Næringspolitikk for fremtiden

Av Erna Solberg
- 18.apr.2007 @ 09:46

SV avholdt før påske sitt landsmøte. Partiet har fremdeles ikke skrinlagt sine ambisjoner om sterkere offentlig styring av næringslivet.

I følge Dagsavisen 28. mars ønsker SV et mer aktivt statlig eierskap enn det Regjeringens eierskapsmelding la til grunn. Dette er blant annet for å forsøke å forhindre at Telenor selger Opplysningen 1881. Argumentet er at man ønsker å beholde kvinnearbeidsplassene rundt om i landet.

 

Det er skremmende at SV fremdeles ikke forstår hva som virker i en åpen, internasjonal økonomi som den norske. Norges suksess avhenger av vår evne til å omstille oss. Da kan vi ikke tviholde på verken selskaps- eller næringsstrukturer. Det er selvfølgelig et tankekors at SV har så liten tro på 1881 at de tror at arbeidsplassene forsvinner ved et eventuelt salg. Det finnes nok av eksempler som viser at nye eiere kan tilføre nye ideer, kapital og pågangsmot som bidrar til å styrke arbeidsplassene og kanskje skape noen nye. Man trenger ikke se lenger enn til Kværner, som for fem-seks år siden var på konkursens rand. I dag er det et selskap med stor suksess, hjemme som ute. Forutsetningen var at Aker Maritime kom inn på eiersiden og bidro til å rydde, restrukturere og skape ny virksomhet.


Innsats for SMB
I Norge har 99 prosent av alle norske bedrifter mindre enn 100 ansatte. Disse utgjør 65 prosent av arbeidsplassene i næringslivet. 97 prosent av alle bedrifter har mindre enn 20 ansatte, noe som utgjør 34 prosent av arbeidsplassene i næringslivet. Med andre ord: I stedet for å bekymre seg så fryktelig for hva Telenor og andre giganter i næringslivet bedriver, bør SV og Regjeringen bruke litt mer tid og krefter på å legge forholdene til rette for ryggraden i norsk verdiskapning - de små og mellomstore bedriftene rundt om i landet.

 

Små og mellomstore bedrifter har dessverre fått flere byrder, ikke færre. Regjeringen har skjerpet skatten på å eie, skape og drive virksomhet, noe som rammer alle virksomheter men spesielt gründere og små familiebedrifter, og den har gjort arbeidsmiljøreglene mer rigide for nettopp den type virksomheter som trenger fleksibiliteten mest. Jeg mener vi må gjøre det motsatte. Vi må gjøre det mer lønnsomt å ansette, jobbe, investere og spare - for alle. Vi må fjerne formuesskatten og redusere arveavgiften og toppskatten og vi må få større fleksibilitet og bedre vilkår for dem som tør å satse og skape noe nytt. Vi kommer ikke utenom at verdiskapning er en forutsetning for velferdssamfunnet vi har skapt og som vi alle ønsker å opprettholde og videreutvikle. Det må vi ta konsekvensen av.


Ingen skam å snu

De som starter eller driver virksomheter må hele tiden balansere risiko og avkastning. Det vil man aldri komme utenom. Men vi som er politikere kan bidra til å legge forholdene til rette ved å redusere byråkrati, skjemavelde, skatter og avgifter. I tillegg kan vi gjøre mye for å forbedre den infrastrukturen i samfunnet som styrker vår konkurranseevne og gjør det attraktivt å starte og drive virksomhet herfra. Heller ikke her har Regjeringen levert. Vi må satse mer på forskning og innovasjon. Regjeringens svar var et hvileskjær - redusterte ambisjoner til en verdi av 25 milliarder kroner. Vi må realisere kunnskapssamfunnet og gi unge mennesker en best mulig start på yrkeslivet. Regjeringen valgte å kutte bevilgningene til universiteter og høyskoler med 300 millioner kroner for inneværende år. Men også på samferdsel kan Regjeringen gjøre langt mer enn i dag. Hvert tiende minutt passerer en lastebil med laks riksgrensen på vei til forbrukere over hele Europa. Det krever bedre stamveier og tilrettelegging for mer transport med skip og jernbane hvis vi skal realisere vårt potensial og vokse også her.

 

Det er mange som sier at Regjeringen bedriver ord i næringspolitikken. Dessverre gjør den langt mer enn det. Problemet er at det først er når tidene snur at konsekvensene virkelig åpenbarer seg. I en global økonomi kan det bli et brutalt møte med virkeligheten.


Det er ingen skam å snu.

Erna Solberg


Kommentarer:
Postet av: Finn-Erik

Dette er bra, Erna! Vi trenger politikere som bryr seg om de små og mellomstore bedriftene fremfor å true de store. La oss håpe SV ikke får gjennomslag for sine synspunkter i Regjeringen.

Finn Erik

18.apr.2007 @ 10:31
Postet av: Frode

Set i den høyre menyen at Erna har hovedfagskurs i sosialøkonomi. Har hun hovedfag, eller har hun et avbrutt hovedfagsstudium? LItt upresist.

18.apr.2007 @ 10:52
Postet av: Cathrine

Strålende! Sett ned skattene, kutt i byråkratiet, innfør fleksibilitet. Jeg driver selv egen butikk og vet akkurat hvor vanskelig det er. Nå går det bra, men hva med når tidene blir verre. Vi skal leve da og!

Stå på, Høyre!

18.apr.2007 @ 13:15
Postet av: Cathrine

Frode,
Hovedfagskurs er ikke det samme som hovedfag. Hovedfagskurs er en presis betegnelse på de som har tatt kurset men ikke levert inn hovedfagsoppgaven.
Cathrine

18.apr.2007 @ 13:18
Postet av: Turbo

Endelig et oppgjør med regjerings manglende næringsvett.

18.apr.2007 @ 14:47
Postet av: Erna - fan

Glimrende.

Les bloggene til spirene i SV / SU og bli mørkeredd på Norges vegne.

18.apr.2007 @ 15:12
Postet av: lita

Jeg må si at det er synd at ikke du ES kan snakke like rett fram og klart(og lett forståelig) som du skriver. Jeg skylder en del på dialekten.
Hvis du kunne klare å formidle ditt budskap like godt på TV som her, burde muligheten for regjeringsskifte være gode ved neste korsvei.
Enig i at SV er totalt uegnet til å ha hånd om økonomien i landet, deler av AP likeså, som det så tydelig demonstreres for tiden. Riktig nok ser det ut som om KH har lyttet mye til embetsmennene i deptet sitt, slik at hun gjør mer jordnære vedtak enn hun antagelig blir tilskyndet til av mange på venstrefløyen.
Hun vil nok prøve å holde en mer nøktern linje enn SV og deler av de andre regjeringspartiene ønsker, for å sikre et brukbart ettermæle

18.apr.2007 @ 18:21
Postet av: Bobben

Det er en kjent strategi fra Høyre å tillegge SV meninger, for så å gjøre narr av dem i etterpå. At SV ønsker å bruke statens vesentlige eierskap i viktige norske bedrifter til noe mer enn å hente ut utbytte en gang i året - som ser ut til å være Høyres svar - gir mening. Å gjøre dette til et spørsmål om salg av opplysningen 1881 er fordummende og usaklig.

Noen eksempler:
-Telenor eier det meste av det norske telenettet. Skal ikke staten som eier ha meninger om hvordan dette skal forvaltes og videreutvikles?

-Statoil (snart sammenslått med Hydro) er Norges desidert største selskap og et betydelig energiselskap internasjonalt. Det kan benyttes nå til viktige utviklingsoppgaver for å løse klimaproblemene (rensing av Mongstad med deponering av CO2 på sokkelen). Er Høyre mot dette?

Vel og bra og skrive om Høyres omtanke for små og mellomstore bedrifter, men når Erna går til angrep på andre partiers eierskapspolitikk, kunne det vært interessant å høre hva som er Høyres politikk på dette området. Selg alt ut av landet?

18.apr.2007 @ 22:41
Postet av: Roald Bentzen

SV har vel aldri hatt en politikk for industrien. Deres omgang med nasjonens ryggrad for inntekt og arbeidsplasser for bl.a. SV's egne velgere, er mer beslektet med røveri enn politikk. Saken bør derfor omgås i stillhet på seriøse blogger som denne. Deres villfarelse om at penger kommer fra offentlig ansatte bekrefter påstanden.

19.apr.2007 @ 07:44
Postet av: TJ

På tide at folk skjønner hvor farlig det er å ha SV i regjering. De kommer til å og får faktisk lov til å rasere de små arbeidtakerene i dette landet. Med velsignelse fra LO og AP for de bryr deg bare om milliard bedriftene med flest ansatte i ett firma.
Alt ci hører om i media er Kvæerner/Statoil/Statkraft/mesta osv. men hva med alle de andre 99% av små bedriftene som sliter og som ikke jobber mot utlandet?

19.apr.2007 @ 13:00
Postet av: Frode

Høyre har fått styrt og vist hva de kan , de fikk ikke til noe som helst , Har drevet eget firma i 20 år. Høyre er kun opptatt av å øke inntektene til de som allerede har for mye. Vi trenger et nytt toppsjikt i høyre , har fått nok av tull pratet til Erna. Politikere skal ikke være populære , de skal få ting gjort !! Stemmer ikke Høyre lenger nå. Å være selvstendig næringsdrivende i et lite firma i Norge Frarådes. Uansett hvem som styrer.

19.apr.2007 @ 18:38
Postet av: Christian

Etter mange år i næringslivet med ledende stillinger, ble jeg innhentet av sykdom. Jeg hadde ett AS som jeg ville prøve å holde liv i med en redusert arbeidskapasitet. Min arbeids evne er ca 30%. All min tid går stort sett med til å håndtere oppgaver for det offentlige og ingenting til driften av selskapet og eventuell lønn. Det er nok bare å legge ned å avskrive tapet. Det burde lønne seg å prøve å gjøre en innsats.

19.apr.2007 @ 20:22
Postet av: Dyslektiker

Erna viser her, på en glimrende måte forskjellene mellom SV og Høyre. SV vil gi skattelette til de svakeste i samfunnet og hjelpe dem. Høyre vil redusere toppskatten og fjerne formueskatten noe som vil være en gavepakke til de rikeste i det norske samfunnet som ønsker seg nye BMW til sommeren.
De som vil tape på høyres poletikk er oss vanlige folk.

20.apr.2007 @ 13:36
Postet av: Økonom

Og det har ikke slått Dyslektiker at toppskatten betales av oss vanlige folk, og ikke de rike? Fjerning av toppskatten vil jo hjelpe vanlige folk.
Og vi må dessuten formode at samfunnets svakeste neppe betaler så store beløp i skatt at skattelette vil være de roper mest på, nettopp fordi de sjelden betaler så mye skatt.

20.apr.2007 @ 14:42
Postet av: SV'er kan bosette seg i Sibir

SV'er kan bosette seg i Sibir så kan de leve i sitt kommunistiske utopia i fred uten å ødelegge en hel nasjon. Samtlige SV'ere jeg vet om og har lest om har ikke fnugg av peiling på økonomi men er kun styrt av kamerat-ideologi.

Politikk = samfunnsstyring.
Økonomi = forvaltning av resursser.

Uten peiling på økonomi, har man ikke noe grunnlag for å snakke om samfunnsstyring heller. Politikk og økonomi går mye ut på det samme. SV'ere skjønner ikke sånt - de vil bare ha makt. Mye bedre hvis dere kan bosse over dere selv i Sibir.

21.apr.2007 @ 10:48
Postet av: Dyslektiker

Økonom har rett i at det er oss vanlige folk som må betale for de rikeste sine fete lønnskjekker. Han har også rett i at de fattigste i Norge kunne trenge en skattelette. Derfor går SV inn for å gi skattelette til alle som tjener under 200-tusen. SV vil også øke skaten dramatisk for de som bare lever av og eie bedrifter og dermed snylter på vanlige folks arbeid.

21.apr.2007 @ 12:05
Postet av: Terje

Men, i valgkampen skrøt Erna Solberg av at med Høyre i regjering hadde statens utgifter blitt økt med over 50 milliarder.

Det er problemet i Norge. Vi har kun sosialistiske partier og sosialdemokratiske utgiftspartier som Høyre. Det er liten forskjell på Høyre og AP, og ikke så fryktelig stor forskjell på en finansminister fra SV og en fra Høyre i realiteten.

Derfor er norsk politikk svært kjedelig, og mange velger å stemme FRP i mangel av noe bedre.

21.apr.2007 @ 13:57
Postet av: Roald Bentzen

Den siste perioden med Høyre i regjering bar jo sterkt preg av en kamp med Frp om hvem som var "høyre" i norsk politikk. Kompromisser med Ap gang på gang var til tider direkte flaue og resultatene deretter - Sosialistsuppe!
Nå må vi ikke glemme "Presten" i kritikken av den forrige regjering. Hans påvirkning på resultatet var vel ikke ubetydelig. Det er derfor å håpe at klimaet H/Frp blir bedre slik at "resultanten" blir vesentligt mer høyreorientert og at vi slipper presteskapet, i framtidige regjeringer.

21.apr.2007 @ 17:34
Postet av: Roar - Drammen

Kan ikke være mer enig, Erna Solberg. Stå på!!

24.apr.2007 @ 22:43

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5415914

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits