Fra trygd til arbeid!

Av Erna Solberg
- 08.aug.2007 @ 11:47
700.000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidsmarkedet. Det er først og fremst en tragedie for alle dem som både ønsker og kan jobbe, men som av ulike grunner ikke finner en naturlig rolle i kunnskapssamfunnet som har utviklet seg over tid.

Det er imidlertid et like stort problem for samfunnet i en tid der vi både mangler arbeidskraft og opplever at viktige samfunnsoppgaver må nedprioriteres fordi store ressurser brukes på å holde mennesker i passivitet fremfor å bidra til at flere kommer i aktivitet og jobb.

Sliter uten arbeidskraft
Jeg har de siste dagene fartet rundt i Møre og Romsdal. I Ålesund hadde jeg møter med bedriftsfolk som sa at det som holdt dem tilbake nå var mangelen på arbeidskraft.

I Haram møtte jeg Høyres ordførerkandidat Bjørn Sandal, som gledet seg over at gode tider i næringslivet gjorde det økonomisk forsvarlig å bygge nytt eldresenter og kulturhus, men at mangelen på arbeidskraft kom til å bli en utfordring. Lyspunktet var at polakker og tyskere hadde flyttet til kommunen for å jobbe.

I Midsund traff jeg Høyre-ordfører Helge Orten som oste av optimisme på vegne av den lille øykommunen vest for Molde; også her går det bra med fiske, oppdrett og industri, men de er redd kommunen stopper opp fordi det er så mange ledige jobber som ikke kan fylles.

Gjør ikke stort
Små og store virksomheter landet rundt, enten de er offentlige eller private, skriker etter arbeidskraft. Hva gjør Bjarne Håkon Hansen for å få flere mennesker fra forsørgelse til deltakelse? Det er dessverre ikke stort.

I en tid der vi bør jobbe for å få flere i arbeid, for deres egen og samfunnets del, så venter Regjeringen på at sammenslåingen av trygdeetaten, arbeidskontoret og sosialkontoret skal begynne å virke. NAV-reformen er viktig nok, men det bør ikke være noe hinder for omsette store mål i konkrete tiltak og reelle resultater allerede nå.

Nytt klassesamfunn
Det er i ferd med å utvikle seg et nytt klassesamfunn i Norge. Ikke mellom dem som tjener lite og dem som tjener mye, men mellom dem som er i arbeid og dem som ikke er det. Noe av problemet er den sosialdemokratiske velferdsmodellen.

Arbeiderpartiets mål med velferdsstaten har alltid vært at flest mulig skal være avhengig av den. Høyre har det stikk motsatte synet. Målet med velferdsstaten må være å hjelpe flest mulig til å greie seg selv, ta sine egne valg og realisere sine drømmer og ambisjoner fritt fra en offentlig tvangstrøye. Derfor må velferdsstaten innrettes slik at den blir mer for dem som trenger det mest.

Halvere sykefraværet
For det første må vi gjøre mer for dem som er syke. Vi må forhindre at et midlertidig problem fører til permanent utenforskap - spesielt for de unge. Sykefraværet i Norge er dramatisk høyt. Høyre vil halvere det.

Får å få til det må vi stille strengere krav til legene som sykemelder, innføre aktivitetsplikt i sykelønnsperioden, øke bruken av graderte sykemeldinger, satse langt mer på rehabilitering i både offentlig og privat regi og gi mennesker som tar utdanning med attføring de samme rettighetene som andre studenter. Ikke minst mener vi at det bør innføres skattefritak for arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og -forsikringer.

Det skal lønne seg å jobbe
For det andre må vi satse langt mer på å bygge opp basiskunnskapene til de mange som som sliter med lese- og skriveproblemer.

For det tredje må vi innføre et prinsipp om at det alltid - alltid - skal lønne seg å jobbe! Det gjør det dessverre ikke i dag. Enkelte trygdemottakere må tjene over 300.000 kroner for at det skal lønne seg å jobbe. Skatt på lavere og mildere inntekter må ned, og enkelte stønader må beholdes i en overgangsfase.

For det fjerde må det kun være dem som har rett på trygd som får trygd. Rutinene for å hindre urettmessig utbetaling må strammes kraftig inn. Trygd skal forbeholdes dem som trenger det - ingen andre.

Velferdssamfunnet i Norge er ikke først og fremst tuftet på olje og gass, men på arbeidsinnsatsen til dem som bor her. I lengden kan vi vanskelig leve med at så mange som 700.000 står utenfor arbeidsmarkedet, og spesielt ikke hvis det blant dem finnes folk som åpenbart har gode evner som kan komme fellesskapet til gode.

Kommentarer:
Postet av: Eivind

"Strengere krav til legene" er først punkt i Ernas tiltak for å halvere sykefraværet.
Meget interessant!
Begrunn dette standpunktet med troverdig argumentasjon, Erna! Tviler på at du kan.
Hilsen en fastlege som mener han gjør grundige vurderinger av dette i samråd med andre spesialister og likevel ligger på samme nivå som andre leger mht sykmeldinger.

08.aug.2007 @ 12:30
Postet av: Øyvind

JEg synes det er ganske rart at den eneste resepten som foreskrives for å halvere sykefraværet er å stille strengere krav til legene (noe jeg er helt enig i, men legene er like lemfeldige med sykmeldingene som med friskmeldingene) og de sykmeldte.
Jeg trodde Høyre var litt mer fornuftig enn å bare leke "tenk på et tall" om sykefraværet.
Skal man få ned sykefraværet må man innrette arbeidslivet annerledes. Skal man få flere i arbeid og aktivitet må man akseptere at ikke alle faktisk kan yte 110 % til enhver tid. Det er rart, faktisk svært skuffende, at ikke Erna skriver et ord om dette dersom hun mener noe mer enn "tenk på et tall."

08.aug.2007 @ 13:05
Postet av: Ketil

Det er ingen tvil om at Erna har rett. Det ER MYE MISBRUK! Jeg arbeider slik at jeg ser mye mennesker og hva de arbeider med. Jeg ser utrolig mange uføretrygdede som arbeider svart døgnet rundt med fysisk krevede arbeide. Naboen min var sykemeldt i 2 år mens han restaurerte huset grundig. Etterpå ble han "frisk" igjen. Det må lønne seg å arbeide, noe annet er meningsløst. Jeg ser mange fremmedkulturelle, men også norske som synes det er topp å være "ansatt" på trygdekontoret for da slipper man å arbeide, og kan drive dank dagen lang.

08.aug.2007 @ 13:22
Postet av: irrelevant

Det enkleste er å fjerne sykelønnsordningen helt eller delvis slik at det økonomiske er det som driver en arbeidstager til å være ærlig.
Idag kan man jo si at man har litt feber, og vondt i hodet, så kan man få penger uten å ha gjort noe for det. For uansvarlige drittunger later det til at dette er veien å gå. Desverre.

08.aug.2007 @ 13:47
Postet av: Høyre-medlem

Høyre lanserte nylig rapporten "Til kamp mot en nytt klassesamfunn - fra forsørgelse til deltakelse" som skisserer forslagene disse forslagene og mange flere i detalj. For de av dere som er interessert i hva Høyre vil gjøre for å få flere fra trygd til arbeid, så ligger rapporten i sin helhet på www.hoyre.no.

08.aug.2007 @ 15:19
Postet av: Ninja

Så er man syk så er man vel SYK???
Da er det ikke like enkelt å bare kreve aktiviteter - og skal man straffes da - fordi man faktisk ER syk - nei Høyre - stemmen min får dere IKKE!

08.aug.2007 @ 21:12
Postet av: /* *)

Selvfølgelig skal ikke syke og uføre måtte jobbe, men terskelen for hva som er "syk" eller "ufør" ser ut til å bli lavere og lavere. Helseutgiftene går oppover med rakettfart, men har helsen FAKTISK blitt tilsvarende dårligere? Når flere og flere unge mennesker faller ut av arbeidlivet eller blir uføre har jeg vanskelig for å tro at dette er den egentlige grunnen.
Folk har knapt ambisjoner lenger! Jeg har mange venner og bekjente i andre land, Europa og lenger vekke, og virkeligheten er helt anderledes for dem. De jobber hardt og målrettet med studier og arbeid, og har ambisjoner. Blant mine norske venner kan jeg knapt finne noen å sammenligne med. De fleste har en "grei" jobb, med "grei" lønn og har et helt greit liv.
Jeg tror at det norske samfunnet med vårt nivå av velferd faktisk er kommet så langt at det OPPFORDRER folk til å bruke det mest mulig. Mange mennesker som egentlig ikke trenger velferdstjenestene får dem og bruker dem. Fordi de kan.

09.aug.2007 @ 10:42
Postet av: Ulf Larsen

Erna har rett, trenger bare se til Sverige, der er sykefraværet i ferd med å gå ned pga innstramming. Eller en kan se seg om der en arbeider, det er sykefravær som ikke kan forklares med annet enn at man har for gode ordninger.
Dette er også en overføring fra oss som går på jobb til de som ikke gjør det, de fleste klarer å komme seg på jobben selv om de hoster litt, har øresus eller har kranglet med noen.
Husker min gamle mor som brakk lårhalsen, det var uføretrygd, ikke noe snakk om at hun kunne tenke seg å jobbe, noe hun ville. Så da ble det å vaske litt på si og tjene "svarte penger". I skattemyndighetenes øyne var hun vel en forbryter, men for meg var hun et praktisk og fornuftig menneske som gjorde det hun mente var rett, og som tjente både de hun vasket for og henne selv.
En svært enkel og ubyråkratisk løsning på dette hadde vært bonus. En bedrift på sørlandet ga f.eks ett tusen pr mnd og tre tusen ved årsslutt, holdt du deg på jobb fikk du altså femten tusen, mens din første sykedag kostet deg fire tusen. Dette var noe bedriften dekket selv, det var altså ingen som tapte noe - alle vant, folk fikk bonus og sykefraværet gikk dramatisk ned.
Vi har vært plaget av stort sykefravær i vårt selskap, jeg foreslo overnevnte modell, men det "gikk ikke". Neivel, men hva om staten anbefaler/støtter en slik modell? Bedriftene kan få fradrag for de penger de bruker på bonus. Vil tro at sykefraværet er halvert i løpet av ett år.
Men hvorfor har ikke Høyre gjort noe med dette før? De har jo vært i regjeringsposisjon flere ganger mens dette har vært et stort problem, hva har Solberg å si til det? Hvordan skal vi tro på at Høyre vil gjøre noe med det nå? Jeg er skeptisk til Høyre, dets gjennomføringskraft og at partiet klarer å stå for en reduksjon av unødvendige subsidier, når det kommer til makten.

09.aug.2007 @ 12:00
Postet av: Rune G

Høyre tar tak i en viktig debatt. Når nesten 800.000 er utenfor arbeidslivet er noe galt. Og det er unnlatelsessynd å sy puter under armene på folk, og å gjøre dem til klienter for resten av livet.
De som trenger hjelp fra samfunnet skal selvsagt få det. Den viktigste hjelpen er hjelp til selvhjelp. Det å klare seg i hverdagen er det beste for alle. Derfor må det innføres jobbtreningsPLIKT og det må være LØNNSOMT å jobbe.
Det er helt riktig at vi er i ferd med å få et helt nytt klasseskille. Og det er helt utrolig at venstresiden avfeier denne utfordringen, fordi den ikke passer med den sosialistiske tangegangen til dagens rødgrønne regjering.
Stå på Erna. Denne politikken trenger vi!

09.aug.2007 @ 13:27
Postet av: Susanne

Til Ninja: Du skriver "er man syk, så er man syk...". Poenget her er at Høyre mener det må gjøres mer for å hjelpe syke mennesker til å bli friske, raskere enn nå. Derfor satser de blant annet på rehabilitering og tettere oppfølging av dem som står utenfor arbeidslivet, enten det skyldes sykdom eller mangel på kompetanse. Så det er ingen grunn til å ta den tonen...!

09.aug.2007 @ 13:37
Postet av: Tore

Det kan gjøres noe med det ulovlige sykefraværet (les: unnasluntrere ) Gjør som svenskene: innfør karensdager for egenmeldinger! Der borte får man ingenting de første dagene, deretter blir det betalt 80 % av lønnen. Og derfor har de et betraktelig lavere sykefravær.......SÅ enkelt kan det gjøres!

09.aug.2007 @ 16:29
Postet av: Børre

Enig med Erna i at et av de viktigste tiltakene for å få ned sykefraværet er at det må stilles strengere krav til legene!
Spør en lege hvor mange vedkommende har nektet sykemelding. Har du ingen lege for hånden å spørre? Svaret er: alle som vil ha får!
Fastlegen er gidder ikke ta den kampen, får jo ikke "behandlet" så mange pasienter pr. time da. Krever jo at det snakkes med pasienten og da tikker jo ikke taksameteret fort nok. Skal jo tjene penger også......

10.aug.2007 @ 18:18
Postet av: Anne

Nå er jeg dritt lei av og høre på Erna og alle som er som henne. Hva med oss som IKKE KAN jobbe.Som har prøvd gang på gang og havnet på sykehus hver gang man prøver. Det går ikke en gang med noen timer.Hvordan skal vi føle oss. Noen ganger er jeg så stygg at jeg ønsker at dere kunne sitte hjemme med mine 150 000 i året og høre på hvor mye vi koster samfunnet fordi vi er syke. Det høres ut som vi har bedt om det. Tenk om dere ble plutselig syke i morgen. gi oss heller litt støtte.

11.aug.2007 @ 16:06
Postet av: Marianne

Gikk i 38 år med uoppdaget cøliaki. Da jeg endelig fikk diagnose var jeg blitt psykotisk. Er fremdeles 25000 uoppdagede cøliakere i dette landet, + alle som har diabetes uten diagnose, Høyt/lavt stoffskife etc. Begynn med å skolere legene. HVORFOR er folk syke. Husk at det kan ramme dere selv. Tenker at det blir mindre prat om trygdemisbruk da!

13.aug.2007 @ 08:55
Postet av: kari

Anne,
Poenget er jo nettopp at alle dem som ikke trenger det ødelegger for alle dem som faktisk trenger og fortjener det. Det må da du også se!
Vi har råd til bedre ordninger for faktisk uføre, hvis de som er syke får hjelp til å bli friske og rehabiliterte raskere.
Kari

13.aug.2007 @ 18:07
Postet av: Tone

Det er ikke alle som klarer å følge med og gjøre like mye jobb som andre. De kan ikke noe for det.De er bare ikke laget til å jobbe fult
selv om de trenger pengene. De blir utbrendt fordi arbeidskravene er FOR STORE.
Men kunne de ha vært et sted med god lønn og
jobbet i sitt tempo, hadde ikke så mange vært sykemeldte heller. Det dere gjør er bra, men det passer for de resursflike og de som klarer presset fra arbeidmarkedet. Hilsen en kommunearbeider som stemmer rødt!

25.aug.2007 @ 09:54
Postet av: Odd Erik

Hvorfor kan det ikke være som i USA. Der det ikke finnes noenting. Der alle må ordne for seg selv!

25.aug.2007 @ 12:04

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5496868

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits