Gir mer penger bedre kvalitet?

Av Erna Solberg
- 31.okt.2007 @ 11:50
Regjeringen har lovet oss en kraftinnsats for helsesektoren. Diagnosen lyder for lite penger. Resepten som skrives ut er økte bevilgninger.

Spørsmålet er om Sylvia Brustad og regjeringen stiller den riktige diagnosen.

20 000 i sykehuskø
Det er ikke nødvendigvis slik at helseforetakene ikke trenger mer penger, men det må være lov å stille spørsmål ved om det er for lite penger som gjør at sykehuskøene vokser og underskuddene øker. I 2008 er det satt av 84 milliarder kroner til helsetjenester. Samtidig er det akkumulerte underskuddet for helseforetakene 18 milliarder kroner.

I de fire første årene etter sykehusreformen gikk antallet i helsekø ned med 20 000 per år. Nå øker køen like mye som den i de foregående årene gikk ned. Samtidig har bevilgningene aldri vært større. Hvordan er det mulig?

Ideologisk kamp
Det er flere årsaker. Regjeringen har en bevisst og villet strategi for å bygge ned private tilbud. Det har en klar negativ konsekvens for tilbudet, noe også divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet har påpekt. 85 000 behandlingsdøgn er kuttet innenfor rehabilitering etter at regjeringen kom til makten. Resultatet er at flere står i kø for å få rehabilitering og at gode fagmiljøer rundt omkring i landet er i ferd med smuldre opp.

Regjeringens ideologiske kamp mot private tilbud vil føre til at pasienter som har god økonomi får rask helsehjelp, mens alle andre må vente i en voksende offentlig helsekø. Når helsepolitikken overlates til imperiebyggerne i de regionale helseforetakene, blir resultatet at pasientens valgfrihet og tilgjengelighet til helsetjenester blir dårligere. Vi får et klasseskille der de med god økonomi kan benytte private tilbud. De andre må vente.

Avskaff helseforetakene
Dagens organisering i fire regionale helseforetak er ikke god. Den innebærer mer byråkrati som gir treghet i systemene, dårligere ressursutnyttelse og penger brukt på administrasjon som heller kunne vært brukt direkte til pasientbehandling. Helsevesenet trenger mindre byråkrati, bedre samhandling mellom kommunenes tilbud og helseforetakene, klarere eierskap og tydeligere ledelse.

Manglende samhandling rammer særlig pasienter som har behov for tjenester fra flere nivå over tid. Vi vet behovet vil øke i årene fremover, og at konsekvensene vil være unødige og gjentagende sykehusinnleggelser og et svekket tilbud til pasientene.

Kvalitet er mer enn penger

Kvalitet handler om faglig standard på tjenestene. Om hvordan vi blir møtt når vi trenger hjelp. Hvilke kvalitetssystemer som eksisterer. Og hvordan sykehusene jobber for å håndtere feil og mangler underveis. Det må derfor etableres gode systemer for innrapportering og håndtering av feil og mangler, slik at det ikke skjer igjen.

Men fremtidens helsepolitikk handler også om prioritering. Vi forventer stadig mer av tjenestene, og stadig bedre og mer avansert behandling for flere og krevende lidelser. Kravene til kvalitet og individuell oppfølging vil øke i fremtiden. Vi kommer til å bli presset til å prioritere. Det innebærer også å prioritere noe ned. Er det for eksempel riktig at 1 million nordmenn faller inn under en skjermingsordning for dem med høye sykdomsutgifter? Da den ble innført var det bare 60 000 som var omfattet av ordningen.

Jeg mener helsevesenet har store oppgaver som må løses i årene som kommer. Høyre tar utfordringen på alvor og har invitert fagfolk og tillitsvalgte til helsepolitisk seminar.

Kanskje regjeringen også burde ta seg en tur innom Høyres Hus neste helg?

Kommentarer:
Postet av: Janne

Helt utrolig at regjeringen pøser inn penger uten å stoppe opp et øyeblikk og fundere over hvorfor køene vokser og tilbudene blir dårligere!
Nå må Erna snart bli statsminister!

31.okt.2007 @ 12:05
Postet av: Roald Bentzen

Dette er ikke merkelig. Dette lå i kortene ved forrige stortingsvalg og er ikke noen overraskelse for dem som følger litt med. De rødgrønne har ikke respekt for penger, de vet heller ikke hvordan de skapes, de vet kun hvordan de skal hente dem inn i form av skatter og avgifter, for deretter å "kjøpe" flere stemmer ved neste valg! Det er så lett å gå med underskudd under en sosialistisk paraply, for de eier ikke begrep om alternativene - Bare skrik på mer! Og ansvaret? -Ja, hva er nå det? Måkeøkonomi = Ska ha, ska ha...
Og de som stemmer skjønner jo heller ikke bedre.

31.okt.2007 @ 14:46
Postet av: Kristian Kollerud

Selv om akkurat dette ikke har så mye med saken å gjøre, men fikk jeg vite at staten gir 75mill!!! kr i støtte til selvstendig filmskapning i bare finnmark...Gi meg en hundrings og jeg skal lage så mange amatørfilmer som de bare kan klare jeg. Ikke rart at helsesektoren sliter med penger når staten sløser bort så mye penger på slikt tull. Herregud, 75millioner, det er mye det.

01.nov.2007 @ 12:31
Postet av: Marius Mellingen

Veldig bra blogg , var jaggu på tide at noen endelig forstår det
Mer penger betyr ikke nødvendigvis bedre kvalitet

02.nov.2007 @ 00:56
Postet av: delvis enig

Jeg er delvis enig, men en full privatisering av sykehus og offentlige tjenester vil ikke det i lengden føre til gjennomsnittøkning av tjenestene for middelklassen, en vesentlig forverring av situasjonen til de fattigste og en gavepakke til de 2% av befolkningen som sitter på storkapitalen?
Man vil ha i både pose og sekk her? Det går an å ha to tanker i hodet samtidig uten å være hverken høyremann (dame) eller kommunist.

24.nov.2007 @ 16:56
Postet av: husker du?

Hva er best; plan eller marked? Spørsmålet er feil stilt.
Skriver Kalle Moene i en artikkel fra 2004, spørsmålet er fortsatt like aktuelt i dag.

Postet av: Lenge Leve Uljå

Goddag Erna - hva tenker du om Martin Kolbergs utsagn om "å begrense vekstparadigmet og tilnærme oss NULL-vekst over noe tid og på den måten ta inn over oss at vi bare er en del av naturen . Vi må nermest inn på geledd og trampe i samme takt denne"!!! ----- Norsk rå-oljeproduksjon er ned drøye 30% på 6 år, og dersom vi evner å produsere i dagens 2007-tempo (gå ikke i virkeligheten riktignok) ... men dersom, så ville vi vært tom om 7 år (ps, de finner ikke mye drivverdig for tiden heller) .... Norske oljereserver / 2007 produksjon = 7 år ..... noen tanker her mht barna dine og våre andres barn ???

Eller venter du/dere/høyre på at høyere makter skal steppe inn å foreta seg noe ?

Les litt historie innimellom, Norsk historie før "vi ble rike" - kan dette komme tilbake, mon tro?

25.nov.2007 @ 11:06
Postet av: Stein

Veldig bra!
Kvalitet kommer ikke automatisk med mer penger!
Å kaste penger etter problemene er de rød-grønnes løsning på alt. Synes Høyre har vært for dårlig til å synliggjøre dette, så et veldig bra innlegg av Erna!

Nå mangler det bare at Høyre i større grad kommer frem med sine synspunkter. Det er i alt for stor grad Frp som står fram i media når det er noe som er galt med venstresiden.
Høyre er på god vei, men må bli mer synlige!

Erna og Høyre, jeg heier på dere! Stå på!

Ellers ønsker jeg ikke full privatisering av sykehusene. Men en kontrollert konkurranseutsetting av visse deler av helsetilbudet er absolutt av det gode.

Er i utgangspunktet for at det offentlige eier og styrer sykehusene, mange kan effektiviseres uten at man nødvendigvis må konkurranseutsette det.
Her greier Høyre å ha to tanker i hodet samtidig, noe venstresiden tydeligvis har vondt for...

26.nov.2007 @ 16:41

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5569055

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits