeg begynne med listen vil jeg benytte anledningen til å si at alle soldater som reiser ut er villige og inneforstått med at de kan bli skadet, og at de kan miste livet. De man ikke skal godta er at det ikke er et system som fanger opp de som kommer hjem med skader.

listen av svik er lang men jeg nevner her noen punkter:

1. Manglene helsetilbud:
Det er et mangelen helsetilbud i kommunene for de som kommer tilbake med skader etter tjenesten. Forsvarets eget stressmestring team har som oppgave å lære opp kommuner og fylkeskommuner i behandling av ptsd men pga manglene penger, blir ikke dette prioritert.

Undersøkelser som er gjort viser at behandlings institusjoner ønsker dette men har ikke fått tilbud om slik opplæring.
Veteraner må derfor selv betale for sin behandling, hos psykologer og lignende, som ikke har refusjonsordning med staten.

Veteraner etter intops har 40% større sjanse for selvmord en resten av befolkningen, og det er alvorlig når man tenker på at de er selektert ut for god fysisk og psykisk helse i forkant.

2.
Manglene forsikring: en soldat i tjenesten er ikke forsikret for den jobben de utfører, de går under folketrygdens lovverk som er laget for arbeidere som jobber i Norge. Det sier seg selv at en soldat i konfliktområder ikke kan sammenlignes med en håndverker i Norge, men slik er det altså, man blir vurdert etter samme reglene og da kan man ikke få erstatning om man får problemer etter det man opplever i en konflikt.

3.
En soldat som blir uføretrygdet i ung alder har ikke en pensjon å leve av. man får ca 240 000 kr.
Den særskilte trygdeordningen de som reiste ut f.eks. til Libanon hadde, ble fjernet i 1997 uten at de som hadde en kontrakt der den lå inne som en del av avtalen, fikk en kompassesjon (man kan jo lure på lovligheten av noe slikt?)

4.
En soldat som får skader ute må selv bevise at man har opplevd det man hevder, problemet til mange eldre veteraner, er at forsvaret, på tross av at de er pålagt å ta vare på dokumentasjoner fra misjonsområde og krigsdagbøker, ikke har gjort dette, og da er det ofte vanskelig å dokumentere hendelser, bare det at man har vert i tjeneste er ofte vanskelig for forsvaret å kunne dokumentere.

Svike mot Norske soldater er noe som går tilbake til de som var med under krigen 1939 -1945.
Det er ikke blitt en egen ?soldatlov? som ivaretar Norske soldaters interesser, og man er underlagt de samme lover som en vær annen arbeidstaker i dette landet, minus arbeidsmiljøloven som man skriver under på at man er fritatt for (dette pga den tjenesten man har ute og de spesielle kravene som der er)

Å sende soldater i konfliktområder uten å ha et adekvat helsetilbud eller økonomiske ordninger for de som detter ut av arbeidslivet er et svik.

Å sende ut soldater når man vet man ikke har det, er et så stort svik at man burde vert fratatt jobben som politikker og man burde bli tvunget til å treffe pårørende til alle soldater som får problemer og i verste fall ender sine liv.
Så kan de forklare de hvorfor Norge ikke tar vare på soldatene sine.

27.nov.2007 @ 22:42
Postet av: Agnete

Kjære Erna... Jeg håper av hele mitt hjerte at du aldri får oppleve å miste noen av dine egne som følge av Afghanistan.
- Som følge av ja, ikke nødvendigvis _i_ selve landet, men på grunn av det!

Selv har jeg mistet mange på grunn av de skader slik tjeneste påfører alt for unge mennesker som hopper ut i noe de ikke vet hva er!

Det er jævlig lett, som politiker, å bli geleidet rundt av Forsvarets propagandapersonell og se alt det FINE som blir gjort, men fikk du sett de virkelige skyggesidene? Fikk du føle den lammende frykten mens du sto der i mørket og lurte på om den neste granaten kanskje ville treffe deg? Kom du hjem, med bildet av brente lik på netthinnen? Drømmer du om disse om natten, og våkner du skjelvende av angst? Må du vente i flere år på å få hjelp av leger som ikke forstår hva du snakker om? Blir din sak en kasteball i systemet og fornektes du av dem som får betalt for å skulle hjelpe deg?
Lar du ditt innestengte sinne gå ut over de menneskene du har rundt deg, mann og barn? Trekker dine venner seg unna deg og tror du er gal?

Selv var jeg 19 da jeg reiste ut for et kvart århundre siden, og det er mange av oss, men minnene er der ennå..........

27.nov.2007 @ 22:45
Postet av: Vernepliktig

Dersom ikke andre land eller organisasjoner hadde presset oss, ville vi ha vært der?

Ville norske politikere selv ha kommet på den absurde tanken om at norske unge menn skulle sendes for å okkupere/ nedkjempe motstandsbevegelsen i et annet lite fjell-land?

Det er godt mulig de unge norske guttene selv har søkt seg til "spennende, utfordrende internasjonale stillinger" i Det Norske Forsvaret. Likefullt er det et overgrep mot den enkelte som blir satt i situasjoner der de utfører den verste handlingen som finnes - å drepe andre mennesker. Når du står på fremmed jord er det umulig å hevde at handlingene gjøres i selvforsvar. Det er trist for de som gjør det, og det er uendelig trist for de afghanerne som blir drept og deres familier. La oss stoppe overgrepene nå og klart si nei til stormaktenes (og vår egen) herjing med de stakkars innbyggerne. De må få muligheten til å skape sin egen utvikling.

27.nov.2007 @ 22:50
Postet av: Terje

Alle soldatene som dør i Afghanistan gjør det forgjeves.
NATO kan aldri vinne denne krigen!

27.nov.2007 @ 23:05
Postet av: Randi Skjold

Kjære Erna! Det går ann å bruke sunn fornuft. Det kommer ikke noe godt ut av en krig. Diplomatiske samtaler er en bedre måte å løse en krise på. Det har vi jo lært selv om det kan ta tid.
Hvem var det som bygget opp al-Qaida for at ikke kommunistene skulle få grobunn i Afghanistan. Jo, det var USA. Det som ligger i kortene for USA, er ønske om global makt, kontroll og herredømme. Tror du virkelig at det blir fryd og gammen i landet så lenge FN styrkene er der? Slik det er nå, blir det aldri fred. Denne konflikten må løses på annet vis, selv om det vil ta sin tid å få til dialog.

Fra 1933 til 1973 var Afghanistan ganske fredelig land selv om det var diktatorisk. Etter 1973 fulgte det noen år med politisk uro og kommunistene kom til makten 1978. Her begynner drakampen om landet mellom Sovjet og USA. Den kalde krigen var igang mellom de to supermaktene.
Hva er det Diesen og resten av gutteklubben grei ønsker å oppnå med deres nærvær? Er det for mye testosteoron og spenning som må få utløp? Guttene vet ikke hva de kommer til mentalt. Det har vist seg at noen har fått store psykiske problemer når de er kommet hjem. Noen blir hjemsendt i kiste. Er det slik vi vil våre flåtte staute gutter skal ende? Jeg bare spør. Få guttene hjem. Vi har bruk for dem her sunne og friske.

27.nov.2007 @ 23:26
Postet av: Forbipasserende

Jeg lurte nå bare på om det ikke hadde vært i din interesse å tjenestegjøre derborte selv, siden det ellers vil være dødfødt.. Å si at tre norske soldater mistet livet uten grunn, vil da være som å spytte på det de har gjort og oppnådd sålangt. Siden vi ikke har råd til utstyr, leger eller lignende, kan jo politikerene gå i forgrunnen, gjerne som bakketroper, og alltid fremst.

27.nov.2007 @ 23:44
Postet av: Forsvarsvenn

Hvorfor juger Stortinget om at våre soldater er meget godt trent, når de er vernepliktige med bare 6 måneders trening og ikke har verdens beste utstyr? Nå vet Taliban at dreper de soldaten med røde kors merket på armen, sprenger ambulansen og teltet med røde korsmerket innstiller "verdens beste soldater" militære operasjoner i Afganistan. Taliban er ingen militært godkjent hær i henhold til Genevekonvensjonen. At norske Leger og Sykepleiere betjener maskingevær i angrep er derfor nødvendig. Taliban får på mobil og internett raskt opplysninger fra Vesten, jeg tenker her på pakistanere m.fl i Norge og Vesten, som effektivt forteller Taliban om hva vi i Vesten gjør og mener. Iran har fått med seg at norske medier i høst fortalte at norske etteretnings agenter og spesialsoldater operer inne i Iran,. Iran innkalte Norges ambassadør i Teheran i høst og ba om en forklaring. Iran vil nå allerede ha rettet mellomdistanserakketter mot de norske militæreleirene i Afganistan. Har Norge luft/rakettforsvar av våre leire? Kongsberg våpenfabrikk har et 100% effektivt rakettforsvar, bedre enn USAs Patriot. Er dette på plass. Israel og USA sier de aldri vil tillate Iran å få atomvåpen og vil antaklig angripe Iran innen 300 dager, pga at Iran sier at alle de 3000 uransentrifugene nå produserer atomsprengstoff. Iran sier de vil slå til mot USA og USAs allierte momentant ved et angrep og da er NATOs basene i Afganistan et lett mål.

28.nov.2007 @ 00:18
Postet av: Andreas Nieuwejaar

"Det største sviket mot soldatene og hjelpearbeiderne som hver eneste dag utsetter seg for stor fare i Afghanistan, og for de tre soldatene som har mistet livet, ville være å trekke seg ut. Da er deres bidrag og offer uten mening." Vel, du kan banne på at USA snart må vurdere å trekke seg ut med tanke på de kostnader de har der og i Irak. Invarsjonen, som jeg vil kalle det, gikk veldig fort og greit. Men det har tatt ufattelig mye lengre tid enn forutsett å bygge opp et selvstyre og å stabilisere regionen slik at man kan få opp infrastruktur og stabilitet igjen. Og man kan stille seg spørsmål rundt kostnadene Norge har i slike operasjoner også når vi ifølge FS 07 må legge ned rubbel og bit av vårt eget nasjonalforsvar fordi man mangler penger. Er det riktig strategi? Jeg tviler sterkt på det. Å bygge et godt forhold til NATO mener jeg vil oppnås ved å ikke legge ned FOHK på Jåttå hvor NATO driver å bygger nye bygg fremfor å stille med en minimal styrke i Afghnaistan. Og være "helter" vil nok deverre enda hyppigere vende hjem i kister ettersom ISAF til stadighet blir med i skarpere oppdrag i Afghanistan. Men ser man på tap av soldater iforhold til de amerikanske styrkene så er "heldigvis" våre casualties bare en dråpe i havet. Qutote; "Å trekke Nato ut og sende FN inn, betyr bare å bytte merke på jakkeslaget til de soldatene som allerede er i Afghanistan." Det har faktisk en del å si det kjære Erna, fordi NATO blir med en gang oppfattet som et symbol på USA og invasjon i Afghanistan av motstanderne. FN står i mye større grad for fred, demokrati og rettferdighet. Men jeg skjønner at du ikke ser dette med mindre du hadde fått noen form for militær utdanning eller kursing. Norge skulle aldri sagt seg villig til å bli med i denne smørjen av en hevnaksjon fra USA sin side som så fint omtales som en "anti-terror-kampanje" eller lignende. For det er jo for all del ikke krig det er snakk om. Eller?

28.nov.2007 @ 05:23
Postet av: Johannes Moen

Hei

Det er trist at vi er i krig. Saerlig naar brodern kanskje maa ned dit. Slutt med tullet om svik a. Vi sviker haapet om verdensfred ved aa delta i aggresiv krigforing. Vold avler vold. Fredsbevarende, ikke angripende, FN-styrker kan aksepteres hvis det er fare for folkemord. Tror du virkelig vi kan jage alle "terrorister" til verdens ende? Hvorfor skapes "terrorister"? Fordi de er sinte paa noen/noe som traakker paa dem, alla motstandsbevegelsen i Norge under krigen, kanskje? Skjerp deg a Erna, peace out.

28.nov.2007 @ 07:32
Postet av: Birger Meinhardt

Jeg er helt enig med deg Erna. Det vil være et kjempesvik mot de som har, og som fremdeles tjenestegjør i Afghanistan, og trekke ut norske soldater nå. Og, jeg blir så lei av, særlig Dagbladet, som kaller Taliban for hellige krigere, de er en gjeng med narkobanditter og føydalherrer og intet annet. Jeg støtter de norske soldatens innsats.

28.nov.2007 @ 07:42
Postet av: Sam

Sjelden jeg er enig med deg, Erna. Holder meg bestandig langt unna høyrekreftene, men akkurat her scorer du max. Veldig bra.

En FN-vetran fra libanon sa engang til meg, at han var glad for at de norske jentene og guttene dro sammen med NATO i dag. I hans tid måtte de gå i bunkersen når FI skøyt med kraftigere saker en 7.62mm. Når FN styrte hadde de ingenting å svare med. I dag kan man støtte seg til artelleri og flystøtte. Dette er ressurser som NATO har, men som FN tradisjonelt sett ikke har fått tilgang på.

28.nov.2007 @ 08:06
Postet av: Emso

Svikte våre soldater ? Det gjør vi allerede gjennom vår dårlige støtte, både moralsk og matriellmessig ! De vi ikke må svikte er det Afganske Folk !
Det vi må huske er at dersom Norge trekker seg ut vil det gi signaler til andre land om at det er greit å gjøre det samme. Politikerer har lett for å følge bjellesauen i slike saker og da står det Afganske folk igjen alene mot Taliban. Da er de snart tilbake til utgangspunktet. Og husk, mantraet om "Vold avler Vold" blir ugyldig i ett diktatur der makten bevist bruker vold mot uskyldige for å styre samfunnet. Vi er jo alle enige om at våre soldater er i Afganistan for å bidra til å stabilisere ett demokrati. Og inntil folket selv har valgt, en sterk nok politistyrke er på plass (for intern sikkehet) og ett militært forsvar er på plass (for grenseovervåkning og ekstern sikkerhet) så må vi fortsette å være der. La oss ikke svikte det Afganske Folk !

28.nov.2007 @ 08:28
Postet av: Mr.Mint

Det er ikke mange soldater vi har der. Sammenligningen er hvis en utenlands styrke hadde lekt politi på toten, og dermed trodd de hadde noe å si for Norges utvikling.

28.nov.2007 @ 09:50
Postet av: gorwell

Det største sviket mot de norske soldater var å sende dem til Afghanistan!
Som russera, vi har ingenting der å gjøre.
Som russera blir vi nok kasta ut, vi også.
Som russera, etter 20 års jakt på folk som vi kan beskyte ?litt? for å se om dem skyter tilbake slik at "vi" kan rettferdiggjøre å bombe dem bort som fiendlig Taleban.

Det finnes ingen terrorister.
Taleban er ikke lengre operative.
Men diverse stammer og deres ledere (aka krigsherrer) er fortsatt oppegående.
Som under russera.

Det begås massemord på folk som ikke finner seg i at okkupanter sier til dem hvordan de skal leve eller finner seg i å bli påtvunget ?noe? som okkupantene omtaler som demagogi.
Eh, demokrati, sorry.

Skal Norge eksportere forsvarstjenester og drive selvforsvar mot en nasjon som aldri har gjort oss vondt?
Er et angrep fra en av oss også et angrep fra oss alle?

Hadde det kommet afghanere opp til Norge og gjort hva vi gjør i Afghanistan, hva ville du antatt var berettiget forsvarsstrategi?
Uten å ha noen spesifikk adresse til deg selv, ene og alene for det kunne kanskje, med de nye usikkerhets-lovgivningene som er etablert for å kue befolkningene, være påtaleberettiget som straffbar handling.
Og joda, jeg vet at "dere" kan finne meg om dere vil, og jeg har ingen behov for å bli arrestert av våpenmakta di, det får holde at jeg blir sjekket opp gjennom PC`en)...

Jeg ville vel kanskje sendt ned en kontigent Spetnatz for å "treffe" en statsminister, fjerne et parlament?

Hvorfor skulle ikke afghanerne med all æren i behold gjøre det samme?

Eh, ikke kom dragende med Karzai og FN.
Borgermesteren av Kabul er innsatt av Big Oil (var det ikke Oxidental?) og vi vet hva FN har fått seg til å gjøre i vestlige stormakters interesser.
De har overhode ingen ære.

Du er en landssviker, Erna.
Bombevik også.

Kan du nøye deg med å forsvare humanitært personell skal jeg revurdere.
Ikke før.

gorwell

28.nov.2007 @ 10:08
Postet av: Bjørn

Det største sviket stod norske politikere bak da de bestemte at norske soldater skulle brukes som leiessoldater for amerikanske interesser.

28.nov.2007 @ 14:34
Postet av: thomas

Litt artig at /alle/ som ikke har en nasjonali(istisk) politisk interesse i å fremme den militære siden av "hjelpen" til Afghanistan konkluderer med at det er den militære innsatsen og misforholdet til den sivile (altså /for/ svakt sivilt hjelpearbeid) som er årsaken til at Afghanistan er i den skjøre og utrygge situasjonen det er i i dag.

Kanskje på tide å kutte ut pratingen om våre flotte soldater, og hvordan vi skal løse "problemet" Afghanistan militært, og kanskje heller ta inn over seg at strategien så langt har vært totalt mislykket?

Et minimum, vil jo være en dramatisk økning av bistanden, sikre et alternativt levebrød for folk (annet enn opium), ta fra krigsherrene sine våpen og gjennomføre styresetts/administrasjonsreformer for å bli kvitt korrupsjon og nepotisme. Og hva med å sørge for at også utenlandske soldater og "sikkerhetskonsulenter" må forholde seg til lov og rett?

Det er rimelig åpenbart at den militære innsatsen må fortsette, men det er også åpenbart at den militære innsatsen, også gjennom PRTene, må avsluttes på et eller annet tidspunkt. Noen som har sett noen plan for hvordan det skal skje?

Hadde ES presentert noe som helst konkrete planer for hvordan Afghanistan kan stabiliseres hadde kanskje uttalelsene om verdighet og svik stått litt tryggere.

Det er selvsagt flott at ES har vært på Forsvarets chartertur i Afghanistan, men det ser ikke ut til at det har gjort noe med innsikten? Kom deg litt skikkelig rundt, og se om du får snakket med folk, organisasjoner og myndigheter uten å være filtrert av et PST-livvaktslag med geværløpene pekende i alle retninger. Som en årlig besøkende til Afghanistan siden før 11/9 kan jeg garantere at du har noe å lære.

28.nov.2007 @ 15:20
Postet av: Rafiq Charania

Veldig hyggelig å se at bloggen din har såpass mye aktivitet. Det gleder oss i blogg.no masse. Keep on blogging!

29.nov.2007 @ 00:01
URL: http://blogg.charania.no
Postet av: siggen

Jeg var til en korkonsert forleden, med sanger fra hippietiden; speakeren som førte oss gjennom konserten snakket vidt og bredt om John Lennon,s musikk og tekster, og gikk meget inn i protestene mot krig generelt og Vietnamkrigen i særdeleshet; jeg satt og ventet på at det skulle komme noen kommentarer om norges deltagelse i nåtidens "Vietnamkriger" - men det kom det ikke. Det var ren nostalgisk romantikk, uten forståelse for at vi ikke er blitt klokere;
At USA (Bush) har fått oss med på den galej er ubegripelig. Nato er en ok organisasjon, hvis den blir brukt til det den er beregnet til. Fordi vi har fått et sterkt Europa betyr det ikke at vi skal delta i USA,s agressive uterikspolitikk, som ikke er basert på menneskerettigheter/humanitære vilkår for våre medmennesker, men utelukkenden basert på økonomiske forhold.
USA,s "kamp mot terror" har skapt en grobunn for terror uten sidestykke i historien.
At våre politikere ikke kan se det, og lar seg rive med, er dypt naivt, og meget mere farligt på sikt for vårt samfunn, enn å la de muslimske landene passe seg selv, og gjennomgå den utvikling vi her i vesten har gjennomgått gjennom de siste århundreder
Vi skal hjelpe humanitært, ja - men krig har aldrig løst noe som helst. Ihvertfall ikke når den ikke foregår som forsvar av eget land.

29.nov.2007 @ 11:17
Postet av: Undrende

Jeg sitter her og venter på at Erna skal kommentere innspillene og forsvare sine utsagn til krigen svært få av oss, meg selv inkludert, vil være en del av, men så langt har det vært stille...?

Erna - Har du sagt A, så får du også si B og følge opp ved å svare for deg her!
- Eller var bloggen bare en PR-jippo for å gi inntrykk av at du følger med i tiden, eller var tiden ikke som du trodde..?

29.nov.2007 @ 16:57
Postet av: Undrende

Og jeg venter ennå...!

07.des.2007 @ 20:06

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5597760

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits