Borgerlig samling mot Jens

Av Erna Solberg
- 03.okt.2007 @ 12:46

Venstre er mer opptatt av hvem de ikke skal samarbeide med, enn av hva man skal samarbeide om. Jeg mener det er å begynne i helt feil ende. Det viktigste er å bli enige om de viktige hovedlinjene i politikken, som kan samle et bredest mulig borgerlig flertall bak seg.

Hvis ikke risikerer vi fire nye år med Jens Stoltenberg som statsminister. Det kan ingen av de borgerlige partiene slå seg til ro med.

I en rekke viktige spørsmål står alle de borgerlige partiene nærmere hverandre enn Arbeiderpartiet. Venstre er ikke noe unntak i så måte. Vi er opptatt av at enkeltmennesker og familier skal få større frihet og mer ansvar til å skape sin egen fremtid og leve livet slik de ønsker det selv. Det gir et mangfold som i seg selv er berikende for et samfunn. Vi er opptatt av at det er svært mye som ikke bør være politisk styrt, finansiert og motivert. Skattefinansiert velferd er rett nok nødvendig, men helt utilstrekkelig for å skape gode liv.

Vårt felles mål
Det er her Lars Sponheim burde starte. Vi har et felles mål om å fjerne den sittende regjeringen. Hva kan partiene på ikke-sosialistisk side være enige om? Fremskrittspartiet støttet tre av fire budsjetter som den forrige regjeringen la frem. Det tyder på at det er grunnlag for dialog med hensikt om å bygge samarbeid sten for sten frem mot 2009. Så vil det vise seg om man klarer å bli enige om spiselige løsninger der vi er rykende uenige. Men når Arbeiderpartiet klarer å bli enige med protestpartiet SV, så er det grunn til å gi et samarbeid mellom de fire borgerlige partiene en sjanse.

Vi samarbeider nå
Sannheten er at de borgerlige partiene allerede samarbeider tett om en rekke saker i Stortinget. Det viser at det er et reelt rom for samarbeid. Innen skatte- og avgiftspolitikken har de fire partiene fremmet flere felles forslag. I næringspolitikken er vi enige om de viktigste hovedprinsippene, som for eksempel konkurransepolitikken, statlig nedsalg i de fleste bedrifter og behovet for langsiktige og gode rammevilkår for små- og mellomstore virksomheter.

Enige om kunnskap
Kunnskapspolitikken er også et område der de borgerlige partiene står hverandre svært nær. Partiene var enige om Høyres reformer som ble gjennomført i forrige periode, og stiller seg også bak de fleste forslag som relaterer seg til bedre kvalitet, høyere krav og større kunnskapsfokus fra grunnskolen til høyskoler og universiteter.

Vi har vært enige om viktigheten av frivillighet på ulike samfunnsområder og vi står samlet om en pragmatisk holdning til bruk av private og frivillige løsninger der det kan gi brukerne et bedre tilbud og muligheten til å velge et tilbud som passer for dem.

Vi må prøve
Lars Sponheim bekymrer seg mye over de saksområdene der sentrum og Høyre står alene mot Frp. Det er naturligvis ikke gitt at vi blir enige, men det vet man ikke før man prøver. Sponheim bør også huske på at alle partier har noen standpunkt der de står mutters alene. Sjansen for å få fullt gjennomslag i slike saker, er som regel små. For eksempel vil Oslo Venstre dele ut heroin til narkomane og Fremskrittspartiet vil bruke mange titalls milliarder utover handlingsregelen fra Statens pensjonsfond ? Utland, også kjent som oljefondet. Det vil ingen av partiene få gjennomslag for.

Mye å snakke om
Jeg mener vi har mye å snakke om på borgerlig side. Situasjonen er at alle vil samarbeide med Høyre, men ingen vil samarbeide med hverandre. Det betyr simpelthen at en borgerlig regjering i 2009 krever et sterkt Høyre som kan bygge bro på borgerlig side, og sørge for at vi står samlet om noen grunnleggende hovedtrekk som kan gi en borgerlig regjering med en sterkest mulig forankring i Stortinget.

Frem mot 2009 er det ikke bare sentrum som må gi Frp en sjanse. Det er like viktig at Frp kommer sentrum i møte ved å vise i praksis at det er grunnlag for et politisk samarbeid også der partiene står lengre fra hverandre. Å gjensidig plukke på hverandre bidrar ikke til noen av delene.

 


Kommentarer:
Postet av: ap

La Venstre seile sin sjø, de kommer til å miste mange velgere hvis de støttter AP. Erna må for all del jobbe sammen med FRP for at Sentrum/Høyre skal bli effektiv og sterk i 2009.

03.okt.2007 @ 13:11
Postet av: HM

Har stemt venstre som min far og bestefar i alle år, men med dette utspillet fra Sponheim er desverre den epoken over! Aldri mer venstre for meg.
Ja, denne venstre vrien til Sponheim håper jeg inderlig at de mister mange stemmer på.

03.okt.2007 @ 13:23
Postet av: Jens

Sponheim er veldig lite konstruktiv for tiden! Han burde bruke mer tid på å få gjennomslag for Venstres politikk enn på det politiske spillet. Jeg stemte Venstre sist, men neste gang blir det Høyre!

03.okt.2007 @ 13:34
Postet av: Ola Li

Lars Sponheim er heldigvis ikkje ein ekta Haring, men ein rappkjefta østlending, sjølv om han har søkt ly i Ulvik. Dersom han ikkje trekke tilbake sitt utsagn om at han heller vil samarbeide med AP/SV/SP enn med H/FRP må diverre V vinke farvel til mange V-velgarar her!

03.okt.2007 @ 13:36
Postet av: Nina

Erna er gull hun. Men hold deg til Siv istedet for "Lars tror jeg leder et kjempestort parti og er dødsviktig for at landet ikke faller fra hverandre uten meg og de 14 som stemte på Venstre i valget Sponheim"

03.okt.2007 @ 13:41
Postet av: Gunnar

Jeg har hørt mange som har stemt Venstre fordi det er borgerlig. Jeg tror de mister enormt med stemmer hvis de ikke støtter en eventuell Høyre/Frp regjering.
Hvis de støtter borgerlig så kan de få en viss størrelse og ha sjans til å påvirke, hvis ikke kommer de til å bli et mikroparti igjen.

03.okt.2007 @ 13:41
Postet av: Geir

Det sentrale spørsmålet som Høyre nekter å svare på, er om Høyre vil akseptere Siv Jensen som statsminister i en regjering der de selv er med. Dersom Høyre hadde vært like klartalt som Sponheim hadde det i det minste ryddet opp i det politiske landskapet. I stedet kommer det bare ull som vanlig fra Høyre, bl.a. et helt outrert eksempel om heroin fra Oslo Venstre. I alle saker som Erna Solberg lister opp enighet mellom H,V (KrF) og Frp ville det jo være naturlig med en regjering bestående av H, V og KrF som kunne samarbeide med Frp om å få flertall i disse sakene og som kunne samarbeide med andre partier om flertall i f.eks. miljøpolitikk, innvandringspolitikk, økonomisk politikk i stort. Hva i all verden skal Venstre og Høyre med Frps standpunkt i disse sakene?

03.okt.2007 @ 13:48
Postet av: vestlending

Folk må slutte å dele partiene opp i borgerlige og sosialistiske parti. Frp ligger lang til siden for de andre partiene.Venstre ligger klart nærmere Ap enn Frp,men selvsagt enda nærmnere H enn Ap. Dette er visst folk for tjukke i hodet til å skjønne.
Å si at Venstre må samarbeide med Frp bare fordi noen kaller begge borgerlige partier er for meg uforståelige. Skillet mellom Frp og de andre går i praktisk politikk og ikke av om de kaller seg borgerlig eller ikke.
Så Lars har min fulle støtte å søke støtte hos H-sentrum som er det primære målet hans.At han foretrekker en Ap mindretallsregjering i forhold til Frp/H er helt greitt så lenge Frp er mye lenger unna V enn Ap i praktisk politikk.Så kan Frp kalle seg så mye borgerlig de vil.Frp har forresten med sin iver etter at staten skal styre mye fjernet seg mye fra begrepet borgerlig, om vi i det hele tatt skale bruke ett så idiotisk begrep.

03.okt.2007 @ 14:22
Postet av: Jens

Geir,
Det er vel litt tidlig å begynne å fordele taburettene nå? Det er jo ikke gitt at H/ FrP blir enige om noe heller, og V har jo uansett gjort det klart at de ikke støtter en slik regjering. Med andre ord kommer det aldri til å skje. Når det outrerte eksempler, så kan vel borgerlønn være et annet eksempel som de tre andre partiene aldri kommer til å slippe igjennom?

03.okt.2007 @ 14:50
Postet av: Janne

KrF har aldri sagt nei til en ny utgiftspost for staten, så de kvalifiserer vel egentlig ikke som borgerlig parti de heller...?

03.okt.2007 @ 14:51
Postet av: RR

Bra Erna! Et borgerlig flertall krever en borgerlig regjering. Sponheim er en tullebukk som ikke engang vil forsøke å finne felles grunn.

03.okt.2007 @ 14:52
Postet av: utvandret bergenser

Tror du bagatelliserer dette, Erna!
Det er jo nettopp HVA man skal samarbeide om som gjør at det er uaktuelt for Venstre å samarbeide med FrP!! På saker som miljø, innvandring og restriktiv bruk av oljepenger finnes det ikke partier i norsk politikk som er mer uenige enn V og FrP. Og: hvor mange velgere (og medlemmer) ville ikke Venstre på å samarbeide med FrP i regjering???
Forresten så er jeg overrasket over at det synes så enkelt for Høyre å gå sammen med FrP..

03.okt.2007 @ 15:00
Postet av: Kjell

Jeg har lenge følt det umulig å stemme borgelig fordi dette ville være det samme som å stemme FrP inn i regjering (og av to onder..). Nå har jeg mulighet til å stemme borgelig igjen.

03.okt.2007 @ 17:05
Postet av: josef

Jeg valgte bort Høyre ved årets valg nettopp fordi jeg ønsket å stemme på partier som ikke går i samarbeid med FrP.
Selv om jeg ideologisk sett ligger nær Høyre, føler jeg ingen nærhet til FrP overhode. Dette har jeg diskutert med diverse Venstre-medlemmer; FrP ligger langt unna alle andre partier i menneskesynet. Partiet er fokusert på egoet, på tabloide løsninger, på å nekte å ta ansvar for miljø, mennesker i nød og økonomisk politikk, på populisme.
I tillegg til at FrP ikke er på høyresiden i økonomisk politikk. De er der hvor de til enhver tid finner det for godt å være.
Norsk politikk har siden krigen vært sentrert rundt Høyre-Sentrum-Ap. Dagens Regjering plager oss med fløypartiet SV. Forhåpentligvis vil ikke en ny Regjering plage oss med fløypartiet FrP.
Og, jeg vet jeg har mange med meg i et ønske om å slippe flertallsregjeringer. Erna: La oss slippe å velge vekk Høyre pga Frp: len deg til sentrum.

03.okt.2007 @ 17:21
Postet av: Kjetil Holm Klavenes

Hei Erna.
Jeg lurer på hvor langt dere er villig til å komme FrP i møte i den økonomiske politikken. Det naturlige er vel at to gjevnstore partier møter hverandre på halvveien. FrP vil bruke mange titalls milliarder mer enn f.eks den rødgrønne Regjeringen. Jeg lurer på hvor mye mer av økt pengebruk dere i Høyre vil støtte opp om. 20 milliarder? 15 milliarder? 10 milliarder? Eller mener du at FrP skal legge bort hele sin økonomiske politikk for å komme i Regjering? Er det ikke for mange i Høyre bekymringsfult at dere i Høyre har endret kurs og kan være med på å sette økonomien over styr for å komme FrP i møte? Må en stemme Ap, Venstre eller noen av de andre partiene for å ha partier som er opptatt av orden i økonomien?

03.okt.2007 @ 17:33
Postet av: Eva

Venstre rir som vanlig flere hester.
De har rappet mange H-velgere med å si de er borgerlige, men nå vurderer de kynisk å tekkes SV-velgere som de har fått i høst.
Venstres agenda er å få maksimal utnyttelse.
I Oslo svikter de sine borgerlige velgerstemmer ved å gjøre som Lars Sponheim sier, nemlig å kunne stemme på Ap-politiske ledere hvis det passer dem.
Se bare på hva V-representanter har gjort i Akershus-kommunene.
Konklusjonen:
Venstre prostituerer seg for egen vinnings skyld.

03.okt.2007 @ 21:26
Postet av: Pedro

Det vil være nytteløst for Høyre å få til et troverdig regjeringsalternativ ved neste valg. Høyre har mer til felles med Arbeiderpartiet i de viktige sakene enn med mellompartiene. Høyre bør starte med å oppnå enighet med Arbeiderpartiet i de store sakene som klimapolitikk, utenriksspørsmål, (Nato EU), etc. Dette kan kanskje lede til en interessants samarbeidskonstellesjon på sikt. Dette er løsninger som er normale i andre land ikke minst i Europa.

03.okt.2007 @ 22:08
Postet av: vestlending

Så ifølge Eva så har omtyrent ikke Venstre sine egne velgere?
Slutt med å plassere parteiene i to båser:Borgerlig og sosialistisk. Det blir omtrent som å si at livet bare består av svart og kvitt.
Frp sin statlige styring av kommunene og mange andre ting ligger langt fra H og V, men det bryr du deg vel ikke om så lenge du kan plassere dem på borgerlig side slik at de etter din mening MÅ samarbeide.
Jeg har aldri likt denne todelingen av norsk politikk og kommer heller aldri til å akseptere det.Praktisk politikk er mye viktigere enn båssetting.

03.okt.2007 @ 23:13
Postet av: Charles

stemmte på deg jeg

04.okt.2007 @ 03:10
URL: http://www.charlesjay.no
Postet av: Ole

Til Kjetil:
Tror du virkelig at Høyre vil sette sin troverdighet som et økonomisk ansvarlig parti på spill? Hvis ikke FrP bøyer seg på dette området kan du banne på at det ikke blir et regjeringsalternativ med FrP....

04.okt.2007 @ 10:02
Postet av: Torgeir Landsend

Synes det er tøv av Erna Solberg å si at Venstre ser mer på person enn på sak.. dette vet hun innerst inne er feil. Tror bestemt det er p.g.a Frp sitt menneskesyn at Venstre ikke vil samarbeide.. Solberg minimaliserer her problemer som har med grunnleggende menneskerettigheter og menneskesyn å gjøre og sier indirekte at det er ikke så farlig om Frp har en nesten rasistisk holdniong til innvandrere.. Det er ikke så farlig likevel når det gjelder dem og ikke oss ! Er du klar over at det er hundrevis av fordekte slaver i Norge for tiden.. at norske entreprenører og andre ytnytter folks fattigdom og lar folk fra ØstEurpoa jobbe på slavekontrakter fordi de blir presset til å jobbe som selvstendig næringgsdrivende.. hverken lønn eller arbeidstid blir respektert og de jobber gjerne 12 timer i døgnet og mer for enn luselønn fordi de er nødt . Dette er noe å ta tak i også for Høyre .. Kan ikke bare stikke fakta under bordet og si det er greit . Det er en skam for Norge å ha slaver og det må vi få slutt på ! Jeg føler at Erna Solberg må tone flagg om sitt menneskesyn ellers risikerer hun å bli opfaettet som stadig mer på linje med
FRP og det er hun kanskje også ?
Norge trenger mye arbeidskraft i framtiden og det er avgjørende slik jeg ser det for rikets sikkerthet og utvikling at vi ikke utvikler underklasser. Dette er noe å ta tak i NÅ før det er for sent.. Gjør Solberg dette vil hennes stjerne lyse i framtiden fordi hun var forut for sin tid !

04.okt.2007 @ 10:59
Postet av: Haakon

Svært mange som regner seg som borgerlige velgere ønsker og forventer en ny regjering som også innbefatter FRP. Årsaken til dette er først og fremst at vi tror at det i sum vil kunne gi en svært god politikk for Norge, noe ikke de rødgrønne klarer.
Ønsker å gi følgende råd frem mot nest valg: vær svært tydelig, fokuser på utvikling av Norge til et samfunn økonomisk uavhengig av olje/gass, flere og målrettede miljøtiltak (Brende er hjertelig velkommen som miljøvernminister igjen), solid økonomi, men mindre prat om effektivisering/omorganisering/reform (da de færreste reformene innen offentlig sektor har fungert etter intensjonene)
Mvh
Haakon

04.okt.2007 @ 11:30
Postet av: Jan Malde

Hei Erna.
Du tenker i hovedsak helt riktig, men når Lars Sponheim har gått ut så bombastisk og valgt side så får vi foreløpig glemme Venstre, dessverre. Du må ikke glemme hva dine egne medlemmer vil, hvor 2/3 vil ha et formelt samarbeid med FRP. Folk er drittlei avgifter og detaljstyring, og det sier du faktisk helt klart i artikkelen. Jeg vet det er mye støy om borgerlig politikk for tiden, men mitt råd til deg er å se på hvem du er mest enig med først, og jeg kan bare se FRP som et førstevalg. Se også på de kommunene hvor H+FRP jobber godt sammen, så vil du nok vite hva du skal gjøre. Etterpå kan du tenke KRF og hva du kan være enig med dem om, men som sagt, så har Venstre allerede sagt hvilke regler de vil spille etter, og du er derfor dømt til å tape på å høre på Lars Sponheim. Derfor Erna, la Lars komme diltende etter om han forandrer mening, men la ham ikke styre dine tanker om et sterkt borgerlig alternativ til en regjering som kun er ute etter å loppe folk og gjøre livet surt for de som prøver å bidra i samfunnet.

04.okt.2007 @ 12:01
Postet av: Frustrert velger

1) Legg ned UDI`s synsegruppe, dvs. de som på syltynt grunnlag innvilger asylsøknader.
2) Send en politibil ned til de offentlige stedene i Oslo, hvor somaliere åpentlyst selger knark. Send dem deretter ut av landet, fordi fengslene er allerede fulle av deres likesinnede.
3)Få SV ut av regjering SNAREST! Ja! Til NATO.

04.okt.2007 @ 12:03
Postet av: Venstre velger :-)

Vel ,
Det er vel på tide noen snakker her, ikke sant.
Jeg vil ikke landet skal styres av diverse "tom " sandberger og slike.
Her bør Høyre gjøre noe lurt sku Frp gjengen ut og jobb inn mot Venstre Krf så kan vi få en styring i landet som er mere det folk vil ha,.
Jeg er enig Lars sku Frp ut i kulden,, eller ta en "hagen" på dem .. husk Frp før siste valget..
Frp satt inn stoltenberg...

04.okt.2007 @ 13:22
Postet av: ksmn

Venstre, dette ikke-partiet, som stadig ligger og vipper på kanten av sin egen grav - skal disse bestemme hva slags regjering Norge skal ha?
Katastrofen med H/V/KrF burde gitt lærdom.
Høyre sliter enda med å få tilbake sitt gode navn og rykte.
Mistet all tro på partiet under forrige periode - først nå begynner det og snu, men kun hvis Høyre er tøffe nok til å holde seg unna småpartiene og å ha tro nok på seg selv til å bli store. Uansett, gi et løfte om samarbeid FrP og H - så kommer velgerene - en regjering til med partier som har oppslutning av 4-8% som skal "markere seg" garanterer ytterligere økning av hjemmesittere femover og storflukt fra Høyre.
Det har vært nok eksperimentering med velgerenes toleranse og tålmodighet - for ikke å si landet.
Sittende regjering er nå i ferd med å gjøre alvorlige langvarige skader på viktige områder.
Får regjeringen en periode tør jeg ikke forestille meg konsekvensene.
Erna Hva er du redd for? Du er en flott kunnskapsrik og dyktig politiker! Rett deg opp finn frem tempramentet ditt og ta en storrengjørøring på Stortinget - noen har flyttet inn i huset DITT - finner du deg i det? Hvis du ser at noen truer noe du har kjært så blir du forbannet -

04.okt.2007 @ 13:37
Postet av: Liberal FrP velger

Hei Erna. Flott at sauebonden fra Hardanger endelig toner flagg. Mange konservative velgere som meg selv, som en eller annnen gang tidligere har stemt venstre. Nå vet vi at dette er bortkastet dersom vi ønsker en politisk kursendring i 2009. Du bør også være rak i ryggen å tørre å velge side. Høyre og FrP kan sammen bli så store at det kan dannes ny regjering i 2009. Politikk gjøres idag vanskeligere enn det, det egentlig er. Bidra til å gjøre valget enkelt for folk... Rødt eller blått. Taburetter blir dere enige om når resultatet foreligger høsten 2009. Vi FrPère har nok tidligere også stemt Høyre og er ikke hverken dumme eller farlige.

04.okt.2007 @ 15:12
Postet av: Roald Bentzen

Jeg trodde i min villfarelse at det var snakk om en bordelig(?) regjering. I en slik samling hører ikke Venstre, SP eller Krf hjemme - De er amøber og kameloner, vekselvarme bløtdyr (om det finnes). De er alt for unfallen og blaute til å holde en rak og stødig kurs - De vil kun fungere som bremseklosser. Skal denne nasjonen på beina igjen må det krystallklar og fast styring til à la Erna og Siv.

04.okt.2007 @ 15:43
Postet av: Svein

Hei Erna. Har ventet i mange år på et samarbeid Høyre-Frp. Den dagen det skjer skal du få min stemme. Frp plages av litt for mange "bajaser", og tror det vil bli perfekt med et samarbeid hvor Høyre kan "slipe kantene" til Frp. Tror vi er mange "høyrefolk" som stemmer Frp siden Høyre tidligere utrolig nok heller har valgt Senterpartiet enn Frp. Erna snur nå dette, og det tror jeg hun får mange mange stemmer på.

04.okt.2007 @ 21:11
Postet av: Svein

Til alle dere som tror Høyre tjener på å sky Frp: Det har Høyre prøvd siden Hagen kastet Willoc på bilavgiftene for mange år siden. Ingen kan vel påstå det har vært noe suksess....

04.okt.2007 @ 21:16
Postet av: Trond

Hei ERna. Synes det er bra at du holder på at man må kunne samarbeide med Frp. Norge trenger et klar ikke sosialistisk alternativ. Min mening er at sentrumspartiene er Norges "forbannelse". Det er aldrig mulig å få til en ny kurs så lenge man alltid må kompromisse med sentrum. Går for H/ Frp som regjeringsalternativ, og så får vi håpe at Krf finner tilbake til sitt gamle verdikonservative program.

05.okt.2007 @ 08:09
Postet av: David J Gilmour

Glem en sentrum/høyre regjering.
Frp vil trolig bli det største partiet på borgelig side. Et samarbeid mellom Høyre og FrP er det eneste reelle regjerings alternativet til dagens rød/grønne.

05.okt.2007 @ 08:52
Postet av: peak oil

peak oil er det noe for høyre ? IKKE det nei ... peak hvafforno, sa du ?? www.oljekrisa.no

15.okt.2007 @ 09:40
Postet av: atb

Høyre må se på Venstres utspill som en prøveballong og et forhandlingsutspill, og så nå legge presse på Venstre, og stikke en liten nål inn i denne prøveballongen. De fleste av Venstres velgere vil vende tilbake til Høyre, dersom Venstre skulle tvinges til å velge å støtte en Ap-regjering. Venstres store skrekk er at de skal falle ut av stortinget igjen, og det gjorde de i to perioder nettopp ved å gå til valg på støtte til en ny Ap-regjering. Og Venstres store drøm er å kunne overta SP vippeposisjon i norsk politikk, tiltross for at partiet vil falle ut av Stortinget igjen, dersom partiet skulle motsette seg et strev på borgerlig side på å få etablert et klart borgerlig alternativ.

21.okt.2007 @ 17:41
URL: http://www.exiztenz.com/

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5542401

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits