Tid for handling

Av Erna Solberg
- 16.mai.2007 @ 12:04
Vi begår en unnlatelsessynd hvis vi ikke iverksetter effektive tiltak for å bekjempe utslippene av klimagasser.

FNs klimapanel har trukket sine konklusjoner. 2000 av verdens fremste klimaforskere mener det er mer enn 90 prosent sannsynlighet for at klimaendringene både er reelle og menneskeskapte. De menneskelige konsekvensene kan bli svært store hvis klimaforskerne får rett.

Det hjelper lite å ha store ambisjoner hvis ikke man omsetter dem i konkrete tiltak som fører til reelle resultater. Regjeringen er så langt kjent for å love mye og levere lite. Det er ikke et godt utgangspunkt, men jeg har likevel tro på at vi skal få til et klimaforlik i Stortinget som bidrar til å redusere utslippene kraftig. Det skal ikke stå på Høyre.

Reell endring hjemme
Globalt står vi overfor en enorm utfordring. Hver uke åpnes det i snitt ett kullkraftverk i verden, halvparten av dem i Kina. Ingen av dem har rensing. Det er bekymringsfullt. Derfor har det mye for seg å investere i rensetiltak ute gjennom kvotekjøp, men det bør aldri bli noe mer enn et supplement til reell endring her hjemme. Hvis ikke vi, i et av verdens rikeste land, klarer å produsere, leve og forbruke mer klimavennlig - hva er da sjansen for at langt fattigere land enn Norge vil klare det? På lengre sikt vil det være et viktig bidrag til utviklingen i fattige land at vi endrer vårt samfunn i klimavennlig retning gjennom å ta i bruk ny teknologi, stille strengere krav og oppmuntre til miljøvennlig adferd.

Jeg mener det bør være en selvfølge at Norge, med vår nesten unike tilgang på vann, vind og bølger, er selvforsynt med fornybar energi. Derfor er et av våre krav til et klimaforlik at satsingen på ny fornybar energi trappes kraftig opp. Øker vi støtten til ny fornybar energi tilstrekkelig, så kan det utløse opp mot 30 Twh. Det tilsvarer 50 Alta-kraftverk!

Vi foreslo en ordning med såkalte grønne sertifikater, en støtteordning for ny fornybar energi, som Regjeringen skrotet. I stedet fikk vi et puslete fond for fornybar energi. Vårt krav til et klimaforlik er at Regjeringen velger en av to løsninger: Enten å doble størrelsen på fornybarfondet fra 20 til 40 milliarder kroner innen 2009; eller at produsenter av ny fornybar energi får tilbakeført det kundene betaler i el-avgift som en direkte støtte til produksjonen. At de rett og slett veksler inn el-avgiften i økonomisk støtte.

Blågrønn energirevolusjon
Med en av disse støtteordningene kan vi de neste årene utløse en bølge av ny fornybar energi. Da snakker vi virkelig om en blågrønn energirevolusjon - og noe mindre bør vi ikke ha ambisjoner om! Skal vi nå klimamålene og beholde industrien kan vi ikke tenke smått, slik regjeringen nå gjør. Satsing på fornybar energi er god miljøpolitikk, det er god næringspolitikk og det er god distriktspolitikk - derfor er dette et krav regjeringen ikke kommer utenom i et klimaforlik.

Det er selvfølgelig ikke det eneste som må ligge i et klimaforlik.

Vi må supplere kommunale krav med nasjonale tiltak for å tilrettelegge for økt bruk av fjernvarme, jordvarme, solenergi og biobrensel og vi må tenke helt nytt om hvordan vi forflytter oss, med en langt bedre utnyttelse av alternative drivstoff og energibærere, som biodrivstoff, etanol, gass, hydrogen og elektrisitet. Vi må vrake gamle forurensende biler og kjøpe nye miljøvennlige biler. En raskere utskifting av bilparken er en forutsetning for en mer klimavennlig transportsektor. Da holder det ikke å bare legge om avgiftene - de må også ned! Jeg mener vi også må vurdere muligheten for å bygge ut høyhastighetstog som kan erstatte flytrafikken mellom de største byene i Norge og Norden.

Men vi kommer heller ikke utenom at klimakampen starter lokalt, med hva hver og en av oss kan gjøre og med hva kommunen kan gjøre. Kollektivtrafikk, effektiv arealplanlegging, økt bruk av fjernvarme, jordvarme og biobrensel samt en mer miljøvennlig bilpark bør være en selskreven begynnelse.

Jeg har tro på at vi kan løse klimakrisen. Men det kommer ikke til å skje av seg selv.

Tiden er kommet for å handle!

Kommentarer:
Postet av: Rune

Satsing på fornybar energi er en god start. Jeg håper Regjeringen blir enige og Høyre vinner frem! Det er godt å se at Høyre er tro mot sine konservative verdier og engasjerer seg i miljøsaken.

16.mai.2007 @ 13:37
Postet av: Magnus

Erna Solberg skriver at global oppvarming muligens kan bidra til store negative konsekvenser. For Norge vil riktignok konsekvensene bli svært hyggelige. Mindre nedbør langs kysten og litt mildere klima, hvis vi skal tro Miljøverndepartementets prognoser. Det må da Bergenseren Solberg være fornøyd med.

16.mai.2007 @ 15:45
Postet av: Jonas

Nå leser nok folk mer OVERskrifter enn blogger, men jeg vet nå ikke om blågrønt er noen bra etikett på saken.

Ut fra siste måneders utsagn om at klimatrusselen med ett er har blitt valgkampsak ved kommunevalget (kommuner har gamle anlegg og fyrer grasat for kråkene), så er det litt skuffende at så få bl.a. kommenterer dette temaet i bloggen din.

Dere er sikkert ute etter noe "smart" fra folket både faktisk og politisk, og det nytter jo ikke bare å være lei seg.

Men i utgangspunket er det enklest å kopiere svenskene. Ikke i idè, men i handling. Der har det blitt vedtatt miljøtiltak i en takt Bjørnøy bare kan drømme om. Og dere var like passive i regjering mens vi alle suger litt fra oljebrønnene og slapper av.

Et alternativ som SV (de som vil dele godene som skapes av andre) vil like er jo å strupe utvinningen av olje. Det vil ryste mye, men gjøre oss mer realistiske (handlingsregel må omgjøres)

Dere politikere har ett problem bloggmessig. Dere skriver alle som en byråkrat i slike innlegg (dine er av de bedre), og får ikke vekket verken partifeller eller andre av velstandsdvalen.

Og så håper jeg dere er takknemlig for alle "tilbakemeldinger" også når jobben ikke er travel statsråd der noen sorterer likt og ulikt for dere

27.mai.2007 @ 20:54
Postet av: Tormod

Hei
Er det noe som irriterer aå er det politikere som frasesnakker,og lar pressgrupper/ media sette dagsorden.
Det er feks. en tid vært på mote å kalle vannkraftutbygging miljøfientlig, men vindmøller har blitt omfavnet av alle. Bor selv i en kommune med vernet vassdrag med glimrende muligheter for utbygging av den reneste energi av alle: vannkraft. Hvis man nøkternt ser generelt på konsekvensene for X kw vannkraft kontra vindkraft, så må vann være helt overlegent. Faktisk i de fleste tilfeller vil en utbygging med dagens standard både forfine og gjøre naturen mer tilgjengelig. Leste faktisk for en tid siden en artikkel, der det ble protestert mot at en gammel demmning skulle rives, for den var så "pen". Tror selv at det er like mye redselene for varige endringer som de faktiske konsekvensene av vannkraftutbygging som skaper all motstanden. Bare synd at dere politiker lar dere påvirke av de pressgrupper som roper høyest om miljøvern. Vannkraftutbygging er det beste miljøvern som kan tenkes, men kansje på ett annet nivå enn det som har blitt forfektet.
Kan heller ikke la være å kommentere frasen om at gamle biler må skrapes, og erstattes av nye som bruker mindre drivstoff. Kunne kansje virket hvis alle erstattet "store" biler med "små", men det er nok dessverre det motsatte som skjer.
Skal forbruket og den vannvittige sløsingen av fossilt brennstoff reduseres, må prisen opp, mye opp. Så enkelt er det desverre, det krever bare litt politisk mot å si det.

28.mai.2007 @ 15:26

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5440846

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits