Hvorfor ikke lære mer, SV?

Av Erna Solberg
- 01.des.2006 @ 11:03
Kunnskapsminister Øystein Djupedal skriver i Dagbladet at han «rydder opp» etter den forrige regjeringen, blant annet ved å stramme inn på konsesjoner til friskoler.

En friskole er som kjent en ikke-kommersiell skole med en grad av offentlig finansiering som gjør den tilgjengelig for nær sagt alle elever i landet. Heretter må slike skoler representere et pedagogisk eller religiøst alternativ. Hvis man av faglige eller sosiale grunner vil velge et alternativ til den offentlige skolen, må man søke seg til dyre private skoler. Regjeringens valgfrihet skal forbeholdes dem som har råd til det.

I min bok er det en usosial politikk.  


Friskolene er en styrke
Da den forrige regjeringen åpnet for friskoler, så var det fordi man mente at et større mangfold ville øke sjansen for at flere elever fant et tilbud som passet for dem. Men like viktig var det at friskolene ville være en styrke for hele skolevesenet. Vi mente at den offentlige skolen kunne ha noe å lære av friskoler som gjorde ting annerledes. Mangfold og konkurranse om elevene bidrar til nytenkning og innovasjon i skolen.

Nå har Senter for økonomisk forskning ved NTNU og NIFU STEP forsket på friskolene, og resultatene viser at vi fikk rett. Det var mye å hente på å la andre drive skole med offentlig finansiering. Det er en systematisk forskjell i læringsutbytte mellom elever som går i friskoler og elever som går i offentlige skoler. Uavhengig av utgangspunkt, så har elevene ved friskoler større faglig fremgang enn elever ved offentlige skoler.

Det er oppsiktsvekkende.

Samtidig viser undersøkelsen at det er liten sosial eller økonomisk forskjell på elever i friskoler og offentlige skoler. Friskoler er ikke noe elitefenomen, men en reell valgmulighet for elever fra alle sosiale lag.

Staten på skolebenken
Kunnskapsministerens statssekretær, Lisbeth Rugtvedt, har derfor kommet til en erkjennelse. Staten må sette seg på skolebenken og lære av friskolene, uttalte hun til Dagsavisen i forrige uke. Det er bare så synd at det reelle sammenlikningsgrunnlaget forsvinner nå når sjefen hennes har satt en stopper for nye friskoler som ikke er kristne, muslimske eller steinerskoler.

Og Djupedal gir seg ikke med det. Han har gitt beskjed om at videre forskning på hvorfor elever i friskoler har et større læringsutbytte, og på hvilken måte friskolene påvirker utviklingen i den offentlige skolen, skal stanses med umiddelbar virkning. Et forskningsprosjekt som skulle løpe til 2008 er lagt dødt.

Hvorfor ikke lære mer, Djupedal?

Stikker hodet i sanden
Når virkeligheten ikke stemmer med det ideologiske kartet så velger kunnskapsministeren å stikke hodet i sanden og håpe det går over. Veien til krav, kvalitet og kunnskap i den offentlige skolen kan bli lang med Øystein Djupedal på toppen av Kunnskapsdepartementet.

Det er ikke bare i skolen at regjeringens ideologiske allergi mot valgfrihet og private løsninger står i veien for fornuftige ordninger som kan bidra til å heve kvaliteten på velferdstjenestene vi alle er avhengige av. I forrige kom en rapport fra Helsetilsynet som viser at private sykehjem i Oslo og Akershus kommer klart bedre ut enn kommunale sykehjem i kvaliteten på blant annet sosiale aktiviteter, fysisk stimulering, medikamenthåndtering, kompetanse og bemanning ved institusjonen.

Legger heller ned enn å lære
I stedet for å finne ut hva vi kan lære av de private og frivillige organisasjonene, er de rødgrønnes svar å legge ned private sykehjem der de har muligheten.

Etter de rødgrønnes valgseier i Trondheim i 2003, førte kommunen private sykehjem tilbake til kommunen. Når vi stadig får signaler om at det offentlige kan levere bedre kvalitet enn i dag, hvorfor fjerne alle alternativer som kan gi oss viktig informasjon om hva som kan forbedres? Hvorfor lar regjeringen ideologiske kjepphester overvinne fornuftige løsninger som gir bedre tjenester og større valgfrihet for folk flest?

Høyres mål er å utvikle så gode offentlige tjenester som overhodet mulig. Men da må vi lære mer.


Kommentarer:
Postet av: Alex

Likehet for alle er tydeligvis at alle skal ha det like dårlig. Det blir urettferdig at noen får det bedre på en skole som ikke er drevet av det offentlige.

Det blir urettferdig at noen får det bedre på et sykehjem som ikke er drevet av det offentlige.

Å lære av private institusjoner blir feil. Det offentlige vil alltid vite best, og være best for fellesskapet...

PS! Skulle du mot formodning mene noe annet har SV sett at Putin har gode virkemidler for å bli kvitt kritikk.

01.des.2006 @ 11:26
Postet av: Gert VR

Jeg er fra Belgia og har gått - som 70% av belgiske elever! - på en såkallte 'friskole'. Og den Belgiske skole ligger på verdenstoppen. Det at norges framtid ligger i hendene av en dust som Djupedal, som lar ideologi styre over slående forskningsresultater, er virkelig SKREMMENDE. Jeg er spesielt opptatt (oppgitt!) av dette fordi jeg har sett med mine egne øyne hvordan frie, ikke-kommersielle, ikke-elitaristiske skoler fungerer så uhyre mye bedre enn det flate, uinteressante, offentlige alternativet hvor det er FORBUDT å utmerke seg. Det er helt forferdelig å måtte fastslå at norske barn ikke blir tilbudt alternativer som best passer for hver eneste.

Imotsettning til den norske skole, hvor kos, moro og hygge ligger på første plan og læring helt bakerst, så har iallfal jeg fått erfare at, når barn blir tilbudt nok utfordringrer, stimulering og motivasjon, da kommer moro, hygge óg disiplin av seg selv, uten at man må ty til skogsturer og teaterspill.

En liten bemerkning til slutt: noen krefter i norsk media (NRK inkl.), i sin jakt på skandaler og store oppslag, blander fort 'fri' med 'dyr' og 'elitær'. Gode skoler er slett ikke det samme som topklasse-idrettsgymnaser.

01.des.2006 @ 15:54
Postet av: Malvin

Kunnskapsministeren må passe seg så han ikke blir en statsråd for kunnskapsløshet.

For å utvikle samfunnet i en omskiftelig tid må vi ha kunnskap om alternative løsninger og muligheter. Å seie nei til det er å gå baklengs inn i fremtiden.

01.des.2006 @ 15:56
Postet av: Magnus

Djupedal har sagt at Norge trenger et "hvileskjær" i forskning og utvikling i 2007. Vi som driver eller har drevet konkurranseutsatt næring vet at det ikke nytter å ta noen "hvileskjær", for da er vi utkonkurrert.

Det er pussig at det røde konsortiet ikke ser sammenheng mellom forskning og næringsutvikling. Tror Djupedal at vi hadde fått et cancer-cluster ved Forskningsparken uten grunnlagsinvesteringer fra staten. SV skal jo konsekvent styre næringslivet på en måte som næringslivet ikke vil, og som konsekvent ikke gir meravkastning til eierne.

Enhetsskolen trenger korrigering fra aktører slik alle aktører trenger uansett samfunnssektor.

Jeg har én ide Erna: hvorfor kan ikke Høyre gå til valg på å fisjonere ut 1/4 av Osloskolen til en kommersiell aktør. Det finnes sikkert mange tilbydere, som kan levere god skole og gjerne bedre resultater enn enhetsskolen.

Da tenker jeg det blir fart på lærerne som blir igjen hos Ødegaard og Søgnen i Utdanningsetaten.

01.des.2006 @ 16:00
Postet av: ola bil

hvorfor i helvete stemte dere inn denne suppa på tinget da.

01.des.2006 @ 19:29
Postet av: otto

enig med ola bil

det var faktisk over 50% av den norske befolkning som stemte disse idiotene inn i regjering. så selv om vi har finansminister,kunnskapsminister og næringsminister uten utdanning eller forståelse for at det er forskjell på folk, så er det dette vi må leve med i 3 år til. huff...

01.des.2006 @ 20:38
Postet av: Dag

Regjeringen vet at de ikke har flertallet i Norge med seg i når det gjelder skole og utdanning.

For det første så fikk de borgelige 22.000 flere stemmer enn de rødgrønne ved valget 2005. Pga.fylkesvise valgordninger.

For det andre er det personer i deres egne rekker som ikke er begeistret for utdanningspolitikken.

Gikk selv på privatskole, og jeg kommer i aller største grad ikke frå noen velstående familie. Jeg økte snittet mitt fra 1.klasse vgs til 3.klasse med 2,4. Skolen fikk meg motivert og engasjert, og fikk etterhvert enorm interesse for noen fag.

Djupedal og gjengen kan bli et samfunnsproblem på lik linje med svart arbeid og korrupsjon.

02.des.2006 @ 12:31
Postet av: Juba Juba

Problemet med friskoler, er jo at disse ofte er religiøse i natur. Dette er selvsagt et problem fordi mange av disse ikke holder seg til vedtatte læreplaner og i stedet bruker tiden på å spre mer eller mindre tvilsomme holdninger til elevene. Jeg sier ikke at dette er et problem hos alle privatskoler, men ved en skremmende stor del av dem. Religiøse organisasjoner viser til stadighet at de ikke respekterer vedtatte lover og læreplaner og må derfor holdes i ørene av myndighetene. Jeg tror ikke at høyre ønsker denne typen skoler velkommene mer enn jeg gjør, men det er desverre det som kommer til å bli virkeligheten dersom man nærmest fritt åpner for etablering av friskoler. Skal man øke antall friskoler, så bør man også øke kontrollen med disse, og dette vet Erna og andre like godt som meg at ikke kommer til å skje. Synes jeg ser reaksjonen til en del av de mest rabiate friskole tilhengerene i Kristen-Norge dersom regjeringen begynte å godkjenne muslimske madrasser i Norge.
Og til slutt: Husk at det er de du ikke ser som er de farlige.

02.des.2006 @ 15:35
Postet av: nissenpålåven

Friskoler=ingen integrering. Norge, og den vestlige verden forøvrig, står ovenfor en kjempeutfordring, nemlig Islam. Dessverre er det blitt sånn at muslimske foreldre ikke ønsker at barna skal gå i norske skoler, og derfor opprettes det flere og flere privatskoler med Islam som "grunnmur". Skal dette stoppes, noe det selvsagt bør, må dessverre andre privatskoler, basert på andre livssyn og alternativ pedagogikk, også hindres. Dessverre.... Men det er nok en pris vi må betale for vårt fargerike fellesskap.

p.s. Hva tror dere forresten årsaken til at LO plutselig er blitt en forkjemper for statskirken??? Det har gått for den gamle maoisten Gerd Liv Valla og co at en muslimifisering av samfunnet er realistisk i løpet av en til to generasjoner, og at en statskirke er en mulig brems på denne utviklingen

02.des.2006 @ 20:31
Postet av: lita

Ikke noe rart at denne regjeringen, med denne ministeren, som visstnok ikke er stappet med annen kunnskap enn å prate rundt grøten, er redde for friskoler. De bryter nemlig med det kommunistiske likhetsidealet:Ingen bør være dyktigere enn andre(bare til nød når det gjelder fotball o.l) En dødslinje for Norges framtid!Blir vi et nytt Cuba når oljen tar slutt?

03.des.2006 @ 00:17
Postet av: Ludvik

Soslialistene har alltid tatt feil. Det er derfor de er sosialister. Et av de mer rabiate utslag av dette er at det er viktig å forby det som kan synligjøre at man tar feil. Som f.eks karakterer, private skoler, private sykehus, konkurranseutsetting, markedstyring etc. Strutsen er i så måte en glimrende illustrator. Så enkelt er det.

03.des.2006 @ 12:36
Postet av: Roald Bentzen

Djupedal var ærlig nok til å si fra hva han ville gjøre før valget - Galskapen er derofor ikke å finne her.
Nei, kjære velgere; Dere fikk som fortjent!
At våre "villfarne" velgere mangler slik til de grader gangsyn når de ser en valgurne, må være i finne i resultatet av disennier med sosialistisk gråfarging, isenesatt av AP og støttespillere. Her inkludert skoleverket!

03.des.2006 @ 20:57
Postet av: Bob Kåre

Her var det mye Høyre- og FrP-ræl ! Og en eks-statsråd som snakker mot bedre vitende når hun påstår at friskoler er ikke-kommersielle (selv om noen er det). Det var nettopp Kristin Clemets hodeløse frislepp av kommersielle skolekjeder som Sonans, Akademiet m.fl. som gjorde at den nye regjeringen måtte sette en stopper for dette. Clemet opprettet Utdanningsdirektoratet for at behandlingen av friskolesøknader skulle være forutsigbar og uavhengig av skiftende politisk ledelse i departementet. Men da direktoratet bare innvilget 1/10 av elevplassene de kommersielle skolene hadde søkt om, overprøvde hun direktoratets vedtak (mot uttalelser fra de berørte kommuner og fylkeskommuner) og ga godkjenning for alle elevplassene de hadde søkt om (f.eks. 1100 bare i Troms)- fordi dette passet hennes politiske syn. Dette var bakgrunnen for friskolestoppen, som ble iverksatt for å unngå rasering av det offentlige tilbudet i videregående skole. En annen sak er at det florerer med juks blant de såkalte friskolene, bl.a. med elevtall og mangelfulle tilbud til elevene, både mht. lokaler, studietilbud, lærekrefter, nivå på skolepenger m.m. Dette jukset skyldes disse skolenes behov for å tjene penger for sine eiere, og ingenting annet

03.des.2006 @ 22:21
Postet av: Anton

Bob Kåre,
Kommersielle friskoler er forbudt ved lov i dette landet. Det er direkte feil når Djupedal og co kaller dem det. Det er ikke anledning til å ta ut noen form for økonomisk utbytte av driften av disse skolene.

Nissen på låven,
Den sittende regjeringen ønsker fortsatt å tillate religiøse friskoler. Det er skoler som ikke er religiøse som skal forbys. Det er uheldig at man blir presset inn i religiøse eller pedagodiske alternativer dersom man ønsker seg noe annet enn den offentlige skolen.

Juba Juba,
Kontrollen med friskoler er langt strengere enn kontrollen med offentlige skoler. Det burde selvfølgelig være like strengt, men det er det altså ikke.

07.des.2006 @ 09:30

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2943261

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits