Når alle skal bli likere?

Av Erna Solberg
- 07.sep.2006 @ 10:50

Er det et mål for regjeringen at alle mennesker skal bli likere? At vi skal leve våre liv innenfor den samme, forutsigbare A4-rammen? Jeg spør fordi regjeringens allergi mot private og individuelle løsninger vil føre til et samfunn med mer ensretting og mindre mangfold.

 

Jeg ønsker meg et samfunn hvor hver enkelt av oss har frihet til å leve våre liv på egne premisser. Alle mennesker er forskjellige, og derfor er det urettferdig å behandle dem likt. Jeg tror et samfunn som gir rom for valgfrihet og mangfold er et bedre samfunn, nettopp fordi alle mennesker har ulike ønsker og behov. Det finnes ingen standard oppskrift på et godt liv. Derfor må politikkens mål være å gi alle mennesker rom til å leve det livet de selv ønsker.

 

Ingen A4-boks
På en pressekonferanse før valget ga Jens Stoltenberg uttrykk for at han ville kutte kontantstøtten fordi han ikke kunne «stimulere folk til å gjøre ting vi ikke ønsker».

Noen synes kanskje dette er en helt naturlig holdning. For min del viser et slikt utsagn at forskjellen mellom Høyre og regjeringen ikke først og fremst handler om skatteprosenter, men om menneskesyn. Stoltenbergs menneskesyn er moralistisk.

Mitt menneskesyn handler om å ta hvert enkelt menneske på alvor, og vise respekt for de valgene hver og en av oss gjør i livet. Frie mennesker vil gjøre enkelte valg som jeg ikke synes er fornuftige, men min jobb vil aldri være å forsøke å lede alle mennesker inn i A4-boksen.

 

Toppet seg før sommeren
Etter regjeringsskiftet har det vært en rekke kutt i ordninger som legger til rette for mer mangfold og valgfrihet, og reduksjoner i alt som smaker av private løsninger. Det toppet seg i revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Skattefradraget for privat pensjonssparing ble kuttet over natten, og regjeringen varslet at den skulle ilegge formuesskatt på livrente.   

 

Det er over 800.000 individuelle pensjonsavtaler i Norge. Innbetalingene utgjorde over 8 milliarder kroner i 2005, og over halvparten av dem som benytter slike ordninger tjener mindre enn 400.000 kroner. Regjeringen har med et pennestrøk fjernet vanlige menneskers insentiver til å ta ansvar for egen sparing.  

 

Privat pensjonssparing er en måte å sikre trygghet i alderdommen for alle dem som av forskjellige årsaker ikke lever et gjennomsnittsliv. Mange gjør andre valg enn å være fulltidsansatt hele sitt voksne liv. Privat pensjonssparing og livrente er, for mange, gode måter å sikre fremtiden.

 

Forsvinner i skatt
Et eksempel er hvordan livrente benyttes etter ulykker for å jevne ut erstatningssummen over flere år. Etter at regjeringen bestemte seg for å skattlegge livrente har Trafikkskaddes Organisasjon beregnet at en tredjedel av erstatningen kan forsvinne i skatt.

 

Onsdag 6. september kan vi i Dagbladet lese om et offer for beskatning av livrente. En 21 år gammel jente, som mistet begge sine foreldre for et par år siden, bandt en beskjeden arv i livrente frem til 2017, for å slippe å miste studiestipendet sitt. Med regjeringens nye regler mister hun stipendet og må i tillegg bruke studielånet til å betale formuesskatt av arven.

 

I troen på at vi alle skal leve et gjennomsnittlig og samfunnsnyttig liv hadde regjeringen glemt at det ikke alltid går sånn. Ting skjer, med en selv og andre i nær familie, som gjør at man ikke kan, eller at man ikke ønsker, å benytte A4-løsningene.

Skal vi straffe mennesker for det? Jeg synes ikke det.


Kommentarer:
Postet av: Morten

Alternativet til at alle skal bli likere (ref ha de samme mulightene) - er jo at folk skal forbli like ulike som i dag - evt bli enda mer ulike. Ikke rart Høyre forblir et lite parti på høyde med Venstre sine glansdager....

07.sep.2006 @ 11:49
Postet av: Petter Smart

Morten, "alle skal bli likere (ref ha de samme mulighetene)". Du mener altså at gitt de samme mulighetene så ville vi alle blitt like? Gitt de samme mulighetene ville alle tatt de samme valgene.

For noe vrøvel.

07.sep.2006 @ 11:54
Postet av: Nils

Jatakk! Jeg vil gjerne ha muligheten til å utfolde meg akkurat slik jeg vil.

Jeg vil ha muligheten til å styre over mine egne penger, og ta de valg jeg føler er best for meg selv og mine! Staten detaljstyrer altfor mye, og slipper ikke frem folk med alternative ideer og syn på livet. Alle er ikke høytidsreligøse aleneforeldre med månedskort på trikken og medlemsskap i nærmeste fagforening!

07.sep.2006 @ 11:54
Postet av: Jan

Solbergs resonnement er uholdbart.

Like muligheter gi da ikke nødvendigvis likere individer?

Like muligheter kan gi flere individer muligheter til å ta ulike valg.

Ved større økonomisk og juridisk ulikhet blir mulighetene for individuelle valg mindre for flertallet av enkeltindividene i samfunnet.

07.sep.2006 @ 12:21
Postet av: Babar

Jan, det er jo hele poenget! Like muligheter skal ikke gi likere individer. Poenget er jo at ikke alle har samme behov og interesser, og at de derfor må få lov til å tilpasse livet sitt slik de vil.

07.sep.2006 @ 12:30
Postet av: tor

Det hadde vært ønskelig for mange å kunne leve livet etter eget ønske, men slik er ikke mulig i dagens samfunn. Først og fremst fordi dere politikere klistrer oss til debatter i ett bankende kjør, hvor nordmenn blir nærmest tvunget til å ta det ene eller det andre standpunktet. Dessuten så er nordmenn så forbasket egoistiske at hvis noen skiller seg ut så må de mobbes, helst offentlig så alle kan se hvilke dust dette er som skiller seg fra "den såkalte mengden". Det er ett viktig tema du tar opp her, men jeg har vanskelig for å tro at du og jeg noen gang vil få muligheten til helt å kunne velge selv.

07.sep.2006 @ 12:35
Postet av: SuperMagnus

Her var det mye tull... Poenget til Erna var jo nettopp at valgmulighetene tas bort -og dermed blir vi likere, vi tvinges til konformitet. Det er Høyre som er for like muligheter. De rødgrønne er for like mennesker. (Dvs at alle skal velge den eneste mulige løsningen som de rødgrønne i sin allvitenhet skal velge ut fra godhet..) Fri oss fra de røde, for de vet ikke hva de gjør!!!

07.sep.2006 @ 12:40
Postet av: Kjartan

Det har jo alltid vært kommunistenes mål (les AP/SV/SP) at de såkalte intellektuelle skal styre andre menneskers liv. Den store feilen i dette resonnementet er jo at det ikke finnes intellektuelle i regjeringen. Det finnes knapt noen med utdannelse der. Mange av dem har gått partiskolen for at de skal kunne diktere hvordan andre mennesker skal oppføre seg og hvordan de skal leve. Hvordan kan vi slippe slike mennesker inn i styre og stell? Ville det ikke være bedre med et ny form for styresett? Jeg er drittlei av at de ulike partiene skal kunne stemme frem hvem som skal sitte i posisjon på tinget. For å ha noe å si må man være medlem av et parti, deretter må man jobbe seg vekk fra alt man har lært og innrette seg etter partiprogrammet, så må man slikke politikerrumpe i x antall år før man kanskje blir funnet verdig til en posisjon dersom partiet tilfeldigvis treffer et punkt som publikum synes er viktig det året. Få heller inn vanlige folk i styre og stell, fri oss fra karrierepolitikere som egentlig ikke vil annet enn å bli valgt inn igjen neste gang. Det medfører bare masse løfter som blir modifisert med en gang de kommer til makten. Det blir viktigere å berge plassen enn å holde det de lover, og noen lurer på hvorfor vi skifter regjering hver gang...

07.sep.2006 @ 12:55
Postet av: Jan T

Fnys
Det Erna ikke nevner er at hun helst vil slippe å stå i kø med plebsen for å få en tjeneste utført, men ha muligheten til å betale en privat aktør - så kan trygdesnylterne stå i køen og lukte hverandres svette så mye de vil

07.sep.2006 @ 13:21
Postet av: Politisk Flyktning

Tja... Frihet for individet høres jo fint og flott ut, men jeg kan ikke si at din regjering gjorde en særlig god jobb for å synliggjøre ditt/sitt menneskesyn. Dagens rødgrønne politikk er stort sett bare en videreføring av sentrum/høyreregjeringens politikk, med akkurat den samme håpløse institusjonaliseringen av landets innbyggere. Personlig har jeg tatt konsekvensen av det og flyttet over grensen, til Sverige. Et blodrødt sosialdemokrati, som likevel føles hakket mer fritt enn selv Ernas og sentrum/høyres Norge gjorde. Og med litt flaks så blir det jo regjeringsskifte her rimelig snart (17. september). På tide å droppe svadaen og heller gjøre noe med Høyres praktisk politikk, Erna? Det var denne dobbeltmoralen som fikk meg til å melde meg ut av partiet i utgangspuntket. Det spiller ingen rolle hva man mener så lenge man gjør det stikk motsatte.

07.sep.2006 @ 13:49
Postet av: per

Vi har fått et komunistisk styre i norge. Gratulerer til alle dere idioter som stemte rødgrøndt, Blakke blir vi ja ..

07.sep.2006 @ 13:59
Postet av: Kjetil

Flott Erna !

Det de rødgrønne og enkelte debattanter blander sammen er like løsninger og like muligheter. De rødgrønne tror at A4 løsninger (like løsninger) gir like muligheter for alle. Slik er det ikke. Vi er forskjellige og har forskjellige behov og trenger derfor like muligheter, men ikke like løsninger. De som er velstående kan alltids kjøpe seg til det livet de ønsker, men for oss "vanlige folk" fører de rødgrønnes politikk til at vi blir fratatt muligheten til å velge hvordan vi vil leve vårt liv.

07.sep.2006 @ 14:04
Postet av: Morten

Til Petter Smart - du er kanskje ikke så smart. Alle som har de samme mulighetene tar ikke de samme valgene - men man har de samme mulighetene som alle andre - uavhengig av sosial status og økonomi. Høyre er et lite uanseelig parti nettopp fordi de er for større forskjeller i samfunnet.

07.sep.2006 @ 14:22
Postet av: egil

Norge siste komunist land i verden

07.sep.2006 @ 14:26
Postet av: Bjørn

Det Erna mener er at all kapital skal samles
på færrest mulige hender, så kan vi andre danse en lik dans etter deres musikk.

07.sep.2006 @ 15:14
Postet av: torvaldo

finner det paradoksalt at fru Høyre stempler AP for å drive moralisme, samtidig som opphevelse av skattefritak for IPA og formuesbeskatning av livrente blir kritisert pga insentivene for pensjonssparing forsvinner. Er det slik at valgfriheten gjelder alt UTENOM pensjonssparing?

07.sep.2006 @ 15:22
Postet av: Heiers

Erna har helt rett, men jeg mener hun bare forteller halve poenget. Poenget med personlig frihet, fra et samfunsmessig standpunkt, er at folk skal få flere insentiver til å ta valg som ganger deres økonomiske situasjon, og dermed gi økt produktivitet, som igjen gjør oss i stand til å ta vare på den lille gruppen som faller utenfor eller blir syke. Dagens norske samfunn bremser de ivrigste og flinkeste, presser oss inn i f.eks en A4-skole, og lar alle lide for at noen er late og hypokonderiske. Det sier seg selv at når snart en million mennesker er arbeidsuføre, så er det mange som snylter. Og det værste er at det lønner seg for mange av de og snylte. Trist.

07.sep.2006 @ 16:56
Postet av: Thomas Norheim

Poenget er at alle bør få starte ved startstreken og ha muligheten til å fullføre, i stedet for at alle starter forskjellige plasser og når målstreken samtidig.

07.sep.2006 @ 17:46
URL: http://hoire.blogspot.com
Postet av: Vidar N

Ofte mistenker jeg dagens regjeringskoallisjon for å blande like muligheter med like resultater. Deres politikk ser (for meg) mer ut for å gå ut på å få like resultater for alle. Mennesker er forskjellige. Gjennomsnittsnordmannen finnes ikke.

07.sep.2006 @ 17:57
Postet av: LMS

Hvorfor kan ikke like godt den regjeringen vi har nå innføre 100% skatt med en gang, det er jo tydligvis deres ultimate mål! Så kan vi nyttige idioter (altså vi som bor i dette landet uten partibok) møte opp på en oppgapningsanstalt et par ganger om dagen for å få noe mat stappet ned i halsen. Det eneste positive i dette er at nå trenger snart ikke FRP å drive valgkamp, men så blir vel frie valgt forbudt innen neste Stortingsvalg fordi den gjengen som styrer nå vet jo så mye bedre hva som er vårt beste.

08.sep.2006 @ 00:29
Postet av: wilfred sagen

Likhet er det motsatte av likeverd - og likeverd betyr at alle har rett til å være seg selv, eller kort sagt velge forskjellig.

Likhet betyr at man har rett til å velge monopolet. Det gir ikke mye valgfrihet... Derfor er det mangfold - eller mange valgmuligheter - som gir 'like muligheter' for alle til å velge noe som passer seg.

Høyrelederen har helt rett. Og takk og lov for at noen er for mangfold i denne politiske korrekthetens tidsalder.

Stolt sa: Vi trenger ikke privat pensjonssparing eller livrente fordi nå skal han innføre obligatorisk tjenestepensjon. Hvilket betyr at alle som jobber 9 til 4 har fått en helt grei løsning. Mens alle personlig næringsdrivende, trafikkskadde, kunstnere og alle som ikke jobber 9 til 4 skyves ut i kulden.

Joa, flertallet er sikkert "ni til fire". Men er ikke demokrati å ivareta også mindretallets og annerledeshetens muligheter? Det blir hverken demokrati eller mangfold eller valgfrihet eller 'like muligheter' dersom alle skal tilpasse seg flertallet.

09.sep.2006 @ 22:56
Postet av: Svartdølen

Jeg ser at det er mange som ikke forstår hva Solberg sier.

Hun sier ikke at folk blir like hvis det er mangel på alternativer.
Det hun sier er at hvis sosialistene fjerner alternativene som vi har pr idag, så vil folk flest bli tvunget til å velge deres løsninger. Etter lang tid er det trolig at de gamle valgfrie alternativene er glemt. Da vil folk støtte opp om det alternativet de bruker, og dermed sosialistene. Folk forblir ulike, men politisk kanskje mer like...

Mulig jeg misforstår dette.

"Vær alltid kritisk til sine egne meninger. Man kan fort spore av fra virkeligheten"

11.sep.2006 @ 10:13
Postet av: Lars-Inge

Hvorfor ønsker de som bestemmer i dette landet at jeg skal betale en avgift for gassen jeg bruker til å varme opp stuen?

Lufta blir jo ikke noe renere om jeg betaler eller ikke. Jeg kunne forstått det hvis pengene gikk inn på et fond el. som ble brukt til forskning for å utvikle en gasspeis som forurenser mindre.

08.okt.2006 @ 22:56

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1985189
Frihet til tankeløshet

Erna har oppdatert bloggen sin. Som blant oss andre bloggere vil det vel være naturlig å anta at også hun oppdaterer når hun mener at hun har noe fornuftig å komme med. Det er altså første gang siden midten av juni at Erna har noe å komme med. ......

cum grand salis
10.sep.2006 @ 21:42

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits