Rødgrønn rentegalopp

Av Erna Solberg
- 23.mar.2007 @ 15:06

Etter at den rød-grønne regjeringen tok over høsten 2005, har Norges bank sett seg nødt til å oppjustere anslagene for hvor mye renten vil stige minst to ganger. Jeg mener at regjeringens økonomiske politikk bidrar til at renten stiger raskere enn den behøver å gjøre. Det er selvfølgelig mange forhold som gjør at rentene stiger, blant annet rentenivået i andre land. Nå stiger imidlertid renten raskere i Norge enn den gjør i land det er relevant å sammenlikne seg med.


Alle ventet at renten kom til å stige noe, etter det rekordlave nivået renten var på i siste del av sentrum-Høyre regjeringens tid. Det dramatiske nå er at den stiger raskere enn det som var utsiktene den gang. Dette bekymrer med rette mange unge familier og bedrifter. En familie med 1,5 mill. kr i lån vil få årlige rentekostnader på 32 000 krpner hvis prognosene til Norges bank blir virkelighet.


Spørsmålet er hva politikerne kan gjøre for å dempe presset på renten? Jeg mener at de rød-grønne har gjort seg til passive tilskuere som bare registrerer at renten øker. Forklaringene på renteøkningene blir tilskrevet internasjonale konjunkturer. Det er overraskende at sosialistiske politikere, som tradisjonelt mener at politikere kan styre det meste, ikke mener de kan påvirke renteutviklingen.


Hva kan regjeringen gjøre?

Jeg mener det er tre initiativ regjeringen kan ta for å dempe presset på renten.

For det første kan regjeringen dempe de offentlige utgiftene, primært ved å bruke mindre oljepenger. Det er en kjensgjerning at større offentlige utgifter øker presset på renten. Derfor foreslo Høyre å redusere oljepengebruken i vårt alternative budsjett for inneværende år.


For det andre må det bli mer lønnsomt å drive med privat sparing. Hvis flere privatpersoner sparer mer, blir det mindre press i økonomien og dermed mindre press på renten. Dessverre har Regjeringen avviklet ordningene for individuell pensjonssparing. Høyre, Venstre og KrF har riktignok fått de rød-grønne med på gjeninnføre pensjonssparing med skattefradrag gjennom pensjonsreformen, men ordningen kommer først i gang neste år og da i mindre omfang.

For det tredje kan regjeringen dempe rentepresset ved å sørge for bedre tilgang på arbeidskraft. Høyre har det siste året fremmet en rekke forslag for å skaffe mer arbeidskraft til et arbeidsliv som i mange sektorer skriker etter flere folk. Vi har foreslått å fjerne overgangsordningene for arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene, og vi har fremmet en serie forslag for å få flere av de over 700.000 personene i Norge som er utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet. Det ville være et viktig bidrag for å dempe rentepresset, men ikke minst vil det være viktig for de menneskene som får en ny sjanse til å bidra i arbeidslivet.


Stoltenberg var bekymret
Jeg husker tilbake til høsten 2002. Da var Jens Stoltenberg i opposisjon, og Høyre satt i regjering. Den gangen var Stoltenberg opptatt av og bekymret for at renten var for høy. At renten ble så høy da han var statsminister var han litt mindre bekymret for, men i opposisjon var han svært opptatt av at Høyre i regjering hadde mulighet til og ansvar for å redusere renten.


I budsjettet for 2003 foreslo Arbeiderpartiet litt mindre oljepengebruk enn det regjeringen foreslo. Stoltenberg argumenterte i en kronikk i VG den 5. desember 2002:

«Arbeiderpartiet bruker mindre oljepenger enn regjeringspartiene. Det bidrar til lavere rente, lavere kronekurs og å trygge arbeidsplassene.»

I ettertid har det jo vist seg at anklagen om at den daværende regjering ikke gjorde nok for renten, var feil. Renten sank raskt, ned til et nivå som den ikke hadde vært på tidligere - et rekordlavt nivå. Jeg skal ikke kritisere Stoltenberg for at han var opptatt av å få ned renten høsten 2002. Intensjonene var gode. Han har rett i at enhver sittende regjering har et ansvar for å legge til rette for et lavt, men ikke minst stabilt, rentenivå.

Problemet til Stoltenberg er at nå skjer det samme som skjedde forrige gang han var statsminister: Renten stiger, og den stiger raskt.


Kommentarer:
Postet av: Karl Inge

Dette høres jo vel og bra ut Erna, men nå er det engang sånn at når Norge går så det suser er det vanskelig å holde renten lav.

Og hvordan kan H og Frp skrike om investeringer innen f.eks ssamferdsel samtidig som de kjefter på de rødgrønne for at renten stiger?

Og hvorfor tar du ikke en paralell til rentenivået hos våre viktigste handelspartnere, som jo også påvirker vår rente?

23.mar.2007 @ 15:14
Postet av: Einar

Man må nok også ta med i betraktningen at renten i Norge ikke snur sin tendens over natten (untatt når Oljeprisen stiger og presser kronen oppover). Så Høyre må ikke undervurdere det faktumat de langsiktige virkningene av egen politikk i regjering også bidrar til dagens rentenivå.

23.mar.2007 @ 15:26
Postet av: Olav

Dette blir for dumt Erna. Skjønner at du ønsker å angripe regjeringen fordi det er jobben din, men de fleste med vett, skjønner at du snakker tøv.

Renten i Norge avhenger stort sett av internasjonale konjukturer, renten ble samtidig satt kraftig ned for å få fart på økonomien. Når økonomien da går godt i Norge og utlandet, så er det standard at sentralbanken øker renten for å hindre overoppheting. Når regjering omtrent følger handlingsregelen til punkt og prikke, så blir det direkte patetisk å påstå at regjeringen presser renten opp. Regjeringen skal sløse MYE med pengene for å presse renten opp, det er kun ET parti som fører en slik sløsepolitikk. Det partiet ønsker du samarbeid med.

Du kan ikke angripe regjeringen for å føre en for ekspansiv finanspolitikk og samtidig samarbeide med Frp som ønske å øke bruken av oljepenger dramatisk (det spiller ingen rolle om dette er i form av reduserte skatter eller økt forbruk). Derfor tabber du deg ut på ALLE punkter Erna.

1. Regjeringen påvirker i svært LITEN grad renten, da de ikke fører noen spesielt ekspansiv politikk i forhold til f.eks det dere gjorde.
2. Samtidig som du angriper regjeringen, flørter du med det eneste partiet som vil øke bruken av oljpenger dramatisk.

Mangler du logikk Erna?

23.mar.2007 @ 15:35
Postet av: PEr du Pont

Flott Einar. Er det fler enn meg som har lagt merke til den Rød Grønne regjeringen sin evendlige mantra " Alt er den forrige regjeringen sin skyld" Samme hva, så kommer ordene : "Dette er den forrige regjeringen sin skyld" hvis noe er galt.

23.mar.2007 @ 15:36
Postet av: Terje F

Javel, men dette er nok noe preget av at Høyre sitter i opposisjon. For det første er det vel
egentlig rett og slett greit at renta stiger noe, for å dempe det verste etterspørselspresset. Ved langvarig lav rente blir mange forledet til å ta opp for mye i lån. Dette er allerede et faktum i dag. Vi vet hvordan DET vil ende. Dessuten - økt tilgjengelighet på arbeidskraft vil ytterligere øke etterspørselspresset og låneiveren, og definitivt ikke stimulere til økt sparing. Her skurrer argumentasjonen. Dog er det selvfølgelig riktig å arbeide for å få folk tilbake i arbeid istedenfor å gå på trygd. Videre: Det er jo heller ikke slik at folk i dag bruker opp midlene sine istedet for å spare pga. spareordningene. SÅ mye dårligere er ikke disse blitt etter regjeringsskiftet, og det er naivt å tro at f.eks. bedre betingelser for pensjonssparing ville få et omfang som kunne påvirke etterspørsel og rentenivå i vesentlig grad.

23.mar.2007 @ 15:55
Postet av: Hans Kr.

Nå er det vel ikke til å stikke under en stol at det alltid er høyere renter ved sosialistisk regjering enn ved borgerlig.
Det er bare å lese gammel rentestatistikk.
Og det er jo forunderlig at et sosialistisk styrt Norge ALLTID blir liggende litt høyere rentemessig enn sammenlignbare land,

Og samtidig påpeker Erna ting som ble sagt for regjeringsskifte. Det er forskjell på sosialistiks og borgerlig politikk. Her ser vi noe av den.

23.mar.2007 @ 16:00
URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: Steinar

Dette er spill for galleriet fra Høyre. Hvis man leser Norges Bank sin begrunnelse for renteøkningene står det ingenting om at dette skyldes regjeringens økonomiske politikk.
En annen ting. Hvorfor er det ingen fra Høyre eller FRP som snakker om antall arbeidsledige lenger? Kan det være fordi arbeidsledigheten har sunket DRASTISK etter regjeringsskiftet?. Hvis Høyre legger skylden for renteøkningen på regjeringen bør de også "legge skylden" for den lave arbeidsledigheten på dagens regjering.
Det er vel mye bedre å ha jobb og betale renter enn ikke å ha jobb når rentene skal betales.
Savner forresten uttalser fra Per K. Foss i debattene ang. mer bruk av oljepenger som FRP ønsker. Skal bli artig å høre han når det nærmer seg stortingsvalg og hvordan han skal "forsvare" FRP sine standpunkter om mer bruk av oljepenger.

23.mar.2007 @ 16:14
Postet av: Olav

Hans Kr.

Dette er ikke sant. Det er ikke registrert noe vesentlig renteforskjell.

At det er forskjell på borgerlig og sentrum-sosialistisk politikk, er riktig. Men faktum er at regjeringen i seg selv, sjelden har stor innvirkning på renteutviklingen så lenge politikken er edruelig og det er både borgerlig og "rødgrønn". Eneste politikken som ikke er edruelig er frps forslag hvor man skal øke med 25 milliarder osv osv.

Alt i alt er Erna en bløffmaker. Renten styres i hovedsak av oljepris og internasjonale konjuturer, disse kan regjeringen i Norge ikke gjøre NOE SOM HELST med. Selv vil jeg påstå at jeg har et politisk ståsted midt mellom Høyre og AP, men jeg reagerer på slike forsøk fra Erna, dette forsøket er et sleipt forsøk til å lure mennesker som ikke kan nok om makroøkonomi til å tro at regjeringen påvirker renten i stor grad. Sannheten er at de IKKE gjør det. Spør du f.eks sjefsøkonomen i First Securities så vil han nok være enig i det jeg sier.

Mvh samfunnsøkonom

23.mar.2007 @ 16:32
Postet av: Erkebergenser

Den norske renten stiger i takt med den europeiske styringsrenten (med et lite utenfor-EU-tillegg) og er ikke helt urelatert til den amerikanske renteutviklingen heller. Det er direkte useriøst når Erna Solberg prøver å gi inntrykk av at norske politikere (som er rørende enige om handlingsregelen) har vesentlig innflytelse over renteutviklingen ut over at de altså er rørende enige om handlingsregelen.

Slik vankunne skaper politikerforakt...hvor mye mindre penger hadde du brukt, Erna? Ikke "glem" skattelettelsene!

23.mar.2007 @ 17:57
URL: http://www.vgb.no/8631
Postet av: Robert

Erna...
Det er bekymringsfullt at N.bank øker renta så langt, da N.bank hadde sagt i "små steg" må den stå for det, mange kjøpte leil. pga. dette, N.bank antok en rente på 5,5 på slutten av 2008, nå plutselig sier de 6-7 %. Er det rart vi føler oss snytt !! Erna hjelp oss akademikere, vi taper på høy utdannelselse, det er jo feil når en som tjener 700 000 kr skal sitte igjen med kun litt mindre enn en person uten utdannelse med lønn på ca.
450 000. I tillegg sier regjeringen at alle må jobbbe til de er 67 år, hva med de gullkantede sluttavtalene de 1600 personene på 57 år (senioringeniører) i Statoil/Hydro får, de får beholde 70 % av lønna si, og de fleste av disse tjener mellom 8-900 000 kr pr. år, dette er ran av skattepengene til vanlige folk i selskap hvor staten er storaksjonærer. Her tilbys folk å slutte med "gullavtale" ved 57 år, men utslitt hjelpe pleier med inntekt 250 000 som har jobbet i over 40 år må jobbbe til de er 67 år,,,, MAKAN !!!! Gjer noe med dette ERNA !!

23.mar.2007 @ 18:08
Postet av: Robert

Erna...
Det er bekymringsfullt at N.bank øker renta så langt, da N.bank hadde sagt i "små steg" må den stå for det, mange kjøpte leil. pga. dette, N.bank antok en rente på 5,5 på slutten av 2008, nå plutselig sier de 6-7 %. Er det rart vi føler oss snytt !! Erna hjelp oss akademikere, vi taper på høy utdannelselse, det er jo feil når en som tjener 700 000 kr skal sitte igjen med kun litt mindre enn en person uten utdannelse med lønn på ca.
450 000. I tillegg sier regjeringen at alle må jobbbe til de er 67 år, hva med de gullkantede sluttavtalene de 1600 personene på 57 år (senioringeniører) i Statoil/Hydro får, de får beholde 70 % av lønna si, og de fleste av disse tjener mellom 8-900 000 kr pr. år, dette er ran av skattepengene til vanlige folk i selskap hvor staten er storaksjonærer. Her tilbys folk å slutte med "gullavtale" ved 57 år, men utslitt hjelpe pleier med inntekt 250 000 som har jobbet i over 40 år må jobbbe til de er 67 år,,,, MAKAN !!!! Gjer noe med dette ERNA !!

23.mar.2007 @ 18:08
Postet av: Robert

Erna...
Det er bekymringsfullt at N.bank øker renta så langt, da N.bank hadde sagt i "små steg" må den stå for det, mange kjøpte leil. pga. dette, N.bank antok en rente på 5,5 på slutten av 2008, nå plutselig sier de 6-7 %. Er det rart vi føler oss snytt !! Erna hjelp oss akademikere, vi taper på høy utdannelselse, det er jo feil når en som tjener 700 000 kr skal sitte igjen med kun litt mindre enn en person uten utdannelse med lønn på ca.
450 000. I tillegg sier regjeringen at alle må jobbbe til de er 67 år, hva med de gullkantede sluttavtalene de 1600 personene på 57 år (senioringeniører) i Statoil/Hydro får, de får beholde 70 % av lønna si, og de fleste av disse tjener mellom 8-900 000 kr pr. år, dette er ran av skattepengene til vanlige folk i selskap hvor staten er storaksjonærer. Her tilbys folk å slutte med "gullavtale" ved 57 år, men utslitt hjelpe pleier med inntekt 250 000 som har jobbet i over 40 år må jobbbe til de er 67 år,,,, MAKAN !!!! Gjer noe med dette ERNA !!

23.mar.2007 @ 18:08
Postet av: Andreas H.

Å forsøke å styre inflasjon med renten, er en internasjonalt organisert form for tyveri. Selv har jeg opplevd i Venezuela i 1957 en oljeøkonomi hvor pengene gikk til infrastruktur. Lønningene steg, prisene sank og arbeidsledigheten var praktisk talt ineksistent. Pengenheten Bolivar var pari med svetserfranc. Men så vendte "blårussen" tilbake og tilstanden nå er vel bekjendt.

23.mar.2007 @ 18:26
Postet av: Hans Kr.

Olav skrev som følger:

>Hans Kr.
>Dette er ikke sant. Det er ikke registrert noe >vesentlig renteforskjell.

Er det ikke registrert vesentlig renteforskjell ved borgelrig eler sosialistisk regjering.

Hallo...
Hvor har du dette fra?

Hver eneste gang det er sosialistisk regjering øker rentene.
At man ikke oppdager det som samfunnsøkonom seier vel mer om yrket enn om enn renteendringen.

Det er klart sitter man med samme forutsetning for å se samfunnet som dagens statsminister er vel dette kanskje vanskelig å se.

Vi andre vanlige mennesker merker renteendringen hver måned når vi betaler våre lån.

Om ikke du som samfunnsøkonom merker det, tror jeg faktisk jeg vil si at du mangler litt oversikt over egen økonomi.

24.mar.2007 @ 23:14
URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: JH

Bra dere setter fokus på dette på den nøkterne måten, Erna. Alle var enige om at renten skulle opp. Men kombinasjonen av økte skatter og økt offentlig budsjett gir et ekspansivt budsjett, i tillegg til at man bruker alt man kan av oljepenger. Arbeidsledigheten er nå på et nivå man ikke kan opprettholde på sikt. Reformarbeidet i offentlig sektor har stoppet opp, og tilbudssidepolitikk er fraværende.

Ikke bare betyr derfor regjeringens politikk at renten går raskere opp enn den burde, og man dytter økonomien over kanten, men nedturen blir også mye tøffere fordi omstillingsevnen til økonomien er svekket.

25.mar.2007 @ 13:30
Postet av: Knut

Sedvanlig vås som vi er vant å høre fra den Høyrekanten (Erna Solberg/Børge Brende). Renten stiger i hele verden, og grunnen til at den akkurat de siste månedene har steget noe raskere i Norge, er at det er et enormt press i økonomien fordi renten ble holdt for lav, for lenge under DIN regjering.

Lav rente er et tegn på en syk økonomi, gjerne med høy arbeidsledighet. Høy rente kan blant annet dempe den absurde boligprisveksten. Det må da være bedre å betale litt mer i rente hvis man kan få kjøpt sin første leilighet for noen hundretusen lavere?

25.mar.2007 @ 22:28
Postet av: Arne

Erna - helt på bærtur!

Du beviser jo her for hele finans-Norge at dere ikke skjønner enkle økonomiske sammenhenger! Er det de rød-grønne som må ta skylden for at renten har steget i UK, USA og EU også i samme periode? Dette var direkte useriøst.

26.mar.2007 @ 07:24
Postet av: mas

Er det virkelig noen som er UENIG i at det å pøse ut milliarder av kroner i det offentlige samtidig som arbeidsledigheten er er lavere enn noen sinne IKKE vil føre til økt rente???

26.mar.2007 @ 15:07
Postet av: Jeppe

Skjerpings, Erna. Jeg kommer ikke tilbake til Høyre om dere skal fortsette med sånne løgnaktige barnsligheter.

27.mar.2007 @ 08:48
Postet av: TB

Flere ting påvirker rentene i et land. Noe kan politikerne gjøre noe med, men ikke alt. Utviklingen i verden er viktig. Økende renter ute gjør det lettere for Norges Bank å øke sine renter uten at valutakursen blir veldig sterk. Hvis det brukes for mye penger nasjonalt vil press på arbeidsmarked gi høyere lønnsvekst og kreve en ekstra brems med renten senere. det kan vel ikke være tilfeldig at Norges Bank, SSB og IMF ber om at finanspolitikken roer seg ned under 4% regelen for å hindre særnorsk overoppheting??

27.mar.2007 @ 14:02
Postet av: Blåruss

Politikerne kan indirekte påvirke rentenivået ved å bruke alt for mye penger og ?tvinge? sentralbanken til å sette opp renta.

Høyres opplegg ville gitt et strammere budsjett, med lavere vekst i de offentlige utgiftene og lavere avgifter.

Vareimporten har bidratt til at Norge har både lav rente og lav inflasjon. Dette skyldes at vi importerer stadig flere billige varer fra lavkostland. Når vi da har Senterpartiet (som ønsker langt høyere tollsatser og importvern)og SV (som ikke ønsker konkurranse i næringslivet), og Arbeiderpartiet som pøser penger inn i en lite produktiv offentlig forvaltning, så sier det seg selv at dette er med å bestemme rentenivået.

24.mai.2007 @ 12:32

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/4989299

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits