Regjeringens rå kapitalisme

Av Erna Solberg
- 01.nov.2006 @ 12:38
Hvorfor er vi de eneste som vil stagge den rå kapitalismen? 

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2007 uttalte finansminister Kristin Halvorsen at folk skulle merke at vi har fått en ny regjering. Jeg frykter at Halvorsen får rett i det. Skritt for skritt tar regjeringen oss i feil retning. Den kutter i bevilgningene til universiteter og høyskoler, justerer ned ambisjonene for forskning, hever skattene for vanlige mennesker i vanlige jobber og gjør det enda mindre attraktivt å ta steget fra fast jobb til å realisere gode ideer i egen virksomhet.


Enorm handlingsrom 

Regjeringen har et enormt økonomisk handlingsrom, som en følge av den forrige regjeringens politikk, gode konjunkturer og høye oljepriser. Vi har gode tider i Norge. I gode tider bør man investere for fremtiden, slik at vi også i årene som kommer kan bære et omfangsrikt velferdssamfunn. Regjeringen velger å forbruke i dag fremfor å satse for fremtiden. Det er etter min mening svært kortsiktig politikk.

 

Sjansen er stor for at vi kommer til å merke Regjeringens nye kurs i konkurransepolitikken. I alle tilfeller den har fått sjansen, har regjeringen benyttet muligheten til å overprøve Konkurransetilsynet. Det kan komme til å ramme oss forbrukere gjennom høyere priser, lavere kvalitet og dårligere utvalg. Regjeringen hevder å være en erklært fiende av storkapitalen. Likevel er det regjeringen som bidrar mest til monopolisme og maktkonsentrasjon i en rekke sektorer. Det kan virke som det bare er Høyre som vil stagge den rå kapitalismen.


Dyrket monopolismen
Venstresiden har alltid dyrket monopolismen. Nå har den innsett at de store offentlige monopolenes tid er forbi, men viser stadig at den er positiv til få og store aktører. Men det er like uheldig med private monopoler som med offentlige monopoler. En monopolist står fritt til å sette sine egne priser, og all erfaring tyder på at monopolisten over tid blir ineffektiv og utvikler dårligere produkter. En monopolist har ingen incentiver til å fornye seg.  

Det skal sies at Tine har vært relativt god på produktutvikling. Det er imidlertid ikke et argument for å hindre konkurranse i meierisektoren. Det er uheldig at Q-meieriene, som Tines eneste konkurrent, opplever at rammevilkårene favoriserer Tine i så stor grad at videre drift står i fare. Etter åtte år tjener Q fortsatt ikke penger. Det blir for enkelt når landbruksminister Terje Riis-Johansen hevder at det er et spørsmål om ledelse hos Q. Det kan selvfølgelig ikke utelukkes, men det er å ta mannen og ikke ballen. Politikeres oppgave må være å legge til rette for konkurranse på like vilkår. Det er ingen grunn til at Tine skal favoriseres.  

Tette bånd
Landbruksministeren har tette bånd til Norges Bondelag. Det merkes. Prior fikk kjøpe Norgården til tross for at et slikt oppkjøp var i strid med de faglige rådene Konkurransetilsynet ga. Priors dominerende stilling i eggmarkedet vil til syvende og sist ramme eggspisende nordmenn. Når regjeringen også tillot Prior og Gilde å fusjonere, bekrefter det regjeringens kurs mot mindre konkurranse og mer dominerende aktører. Det kan raskt bety økte priser i et land der matprisene er høye nok som de er.     

De rødgrønne partiene er også selvskrevne motstandere av mangfold der det betyr aller mest: I helse- og omsorgssektoren. Valgfrihet skal forbeholdes dem som har råd til det. Resten av oss skal ta til takke med det tilbudet vi får. Regjeringen underkjenner at mangfold i offentlig finansierte tjenestetilbud gjør at flere mennesker får et tilbud som passer for dem, øker tilfanget av slike tjenester, og stimulerer til nytenkning og alternative løsninger. Og det bidrar også til å gjøre det mer attraktivt å jobbe med helse og omsorg hvis flere kan starte sin egen omsorgsbedrift. Regjeringen vil aldri klare å møte behovet for flere og bedre offentlige tjenester hvis ikke den slipper til private aktører. Barnehagekøene hadde vært milelange hvis ikke private hadde sluppet til; helsekøene hadde vært enda lenger; færre hadde fått hjemmehjelp og omsorgstilbud i alderdommen.  

I stedet for å ta lærdom av de erfaringene vi har med mangfold og konkurranse, velger regjeringen å tviholde på sin tro på at noen få – og gjerne offentlige – aktører er til beste for forbrukerne. I sin iver etter å imøtekomme LO har regjeringen gjort seg til eksponent for den rå kapitalismen, den kapitalismen som lar de store kjøre over de små.

Kommentarer:
Postet av:

Solbergs beskrivelser passer bedre på situasjonen for 10-25 år siden enn i dag. Det er på tide å se framover.

03.nov.2006 @ 10:08
Postet av: Kristine

Q-melk og Synnøve er eid av norges rikeste menn. Q-melk-eierne har mottatt store subsidier fra staten i mange år for å ha konkurranse i dette markedet.

Det hele er kvalmende. Mangemillionærer som har stor glede av å tappe staten for midler, og med alle midler forsøker å sette landets slitere i et dårlig lys.

Gå å les Dagens Næringsliv harselas med bønder, bondeorganisasjoner, landbruksdepartementet og landbruksministeren.

Alle artiklene er fullstendig uten innsikt. Men selvtilliten er høyere enn himmelen. I sin mangel på kunnskap forsøker de å latterliggjøre (landbruksministeren kan neppe bruke internett eller en moderne kalkulator) eller å spre et inntrykk av at det landbruksdepartementet driver med er korrupt osv.

Jeg blir kvalm når disse champagnedrikkende "finansfyrstene" angriper skikkelige mennesker.

06.nov.2006 @ 17:11
Postet av: Dag

Kristine! Hvis du hadde forstått hvordan et selskap fungerer, og de lover må følge, så hadde du visst at det ikke er mulig å subsidiere selskapseiere med statlige midler når bedriften ikke har et OK overskudd etter skatt. Så mangemillionærer tapper ikke staten for penger...

Du burde forstå at man ikke kan ansette Bin Ladens bror som CIA sjef.

Dessuten finnes det ikke chapangnedrikkende "finansfyrster" i DN? 30% av norske lærere tjener mer enn en DN arbeider.

07.nov.2006 @ 04:10
Postet av: Per Bonde

Kristine.
Å forsvare norges bønder og anklage andre for å tappe staten for penger er jo et paradox uten sidestykke. De småbrukene vi nordmenn til en hver pris vil beholde er subsidiert til langt opp etter ørene.
Vi skal vel alle være glad for at bøndene ikke drikke så mye champagne, for vi vet alle hvem som må ta regningen...

02.des.2006 @ 20:10
Postet av: Vegard

Snedig at du snakker om å stagge kapitalismen; det systemet dere holder for hellig. Ser du også prøver å bløffe leserne dine ved å skille mellom off. og private monopopler. Staten og monopolkapitalen går hånd i hånd, det vet Høyre, og det er dette systemet dere forsvarer.

02.apr.2007 @ 16:11

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2550523

Erna Solberg

Erna Solberg (45) har vært leder for Høyre siden 2004. Hun kom inn på Stortinget i 1989, kommer fra Bergen og er innvalgt fra Hordaland. Erna var kommunal- og regionalminister i Bondevik-regjeringen fra 2001-2005. Hun har mellomfag i sosiologi og hovedfagskurs i sosialøkonomi. På Stortinget har hun sittet i en rekke av komitéene, denne perioden er hun nestleder i utenrikskomitéen. Erna er gift og har to barn. I yngre år var hun aktiv i Norges Gymnasiastsamband og var sekretariatsleder for Operasjon Dagsverk. Hun har også vært speider.

hits